Tolvai Reni

Elolvadtunk, így lepte meg kedvencét Tolvai Reni

Elolvadtunk, így lepte meg kedvencét Tolvai Reni

Szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte Luxi.

He­te­dik szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte Luxi.

Felhívást tett közzé Tolvai Reni, a rajongók segítségét kéri

Felhívást tett közzé Tolvai Reni, a rajongók segítségét kéri

A Sz­tár­ban sztár éne­kes­nője az Ins­tag­ram-ol­da­lá­nak kö­ve­tő­i­hez for­dult: egy kóbor kis­ku­tya gaz­dá­ját ke­resi!

A Sz­tár­ban sztár éne­kes­nője az Ins­tag­ram-ol­da­lá­nak kö­ve­tő­i­hez for­dult: egy kóbor kis­ku­tya gaz­dá­ját ke­resi!

Stohl András beszólt Tolvai Reninek: Nem izgatta fel

Stohl András beszólt Tolvai Reninek: Nem izgatta fel

Az éne­kesnő adá­sok óta hall­hatja a zsű­ri­től, hogy majd min­den pro­duk­ción átjön a saját hangja...

Az éne­kesnő adá­sok óta hall­hatja a zsű­ri­től, hogy majd min­den pro­duk­ción átjön a saját hangja, de most nem csak ez volt a baj.

Buja gondolatok, erotikus vágyairól vallott Tolvai Reni

Buja gondolatok, erotikus vágyairól vallott Tolvai Reni

Be­val­lotta, me­lyik nővel csó­ko­lózna.

Az éne­kesnő be­val­lotta, me­lyik nővel csó­ko­lózna leg­szí­ve­seb­ben, és ki az a hölgy, aki­vel el­töl­tene egy ro­man­ti­kus éj­sza­kát.

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt, Tilla pedig...

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon...

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Alig lehet ráismerni: Brutális frizurára váltott Tolvai Reni

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

Tol­vai Reni min­dig ki­ta­lál va­lami újat, ha meg­je­le­né­sé­ről van szó és lás­suk be, min­den jól áll neki.

Forró fotót posztolt Tolvai Reni, ilyet még tőle sem láttunk

Forró fotót posztolt Tolvai Reni, ilyet még tőle sem láttunk

A 27 éves éne­kesnő sosem volt szé­gyen­lős, de nap­ról napra képes meg­lepni min­den­kit.

A 27 éves éne­kesnő sosem volt szé­gyen­lős, de nap­ról napra képes meg­lepni min­den­kit.

Ilyen még nem volt, elképesztő fotót osztott meg a múltból Tóth Vera!

Ilyen még nem volt, elképesztő fotót osztott meg a múltból Tóth Vera!

A Me­gasztár első szé­ri­á­já­nak győz­tese hi­ány­pótló fény­ké­pet ta­lált, meg is osz­totta, ami­nek több más sztár is meg­örült.

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka...

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka, hogy Tol­vai Reni és Kál­lay Sa­un­ders And­rás kap­cso­lata tu­laj­don­kép­pen nem is lé­te­zik.

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Ez már ijesztő: Perverz üzenetekkel bombázzák Tolvai Renit

Tol­vai Reni meg­bo­lon­dítja a férfi­a­kat, de van­nak, akik be­te­ge­sek

Tol­vai Reni meg­bo­lon­dítja a férfi­a­kat, a baj csak az, hogy van­nak, akik be­te­ges ér­zé­se­ket táp­lál­nak iránta.

Izgató fotó: Megmutatta óriási melleit Tolvai Reni, mindenki elámult

Izgató fotó: Megmutatta óriási melleit Tolvai Reni, mindenki elámult

A dögös éne­kesnő Spa­nyol­or­szág­ból kö­szönt be ra­jon­gó­i­nak.

A dögös éne­kesnő a spa­nyol­or­szági Marb­el­lá­ról kö­szönt be a ra­jon­gó­i­nak. S mi­lyen jól tette!

Meg fogsz lepődni, ekkora mellekkel hódít valójában a magyar énekesnő

Meg fogsz lepődni, ekkora mellekkel hódít valójában a magyar énekesnő

Za­varba ej­tően mély de­kol­táz­zsal in­dult pi­henni, és ezt egy "be­ha­jo­lós" póz­zal még ki is emelte.

