Till Attila

Eddig ilyet nem tett: Ezt jól bevállalta Till Attila

Eddig ilyet nem tett: Ezt jól bevállalta Till Attila

Till At­tila eddig min­den­hová bi­cik­li­vel járt, de mos­tanra meg­elé­gelte a dol­got.

Till At­tila eddig min­den­hová bi­cik­li­vel járt, de mos­tanra meg­elé­gelte a dol­got.

FRISS HÍREK

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

Elképesztő szettben jelent meg élő adásban a TV2 műsorvezetője!

A mű­sor­ve­zető min­dig szí­ve­sen visel ext­ra­va­gáns öl­tö­ze­tet a mű­so­ra­i­ban, ez al­ka­lom­mal is új­fajta di­va­tot te­rem­tett.

Orvosnál járt: Le kell tennie a cigarettát Tillának

Orvosnál járt: Le kell tennie a cigarettát Tillának

Tilla az évet egy át­fogó szű­rő­vizs­gá­lat­tal zárta, és ko­moly fo­ga­dal­mat is tett az el­kö­vet­ke­zendő évekre.

Tilla az évet egy át­fogó szű­rő­vizs­gá­lat­tal zárta, és ko­moly fo­ga­dal­mat is tett az el­kö­vet­ke­zendő évekre.

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

Ez durva, az év savazását osztotta Stohl Andrásra Tilla!

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére.

A mű­sor­ve­zető magas lab­dát ütött le, ami­kor re­a­gált a zsű­ri­tag egyik ár­tat­lan­nak tűnő meg­jegy­zé­sére.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

Meglepő átváltozás, így még sosem láttad Tillát!

El­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg a va­sár­nap esti élő adás­ban: saját magát sza­bad­na­pos vám­pír­ként jel­le­mezte.

Cuki beszólás: ezt gondolja Stohl Luca Tilláról és Kasza Tibiről

Cuki beszólás: ezt gondolja Stohl Luca Tilláról és Kasza Tibiről

A fi­a­tal mű­sor­ve­zető szá­mára ha­tal­mas le­he­tő­ség, hogy együtt dol­goz­ha­tott a két nagy­ágyú­val. Meg­mondta a vé­le­mé­nyét.

Durva fotókat szivárogtatott ki Tilla a Sztárban Sztár versenyzőiről

Durva fotókat szivárogtatott ki Tilla a Sztárban Sztár versenyzőiről

Az Ins­ta­gam-ol­da­lára töl­tötte fel a fel­vé­te­le­ket.

A műsor há­zi­gaz­dája az Ins­ta­gam-ol­da­lára töl­tötte fel a fel­vé­te­le­ket, ami­ket a ku­lisszák mö­gött fo­tó­zott.

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Megszólalt Tolvai Reni, ez a véleménye Tilla durva beszólásáról!

Az éne­kes­nőt a mű­sor­ve­zető durva meg­jegy­zés­sel il­lette, ám Reni egy nap­pal ké­sőbb már el­ásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.

A lát­vá­nyos te­le­ví­ziós pro­duk­ció ked­véért Thalía Sodi bő­rébe bújt éne­kes­nőt a mű­sor­ve­zető durva meg­jegy­zés­sel il­lette a va­sár­nap esti élő adás­ban a TV2-n. Ám mind­ezek után egy nap­pal Tol­vai Reni már el­ásta a csa­ta­bár­dot Til­lá­val.

Örömhírt jelentett be Till Attila: mindenki gratulált!

Örömhírt jelentett be Till Attila: mindenki gratulált!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője büsz­kén új­sá­golta ra­jon­gó­i­nak, hogy kéz­hez kapta a jo­go­sít­vá­nyát.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője büsz­kén új­sá­golta ra­jon­gó­i­nak, hogy kéz­hez kapta a jo­go­sít­vá­nyát.

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt, Tilla pedig...

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon...

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada...

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Így si­ke­rült!

Nehéz helyzet, Tilla végre vallott Majkáról és Curtisről

Nehéz helyzet, Tilla végre kitálalt Majkáról és Curtisről

Őszinte val­lo­mást tett a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője!

Őszinte val­lo­mást tett a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője!

Ez ám a meglepetés, ezt akarja jóval negyven fölött Tilla!

Ez ám a meglepetés, negyven fölött szerzi meg a jogsit Tilla!

