Vastag Csaba

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen frizurára váltott Vastag Csaba

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen frizurára váltott Vastag Csaba

Vas­tag Csaba ad ma­gára, ami­nek meg is van az ered­mé­nye, ra­jon­ga­nak érte a höl­gyek.

Ezekkel a világsztárokkal találkozhatsz idén a Balatonon

Ezekkel a világsztárokkal találkozhatsz idén a Balatonon

Egy­mil­li­ó­nál is több fesz­ti­vál­tu­ris­tát vár­nak idén a Ba­la­tonra.

Egy­mil­li­ó­nál is több fesz­ti­vál­tu­ris­tát vár­nak idén a Ba­la­tonra.

Ezt látnod kell: világsztárral fotózták le Vastag Csabát

Ezt látnod kell: világsztárral fotózták le Vastag Csabát

Min­denki a sár­mos éne­kesre irigy­ke­dik. Vas­tag Csa­bá­nak na­gyon jó dolga van.

Min­denki a sár­mos éne­kesre irigy­ke­dik. Vas­tag Csa­bá­nak na­gyon jó dolga van.

Végre! Újabb közös képet posztolt Vastag Csaba és szerelme

Végre! Újabb közös képet posztolt Vastag Csaba és szerelme

Együtt ün­ne­pel­ték az éne­kes szü­le­tés­nap­ját. A sztár­pár su­gár­zik a bol­dog­ság­tól!

Együtt ün­ne­pel­ték az éne­kes szü­le­tés­nap­ját. A sztár­pár su­gár­zik a bol­dog­ság­tól!

Atyaég, nem hiszed el, melyik világsztárral fotózkodott Vastag Csaba

Atyaég, nem hiszed el, melyik világsztárral fotózkodott Vastag Csaba

Vas­tag Csaba azon sze­ren­csé­sek közé tar­to­zik, aki meg­hí­vást ka­pott a Gol­den Globe-ra.

Ezt látnod kell, világsztárral kapták lencsevégre Vastag Csabát

Ezt látnod kell, világsztárral kapták lencsevégre Vastag Csabát

Az éne­kes az új évet már Ame­ri­ká­ban kezdte. Nem is akár­ki­vel kez­dett csa­csogni.

Különleges meghívást kapott Hollywoodban Vastag Csaba

Különleges meghívást kapott Hollywoodban Vastag Csaba

Vas­tag Csaba hi­he­tet­len él­mé­nye­ket él­he­tett át az el­múlt né­hány nap­ban Ame­ri­ká­ban.

Vas­tag Csaba hi­he­tet­len él­mé­nye­ket él­he­tett át az el­múlt né­hány nap­ban Ame­ri­ká­ban.

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Kiderült, milyen allergiától szenved Vastag Csaba

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Vas­tag Csaba hetek óta beteg és már el­kép­ze­lése sincs, hogy me­lyik gyógy­szer lenne ha­tá­sos szá­mára.

Itt a végeredmény: ő nyerte a Csak show és más semmit

Itt a végeredmény: ő nyerte a Csak show és más semmit

Apait-anyait be­le­adott.

Az el­múlt tíz hét­ben apait-anyait be­le­adott, hogy el­nyerje a zsűri és a nézők el­is­me­ré­sét.

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

A sztár­pá­ros a show-világ egyik leg­fé­lel­me­te­sebb pro­duk­ci­ó­já­val ké­szült a pén­teki dön­tőre. Éva és Veréb Tamás öt méter ma­ga­san, ki­biz­to­sí­tás nél­kül lóg majd egy a tra­pé­zon.

A sztár­pá­ros a show-világ egyik leg­fé­lel­me­te­sebb pro­duk­ci­ó­já­val ké­szült a pén­teki dön­tőre. Éva és Veréb Tamás öt méter ma­ga­san, ki­biz­to­sí­tás nél­kül lóg majd egy a tra­pé­zon.

Pattanásig feszült a hangulat: Vastag Csaba túl vakmerő volt

Pattanásig feszült a hangulat: Vastag Csaba túl vakmerő volt

Az éne­kes még ki sem he­verte a ko­rábbi sé­rü­lé­sét, ismét koc­káz­ta­tott. A siker nem ma­radt el.

Az éne­kes még ki sem he­verte a ko­rábbi sé­rü­lé­sét, ismét koc­káz­ta­tott. A siker nem ma­radt el.

