MELÓ

5,1 szá­za­lék­kal nőtt a GDP. Ma­gyar­or­szág job­ban tel­je­sít

A ta­va­lyi ne­gye­dik ne­gyed­év­ben 5,1 szá­za­lék­kal nőtt a bruttó hazai ter­mék (GDP) az előző év azo­nos idő­sza­ká­hoz mérve, a sze­zo­ná­li­san és nap­tár­ha­tás­sal ki­iga­zí­tott, ki­egyen­sú­lyo­zott ada­tok sze­rint pedig 4,9 szá­za­lé­kos volt a nö­ve­ke­dés.
címkék:
  • Szerző: F.G.

A KSH jelentése szerint az előző negyedévhez mérve 1,0 százalékos volt a GDP növekedése a tavalyi utolsó három hónapban. Ezzel tizenegyedik negyedéve töretlen volt a gazdasági növekedés Magyarországon.

A múlt év egészét tekintve 4,9 százalékosra gyorsult a gazdasági növekedés üteme Magyarországon az előző évi 4,1 százalékosról. A naptárhatással és más egyedi rendkívüli tényezőktől megszűrt adat szerint 5,0 százalékos volt a növekedés az előző évi 4,4 százalékot követően. Az első becslés szerint a GDP értéke folyó áron 42 073 milliárd forint volt 2018-ban, ami 9,7 százalékos nominális növekedésnek felel meg.

A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 4,6 százalékkal nőtt, a közösségi fogyasztás 2,1 százalékkal csökkent, ezek együttes eredményeként a végső fogyasztás 3,7 százalékkal emelkedett - áll a KSH jelentésében.

címkék: