Varju László

Az ellenzéki izgágák megint beolvasni akarnak

Az ellenzéki izgágák megint beolvasni akarnak

Újabb el­len­zéki bo­hóc­ko­dás kez­dő­dött az MTVA szék­há­zá­nál, a szo­ká­sos sze­rep­lők­kel.

Mennyiért lógnak az ellenzéki képviselők?

Mennyiért lógnak az ellenzéki képviselők?

Sok eset­ben mil­lió fe­letti fi­ze­té­sért cse­rébe nem vesz­nek részt a par­la­menti mun­ká­ban.

Ebéd Varju Lászlónak a menzáról

Ebéd Varju Lászlónak a menzáról

Ebé­det vitt egy új­pesti men­zá­róla helyi Fi­de­li­tas.

Ebé­det vitt egy új­pesti men­zá­ról a helyi Fi­de­li­tas azért, "hogy ne kell­jen a kép­vi­se­lő­nek a Vár­ban, vagy a Ró­zsa­dom­bon ebé­dért kun­cso­rog­nia".

Oscar-díj Varju Lászlónak

Oscar-díj Varju Lászlónak

Az "MTVA szék­ház­bannyúj­tott szí­né­szi ala­kí­tá­sáért".

Jel­ké­pes Oscar-díjat vitt a DK ke­rü­leti iro­dá­já­hoz az új­pesti Fi­de­li­tas Varju Lász­ló­nak az "MTVA szék­ház­ban tör­tént ki­ma­gasló szí­né­szi ala­kí­tá­sáért".