A mű­sor­ve­zető eddig leg­szí­ve­seb­ben min­den­hova tö­meg­köz­le­ke­dés­sel és ke­rék­pár­ral ér­ke­zett.

A mű­sor­ve­zető eddig leg­szí­ve­seb­ben min­den­hova tö­meg­köz­le­ke­dés­sel és ke­rék­pár­ral ér­ke­zett.

Lefotózták Majkát és Tillát: meztelenkedtek a tengerparton

Lefotózták Majkát és Tillát: meztelenkedtek a tengerparton

Min­den őrült­ség­ben benne van­nak.

Na­gyon szi­por­ká­zik a két mű­sor­ve­zető. Együtt min­den őrült­ség­ben benne van­nak.

Újabb véres balesetet szenvedett Tilla

Újabb véres balesetet szenvedett Tilla

A mű­sor­ve­zető ed­digi útját nem kí­séri sze­ren­cse a Mas­terC­hef VIP-ben.

A mű­sor­ve­zető ed­digi útját nem kí­séri sze­ren­cse a Mas­terC­hef VIP kony­há­já­ban. Bár jól halad, de mi­lyen áron?

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Me­se­beli he­lyekre utaz­tak.

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik me­se­beli he­lyekre utaz­tak.

Durva, mit tett Till Attila: ezt biztosan nem gondoltad volna róla

Durva, mit tett Tilla: ezt biztosan nem gondoltad volna róla

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője az Ins­tag­ram-ol­da­lán be­szélt a múlt­ban tör­tén­tek­ről.

Összeverekedett Majka és Tilla!

Összeverekedett Majka és Tilla!

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást.

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást: ez­út­tal Till At­tila húzta a rö­vi­deb­bet, Majka úgy rá­ijesz­tett, hogy ba­rátja szinte szó­hoz sem ju­tott.

Óriási bejelentések a TV2 buliján

Óriási bejelentések a TV2 buliján: Hihetetlen produkciókkal robbantanak!

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este ki­de­rült, mi­lyen mű­so­rok­kal rob­ban­ta­nak.

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este ki­de­rült, mi­lyen mű­so­rok­kal rob­bant a TV2!

Megérkezett az első fotó Liptai Claudia esküvőjéről

Megérkezett az első fotó Liptai Claudia esküvőjéről

Till At­tila töl­tötte fel az első fotót a sztár­té­vés tit­kos lag­zi­já­ról. Na­gyon jó a han­gu­lat!

Till At­tila töl­tötte fel az első fotót a sztár­té­vés tit­kos lag­zi­já­ról. Na­gyon jó a han­gu­lat!

Elrabolta feleségét Till Attila: mesés helyre vitte

Elrabolta feleségét Till Attila: mesés helyre vitte

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lön­le­ges va­ká­ci­ó­val lepte meg gyer­me­kei édes­any­ját, Krisz­ti­nát.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lön­le­ges va­ká­ci­ó­val lepte meg gyer­me­kei édes­any­ját, Krisz­ti­nát.

Őrület, amit ebben a videóban művel Till Attila

Őrület, amit ebben a videóban művel Till Attila

Le kel­lett ál­lí­tani a for­ga­tást.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető miatt már több al­ka­lom­mal kel­lett meg­ál­lí­tani a Bezár a bazár! for­ga­tá­sát.

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre.

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre, sok időt tölt a kon­di­te­rem­ben, hogy fit­ten tartsa magát.

Hoppá, lecserélték Majkát és Mádai Vivient: ők lesznek helyettük

Hoppá, lecserélték Majkát és Mádai Vivient: ők lesznek helyettük

Me­g­újul a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­nak mű­sor­ve­zető-csa­pata!

Me­g­újul a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­nak mű­sor­ve­zető-csa­pata!

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Elképesztően bizarr fotó készült Majkáról és Tilláról, ez komoly?

Elképesztően bizarr fotó készült Majkáról és Tilláról, ez komoly?

Rájuk sem lehet is­merni.

Talán még leg­kö­ze­lebbi hoz­zá­tar­to­zóik se is­mer­né­nek rá a TV2 két mű­sor­ve­ze­tő­jére!

Elképesztő videó a TV2 stúdiójából: le kellett állítani a felvételt

Elképesztő videó a TV2 stúdiójából: le kellett állítani a felvételt

El­sza­ba­dul­tak a mű­sor­ve­ze­tők.