Vastag Csaba ismét megsérült

Vastag Csaba ismét megsérült

A Csak show és más semmi sztár­já­nak a csuk­lója sé­rült meg.

A Csak show és más semmi sztár­já­nak a csuk­lója sé­rült meg. Ha­tal­mas kö­tés­sel fedte el a sebet.

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Szinte senki nem úszta meg: Újabb baleset a TV2-ben

Min­dent meg­tesz­nek a sze­rep­lők.

Min­dent meg­tesz­nek a Csak show és más semmi sztár­jai, hogy hét­ről hétre ki­fo­gás­ta­lan pro­duk­ci­ók­kal ejt­sék ámu­latba a né­ző­ket a TV2 kép­er­nyő­jén.

Félmeztelenül készül a Csak show és más semmi adására Vastag Csaba

Félmeztelenül készül a Csak show és más semmi adására Vastag Csaba

Az éne­kes és Tatár Csilla egy rend­kí­vül iz­gal­mas és csep­pet sem ve­szély­te­len pro­duk­ci­óra gya­ko­rol.

Ez kellemetlen: nem hiszed el, mi történt Vastag Csabával

Ez kellemetlen: nem hiszed el, mi történt Vastag Csabával

Eke An­géla és Ba­ro­nits Gábor is ré­szese volt az él­mény­nek, ami a Csak show és más élő adása után tör­tént.

Eke An­géla és Ba­ro­nits Gábor is ré­szese volt a kü­lö­nös él­mény­nek, ami a Csak show és más élő adása után tör­tént.

Komoly fájdalmak közepette állt kamerák elé Vastag Csaba

Komoly fájdalmak közepette állt kamerák elé Vastag Csaba

Még a héten az egyik pró­bán sé­rült meg Vas­tag Csaba. A ge­rin­cét fáj­lalta.

Veszélyben az élő adás: dupla baleset a Csak show és más semmi próbáján

Veszélyben az élő adás: dupla baleset a Csak show és más semmi próbáján

Ba­ro­nits Gábor je­len­leg ge­rinc­me­re­ví­tő­ben ké­szül a mű­sorra, Vas­tag Csaba pedig lehet, szín­padra sem tud állni.

Vastag Csaba vallomása: Ez esélytelen

Vastag Csaba vallomása: Ez esélytelen

Mind­ket­ten mu­tat­tak már be hi­he­tet­len pro­duk­ci­ó­kat a ver­seny alatt, de amit most vál­lal­tak...

Mind­ket­ten mu­tat­tak már be hi­he­tet­len pro­duk­ci­ó­kat a ver­seny alatt, de amit most vál­lal­tak, az tény­leg a le­he­tet­len ha­tá­rát sú­rolja.

Megható vallomás, ezt üzeni elhunyt barátjának Vastag Csaba

Megható vallomás, ezt üzeni elhunyt barátjának Vastag Csaba

Orbán Józsi sokat tett hozzá Csabi kar­ri­er­jé­hez.

Orbán Józsi sokat tett hozzá Csabi kar­ri­er­jé­hez.

Hoppá, hatalmasat villantott élő adásban Horváth Éva

Hoppá, hatalmasat villantott élő adásban Horváth Éva

Meg­mu­tat­ták, hogy tud­nak cé­lozni.

Iz­gal­mas pro­duk­ci­ó­val kez­dő­dött a Csak show és más semmi, a nézők még a szá­ju­kat is el­tá­tot­ták a lát­vány­tól. Örül­het aki látta.

Dráma a stúdióban, ijesztő dolog történt Vastag Csabával

Dráma a stúdióban, ijesztő dolog történt Vastag Csabával

Azon­nal ki­a­bálni kez­dett.

Azon­nal ki­a­bálni kez­dett a biz­ton­sági sze­mély­zet­nek!

Liptai Claudia kitiltaná Vastag Csaba rajongóit a TV2 stúdiójából

Liptai Claudia kitiltaná Vastag Csaba rajongóit a TV2 stúdiójából

Lip­tai Cla­u­dia ki­fa­kadt, nem haj­landó ezt to­vább el­nézni.

Lip­tai Cla­u­dia ki­fa­kadt, nem haj­landó to­vább el­nézni, amit a ra­jon­gók mű­vel­nek.