Szexi fotó, premier plánban mutatta meg formás fenekét Tolvai Reni

Szexi fotó, premier plánban mutatta meg formás fenekét Tolvai Reni

A nép­szerű éne­kesnő Spa­nyol­or­szágba re­pült pi­henni pár napra. Gyö­nyörű he­lyen fog­lalt szál­lást, de nem sok időt tölt ott.

Forró, Tolvai Reni ruhájába nem fért bele hatalmas melle

Forró, Tolvai Reni ruhájába nem fért bele hatalmas melle

Az éne­kesnő büszke szexi ido­ma­ira.

Az éne­kesnő büszke szexi ido­ma­ira, amit sze­ret is meg­mu­tatni. Tol­vai Reni tisz­tá­ban van vele, hogy őrü­letbe ker­geti férfi ra­jon­góit buja tes­té­vel.

Megvalósult a férfiak álma, bomba formát villantott Tolvai Reni

Megvalósult a férfiak álma, bomba formát villantott Tolvai Reni

Az éne­kesnő most sem ha­zud­tolta meg magát, újabb szexi fotót posz­tolt, amely­től el­alél­tak a ra­jon­gók.

Az éne­kesnő most sem ha­zud­tolta meg magát, újabb szexi fotót posz­tolt.

Ebbe belepirulsz: szuperszexi képet lőtt magáról Tolvai Reni

Ebbe belepirulsz: szuperszexi képet lőtt magáról Tolvai Reni

Be­vál­la­lós fotót posz­tolt.

Be­vál­la­lós fotót posz­tolt a dögös éne­kesnő. Ez­út­tal nem na­gyon ta­kar­gatta mel­leit.

Mit tett Tolvai Reni az arcával? Felismerhetetlen

Mit tett Tolvai Reni az arcával? Felismerhetetlen

Az éne­kesnő sokat vál­to­zott.

Az éne­kesnő nagy vál­to­zá­son ment ke­resz­tül, ami­óta meg­nyerte a Me­gasztárt 2010-ben. Aaz is­mert­ség­gel meg­jött a bá­tor­sága is.

Tolvai Reni új fotója olyan forró, hogy nálad is rövidzárlatot okoz

Tolvai Reni új fotója olyan forró, hogy nálad is rövidzárlatot okoz

A szexi éne­kesnő egyedi módon hívja meg a szü­le­tés­nap­jára a ven­dé­ge­ket.

A szexi éne­kesnő egyedi módon hívja meg a szü­le­tés­nap­jára a ven­dé­ge­ket.

Felhúzta felsőjét Tolvai Reni, sokkot kaptak a rajongók

Felhúzta felsőjét Tolvai Reni, sokkot kaptak a rajongók

Tol­vai Reni a ru­hája alatt olyas­va­la­mit rej­te­get, ami­től sokak szája tátva ma­radt.

Tol­vai Reni a ru­hája alatt olyas­va­la­mit rej­te­get, ami­től sokak szája tátva ma­radt.

Tolvai Renáta megszólalt, ezt bocsánatkérésnek szánta?

Tolvai Renáta megszólalt, ezt bocsánatkérésnek szánta?

Tol­vai Reni szom­bat este ki­esett A Dal­ból és nem tar­totta ma­gá­ban a dühét, amit Schell Judit kri­ti­kája miatt ér­zett.

Nem bírta a kritikát: Tolvai Reni káromkodva ment neki Schell Juditnak

Nem bírta a kritikát: Tolvai Reni káromkodva ment neki Schell Juditnak

Dur­ván ne­ki­ment Schell Ju­dit­nak A Dal ver­seny­zője. Tol­vai Reni na­gyon meg­sér­tő­dött a ne­ga­tív kri­tika miatt.

Megvadult Tolvai Reni: ezt művelte a kamerák előtt

Megvadult Tolvai Reni: ezt művelte a kamerák előtt

Meg­döb­benve néz­tük végig a né­hány má­sod­per­ces fel­vé­telt. Nek­tek tet­szik?

Meg­döb­benve néz­tük végig a né­hány má­sod­per­ces fel­vé­telt. Nek­tek tet­szik?

