INSIDER

2022-ig emel­kedni fog a tar­tós ápo­lásra szo­ru­lók jut­ta­tása

Feb­ruár 5-én fo­lyó­sít­ják elő­ször a most be­ve­ze­tett "gyer­me­kek ott­hon­gon­do­zási díját" (gyod) mint­egy 17 ezer csa­lád­nak. Nem­csak a gyod, hanem min­den ápo­lási díj fo­lya­ma­to­san emel­kedni fog 2022-ig. Mind­ezt Rét­vári Bence, az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak par­la­menti ál­lam­tit­kára je­len­tette be csü­tör­tö­kön.

A kormány januártól vezeti be a gyod-ot a tartósan beteg, önellátásra képtelen gyermeküket otthon ápolók számára. Ennek díja bruttó 100 ezer forint lesz.

Ezt az új juttatást a járási hivatalok állapítják meg január 15-ig, és február 5-én folyósítják először a mintegy 17 ezer család számára.

EZT OLVASTAD MÁR?

A gyod összege 2022-ig folyamatosan emelkedni fog, és eléri majd az akkori minimálbér szintjét.

Rétvári Bence hangsúlyozta azt is, hogy január 1-jével minden egyéb ápolási díj összege is emelkedik. A növekedés az idén 15 százalékos, majd 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben 5-5-5 százalékos lesz, ami 30 százalékos emelkedést jelent összességében. Ápolási díjat az igényelhet, és főleg az kaphat, aki az ápolt hozzátartozója és az ápolást otthonában végzi.

Ki minősül tartósan betegnek? A 18 év alattiaknál azok, akik állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorulnak. Az erről szóló igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki két példányban.Felnőtteknél pedig a rehabilitációs hatóság a komplex minősítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességű személy egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.