HARCÉL

100 hek­tá­ros par­lag­fű­föl­det ta­lál­tunk Pest megye kö­ze­lé­ben

La­kos­sági be­je­len­tés nyo­mán buk­kan­tunk az ijesz­tően ha­tal­mas "par­lag­fűül­tet­vényre," két Nóg­rád me­gyei falu ha­tá­rá­ban. Amerre a szem ellát, em­ber­nagy­ságú gyo­mok ont­ják a pol­lent. Mun­ka­tár­sa­ink is al­ler­giás ro­ha­mot kap­tak, amint közel me­rész­ked­tek a hor­ro­risz­ti­kus par­lag­fű­te­lep­hez.
  • Szerző: RIPOST

A két falu, Egyházasdengeleg és Szirák lakói csak suttogva mernek beszélni az esetről. A közel 100 hektáros, gigantikus parlagfűtelep ugyanis egy környékbeli jómódú és befolyásos vállalkozó földje. Ő döntött úgy, hogy nem törődik emberek százezreinek az egészségével, sem jogszabályi előírásokkal, és hagyja elvadulni a közel 1 millió négyzetméternyi területet.

A környék lakói és munkatársaink szerint is felháborító és érthetetlen, hogy mindezt szótlanul tűrik az illetékesek. Már olyan vélemények is lábra kaptak, hogy azért nem mer szólni senki sem V. Norbertnek, a parlagfűvel mit sem törődő gazdának, merthogy „haverja” az ügyben illetékes járási tisztviselő…

EZEKET OLVASTAD MÁR?

Így van-e vagy sem, nem tudjuk, mindenesetre a szél vastag csomókban teríti a parlagfű porát szerte a környéken. Juthat belőle két közeli városnak, Aszódnak és Hatvannak is jócskán, de egy komolyabb széljárás egészen biztosan Budapestig is elviszi az 1 millió négyzetméternyi, embernagyságú gyomnövény súlyos allergiát okozó porát.

S nehogy azt higgye bárki, hogy a közel 100 hektáros parlagfű- ültetvény valamiféle eldugott helyen található! Jól látható a rettenetesen elvadult ültetvény a két falut összekötő országútról, hiszen egy hatalmas, gyönyörű domb egész területén virágzik a minimum másfél méteres parlagfű.

Vajon miért lehetett szüksége a hatalmas földre a vállalkozónak, ha aztán nem használja? Sok egyéb mellett ez is kiderül a keddi napilapban található cikkünkből, melynek szerzője kemény kérdéseket tett fel az ügyben illetékes Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának.

Eközben a címlapon
Írja meg a -nak! Továbbra is várjuk olvasóink megkeresését a parlagfűvel fertőzött területek ügyében a ripostinfo@ripostmedia.hu email címen. Felháborítja valami, és senki nem tesz semmit? A segít! Írja meg lapunknak, mi történt: e-mailben a fenti címre, vagy postán az 1033 Budapest, Kórház u. 6-12. címre!