A Bezár a bazár! mű­sor­ve­ze­tői kép­te­le­nek vol­tak ural­kodni ma­gu­kon.

Tilla miatt kellett leállítani a forgatást: durva, ami ezután történt

Tilla miatt kellett leállítani a forgatást: durva, ami ezután történt

A mű­sor­ve­ze­tő­vel aligha for­dult elő ilyen eset az el­múlt év­ti­ze­dek alatt.

A mű­sor­ve­ze­tő­vel aligha for­dult elő ilyen eset az el­múlt év­ti­ze­dek alatt.

Andor Éva újra sportolni kezdett súlyos betegsége után!

Andor Éva újra sportolni kezdett súlyos betegsége után!

Min­denki na­gyon ke­mé­nyen küzd, hogy for­mába ke­rül­jön a nyárra!

Min­denki na­gyon ke­mé­nyen küzd, hogy for­mába ke­rül­jön a nyárra!

Ez csúnya volt: Majka durván beszólt Tillának

Ez csúnya volt: Majka durván beszólt Tillának

Sér­te­gette a ka­me­rák előtt.

A rap­per ismét nem tu­dott idő­ben la­ka­tot tenni a szá­jára. A ka­me­rák előtt kezdte sér­te­getni Til­lát.

Elképesztő lesifotó! Így még biztos nem láttad a TV2 sztárját

Elképesztő lesifotó! Így még biztos nem láttad a TV2 sztárját

Vil­la­mo­son kap­ták le Till At­ti­lát.

Kedd dél­előtt bárki ta­lál­koz­ha­tott Till At­ti­lá­val, aki a 4-6-os vil­la­mos vo­na­lán uta­zott. Mint a TV2 sztárja el­árulta, jog­sija to­vábbra sincs.

Mi történt? Elsírta magát Ördög Nóri a televíziós díjátadón

Mi történt? Elsírta magát Ördög Nóri a televíziós díjátadón

Idén is ő lett a leg­jobb mű­sor­ve­zető.

Ti­zen­két ka­te­gó­ri­á­ban hir­det­tek győz­test a Te­le­ví­ziós Új­ság­írók Díja gálán a Pesti Ví­ga­dó­ban. A leg­jobb női mű­sor­ve­zető idén is Ördög Nóra lett.

Nem fogsz hinni a szemednek, megmutatta londoni házát Till Attila

Nem fogsz hinni a szemednek, megmutatta londoni házát Till Attila

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­sor­ve­ze­tője ki­ruc­cant az angol fő­vá­rosba.

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Majka vic­ces ked­vé­ben volt, ezért kü­lön­le­ges aján­dék­kal lepte meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sát, Til­lát.

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Meglepő vallomás: Alkohollal tudott csak kikapcsolódni a TV2 sztárja

Till At­tila a leg­kí­no­sabb té­mák­ról is őszin­tén be­szél. A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, neki is vol­tak la­zább idő­sza­kai.

Élő adásban érte hatalmas meglepetés Tillát

Élő adásban érte hatalmas meglepetés Tillát

Ma töl­tötte be 46. élet­évét Tilla, akit a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi szín­pa­dán is fel­kö­szön­töt­tek.

Ma töl­tötte be 46. élet­évét Tilla, akit a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi szín­pa­dán is fel­kö­szön­töt­tek.

Mint két tojás: megvan Till Attila hasonmása!

Mint két tojás: megvan Till Attila hasonmása!

Jeles ese­mé­nyen vett részt.

A mű­sor­ve­zető jeles ese­mé­nyen vett részt a na­pok­ban, ami­ről árul­kodó fotó ké­szült. A képen jól lát­szik, él­vezi, hogy más van a kö­zép­pont­ban.

Hatalmas meglepetésre készül tizenöt éves műsorával a TV2!

Hatalmas meglepetésre készül tizenöt éves műsorával a TV2!

A Pu­li­tzer-em­lék­dí­jas port­ré­mű­sor idén ős­szel ün­nepli a szü­le­tés­nap­ját.

Intim fotó, ágyában lepték meg a szülinapos Till Attilát

Intim fotó, ágyában lepték meg a szülinapos Till Attilát

Mi­csoda reg­gel! Erre egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tott a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője.

Mi­csoda reg­gel! Erre egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tott a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője.

