Varga Roland

Itt a válasz, reagált a Fradi sztárja a távozásáról szóló hírekre

Itt a válasz, reagált a Fradi sztárja a távozásáról szóló hírekre

Varga Ro­lan­dot az előző héten a Hon­véd­dal hoz­ták hírbe.

Varga Ro­lan­dot az előző héten a Hon­véd­dal hoz­ták hírbe. A Deb­re­cen ellen győz­tes gólt szer­zett.

FRISS HÍREK

Dzsudzsák Balázs üzent a Fradi sztárjának

Dzsudzsák Balázs üzent a Fradi sztárjának

Varga Ro­land a Vidi ellen sé­rült meg.

Varga Ro­land a Vidi-Fe­renc­vá­ros lab­da­rúgó NB I-es ta­lál­ko­zón szen­ve­dett fej­sé­rü­lést va­sár­nap. A tá­madó a hírek sze­rint még kór­ház­ban van.

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Válogatott focistákat figyel a Fradi, de lehetnek távozók is

Ukrán és ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos­sal is erő­sít­het a kö­vet­kező sze­zonra a fő­vá­rosi klub.

Ukrán és ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kos­sal is erő­sít­het a kö­vet­kező sze­zonra a fő­vá­rosi klub.

Megint kórházba került egy Fradi-játékos, műteni is kellett

Megint kórházba került egy Fradi-játékos, műteni is kellett

Lov­ren­csics Gergő után Varga Ro­land szo­rult or­vosi ke­ze­lésre, de már jól van. A csa­pat fel­ké­szü­lé­sé­ről sem marad le.

Válogatott focisták dubajoznak Dzsudzsáknál

Válogatott focisták dubajoznak Dzsudzsáknál

Varga Ro­land és Pris­kin Tamás is együtt bu­li­zott az arab vá­ros­ban a tá­ma­dó­val.