Zimány Linda

Komoly fájdalmak kínozták: sokkot kapott Zimány Linda

Komoly fájdalmak kínozták: sokkot kapott Zimány Linda

Zi­mány Linda ügyel az egész­sé­gére.

Zi­mány Linda ügyel az egész­sé­gére éppen ezért, ha úgy érzi, va­lami nincs rend­ben, azon­nal ke­zel­teti magát.

Gyászolják a magyar hírességek a dunai hajóbaleset áldozatait

Gyászolják a magyar hírességek a dunai hajóbaleset áldozatait

A sze­ren­csét­len­ség szer­dán este 9 óra után tör­tént a Mar­git híd­nál. Együtt­érez­nek a hazai ce­le­bek.

A sze­ren­csét­len­ség szer­dán este 9 óra után tör­tént a Mar­git híd­nál. Együtt­érez­nek a hazai ce­le­bek.

Kitálalt Zimány Linda, elege lett a pletykálkodásból

Kitálalt Zimány Linda, elege lett a pletykálkodásból

Mi­u­tán el­ter­jedt róla egy fotó, egy fo­cis­tá­val hoz­ták hírbe. Most el­mondta, va­ló­já­ban mi­lyen kap­cso­lat­ban áll­nak.

Mi­u­tán el­ter­jedt róla egy fotó, egy fo­cis­tá­val hoz­ták hírbe. Most el­mondta, va­ló­já­ban mi­lyen kap­cso­lat­ban áll­nak.

Nem hittünk a szemünknek: Vele ünnepelte születésnapját Zimány Linda

Nem hittünk a szemünknek: Vele ünnepelte születésnapját Zimány Linda

Har­minc­há­rom éves lett a mo­dell.

Har­minc­há­rom éves lett a csi­nos mo­dell, aki nagy bulit szer­ve­zett.

Köldökig kivágott ruhában mutatta meg hatalmas melleit Zimány Linda

Köldökig kivágott ruhában mutatta meg hatalmas melleit Zimány Linda

Ügy­véd­je­lölt­ként is te­vé­keny­ke­dik, ezért szom­bat este a jo­gász­bá­lon bu­li­zott, ahol igen­csak me­rész öl­tö­zék­ben je­lent meg.

Durván dögös képpel int búcsút az óévnek Zimány Linda

Durván dögös képpel int búcsút az óévnek Zimány Linda

Jó nap ez a pasik szá­mára...

Jó nap ez a pasik szá­mára, hi­szen min­den kül­földi és hazai mo­dell pakol fel év­bú­csúz­tató ké­pe­ket. Ő ezt...

Alakformálásba kezdett Zimány Linda, kiderült, mennyit eszik naponta

Alakformálásba kezdett Zimány Linda, kiderült, mennyit eszik naponta

A mo­dell így is rend­kí­vül csi­nos, de most úgy dön­tött, még töb­bet spor­tol.

A mo­dell így is rend­kí­vül csi­nos, de most úgy dön­tött, még töb­bet edz és még ke­ve­seb­bet eszik az áhí­tott ala­kért.

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

Aggasztó diagnózis, koraszülött lehet Zimány Linda babája

A gyö­nyörű ügy­véd­je­lölt­nél fenn­áll a ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­ség és a ko­ra­szü­lés koc­ká­zata.

A gyö­nyörű ügy­véd­je­lölt­nél fenn­áll a ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­ség és a ko­ra­szü­lés koc­ká­zata.

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

A mo­dell ked­ves gesz­tus­sal pró­bálja szebbé tenni azok ün­ne­pét, akik nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy szép hol­mi­kat vá­sá­rol­ja­nak.

A mo­dell ked­ves gesz­tus­sal pró­bálja szebbé tenni azok ün­ne­pét, akik nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy szép hol­mi­kat vá­sá­rol­ja­nak.

Igéző fotó, így néz ki a hálószobában Zimány Linda

Igéző fotó, így néz ki a hálószobában Zimány Linda

A ra­jon­gói oda­van­nak érte.

A csi­nos mo­dell szexi öl­tö­zék­ben ké­szült a szom­bat esti bu­li­zásra. A ra­jon­gói oda­van­nak érte, ami nem meg­lepő, hi­szen von­zóbb, mint va­laha!

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

A jog­dok­tor már meg­ál­la­podna.

Zi­mány Lin­dá­nál 32 éve­sen be­telt a pohár, elege lett abból, hogy mára szinte csak a kar­ri­er­jé­nek él, ahe­lyett, hogy a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­getné.

