HARCÉL

Tá­ma­dást in­téz­tek Ma­gyar­or­szág ellen Soros em­be­rei Brüsszel­ben

Vég­re­hajt­ha­tat­lan­nak ne­vezte Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter a kö­te­lező be­te­le­pí­tési kvó­tá­ról szóló dön­tést csü­tör­töki brüsszeli saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján, arra re­a­gálva, hogy a me­ne­kültkvó­ták el­uta­sí­tása miatt Ma­gyar­or­szág ellen meg­in­dí­tott kö­te­le­zett­ség­sze­gési el­já­rás bí­ró­sági sza­kaszba lép.
  • Szerző: F.G.

A kormány elutasítja az illegális bevándorlást és a kötelező betelepítési kvótákat, és továbbra is harcolni fog a magyar emberek érdekeiért és biztonságáért – hangoztatta a külgazdasági és külügyminiszter a jogállamiság magyarországi helyzetéről rendezett meghallgatáson. Aláhúzta,

nem lehet véletlenszerű az összefüggés Soros György beszéde és a dublini szabályozás reformjáról az EP által elfogadott tárgyalási mandátum között.

Hozzátette: a magyar kormány nem tér ki a vita elől, de az álláspontok a legtöbb kérdésben rendkívül távol esnek egymástól, teljesen mást gondolunk nemzetről, hagyományok tiszteletéről, határvédelemről és biztonságról.

A politikus kérdésre azt mondta: a kormány be fogja mutatni az Európai Bíróság előtt érveit. A végrehajthatatlanság mellett azt is mondta, hogy a kötelező betelepítési kvóta teljesen ellentétes a józan ésszel, ahogyan az európai jogszabályokkal, szerződésekkel is.

A meghallgatáson nem derült ki világosan, mi az az ok, ami miatt Magyarországot egyes uniós intézmények immár 7 éve vegzálják – fogalmazott Szijjártó Péter. Hozzátette, hogy a meghallgatásnak és a jelentésírásnak egy mozgatórugója van: alapvető kérdésben az álláspontok borzasztó távol vannak egymástól.

Az illegális bevándorlást pozitív fejleménynek tekinti a LIBE bizottság, a magyarok pedig nem – tette hozzá, kiemelve, hogy az illegális bevándorlás veszélyes, és lehetőséget ad a terroristáknak, hogy Európába jöjjenek.

Európa biztonságának helyreállítása érdekében lépéseket kellene tenni ahelyett, hogy kipécéznek egy országot, jelen esetben Magyarországot

– mondta Szijjártó Péter.

Eközben a címlapon

Kiemelte: semmilyen nyomásgyakorlás hatására nem változtatja meg Magyarország migrációs politikáját.

Azt is mondta, hogy nem hallott egyetlen olyan konkrét kérdést sem, amely képes lett volna megkérdőjelezni a magyarországi demokráciát és jogállamiságot.

Jövő áprilisban mindenkinek meglesz a lehetősége arra, hogy kifejezze véleményét – ez a jog 1991 óta biztosítva volt, és a jövőben is biztosítva lesz – fogalmazott Szijjártó Péter.