BOZÓT

10 mil­liót ka­szál­tak a bu­li­ból ki­szálló Job­bik po­li­ti­ku­sok

Mi­köz­ben azt ál­lí­tot­ták, hogy kü­lön­böző zűrös ügyek, pél­dául egy zsidó nő ál­lí­tó­la­gos meg­ve­rése miatt már le­mond­tak kép­vi­se­lői man­dá­tu­mok­ról, va­ló­já­ban az időt húz­ták és ma­rad­tak par­la­menti kép­vi­se­lők. Kel­lett a zsuga.
  • Szerző: Ripost

Nagyjából 10 millió forintot keresett a Jobbik azzal, hogy két képviselője, az arannyal összefüggő gazdasági bűncselekményt elkövető Staudt Gábor és a zsidózó Szávay István valójában csak hetekkel később mondott le, és adta vissza mandátumát, mint ahogy azt bejelentette. fedezte fel az Origo.

Ez az összeg a működési, ellátási, alkalmazotti és frakcióbérkeretből, valamint a 10% tartalék révén jön össze. Nagyon jól járt a két képviselő az időhúzással, hiszen a zsidózó Szávay közel 2,5 millió forint, míg a gazdasági bűncselekménnyel - aranycsempészettel -kapcsolatba hozott és ezért távozó Staudt 1,6 millió forint tiszteletdíjat tehetett zsebre a január 31-i tényleges lemondásig. És akkor nem beszéltünk még a közel kétmilliós költségkeretről.

A Jobbik két vállalhatatlan botrányba keveredett képviselője, az arannyal kapcsolatban elkövetett költségvetési csalással kapcsolatba hozott Staudt Gábor és a zsidó nő megverésével dicsekvő Szávay István azért húzta a lemondását hosszú ideig még a bejelentése után, hogy a Jobbik többmilliós támogatáshoz jusson, és ők is felvehessék még a fizetésüket. 

Mindent egybevetve közel 10 millió forintra jött ki az összeg – ennyit nyert a Jobbik a lemondás szabotálásán. 

A zsidózása miatt lemondott Szávay István 2 449 724 Ft tiszteletdíjat vágott zsebre azáltal, hogy decemberben és januárban még képviselő volt. 

Az egyéb juttatásokra vonatkozó kerete erre a két hónapra – üzemanyag-elszámolás nélkül – mintegy 1 960 200 Ft volt. Ha valóban benyújtja a lemondását akkor, amikor azt Facebook-oldalán bejelentette, akkor számításaink szerint legfeljebb 94 848 Ft keretösszeget vehetett volna igénybe, azaz így 1 865 352 Ft-os keretösszegtől esett volna el.

De jól megjutalmazta még magát az arannyal összefüggő gazdasági bűncselekményt elkövető Staudt Gábor is. Amennyiben Facebook-bejegyzése napján – december 18-án – benyújtja lemondását, akkor december és január hónapra összesen 1 617 868 Ft tiszteletdíjtól esett volna el.

Az egyéb juttatásokra vonatkozó kerete a két hónapra – üzemanyag-elszámolás nélkül – mintegy 1 960 200 Ft volt. Ha aznap benyújtja a lemondását és visszaadja mandátumát, akkor számításaink szerint legfeljebb 569 090 Ft keretösszeget vehetett volna igénybe, így legalább 1 391 110 Ft-os kerettől esett volna el.