Drasztikus változáson ment keresztül Till Attila

Drasztikus változáson ment keresztül Till Attila

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője nem tit­kolja, mi­lyen szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­so­kat vé­gez­tek el rajta.

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője nem tit­kolja, mi­lyen szé­pé­szeti be­avat­ko­zá­so­kat vé­gez­tek el rajta.

Mérföldkőhöz érkezett Till Attila házassága

Mérföldkőhöz érkezett Till Attila házassága

Kü­lön­le­ges fotót osz­tott meg.

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője kü­lön­le­ges fotót osz­tott meg a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Elképesztő rekordok, így készült a Ninja Warrior akadálypályája

Elképesztő rekordok, így készült a Ninja Warrior akadálypályája

Végre meg­ér­ke­zik ha­zánkba hétfő este a világ egyik leg­ke­mé­nyebb tévés ver­se­nye.

Itt nincs duma! Ma kiderül mit tud az Operettszínház szépfiúja

Itt nincs duma! Ma kiderül mit tud az Operettszínház szépfiúja

Hétfő este újra ér­ke­zik a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója a Ninja War­rior.

Hétfő este újra ér­ke­zik a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója a Ninja War­rior. Új ele­mek és két hazai sztár, no meg Majka és Tilla, akik biz­to­san nem kí­mé­lik majd a ver­seny­ző­ket.

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

A Sz­tár­ban Sztár íté­sze egyik pil­la­nat­ról a má­sikra hagyta el a zsűri asz­ta­lát.

A Sz­tár­ban Sztár íté­sze egyik pil­la­nat­ról a má­sikra hagyta el a zsűri asz­ta­lát.

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban.

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban, Kol­lá­nyi Zsu­zsi pro­duk­ci­ója után.

Élő adásban okozott felfordulást Tilla

Élő adásban okozott felfordulást Tilla

Till Atilla vicc­nek szánta, de Majka el­fe­lej­tett ne­vetni.

Till Atilla vicc­nek szánta, de Majka el­fe­lej­tett ne­vetni.

Nézz be te is a színfalak mögé, így készül a Sztárban Sztár

Nézz be te is a színfalak mögé, így készül a Sztárban Sztár

Több kiló pú­dert és leg­alább 120 pa­ró­kát hasz­nál­nak fel a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Hihetetlen felsőtestet villantott a Sztárban Sztár műsorvezetője

Hihetetlen felsőtestet villantott a Sztárban Sztár műsorvezetője

Till At­tila min­dig na­gyon fess.

Till At­tila min­dig na­gyon fess, ám azt csak ke­ve­sen lát­hat­ják, hogy mi van a ruha alatt. Most vi­szont sokan örül­het­nek.

Till Attila ezért várta vissza Liptai Claudiát a Sztárban Sztárba

Till Attila ezért várta vissza Liptai Claudiát a Sztárban Sztárba

Lip­tai Cla­u­dia végre vissza­tért.

Lip­tai Cla­u­dia végre vissza­tért a kép­er­nyőre és Till At­ti­lá­val ott foly­tat­ják ahol egy éve ab­ba­hagy­ták.

Erre számíthat ma este zsűritársaitól Stohl András

Erre számíthat ma este zsűritársaitól Stohl András

A múlt héten távol ma­radt, de ma este ki­de­rül, ho­gyan sze­re­pel majd Stohl And­rás mint zsű­ri­tag.

A múlt héten távol ma­radt, de ma este ki­de­rül, ho­gyan sze­re­pel majd Stohl And­rás mint zsű­ri­tag a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Ezért sírt a stúdióban Till Attila

Ezért sírt a stúdióban Till Attila

Ki­rály Vik­tor meg­je­le­nése pil­la­na­tá­ban fel­rob­bant a szín­pad.

Ki­rály Vik­tor meg­je­le­nése pil­la­na­tá­ban fel­rob­bant a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ója. A kö­zön­ség kép­te­len volt ural­kodni magán a lát­vány­tól, és Tilla sem bírta ne­ve­tés nél­kül.

Ilyen még nem volt: Óriási fordulat a Sztárban Sztárban!

Ilyen még nem volt: Óriási fordulat a Sztárban Sztárban!

El­ké­pesztő for­du­lat.

El­ké­pesztő for­du­la­tot ho­zott az idei Sz­tár­ban Sztár első adása. Erre a ver­seny­zők sem szá­mí­tot­tak.

