INSIDER

Itt erő­sí­tik to­vább a rend­őri je­len­lé­tet a la­kos­ság örö­mére

A köz­te­rü­le­tek biz­ton­sá­gá­nak erő­sí­tése ér­de­ké­ben to­vább nő a rend­őri je­len­lét a Bel­vá­ros­ban, a Te­réz­vá­ros­ban és Er­zsé­bet­vá­ros­ban, va­la­mint a Jó­zsef­vá­ros­ban. A cél ko­ráb­ban is a bűn­cse­lek­mé­nyek csök­ken­tése volt. Aaz utóbbi nyolc évben remek ten­den­ciát mu­ta­tott: közel a fe­lére csök­kent a bű­nö­zés.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a közbiztonság erősítése érdekében megemelt gyalogos rendőri létszámmal biztosítja a közrendet és a közbiztonságot  a főváros belső kerületeiben – írta a police.hu.

Az állandó nappali és éjszakai rendőri jelenléttel azt szeretnék elérni, hogy a bűncselekmények csökkenjenek, illetve hogy a belső kerületekben élők, valamint az ide látogató turisták biztonságérzetét növeljék.

EZT OLVASTAD MÁR?
„A szolgálatot ellátó egyenruhások a folyamatos jelenléten túl a közrend és közbiztonság fenntartása érdekében folyamatosan együttműködnek a közterület-felügyelettel, a kerületek térfigyelő központjaival, valamint a polgárőrökkel is

- közölték.

A belső kerületekben a megemelt rendőri létszámnak köszönhetően az éjszakai órákban a hét minden napján átlagosan 50 gyalogos és gépkocsizó járőrrel több rendőr lát el szolgálatot, akikhez segítségnyújtási, útba igazítási vagy intézkedési céllal egyaránt lehet fordulni.