Vasary Andre

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Meztelenre vetkőzött a budapesti forgatáson a hollywoodi szupersztár

Meztelenre vetkőzött a budapesti forgatáson Jennifer Lawrence!

Kémfilm­jé­ben mez­te­len­ke­dik, és egy sor ma­gyar szí­nész­nek is teret ad.

Kémfilm­jé­ben mez­te­len­ke­dik, és egy sor ma­gyar szí­nész­nek is teret ad.

Vásáry André készen áll egy új szerelemre!

Vásáry André készen áll egy új szerelemre!

Az éne­kes ne­he­zen he­verte ki a leg­utóbbi csa­ló­dá­sát, de már örülne, ha újra bol­dog le­hetne. Volt ked­ve­sé­vel nem vál­tak el dur­ván, iga­zán meg­si­ratta azt a kap­cso­la­tot.

Az éne­kes ne­he­zen he­verte ki a leg­utóbbi csa­ló­dá­sát, de már örülne, ha újra bol­dog le­hetne.

Vásáry André meghódította Ázsiát

Vásáry André meghódította Ázsiát

Sang­haj­ban adott egy­órás kon­cer­tet.

Az egye­dül­álló hangú férfi szop­rán éne­kes a ma­gyar kul­túra nap­ján, Sang­haj­ban adott egy­órás kon­cer­tet.

Hoppá: Színpadon csókolózott a magyar énekes!

Hoppá: Színpadon csókolózott a magyar énekes!

A Sz­tár­ban sztár ver­seny­zője intim je­le­netbe ke­ve­re­dett a szín­pa­don! Vajon nyel­ves volt?

Ezért nincs magánélete a TV2 sztárjának

Ezért nincs magánélete a TV2 sztárjának

El­jött az ideje, hogy be­fe­jezze fél­be­ha­gyott ta­nul­má­nyait...

A jó pap hol­tig tanul. Így érzi ezt az el­ké­pesztő hangú éne­kes is.

Megható: Segített egy nőnek a szülésben Vásáry André!

Megható: Segített egy nőnek a szülésben Vásáry André!

Az éne­kest ma­gá­val vitte a szü­lő­szo­bára az egyik leg­na­gyobb ra­jon­gója...