Vincze Lilla

Komoly ellentétek: így vélekedik zsűritársáról Vincze Lilla

Komoly ellentétek: így vélekedik zsűritársáról Vincze Lilla

A Dal zsű­rije szo­kat­la­nul ke­mény kri­ti­ká­kat fo­gal­maz meg, ilyen­kor Lilla pró­bálja csil­la­pí­tani az in­du­la­to­kat.

A Dal zsű­rije szo­kat­la­nul ke­mény kri­ti­ká­kat fo­gal­maz meg. Az éne­kesnő most ki­tá­lal.

Vincze Lilla zenéjét hallgatja Madonna!

Vincze Lilla zenéjét hallgatja Madonna!

Elő­ke­rült egy régi fotó, ame­lyen az éne­kesnő Ma­don­ná­val be­szél­get!

Elő­ke­rült egy régi fotó, ame­lyen az éne­kesnő a vi­lág­hírű ikon­nal, Ma­don­ná­val be­szél­get.

Nézd meg, milyen romantikus hangulatban voltak A Nagy Duett sztárjai

Nézd meg, milyen romantikus hangulatban voltak A Nagy Duett sztárjai

Nagy meg­le­pe­tést oko­zott Kul­csár Edina fel­lé­pése a sió­foki Plá­zson.

Nagy meg­le­pe­tést oko­zott Kul­csár Edina fel­lé­pése a sió­foki Plá­zson.

Érezték, hogy kiesnek, először szólaltak meg A Nagy Duett kiesői

Érezték, hogy kiesnek, először szólaltak meg A Nagy Duett kiesői

Már is meg van A Nagy Duett ötö­dik szé­ri­á­já­nak har­ma­dik kieső párja. Apáti Bence érezte, hogy ki­es­nek.

Már is meg van A Nagy Duett ötö­dik szé­ri­á­já­nak har­ma­dik kieső párja. Apáti Bence érezte, hogy ők fog­nak ki­esni.