Furcsa videót osztott meg a sértődött Tolvai Reni, kicsinyes bosszú?

Furcsa videót osztott meg a sértődött Tolvai Reni, kicsinyes bosszú?

A zsűri éppen az éne­kesnő pro­duk­ci­ó­ját és dalát ér­té­kelte, ami­kor Schell Judit szí­nész­nő­nek el­ment a hangja.

Schell Ju­dit­nak el­ment a hangja, ami­kor az éne­kes­nőt ér­té­kelte.

Videóban villant ki Tolvai Reni mellbimbója, ezt látnod kell

Videóban villant ki Tolvai Reni mellbimbója, ezt látnod kell

A dögös éne­kes­nő­nek pén­te­ken de­bü­tált a leg­újabb vi­deo­klipje.

Egy szál melltartóban szexizik, ágyból posztolt képet Tolvai Reni

Egy szál melltartóban szexizik, ágyból posztolt képet Tolvai Reni

Tol­vai Reni egyre me­ré­szebb. Ko­ráb­ban sze­ré­nyebb­nek tűnt az éne­kesnő, de mos­ta­ná­ban nem szé­gyell ki­vet­kőzni ma­gá­ból.

Erős lesz a mezőny A Dal harmadik válogatójában

Erős lesz a mezőny A Dal harmadik válogatójában

Tudj meg töb­bet a ver­seny­zők­ről. A szom­­bati adás­­ban újabb tíz dal száll majd ver­senybe a to­­vább­­ju­­tá­­sért!

Tudj meg töb­bet a ver­seny­zők­ről. A szom­­bati adás­­ban újabb tíz dal száll majd ver­senybe a to­­vább­­ju­­tá­­sért!

Őrjítő dekoltázst villantott Tolvai Reni, ezt látnod kell

Őrjítő dekoltázst villantott Tolvai Reni, ezt látnod kell

A nép­szerű éne­kesnő leg­fris­sebb fo­tó­já­tól fel­rob­bant az in­ter­net! El­ké­pesztő lát­ványt nyújt!

A nép­szerű éne­kesnő leg­fris­sebb fo­tó­já­tól fel­rob­bant az in­ter­net! El­ké­pesztő lát­ványt nyújt!

Szerelme nélkül gyászolja édesapját Tolvai Reni

Szerelme nélkül gyászolja édesapját Tolvai Reni

Össze­om­lott az éne­kesnő.

Össze­om­lott az éne­kesnő, imá­dott édes­apja szív­in­fark­tus­ban, a csa­lád gö­rög­or­szági va­ká­ci­ó­ján hunyt el.

Összeomlástól féltik a gyászoló Tolvai Renit

Összeomlástól féltik a gyászoló Tolvai Renit

Egy hó­napja hunyt el vá­rat­la­nul az éne­kesnő édes­apja, de Reni nem tudta fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get. Ra­jon­gói ag­gód­nak érte.

Egy hó­napja hunyt el vá­rat­la­nul az éne­kesnő édes­apja, de Reni nem tudta fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get. Ra­jon­gói ag­gód­nak érte.

Fájdalmas bejelentést tett Tolvai Reni

Fájdalmas bejelentést tett Tolvai Reni

"...fel­állt az ágy­ról és abban a pil­la­nat­ban össze­esett.."

A gyö­nyörű éne­kesnő kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tett be a fáj­dal­mas hírt, hogy vá­rat­la­nul és tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­ve­szí­tette imá­dott édes­ap­ját.

Drámai fotó az édesapját gyászoló Tolvai Reniről

Csend és némaság: drámai fotó az édesapját gyászoló Tolvai Reniről

A fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő édes­apja el­vesz­tése után elő­ször mu­tatta meg magát a nagy­kö­zön­ség­nek.

A fi­a­tal ma­gyar éne­kesnő édes­apja el­vesz­tése után elő­ször mu­tatta meg magát a nagy­kö­zön­ség­nek.

Tolvai Reni bikinis fotóitól, biztosan felmegy a vérnyomásod

Tolvai Reni bikinis fotóitól, biztosan felmegy a vérnyomásod

Sosem szé­gyellte ke­rek­ded for­máit az éne­kesnő, így most is el­ké­nyez­teti ra­jon­góit sze­xis ké­pe­i­vel.