Tordai Bence

Az ellenzéki izgágák megint beolvasni akarnak

Az ellenzéki izgágák megint beolvasni akarnak

Újabb el­len­zéki bo­hóc­ko­dás kez­dő­dött az MTVA szék­há­zá­nál, a szo­ká­sos sze­rep­lők­kel.

Mennyiért lógnak az ellenzéki képviselők?

Mennyiért lógnak az ellenzéki képviselők?

Sok eset­ben mil­lió fe­letti fi­ze­té­sért cse­rébe nem vesz­nek részt a par­la­menti mun­ká­ban.