Nem semmi: Szexistenné gyúrta magát a népszerű magyar énekes

Nem semmi: Szexistenné gyúrta magát a népszerű magyar énekes

Vas­tag Csaba a cél ér­de­ké­ben min­denre képes.

Vas­tag Csaba a cél ér­de­ké­ben min­denre képes. Az ered­mény ma­gáért be­szél.

Ez nagyon kemény: zúzódásokkal van tele Vastag Csaba teste

Ez nagyon kemény: zúzódásokkal van tele Vastag Csaba teste

Vi­deót is csa­tol­tunk!

Gőz­erő­vel pró­bál az éne­kes a pén­teki esti Csak show és más sem­mire. Vi­deót is csa­tol­tunk!

Túl sok erotika, pucér nő miatt került bajba Vastag Csaba

Túl sok erotika, pucér nő miatt került bajba Vastag Csaba

Bőven volt miért ma­gya­ráz­kodni!

Hát igen, nem csoda, hogy az éne­kes­nek bőven volt miért ma­gya­ráz­kodni!

Nagyon vad, a fellegekbe repítette Szandit a félmeztelen Vastag Csaba

Nagyon vad, a fellegekbe repítette Szandit a félmeztelen Vastag Csaba

Fel­rob­ban­totta a Csak show és más semmi stú­di­ó­ját a pro­duk­ció.

Fel­rob­ban­totta a Csak show és más semmi stú­di­ó­ját a pro­duk­ció.

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Ma­nap­ság saj­nos nem ritka, hogy egy za­vart el­méjű ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség. Össze­ál­lí­tá­sunk­ban a kö­zel­múlt­beli ese­mé­nye­ket mu­tat­juk be.

Ma­nap­ság saj­nos nem ritka, hogy egy za­vart el­méjű ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség.

Árulkodó fotó, eljegyezte kedvesét Vastag Csaba?

Árulkodó fotó, eljegyezte kedvesét Vastag Csaba?

Bár a szép­fiú min­dig sej­tel­me­sen be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post árul­kodó fo­tóra buk­kant az Ins­tag­ra­mon.

Bár a szép­fiú min­dig sej­tel­me­sen be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post árul­kodó fo­tóra buk­kant az Ins­tag­ra­mon.

Kiderült, ez a szívtipró magyar énekes lesz a TV2 új műsorának sztárja

Kiderült, ez a szívtipró magyar énekes lesz a TV2 új műsorának sztárja

A ha­ma­ro­san in­duló ve­tél­kedő ver­seny­ző­i­nek ki­léte egy­előre titok, ám a nem­rég nyil­vá­nos­ságra ke­rült vi­de­ó­ból sok min­den ki­de­rült.

Ez nem jött be: Kiakasztotta rajongóit a magyar énekes

Ez nem jött be: Kiakasztotta rajongóit a magyar énekes

Neki sem si­ke­rül­het min­den...

Neki sem si­ke­rül­het min­den. Ha a szív­tipró éne­kes új klip­pel je­lent­ke­zik, ál­ta­lá­ban kö­rül­zsong­ják a ra­jon­gók.

Mezőzomboron felhagynak a sztárok is a fogyókúrával!

Mezőzomboron felhagynak a sztárok is a fogyókúrával!

Indul a Me­ző­zom­bori Csü­lök­fesz­ti­vál

V. Me­ző­zom­bori Csü­lök­fesz­ti­vál jú­lius 6-7-én Char­lie-val, Vas­tag Csa­bá­val, Zol­tán Eri­ká­val, Ni­ko­las-szal és Kis Grofo-val!

Óriási hír: Világsztárnak énekelhet Vastag Csaba

Óriási hír: Világsztárnak énekelhet Vastag Csaba

A ma­gyar sztár fel­éne­kelte Elvis egyik el­fe­le­dett dalát, a vég­ered­ményt ha­ma­ro­san Pris­cilla Pres­ley is hall­hatja.

Ma kezdődik az ország legnagyobb családi fesztiválja!

Ma kezdődik az ország legnagyobb családi fesztiválja!

In­gye­nes nul­la­dik nap­pal nyit csü­tör­tö­kön a 25. Víz, Zene, Virág Fesz­ti­vál Tatán.