Elképesztő átalakulás, Angelina Jolie-vá vált Zimány Linda

Elképesztő átalakulás, Angelina Jolie-vá vált Zimány Linda

A csi­nos mo­dell hét­vé­gén egy jel­me­zes bulin vett részt, ezért egy es­tére a vi­lág­hírű szí­nésznő bő­rébe bújt.

A csi­nos mo­dell hét­vé­gén egy jel­me­zes bulin vett részt, ezért egy es­tére a vi­lág­hírű szí­nésznő bő­rébe bújt. A jel­me­zé­vel a ra­jon­gók kö­ré­ben nagy si­kert ara­tott.

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Lesifotó: világsztárokat kapott le Zimány Linda

Ame­ri­ká­ban kapta len­cse­végre Mila Ku­nist és Ash­ton Kut­chert. Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Ame­ri­ká­ban kapta len­cse­végre Mila Ku­nist és Ash­ton Kut­chert. Éppen egy ét­te­rem­ben va­cso­ráz­tak.

Együtt rettegtek hazánk sztárjai

Együtt rettegtek hazánk sztárjai

Az apáca című hor­rorfil­met csü­tör­tök este mu­tat­ták be Ma­gyar­or­szá­gon.

Az apáca című ame­ri­kai hor­rorfil­met csü­tör­tök este mu­tat­ták be Ma­gyar­or­szá­gon.

Ezzel küzd éjszakánként Zimány Linda

Ezzel küzd éjszakánként Zimány Linda

Zi­mány Linda sze­retne sokat aludni.

Zi­mány Linda sze­retne sokat pi­henni, de, mint ki­de­rült, ez nem min­dig si­ke­rül neki.

Egy álma válik valóra Zimány Lindának: Ezért tér vissza New Yorkba

Egy álma válik valóra Zimány Lindának: Ezért tér vissza New Yorkba

Linda 2013-ban nyerte meg a világ egyik leg­is­mer­tebb mo­dell­ver­se­nyét, most pedig vissza­tér a ten­ge­ren­túlra...

Zimány Linda fürdőruhás képére már szavak sincsenek

Zimány Linda fürdőruhás képére már szavak sincsenek

Bi­ka­va­dí­tóan szexi für­dő­ru­ci­ban...

A gyö­nyörű mo­dell-jog­dok­tornő bi­ka­va­dí­tóan szexi für­dő­ru­ci­ban süt­ké­re­zik a ka­ta­lán fő­vá­ros egyik szál­lo­dá­já­nak me­den­cé­jé­nél.

Nem hiszed el, milyen praktikával keresi a szerelmet Zimány Linda

Nem hiszed el, milyen praktikával keresi a szerelmet Zimány Linda

A gyö­nyörű mo­dell meg­elé­gelte a szing­li­éle­tet.

A gyö­nyörű mo­dell meg­elé­gelte a szing­li­éle­tet, és me­rész lé­pésre szánta el magát.

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Zimány Linda vallomása: Nem vagyunk együtt Ferivel

Elég, ha egy ba­ráti nya­ra­lásra uta­zik, máris meg­kez­dőd­nek a ta­lál­ga­tá­sok. Linda csak a Ri­post­nak re­a­gált.

Láttad már smink nélkül Zimány Lindát? Alig lehet felismerni

Láttad már smink nélkül Zimány Lindát? Alig lehet felismerni

A mo­dell min­dig ad ma­gára.

A mo­dell min­dig fi­gyel arra, hogy tö­ké­le­tes le­gyen a meg­je­le­nése. A haja szé­pen be­szá­rítva, az arca ki­smin­kelve, és szebb­nél-szebb ru­há­kat vesz fel.

Üdítő látvány: Szexi bikiniben mutatta meg formás testét Zimány Linda

Üdítő látvány: Szexi bikiniben mutatta meg formás testét Zimány Linda

Zi­mány Linda ismét el­ké­nyez­tette ra­jon­góit, meg­mu­tatta tes­tét.

Zi­mány Linda ismét el­ké­nyez­tette ra­jon­góit, meg­mu­tatta ki­dol­go­zott tes­tét.

Havi egymilliós nyári munkát kaphat Zimány Linda

Havi egymilliós nyári munkát kaphat Zimány Linda

Igazi álom­me­lóért küzd.

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell azon­nal tudta, hogy ezt a le­he­tő­sé­get neki ta­lál­ták ki. Imád utazni, ha pedig fi­ze­tés is jár a ka­lan­dért...

