INSIDER

650 ezren ke­res­het­nek töb­bet adó­men­te­sen

Örül­het 650 ezer kis­vál­lal­kozó - fod­rá­szok, koz­me­ti­ku­sok, sze­re­lők, ci­pé­szek, ok­ta­tók és mások: meg­sza­vazta az Or­szág­gyű­lés a kor­mány leg­fris­sebb adó­cso­mag­ját, ami töb­bek közt nö­veli az egyéni vál­lal­ko­zá­sok ala­nyi adó­men­tes­sé­gét.

8 millió forintos bevételről 12 millióra változik az egyéni vállalkozások alanyi adómentessége. A kedvezmény azoknak a kisvállalkozóknak jó, akik önmagukat foglalkoztatják.Ezt a gazdaság növekvő teljesítménye teszi lehetővé, és különösen azokban a szakmákban jelent sokat, ahol nagyobbak a költségek is.

Marad az 5%-os lakásáfa

Nem nőnek meg hirtelen a lakásárak, mert 2023 végéig továbbra is csak 5 százalékos áfát kell felszámítani azokra az új építésű lakásokra, amikre november 1-jéig végleges építési engedéllyel rendelkezett az építő. Ez kiszámíthatóbbá és olcsóbbá teszi az új otthonok árát. 2019. december 31-ig egyébként minden - a törvényi feltételeknek megfelelő - új építésű lakóingatlan értékesítése után 5 százalékos áfát számítanak fel.

Segítik a közigazgatásból elbocsátott, védett korban lévő személyek elhelyezkedését:a jövő év elejétől kedvezmény vehető igénybe a 60. életévét betöltött, közigazgatásból elbocsátott munkavállaló után.

Plusz havi 5 ezer Ft a kétgyerekes családoknak

Más kedvező változások is lesznek januártól. A Parlament nyáron már megszavazott egy adócsomagot, ami 2019-től megkönnyíti az emberek életét. Így például ötezer forinttal, havi 40 ezer forintra nő a családi adókedvezmény a két gyermeket nevelő családok esetében.

Eközben a címlapon

Olcsóbb lesz a tej januártól

Bővül azoknak az élelmiszereknek a köre, amelyekre csak 5% lesz az általános forgalmi adó: a tartós és speciálisan hőkezelt, UHT és ESL-tejeké. Az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 2019-ben már csak a 15 százalék személyi-jövedelemadót kell fizetni. Jelenleg mintegy 70 ezren dolgoznak nyugdíj mellett, az adóterhek könnyítésétől remélni lehet, hogy ezentúl több nyugdíjas vállal munkát.