In­gye­nes nul­la­dik nap­pal nyit csü­tör­tö­kön a 25. Víz, Zene, Virág Fesz­ti­vál Tatán.

Elvis Presley özvegyével töltötte az éjszakát Vastag Csaba!

Elvis Presley özvegyével töltötte az éjszakát Vastag Csaba!

Órá­kig be­szél­get­tek.

A le­gen­dás éne­kes egy­kori fe­le­sége már az első perc­től kezdve szim­pa­ti­kus­nak tar­totta a ma­gyar sztárt.

Durván kimerült Vastag Csaba, nehéz időszakon van túl

Durván kimerült Vastag Csaba, nehéz időszakon van túl

A Slá­ger TV Hí­r­adó csü­tör­töki adá­sá­ban Vas­tag Csaba be­szá­mol a fá­rasztó he­tek­ről...

Miskolcon a sztárok is fánkot esznek!

Miskolcon a sztárok is fánkot esznek!

Feb­ruár 2-4 kö­zött ismét höm­pölygő tömeg, finom il­la­tok, áru­sok, a szín­pa­dok­ról szóló zene tölti majd be Mis­kolc bel­vá­ro­sát.

Feb­ruár 2-4 kö­zött ismét höm­pölygő tömeg, finom il­la­tok, áru­sok, a szín­pa­dok­ról szóló zene tölti majd be Mis­kolc bel­vá­ro­sát.

Elképesztő történet: Ezt tette a Vastag testvérek rajongója

Elképesztő történet: Ezt tette a Vastag testvérek rajongója

Min­den hazai sztár sze­reti a ra­jon­góit, hi­szen az ő sze­re­te­tük je­lenti szá­mukra a ke­nye­ret.

Min­den hazai sztár sze­reti a ra­jon­góit, hi­szen az ő sze­re­te­tük je­lenti szá­mukra a ke­nye­ret. De van az a szint, amire nin­cse­nek sza­vak.

Lebuktak az éjszakában: Nem hiszed el, kivel jár Vastag Csaba

Lebuktak az éjszakában: Nem hiszed el, kivel jár Vastag Csaba

Bár már ko­ráb­ban is plety­kál­tak róluk, eddig egyi­kük sem val­lotta be, hogy fel­lob­bant köz­tük a láng. Egé­szen mos­ta­náig!

Mosoly koncert: több ezren fogtak össze az autista gyermekekért

Mosoly koncert: több ezren fogtak össze az autista gyermekekért

Közel ti­zen­egy­mil­lió fo­rin­tot gyűj­tött össze eddig az Út a Mo­so­lyért Ala­pít­vány az első ma­gyar­or­szági au­tista vizs­gá­ló­köz­pont lét­re­ho­zá­sára.

Nem ijedős fajta: Veszélyes fenevadakkal barátkozott a magyar énekesnő

Nem ijedős fajta: Veszélyes fenevadakkal barátkozott a magyar énekesnő

Linda volt a leg­bát­rabb...

Pén­tek dél­után a Ki­rály test­vé­rek és Vas­tag Tamás is be­pil­lan­tást nyer­het­tek az ál­lat­kert zárás utáni éle­tébe. Kü­lö­nös, de Linda volt a leg­bát­rabb.

Mosoly koncerttel segítenek a sztárok az autista gyerekeken

Mosoly koncerttel segítenek a sztárok az autista gyerekeken

Töb­bek kö­zött Kasza Tibor, Ki­rály Vik­tor és Vas­tag Csaba is fel­lép a kü­lön­le­ges ren­dez­vé­nyen.

Töb­bek kö­zött Kasza Tibor, Ki­rály Vik­tor és Vas­tag Csaba is fel­lép a kü­lön­le­ges ren­dez­vé­nyen.

Durva: Letámadták a rajongók Vastag Csabát

Durva: Letámadták a rajongók Vastag Csabát

Vas­tag Csa­bát nem hagy­ják élni!

Vas­tag Csa­bát nem hagy­ják élni! Va­sár­nap A Nagy Duett után né­hány fa­na­ti­kus nő kör­be­vette az éne­kes au­tó­ját, csak ne­he­zen en­ged­ték el­haj­tani a hely­szín­ről.

Ennél szexibb már nem lesz A Nagy Duett sztárja

Ennél szexibb már nem lesz A Nagy Duett sztárja

Min­den száj tátva ma­radt va­sár­nap...