Zimány Linda nyaralós fotóitól tuti lever a víz

Zimány Linda nyaralós fotóitól tuti lever a víz

A gyö­nyörű jog­dok­tornő ki­hasz­nálta a hosszú hét­vé­gét.

A gyö­nyörű jog­dok­tornő ki­hasz­nálta a hosszú hét­vé­gét, és el­uta­zott Eu­rópa egyik leg­drá­gább szi­ge­tére ej­tőzni.

Zimány Linda bikinis fotói elindítják a nyarat

Zimány Linda bikinis fotói elindítják a nyarat

A gyö­nyörű mo­dell úgy dön­tött, ki­hasz­nálja a hosszú hét­vé­gét és el­uta­zott a Ba­la­ton­hoz, hogy min­den­ki­nek meg­mu­tat­hassa bomba alak­ját.

A gyö­nyörű mo­dell úgy dön­tött, ki­hasz­nálja a hosszú hét­vé­gét és el­uta­zott a Ba­la­ton­hoz, hogy min­den­ki­nek meg­mu­tat­hassa bomba alak­ját.

Gyermekre vágyik a gyönyörű magyar modell

Gyermekre vágyik a gyönyörű magyar modell

Linda több mint egy éve nem él pár­kap­cso­lat­ban, de úgy érzi, el­jött az ideje, hogy végre meg­ta­lálja az iga­zit.

Linda több mint egy éve nem él pár­kap­cso­lat­ban, de úgy érzi, el­jött az ideje, hogy végre meg­ta­lálja az iga­zit.

Mi tett magával Zimány Linda? Nem lehet ráismerni

Mi tett magával Zimány Linda? Nem lehet ráismerni

A mo­dell sze­reti a vál­to­za­tos­sá­got.

A jogi dip­lo­má­val ren­del­kező mo­dell sze­reti a vál­to­za­tos­sá­got. Gyak­ran vál­toz­tatja fri­zu­rá­ját, mint pél­dául most is. Sok­kal rö­vi­debbre vá­gatta haját.

Elégedetlen az alakjával Zimány Linda: Te mit gondolsz?

Elégedetlen az alakjával Zimány Linda: Te mit gondolsz?

Zi­mány Linda imádja min­dig a leg­töb­bet ki­hozni ma­gá­ból, oda­fi­gyel az alak­jára és min­dig csi­nos.

Igazi sztárdömping az Inglot budapesti megnyitóján!

Igazi sztárdömping az Inglot budapesti megnyitóján!

Lon­don, Mi­lánó, Las Vegas - Csak né­hány exk­lu­zív hely­szín, ame­lyet már meg­hó­dí­tott a márka. 2018 ta­va­szán végre Bu­da­pestre is meg­ér­ke­zett!

Lon­don, Mi­lánó, Las Vegas - Csak né­hány exk­lu­zív hely­szín, ame­lyet már meg­hó­dí­tott a márka. 2018 ta­va­szán végre Bu­da­pestre is meg­ér­ke­zett!

Mint két tojás, Britney Spears koncerten bulizott Zimány Linda!

Mint két tojás, Britney Spears koncerten bulizott Zimány Linda!

A csi­nos mo­dell a ten­ge­ren­tú­lon töl­tötte a szil­vesz­tert, rá­adá­sul egy­kori ked­vence bu­li­jára is el­lá­to­ga­tott.

A csi­nos mo­dell a ten­ge­ren­tú­lon töl­tötte a szil­vesz­tert, rá­adá­sul egy­kori ked­vence bu­li­jára is el­lá­to­ga­tott.

Megőrültek a rajongók, kipakolta kerek melleit Zimány Linda!

Megőrültek a rajongók, kipakolta kerek melleit Zimány Linda!

Iga­zán dögös ün­nepi öl­tö­zet­ben várja a ka­rá­csonyt.

A mo­dell­ből lett ügy­véd­boj­tár iga­zán dögös ün­nepi öl­tö­zet­ben várja a ka­rá­csonyt.

Roppant kellemetlen: Sebestyén Balázs durván alázta Zimány Lindát

Roppant kellemetlen: Sebestyén Balázs durván alázta Zimány Lindát

Linda a Mokka hét­fői adá­sá­ban ven­dé­ges­ke­dett. A mo­dell pech­jére a mű­sort Se­bes­tyén Ba­lázsék is néz­ték...

Brutálisan kerek popsi, kockás has, elájulsz az új Zimány Lindától

Brutálisan kerek popsi, kockás has, elájulsz az új Zimány Lindától

Ha va­la­mit a fe­jébe vesz az ügy­véd­je­lölt, azt vég­hez is viszi. Most éppen a Fit­pa­rá­dén in­dult és ezüst­ér­mes lesz.

