tom hardy

Összecsaptak a rajongók, Lady Gaga hívei lejárató kampányt indítottak

Összecsaptak a rajongók, Lady Gaga hívei lejárató kampányt indítottak

Lady Gaga ra­jon­gói min­dig össze­tar­tot­tak.

Lady Gaga ra­jon­gói min­dig össze­tar­tot­tak, most pedig bár­mire ké­pe­sek azért, hogy ked­ven­cük film­jét si­kerre vi­gyék. Az éne­kesnő első film­sze­re­pé­ben dom­bo­rít­hat, ám a mozit egy sokat várt kép­re­gényfilm­mel egy idő­ben mu­tat­ják be.

Szexi sztárok szakállal és anélkül: újra divat a szőrős pasi!

Szexi sztárok szakállal és anélkül: újra divat a szőrős pasi!

Ismét re­ne­szán­szát éli a sza­káll!

Ismét re­ne­szán­szát éli a sza­káll! Össze­gyűj­töt­tünk pár sztárt, akik dús szőr mögé rej­tet­ték az ar­cu­kat.

Nincs több titok, kiszivárgott a hír: érkezik a sztárpár második babája

Nincs több titok, kiszivárgott a hír: érkezik a sztárpár második babája

A Mad Max sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek már van egy közös gyer­me­kük.

A Mad Max sztár­já­nak és fe­le­sé­gé­nek már van egy közös gyer­me­kük, most azon­ban újabb csa­lád­tag ér­ke­zik.

Íme, a legtökéletesebb arcok! - Sztárokból összegyúrva

Íme, a legtökéletesebb arcok! - Sztárokból összegyúrva

El­ké­pesztő a vég­ered­mény.

Nem túl meg­lepő, de ha két meg­nyerő kül­sejű hí­res­ség arcát egy­be­ol­vaszt­juk, abból va­lami el­ké­pesz­tően tö­ké­le­tes szü­le­tik.

DiCaprio miatt művelt visszafordíthatatlan dolgot a testével kollégája

DiCaprio miatt művelt visszafordíthatatlan dolgot a testével kollégája

Le­o­nardo DiCap­rio meg­nyert egy fo­ga­dást Tom Hardy-val szem­ben.

Le­o­nardo DiCap­rio meg­nyert egy fo­ga­dást Tom Hardy-val szem­ben, ami a vesz­tesre nézve elég ko­moly kö­vet­kez­ménnyel járt.

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Szinte semmi kü­lönb­ség köz­tük.

A sztár­vi­lág­ban akad jó né­hány ember, akit nyu­god­tan le­cse­rél­het­né­nek va­la­me­lyik kol­lé­gá­já­val, és talán még a saját any­juk se venné észre.