Min­den száj tátva ma­radt va­sár­nap este, ami­kor Áb­ra­hám Edit be­lej­tett a szín­padra tal­pig fe­szü­lős tor­na­dressz­ben.

Autóbalesetet szenvedett Vastag Csaba!

Autóbalesetet szenvedett Vastag Csaba!

Az éne­kes au­tó­já­nak pén­tek dél­után sod­ró­dott neki egy másik kocsi.

Az éne­kes au­tó­já­nak pén­tek dél­után sod­ró­dott neki egy másik kocsi.

Kitudódott, ebben a fertőző betegségben szenved Vastag Csaba

Kitudódott, ebben a fertőző betegségben szenved Vastag Csaba

A nép­szerű éne­kes több szak­em­ber­nél is járt az el­múlt he­tek­ben. Bízik a mi­előbbi gyó­gyu­lás­ban.

A nép­szerű éne­kes több szak­em­ber­nél is járt az el­múlt he­tek­ben. Bízik a mi­előbbi gyó­gyu­lás­ban.

Kínos helyzetbe hozták magánélete miatt Vastag Csabát

Kínos helyzetbe hozták magánélete miatt Vastag Csabát

Vas­tag Csaba már gőz­erő­vel ké­szül A Nagy Duett jö­vő­heti adá­sára Áb­ra­hám Edit szí­nész­nő­vel.

Vas­tag Csaba már gőz­erő­vel ké­szül A Nagy Duett jö­vő­heti adá­sára Áb­ra­hám Edit szí­nész­nő­vel.

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Hihetetlen kulisszatitkok derültek ki A Nagy Duett sztárjairól

Végre ki­de­rült, hogy kik­kel indul el áp­ri­lis 2-től va­sár­na­pon­ként 18 óra 50 perc­től A Nagy Duett.

Mi lesz ebből? Kétszázzal száguldozott Vastag Csaba!

Mi lesz ebből? Kétszázzal száguldozott Vastag Csaba!

Nem tö­rő­dött a gyor­sa­ság­gal, át­adta magát a szá­gul­dás él­ve­ze­té­nek a sár­mos éne­kes! De nem lesz ebből baja?

Velük indul A Nagy Duett

Velük indul A Nagy Duett

Ötö­dik al­ka­lom­mal star­tol el a TV2 nagy si­kerű mű­sora, A Nagy Duett

Ötö­dik al­ka­lom­mal star­tol el a TV2 nagy si­kerű mű­sora, A Nagy Duett, amely­ben ismét ti­zen­két sztár­pá­ros csap össze. A profi éne­ke­sek sze­mé­lye mos­tan­tól nem titok, de azt még csak ta­lál­gatni lehet, hogy kik lesz­nek A Nagy Duett ötö­dik éva­dá­nak ama­tőr sze­rep­lői.

Élő adásban vallott szerelmet Vastag Csaba!

Élő adásban vallott szerelmet Vastag Csaba!

Majd csú­nyán le­pon­tozta az éne­kest.

A Star Academy zsű­ri­tag­já­nak éppen akkor sza­lad ki a fur­csa val­lo­más a szá­ján, ami­kor le­pon­tozta az előtte álló meg­szep­pent éne­kest.

Vastag Csaba nem mindig volt hűséges típus

Vastag Csaba nem mindig volt hűséges típus

Az éne­kes fi­a­ta­labb ko­rá­ban bohém éle­tet élt, egy­szerre több vasat tar­tott a tűz­ben.

Az éne­kes fi­a­ta­labb ko­rá­ban bohém éle­tet élt, egy­szerre több vasat tar­tott a tűz­ben.

Vastag Tamás végre megmutatta a kisfiát!

Vastag Tamás végre megmutatta a kisfiát!

A ka­rá­csony szel­leme az éne­kesre is ha­tás­sal volt.

A ka­rá­csony szel­leme az éne­kesre is ha­tás­sal volt, be­mu­tatta féltve őr­zött kin­csét.

Őrület! Vastag Csaba kikapta az operatőr kezéből a kamerát!

Őrület! Vastag Csaba kikapta az operatőr kezéből a kamerát!