15. Hegyvidéki fitparádé a Mom Sportban

15. Hegyvidéki fitparádé a Mom Sportban

Im­má­ron 15 éve ren­de­zik meg

A Fit­pa­rádé két napos, nem­zet­közi mul­tis­port fesz­ti­vál, ame­lyet im­má­ron 15 éve nagy si­ker­rel ren­dez­nek meg ok­tó­ber má­so­dik hét­vé­gé­jén

Brutális képekkel küzd Zimány Linda

Brutális képekkel küzd Zimány Linda

Össze­fog­tak a sztá­rok és egy ször­nyű fo­tó­so­ro­za­tot ké­szí­tet­tek.

Össze­fog­tak a sztá­rok, és egy ször­nyű, de annál ha­tá­so­sabb fo­tó­so­ro­za­ton meg­mu­tat­ták, mi lenne, ha a ku­tyák kí­noz­hat­nák meg az em­bert...

Ez aztán nem semmi, kockás hasat villantott Zimány Linda

Ez aztán nem semmi, kockás hasat villantott Zimány Linda

A ma­gyar mo­dell lát­ha­tóan sokat dol­go­zik tö­ké­le­tes tes­téért, de a fá­ra­do­zás­nak meg­van a gyü­möl­cse.

Zimány Linda vallomása: Sosem volt egyéjszakás kalandom

Zimány Linda vallomása: Sosem volt egyéjszakás kalandom

Hiába szingli már fél éve...

Hiába szingli már fél éve Zi­mány Linda, nem iga­zán megy neki az is­mer­ke­dés. Ha ki is néz va­la­kit, nem sokat tehet...

Nézd meg, milyen őrült szexi módon pózol Zimány Linda a Parlament előtt! - Fotó

Nézd meg, milyen őrült szexi módon pózol Zimány Linda a Parlament előtt! - Fotó

A gyö­nyörű mo­dell­től szinte életre kel Bu­da­pest ut­cája.

A gyö­nyörű mo­dell­től szinte életre kel Bu­da­pest ut­cája.

Ezért rettegnek a férfiak Zimány Lindától

Ezért rettegnek a férfiak Zimány Lindától

Zi­mány Linda nem eről­teti a dol­got, de nem ta­gadja, vá­gyik már egy ko­moly kap­cso­latra.

Zi­mány Linda nem eről­teti a dol­got, de nem ta­gadja, vá­gyik már egy ko­moly kap­cso­latra.

Titokzatos férfivel bulizott a Szigeten Zimány Linda!

Titokzatos férfivel bulizott a Szigeten Zimány Linda!

Na­gyon jól érezte magát.

A csi­nos ügy­véd­je­lölt csü­tör­tö­kön egy ba­ráti tár­sa­ság­gal lá­to­ga­tott ki a Szi­get Fesz­ti­válra, ahol na­gyon jól érezte magát.

Zuhany alatt mutatta meg vadító idomait Zimány Linda

Zuhany alatt mutatta meg vadító idomait Zimány Linda

Ké­nyez­teti ra­jon­góit a mo­dell.

Iga­zán el­ké­nyez­teti ra­jon­góit a gyö­nyörű mo­dell, szinte min­den nap posz­tol egy dögös képet Ins­tag­ram ol­da­lára. Van is több ezer kö­ve­tője.

Elképesztő vallomás, ezért szingli még mindig Zimány Linda

Elképesztő vallomás, ezért szingli még mindig Zimány Linda

Nem­csak a média vi­lá­gá­ban, hanem ügy­véd­je­lölt­ként is egyre si­ke­re­sebb. Ennek egyet­len há­tul­ütője van.

Nem­csak a média vi­lá­gá­ban, hanem ügy­véd­je­lölt­ként is egyre si­ke­re­sebb. Ennek egyet­len há­tul­ütője van.

Meglepő titkot árult el plasztikai műtéteiről Zimány Linda

Meglepő titkot árult el plasztikai műtéteiről Zimány Linda

Zi­mány Linda a minap ked­venc plasz­ti­kai se­bé­szé­vel fo­tózta le magát, és egy hi­he­tet­len be­is­me­rés­sel ruk­kolt elő.

Zi­mány Linda a minap ked­venc plasz­ti­kai se­bé­szé­vel fo­tózta le magát.

Nézd meg, idén hol nyaralnak a magyar sztárok

Nézd meg, idén hol nyaralnak a magyar sztárok

Főleg Eu­rópa volt az úti cél.

