Trokán Nóra

Titkolja fiatal szerelmét Trokán Nóra és Ullmann Mónika!

Titkolja fiatal szerelmét Trokán Nóra és Ullmann Mónika!

A két szí­nésznő nem a nyil­vá­nos­ság előtt éli ma­gán­éle­tét, ezért bol­dog­sá­gu­kat sem verik nagy dobra.

Nem hiszed el, mit csinál éjszakánként Trokán Nóra!

Nem hiszed el, mit csinál éjszakánként Trokán Nóra!

Sze­rin­ted hova jár a szí­nésznő?

A gyö­nyörű szí­nésznő es­tén­ként má­sok­kal el­len­tét­ben ko­ránt­sem az iga­zak álmát alussza. Sosem ta­lál­nád ki, hova jár ilyen­kor.

Hat évvel fiatalabb kollégájába zúgott bele Trokán Nóra

Hat évvel fiatalabb kollégájába zúgott bele Trokán Nóra

Vajon ki­bír­ják a táv­kap­cso­la­tot?

Ve­csei H. Mik­lós még csak 23 éves, mégis azon­nal le­vette a lá­bá­ról a nála évek­kel idő­sebb szí­nész­nőt.