Nem min­den­napi él­mény­ben le­he­tett része annak, aki va­sár­nap el­lá­to­ga­tott a Ba­zi­lika előtti ren­dez­vényre, ahol a sztár­döm­ping ki­emel­kedő alakja Vas­tag Csaba volt

Arcpirító ajánlatot kapott Vastag Csaba!

Arcpirító ajánlatot kapott Vastag Csaba!

A va­sár­nap élő­show után Csaba be­ug­rott egy kis bu­lira az Aka­dé­mi­ára, ahol ér­de­kes for­du­la­tot vett a műsor alatt Alex­á­tól ka­pott csók tör­té­nete is...

A va­sár­nap élő­show után Csaba be­ug­rott egy kis bu­lira az Aka­dé­mi­ára, ahol ér­de­kes for­du­la­tot vett a műsor alatt Alex­á­tól ka­pott csók tör­té­nete is...

Döbbenten reagált a zsűri Vastag Csaba és Pádár Alexandra csókjára!

Döbbenten reagált a zsűri Vastag Csaba és Pádár Alexandra csókjára!

A Star Academy ver­seny­zője a zsű­ri­tag­gal csó­ko­ló­zott.

Bár két fiú kö­zött is he­zi­tált, a Star Academy ver­seny­zője végül a zsű­ri­tag­gal csó­ko­ló­zott.

Új barátnőjével érkezett, volt kedvesével flörtölt Vastag Csaba

Új barátnőjével érkezett, volt kedvesével flörtölt Vastag Csaba

Az éne­kes nem szív­ba­jos, ha a sze­re­lem­ről van szó, ezzel pedig ki­sebb fel­for­du­lást oko­zott a Szi­ge­ten.

Vastag Csaba kiakadt! Cáfolja, hogy szerelmes

Vastag Csaba kiakadt! Cáfolja, hogy szerelmes

Az éne­kes ala­po­san meg­le­pő­dött.

Az éne­kes ala­po­san meg­le­pő­dött, ami­kor a ke­zébe ke­rült egy ma­ga­zin két hét­tel ez­előtti száma, mely­ben cím­la­pon kö­zöl­ték, újra sze­rel­mes.

Mi a közös Madonnában, a Rolling Stones-ban és a TV2-ben?

Mi a közös Madonnában, a Rolling Stones-ban és a TV2-ben?

Elég sok, rá­adá­sul a sor még bő­vít­hető.

Elég sok, rá­adá­sul a sor még bő­vít­hető, hi­szen az em­lí­tet­te­ken túl Elt­hon John és a U2 is ugyan­azt a tech­ni­kát hasz­nálja, amit a Star Academy stú­di­ó­jába épí­te­nek be.

Kiderült: Befogadott egy katolikus papot Vastag Csaba családja!

Kiderült: Befogadott egy katolikus papot Vastag Csaba családja!

Kü­lön­le­ges kap­cso­lat...

Kü­lön­le­ges kap­cso­lat ala­kult ki a vér­tes­ket­he­lyi plé­bá­nos és a szív­tipró éne­kes kö­zött.

Kiakadtak a kommentelők Vastag Csabára!

Kiakadtak a kommentelők Vastag Csabára!

Az éne­kes csak vic­ce­lődni akart, de ez nem iga­zán nyerte el a ra­jon­gói tet­szé­sét.

Szakítása után összejött kolléganőjével Vastag Csaba!

Szakítása után összejött kolléganőjével Vastag Csaba!

A Gre­ase című mu­si­cal köz­ben me­le­ged­tek össze.

A Gre­ase című mu­si­cal köz­ben me­le­ged­tek össze.

Szállodában
bukott le
az RTL macsója!

Szállodában
bukott le
az RTL macsója!

Végre megint van min csám­csogni: tit­kos randi a szál­lo­dá­ban... Egy szexi ru­ha­da­rab ló­gott a szoba ki­lin­csén!

Végre megint van min csám­csogni: tit­kos randi a szál­lo­dá­ban... Egy szexi ru­ha­da­rab ló­gott a szoba ki­lin­csén!

Hollywoodi sorozatban láthatjuk majd Vastag Csabát?

Hollywoodi sorozatban láthatjuk majd Vastag Csabát?

A ma­gyar éne­kes Ame­ri­ká­ban pihen, és a Gol­den Globe után egy vi­lág­hírű so­ro­zat for­ga­tá­sán kö­tött ki.