Tom­bol a nyár, le­áll­tak a nagy té­vé­mű­so­rok fel­vé­te­lei, így a hí­res­sé­gek is le­po­rol­hat­ták a bő­rönd­je­i­ket. Idén főleg Eu­rópa volt az úti cél.

Elképesztően dögös bikiniben Zimány Linda

Elképesztően dögös bikiniben Zimány Linda

Súly­prob­lé­mák­kal küz­dött a mo­dell.

Ke­ve­sen gon­dol­nák a mo­dell­ből lett jo­gász­nő­ről, hogy ré­geb­ben súly­prob­lé­mák­kal küz­dött. Sok di­é­tát ki­pró­bált, amik ki­sebb-na­gyobb ered­ményt hoz­tak.

Azta! Gyönyörű helyeken pózol Zimány Linda - Fotók!

Azta! Gyönyörű helyeken pózol Zimány Linda - Fotók!

Cso­dá­la­tos he­lyen nya­ral Zi­mány Linda, amit jól ki is hasz­nál. Ugyanis szebb­nél szebb fo­tók­kal tölti meg Ins­tag­ram­ját.

Cso­dá­la­tos he­lyen nya­ral Zi­mány Linda, amit jól ki is hasz­nál. Ugyanis szebb­nél szebb fo­tók­kal tölti meg Ins­tag­ram­ját. Ké­peit még a kis­gye­re­kek is meg­iri­gyel­nék...hogy miért, nézd meg Te magad!

Szuperszexi fotó került elő Zimány Lindáról!

Szuperszexi fotó került elő Zimány Lindáról!

A mo­dell­ből lett ügy­véd a ké­tez­res évek ele­jén Brit­ney Spe­ars ha­son­mása volt.

A mo­dell­ből lett ügy­véd a ké­tez­res évek ele­jén Brit­ney Spe­ars ha­son­mása volt.

Élete legnehezebb nyara vár Zimány Lindára!

Élete legnehezebb nyara vár Zimány Lindára!

A mo­dell­ből lett ügy­véd ke­mény idő­sza­kon van túl, és bár né­hány napot pi­hen­he­tett, dol­gos nyár vár rá.

A mo­dell­ből lett ügy­véd ke­mény idő­sza­kon van túl, és bár né­hány napot pi­hen­he­tett, dol­gos nyár vár rá.

Nem nézik jó szemmel az ügyvédek Zimány Linda modellkarrierjét

Nem nézik jó szemmel az ügyvédek Zimány Linda modellkarrierjét

Két fog­lal­ko­zást űz egy­szerre.

Az ügy­védi mun­kát és a fo­tó­zá­so­kat sem ha­nya­golja el, sze­rinte a kettő tö­ké­le­te­sen meg­fér egy­más mel­lett.

Zimány Linda és Oláh Gergő elárulták, hogyan tovább!

Zimány Linda és Oláh Gergő elárulták, hogyan tovább!

Jö­vő­beni ter­ve­ik­ről me­sél­tek.

A Nagy Duett ki­esői hét­főn dél­előtt a szer­kesz­tő­sé­günk ven­dé­gei vol­tak, és a jö­vő­beni ter­ve­ik­ről me­sél­tek.

Először szólalt meg A Nagy Duett kieső párosa

Először szólalt meg A Nagy Duett kieső párosa

A Nagy Duett ha­to­dik kieső pá­rosa.

A Nagy Duett ha­to­dik kieső pá­rosa Zi­mány Linda és Oláh Gergő, akik már az újabb közös mun­kán törik a fe­jü­ket.

Zimány Linda újrakezdené Kedves Ferenccel

Zimány Linda újrakezdené Kedves Ferenccel

Zi­mány Linda rit­kán nyi­lat­ko­zik...

Zi­mány Linda rit­kán nyi­lat­ko­zik nyíl­tan a ma­gán­éle­té­ről, most azon­ban va­lami ki­kí­ván­ko­zott be­lőle.

Lerántotta a leplet, Zimány Linda egy popdíva bőrébe bújik

Lerántotta a leplet, Zimány Linda egy popdíva bőrébe bújik

Újra ti­ni­bál­vá­nya bő­rébe bújik.

Zi­mány Lin­dát egy or­szág is­mer­hette meg 14 éve­sen Brit­ney ha­son­má­sa­ként, va­sár­nap újra a pop­ikon bő­rébe bújik.

Saját magának nyeri a milliós pereket Zimány Linda!

