INSIDER

3 mil­liót utal­tak vé­let­le­nül a szám­lá­jára, sik­kasz­tás­sal vá­dol­ják

Naiv volt vagy csak ügyes­kedni pró­bált és raj­ta­vesz­tett a kő­bá­nyai férfi? Min­denki el­gon­dol­ko­zott már azon, mi­lyen jó lenne, ha va­laki vé­let­le­nül mil­li­ó­kat utalna át neki. Gyön­gyösi Jó­zseffel éppen ez tör­tént, de mivel köl­tött az összeg­ből, nyo­mo­zás in­dult el­lene.

„ Persze, elsőnek mindenki azt mondja: „Hű! De jó! Bárcsak velem történne…” De amikor megtörténik, a legrosszabb rémálmaid egyike lesz! "– kezdte lapunknak Gyöngyösi József.

EZEKET OLVASTAD MÁR?
Fotó: Markovics Gábor

„Néhány hónapja kezdődött a kálváriám, amikor egy külföldi barátomtól vártam egy nagyobb összeget a bankszámlámra. Súlyos szemproblémám van, ezért megszűnt a vendéglátói munkám, és állástalan voltam.

Az ismerőseim szedtek nekem össze egy csomó pénzt, hogy ne legyek hajléktalan" – állítja a férfi.

„Egyszer csak meg is érkezett a számlámra egy nagyobb összeg, bár kevesebb, mint amire számítottam. Összesen 3 millió párszázezer érkezett."

Eközben a címlapon

Albérletre költötte egy részét

Fotó: Markovics Gábor

„Mivel én a bankomtól csak SMS-ben kapok tájékoztatást, - és vártam is a pénzre - nem kértem le külön a számlatörténetet. Ez volt a hiba. Még azon a héten, amikor megjött a pénz, kifizettem a korábban kinézett albérletem kaucióját és több havi bérleti díját, ami körülbelül 1 millió forintba került. Ezután jött a meglepetés…"

Szólt a bank, hogy téves utalás történt

Józsefet megkeresték a bankfiókjától, hogy tévedés történt: véletlenül más pénzét utalták el a férfi számlájára, és kérik vissza az egész összeget. „Teljesen kikészültem!" – folytatta József.

Berohantam a bankba, hogy tisztázzam a helyzetet. Ám ott úgy beszéltek velem, mint egy tolvajjal. Elmondták, mi történt: egy férfi bement a bankba, hogy átutaljon 3 millió forintot egy divatstúdiónak. Átadta a számlaszámot a banki alkalmazottnak. A szám vagy el volt írva, vagy a banki dolgozó ütött be rosszul, és a pénzt véletlenül az én számlámra küldték el. Hosszan beszélgettünk az ügyintézővel, aki követelte, hogy adjam vissza a pénzt, hiszen ez lopásnak minősül, de nem értették meg, hogy az elköltött pénzt nem tudom visszafizetni, hiszen a betegségem miatt nincs munkám. Eljöttem, és néhány nap múlva kiderült, hogy feljelentettek. Az ügyészségre került az ügy, mert azt mondták, hogy én elloptam ezt a pénzt."

Fotó: Markovics Gábor

A számlámról levették a megmaradt 2 milliót, és most 1 millió párszázezerrel tartozom a banknak. Erre az összegre folyamatosan dobálják a kamatokat addig, amíg ki nem fizetem. Én úgy gondolom, hogy a bank hibázott, amikor nem vizsgálta meg azt, hogy hova utalja el a pénzt, én pedig akkor, amikor nem néztem át a számlatörténetemet.

De senki sem gondolta, hogy ilyen helyzetbe kerülök! Most tolvajnak vagyok kikiáltva… - panaszkodik a férfi.

Jogilag egyértelmű: nem költhette volna el a pénzt

Megkérdeztük dr. Major László ügyvédet, aki elmondta: jogilag nem használhatta volna a férfi a „kapott” pénzt. „ Mivel a számlatörténetben minden esetben látszik, hogy honnan és kitől érkezett az utalt összeg, ezért fel kellett volna tűnnie a férfinak, hogy ezt nem neki szánták" – kezdte az ügyvéd. 

„Azzal, hogy költött belőle, bűncselekményt követett el. A férfinak, amikor tudomására hozta a pénzintézet a téves utalást, azonnal vissza kellett volna szolgáltatnia a pénzt. Ha azt felszólítás ellenére sem teszi meg, és más pénzével a saját pénzeként rendelkezik, akkor sikkasztást követ el" – teszi hozzá.

Hogy mi a a tanulság? Ha váratlanul nagyobb összeg érkezik a bankszámlánkra, ne költsük el, mert ha véletlenről van szó és másé a pénz, bűncselekményt követünk el – ráadásul biztos a lebukás is, hiszen a banknál mindennek nyoma van…

Véletlenül 80 millió forintot utaltak el H. Teréziának, egy faddi rokkantnyugdíjasnak, aki azonnal meglépett a pénzzel Németországba.  Egy cég már hosszú ideje havi kártérítést fizetett az asszony számlájára, de 2016 októberében a szokásos 267 euró helyett véletlenül az összeg ezerszeresét utalták át. Az asszony három nap alatt három részletben kivette a teljes összeget, majd Németországba utazott. Az asszony most bíróság előtt felel tettéért: sikkasztással vádolják, amit nem ismer el. Azt azért bevallotta, hogy feltűnt neki, hogy az aktuális hónapban "egy kicsit nagyobb" összeget utalt neki a cég. Akkor azt nyilatkozta: „Azt hittem, a kft. az elmúlt tíz évben elmaradt járandóságomat fizette ki!” Letartóztatásakor egy bőröndnyi készpénzt és két X6-os BMW-t is találtak az asszonynál. Terike pere júliusban folytatódik.