Az éne­kes Ame­ri­ká­ban pihen, és a Gol­den Globe után egy vi­lág­hírű so­ro­zat for­ga­tá­sán kö­tött ki.

Így került a Golden Globe-ra Vastag Csaba!

Így került a Golden Globe-ra Vastag Csaba!

Vas­tag Csaba pi­henni in­dult, aztán vi­lág­sztá­rok­kal bu­li­zott.

Vas­tag Csaba pi­henni in­dult a ten­ge­ren­túlra, de va­la­hogy úgy hozta a sors, hogy ő is részt ve­he­tett a 2016-os Gol­den Globe-on. Hála Vajna Tí­me­á­nak.

Vastag Csabának bejön Amerika! Még Rambó is leállt vele fotózkodni!

Vastag Csabának bejön Amerika! Még Rambó is leállt vele fotózkodni!

Jókor volt jó he­lyen a ma­gyar éne­kes. Los An­ge­les­ben pont össze­fu­tott Syl­ves­ter Stal­ló­né­val egy fotó ere­jéig.

Tökéletes testükért díjazták a magyar sztárokat

Tökéletes testükért díjazták a magyar sztárokat

Ők a Fit­ba­lance idei dí­ja­zott­jai.

A Fit­ba­lance idei díj­át­adó­ján a leg­fit­tebb ce­le­beké volt a fő­sze­rep, hi­szen szá­mos hazai hí­res­ség tes­tét dí­jaz­ták a szín­vo­na­las ese­mé­nyen.

Az RTL Klub sztárjaival készül a TV2 új produkciója

Az RTL Klub sztárjaival készül a TV2 új produkciója

Las­san min­denki át­iga­zol.

Az RTL Klub­nak las­san nem ma­rad­nak sztár­jai, mert min­denki a TV2-höz iga­zol. Leg­alábbis a Sz­tár­ban sztár új éva­dá­ban elég sok a csa­tor­na­váltó részt­vevő.

Képzeld el és megkapod! A Játékkészítő új slágere

Képzeld el és megkapod! Itt A Játékkészítő új slágere

De­cem­ber­ben új kön­tös­ben je­lent­ke­zik a ta­va­lyi év szu­per­pro­duk­ci­ója. A zenés ak­ció­mese új da­lok­kal is bővül

De­cem­ber­ben új kön­tös­ben je­lent­ke­zik a ta­va­lyi év szu­per­pro­duk­ci­ója. A zenés mese új da­lok­kal is bővül.

Vastag Csabát nem érdekli a pénz

Vastag Csabát nem érdekli a pénz

Új éle­tet kezd az éne­kes: mos­tan­tól a szak­mája a leg­fon­to­sabb.

Nincs több hak­ni­zás! Új éle­tet kezd az éne­kes: mos­tan­tól a szak­mája a leg­fon­to­sabb.

Veszélyes poénnal szórakoztatta rajongóit Vastag Csaba - Videó

Veszélyes poénnal szórakoztatta rajongóit Vastag Csaba - Videó

Vak­sö­tét­ben, for­ga­lom­ban lévő au­tó­ban azt ját­szani, hogy el­al­szik a sofőr. Hát, va­la­hogy nem az év po­énja...

Vastag Csaba már készül az apaszerepre

Vastag Csaba már készül az apaszerepre

Attól tart, hogy kifut az idő­ből.

Attól tart, hogy kifut az idő­ből és nem lát­hatja majd fel­nőni saját gye­re­keit.

Így élvezték a magyar celebek a Forma-1-et - Fotók

Így élvezték a magyar celebek a Forma-1-et - Fotók

Vagy talán csak a szá­guldó cir­kusz kö­rüli fel­haj­tás vonzza őket?

Veszélybe került a viharban Vastag Csaba - Fotó

Veszélybe került a viharban Vastag Csaba - Fotó

Az éne­kes sem­mit sem lá­tott az össze­függő víz­füg­göny­ben, aztán az út is el­tűnt előtte...

Milliókért evett joghurtot Vastag Csaba

Milliókért evett joghurtot Vastag Csaba

Mo­dell­ként is meg­áll­nák he­lyü­ket a ma­gyar sztár­éne­ke­sek

Mo­dell­ként is meg­áll­nák he­lyü­ket a ma­gyar sztár­éne­ke­sek