Saját magának nyeri a milliós pereket Zimány Linda!

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről!

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, ám sok­szor még ezt is meg­bánja! Sokat bán­tot­ták az el­múlt évek­ben, de most már ő is fel­vette a kesz­tyűt!

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le, ám az ki­zárt­nak tartja, hogy kül­földi férfi­val bú­to­roz­zon össze.

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le, ám az ki­zárt­nak tartja, hogy kül­földi férfi­val bú­to­roz­zon össze.

Oláh Gergő meglepő titkot árult el Zimány Lindáról

Oláh Gergő meglepő titkot árult el Zimány Lindáról

Zi­mány Linda egyre in­kább izgul.

Zi­mány Linda el­mon­dása sze­rint már egy nyu­godt hét­vé­géje sincs, ugyanis egyre in­kább izgul az áp­ri­lis 2-án in­duló Nagy Duett miatt.

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Mos­tan­tól nem titok, hogy Zi­mány Linda is sze­re­pel az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Du­ett­ben.

Edzőteremben villantotta meg szexi testét Zimány Linda

Edzőteremben villantotta meg szexi testét Zimány Linda

Sze­mé­lyi edző­vel for­málja tes­tét, az amúgy is dögös ma­gyar mo­dell. Az ügy­véd­gya­kor­nok tö­ké­le­tes ala­kot sze­retne.

Sze­mé­lyi edző­vel for­málja tes­tét, az amúgy is dögös ma­gyar mo­dell. Az ügy­véd­gya­kor­nok nem ta­gadja jól érzi magát a bő­ré­ben, de tö­ké­le­tes ala­kot sze­retne. Ra­jon­gói sze­rint ez már rég meg van neki, de ő még sem áll le az edzés­sel. Azt mondja: a napi fel­ada­tok előtt na­gyon jól esik neki a test­moz­gás.

Rajtuk nevethetünk majd A Nagy Duettben!

Rajtuk nevethetünk majd A Nagy Duettben!

Áp­ri­lis 2-án indul a TV2 egyik leg­si­ke­re­sebb mű­sora. Az ötö­dik évad­ban is na­gyon ér­de­kes párok ala­kul­tak ki.

Áp­ri­lis 2-án indul a TV2 egyik leg­si­ke­re­sebb mű­sora. Az ötö­dik évad­ban is na­gyon ér­de­kes párok ala­kul­tak ki.

Levetkőzött Zimány Linda, csupán egy vékony lepedő takarja a testét

Levetkőzött Zimány Linda, csupán egy vékony lepedő takarja a testét

Zi­mány Linda mun­kája mel­lett is ké­nye­sen ügyel arra, hogy tes­tét bomba for­má­ban tartsa.

Fekete Valentin a sztárvilágban

Fekete Valentin a sztárvilágban

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket szer­dán a ce­leb­pá­rok­ról szóló hírek miatt.

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket szer­dán, ami­kor gyors egy­más­után­ban három sze­rel­mes­pár is be­je­len­tette, vége a kap­cso­la­tuk­nak.

Magyar celebjeink kutyáinak sztárélete van

Magyar celebjeink kutyáinak sztárélete van

A leg­több hazai hí­res­ség oda­van az ebe­kért. Az biz­tos, mind­egyik sztár­ku­tyus­nak jó élete van.

A leg­több hazai hí­res­ség oda­van az ebe­kért. Az biz­tos, mind­egyik sztár­ku­tyus­nak jó élete van. Akad olyan hí­res­ség, aki nem csak tartja, de menti is a ki­do­bott, rá­szo­ruló ku­tyá­kat. Tor­nócczky Anita pél­dául az Ál­lat­őr­ség tagja, aki kam­pá­nyol az ál­lat­vé­delmi tör­vény szi­go­rí­tá­sáért.

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik! Most ki­de­rül, ki az a ma­gyar sztár, aki­ért a férfiak több­sége fel­ál­dozná ön­ma­gát.

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik! Most ki­de­rül, ki az a ma­gyar sztár, aki­ért a férfiak több­sége fel­ál­dozná ön­ma­gát. Igaz, a kül­föld­ről in­dult kez­de­mé­nye­zés csak egyet­len éj­szaka kap­csán tette fel a kér­dést, így most mi is ehhez tart­juk ma­gun­kat. Mert kí­ván­csiak va­gyunk.

Zimány Linda esküvőre készül?

Zimány Linda esküvőre készül?

Az egy­kori mo­dell lé­leg­zet­el­ál­lító meny­asszo­nyi ru­hák­ban pózol, az egyik leg­hí­re­sebb bu­da­pesti ho­tel­ben. Az sem ki­zárt, hogy las­san férj­hez megy.

Az egy­kori mo­dell lé­leg­zet­el­ál­lító meny­asszo­nyi ru­hák­ban pózol, az egyik leg­hí­re­sebb bu­da­pesti ho­tel­ben. Az sem ki­zárt, hogy las­san férj­hez megy.

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ezen kattog esténként Zimány Linda

Ma már jog­gal hív­hat­juk Dr. Szö­szi­nek az egy­kori mo­dellt.

Ma már jog­gal hív­hat­juk Dr. Szö­szi­nek az egy­kori mo­dell, aki­nek a fo­tó­zá­sok he­lyett a jogi ügyek kötik le hét­köz­nap­jait.

Eldobod az agyad Zimány Linda dekoltázsától

Eldobod az agyad Zimány Linda dekoltázsától

Sze­mé­lyi edző­vel edz a mo­dell.

Edző­te­rem­ben ké­szült fotón, mu­tatta meg gyö­nyörű mel­leit a mo­dell.A képet meg­osz­totta Ins­tag­ram ol­da­lán, ahol azon­nal majd ké­tez­ren láj­kol­ták.

Szexi dekoltázst villantott a magyar modell

Szexi dekoltázst villantott a magyar modell

Las Ve­gas­ban van Zi­mány Linda.

Még min­dig Las Ve­gas­ban van Zi­mány Linda, aki mint ko­rábbi nyer­tes, részt vett a Tro­pic Be­auty-szép­ség­ver­se­nyen. Három évvel ez­előtt ő nyerte el a címet.

Zimány Linda elképesztően dögös fehérneműben sokkol Halloween előtt

Zimány Linda elképesztően dögös fehérneműben sokkol Halloween előtt

Egyre több sztár tesz ki ma­gá­ról "ré­miszt­ge­tős" fo­tó­kat. Kér­dés, hogy el­ijesz­tené-e a férfi­a­kat? Sze­rin­tünk nem...

Zimány Linda színésznőként is megállja a helyét

Zimány Linda színésznőként is megállja a helyét

A szu­per­mo­dell nem elő­ször bi­zo­nyí­totta szí­né­szi ké­pes­sé­geit. Igaz, A kém című film­ből ki­vág­ták a je­le­ne­teit.

A szu­per­mo­dell nem elő­ször bi­zo­nyí­totta szí­né­szi ké­pes­sé­geit. Igaz, A kém című film­ből ki­vág­ták a je­le­ne­teit, de most új le­he­tő­sé­get ka­pott.

Kificcent Zimány Linda melle ruhájából

Kificcent Zimány Linda melle ruhájából

Na­gyon sze­xis fotót kö­zölt Ins­tag­ram ol­da­lán a mo­dell

Na­gyon sze­xis fotót kö­zölt Ins­tag­ram ol­da­lán a szép­sé­ges mo­dell. Ked­ves Fe­renc ked­vese egy klip­for­ga­tás ked­véért bújt a csá­bító, vörös szájú, iz­gató de­kol­tá­zsú geng­szertnő bő­rébe

Olyan dekoltált ruhában bulizott Zimány Linda, hogy az eszünk megállt!

Olyan dekoltált ruhában bulizott Zimány Linda, hogy az eszünk megállt!

Az egy­kori mo­dell sze­ren­csére a jogi pá­lyán sem fe­lej­tette el, hogy mi­ként kell a le­hető leg­dö­gö­seb­ben fel­öl­tözni.

Kibuggyanó mellekkel örvendeztette meg a rajongóit Zimány Linda

Kibuggyanó mellekkel örvendeztette meg a rajongóit Zimány Linda

A csi­nos jo­gász­lány a munka miatt sem mon­dott le a mo­dell­ke­dés­ről, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére.

A csi­nos jo­gász­lány a munka miatt sem mon­dott le a mo­dell­ke­dés­ről, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére.

Ezért jár Zimány Linda a bíróságra!

Ezért jár Zimány Linda a bíróságra!

A gyö­nyörű mo­dell- jo­gász szinte napi szin­ten vesz részt tár­gya­lá­so­kon, de sze­ren­csére nem mint sér­tett, és pláne nem mint vád­lott...

A gyö­nyörű mo­dell- jo­gász szinte napi szin­ten vesz részt tár­gya­lá­so­kon, de sze­ren­csére nem mint sér­tett, és pláne nem mint vád­lott...

Itt a nagy magyar plasztikázottceleb- -körkép

Itt a nagy magyar plasztikázottceleb- -körkép

Hí­res­sé­gek, akik kés alá fe­küd­tek.

Elő­vet­tünk né­hány olyan hí­res­sé­get, akik vál­lal­ják, plasz­ti­ká­val szé­pül­tek.

Híres magyar nők, akik még mindig nem mentek férjhez

Híres magyar nők, akik még mindig nem mentek férjhez

A si­ker­hez bol­dog kap­cso­lat is tár­sul.

Hiába is­mer­tek és gyö­nyö­rűek, az es­küvő még min­dig várat ma­gára, pedig a si­ke­res élet­hez bol­dog kap­cso­lat is tár­sul.

Íme az ékszer, amely örökre összeköti Zimány Lindát és Kedves Ferencet

Íme az ékszer, amely örökre összeköti Zimány Lindát és Kedves Ferencet

Kü­lön­le­ges cse­cse­be­cse virít a csi­nos ügy­véd­boj­tár kezén.

A Ri­post ka­me­rá­i­nak most meg­mu­tatta, sze­rel­mé­től ka­pott ék­sze­rek közül me­lyik az, amely a leg­több ér­zelmi ér­ték­kel bír a szá­mára.

Zimány Linda szigetes szettjénél nincs ma filmbeillőbb!

Zimány Linda szigetes szettjénél nincs ma filmbeillőbb!

Zi­mány Lin­dá­nak és pár­já­nak na­gyon be­jött az idei Szi­get, hi­szen már eddig is több napra ki­lá­to­gat­tak.

Zi­mány Lin­dá­nak és pár­já­nak na­gyon be­jött az idei Szi­get, hi­szen már eddig is több napra ki­lá­to­gat­tak.

Zimány Linda kibuggyanó mellei meghódították Amerikát!

Zimány Linda kibuggyanó mellei meghódították Amerikát!

Az ügy­védi pá­lyára ké­szülő mo­dell nem­rég Las Vegas-ba re­pült, hogy egy ten­ge­ren­túli szép­ség­ver­se­nyen zsű­riz­zen.

Újabb nap, újabb extradögös Zimány Linda-kép

Újabb nap, újabb extradögös Zimány Linda-kép

Most nem magát kapta len­cse­végre.

A szelfi­ki­rálynő most nem magát kapta len­cse­végre, hanem egyik ba­rát­nője fo­tózta le - még­hozzá egy fa­lat­nyi bi­ki­ni­ben, a me­den­cé­ben.

Sosem találod ki, kivel ebédel a budapesti luxushotelben Zimány Linda!

Sosem találod ki, kivel ebédel a budapesti luxushotelben Zimány Linda!

Újabb vi­lág­sztár ér­ke­zik Ma­gyar­or­szágra.

Újabb vi­lág­sztár ér­ke­zik Ma­gyar­or­szágra.

Zimány Linda bárkinél dögösebben ül a dugóban

Zimány Linda bárkinél dögösebben ül a dugóban

Az ügy­véd­boj­tárrá lett mo­dell be­ra­gadt a for­ga­lomba, így volt ideje ké­szí­teni egy szexi autós szelfit.

Az ügy­véd­boj­tárrá lett mo­dell be­ra­gadt a for­ga­lomba, így volt ideje ké­szí­teni egy szexi autós szelfit.

Mi történt vele? Zimány Linda már tényleg felismerhetetlen

Mi történt vele? Zimány Linda már tényleg felismerhetetlen

Az ügy­véddé lett mo­dell szó­ra­ko­zott ki­csit az ar­cá­val.

Az ügy­véddé lett mo­dell szó­ra­ko­zott ki­csit az ar­cá­val.

Zimány Linda oldalán veszített pert Puzsér Róbert

Zimány Linda oldalán veszített pert Puzsér Róbert

Me­gint Hajdú Péter nyert.

Pu­zsér Ró­bert ismét alul­ma­radt a bí­ró­sá­gon Hajdú Pé­ter­rel szem­ben. Pedig Zi­mány Linda is ott volt vele a tár­gya­lá­son.

Megáll az ész! Britney Zimány Lindává változott

Megáll az ész! Britney Zimány Lindává változott

Fel­is­mer­he­tet­len a leg­újabb ké­pein.

Brit­ney Spe­ars leg­újabb ké­pein konk­ré­tan fel­is­mer­he­tet­len, és job­ban ha­son­lít Zi­mány Lin­dára, mint saját ma­gára.