Intim helyzetben kapták rajta Tillát

Intim helyzetben kapták rajta Tillát

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt és fe­le­sé­gét Olasz­or­szág­ban fo­tóz­ták le. A képet pedig Tilla nem félt meg­mu­tatni a ra­jon­gó­i­nak sem.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt és fe­le­sé­gét Olasz­or­szág­ban fo­tóz­ták le. A képet pedig Tilla nem félt meg­mu­tatni a ra­jon­gó­i­nak sem.

Meglepő vallomás: Till Attila nem hajlandó dolgozni

Meglepő vallomás: Till Attila nem hajlandó dolgozni

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője imád va­sár­na­pon­ként bu­lizni a szín­pa­don. sze­reti a tár­sa­sá­got.

A Sz­tár­ban Sztár mű­sor­ve­ze­tője imád va­sár­na­pon­ként bu­lizni a szín­pa­don.

Hatalmas bejelentés, ők lesznek a Sztárban Sztár versenyzői

Hatalmas bejelentés, ők lesznek a Sztárban Sztár versenyzői

Min­denki várta a Sz­tár­ban Sz­tárt.

Min­denki iz­ga­tot­tan várta a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb szé­ri­á­ját. Sze­ren­csére már nem kell so­káig várni, csak két hét és végre el­kez­dő­dik a műsor.

Régi fotó a múltból: így vezette a Big Brothert Claudia és Tilla!

Régi fotó a múltból: így vezette a Big Brothert Claudia és Tilla!

Az első ma­gyar va­ló­ság­show kez­dete óta már ti­zenöt év telt el, a mű­sor­ve­ze­tők azon­ban mit sem vál­toz­tak.

Exkluzív kulisszatitkok: így készülnek az énekesek a Sztárban sztárra!

Exkluzív kulisszatitkok: így készülnek az énekesek a Sztárban sztárra!

Szep­tem­ber 10-től új­ra­in­dul a műsor.

Szep­tem­ber 10-től immár ötö­dik al­ka­lom­mal vár­ják a né­ző­ket a pa­rá­dés át­ala­ku­lá­sok.

Így reagált Liptai Claudia a visszatérés hírére

Így reagált Liptai Claudia a visszatérés hírére

Újra lát­hat­juk a TV2-n az or­szág leg­is­mer­tebb mű­sor­ve­ze­tő­jét, aki iz­ga­tot­tan várja a sze­rep­lést!

Újra lát­hat­juk a TV2-n az or­szág leg­is­mer­tebb mű­sor­ve­ze­tő­jét, aki iz­ga­tot­tan várja a sze­rep­lést!

Újabb magyar filmsiker: Itt tarolt a hazai alkotás

Újabb magyar filmsiker: Itt tarolt a hazai alkotás

Ha­tal­mas az öröm!

A leg­jobb já­tékfilm­nek járó Urá­nia Csil­laga-díjat nyerte el a ma­gyar film.

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő event show...

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő show, nagy­sza­bású fil­mek, or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­rek és egy le­nyű­göző szu­per­pro­duk­ció. Ezek jön­nek ta­vas­szal a TV2 cso­port csa­tor­náin.

Exkluzív fotó, megmutatta New York-i otthonát Till Attila

Exkluzív fotó, megmutatta New York-i otthonát Till Attila

Nem tit­kolja to­vább, hol hajtja álom a fejét a ten­ge­ren­tú­lon.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem tit­kolja to­vább, hol hajtja álom a fejét a ten­ge­ren­tú­lon.

Tűz ütött ki a TV2 stúdiójában

Tűz ütött ki a TV2 stúdiójában

Ki­sebb pánik tört ki a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi dön­tő­jé­ben, ami­kor ered­mény­hir­de­tés köz­ben a ki­lőtt tű­zi­já­ték­tól Tilla mö­gött ki­gyul­ladt a dísz­let.

Ki­sebb pánik tört ki a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi dön­tő­jé­ben, ami­kor ered­mény­hir­de­tés köz­ben a ki­lőtt tű­zi­já­ték­tól Tilla mö­gött ki­gyul­ladt a dísz­let.

Lesújtó hírt kapott Tilla: Elbukott a filmje!

Lesújtó hírt kapott Tilla: Elbukott a filmje!

Na­gyon rossz hír ér­ke­zett! Egya­ránt szo­morú ez Ma­gyar­or­szág­nak és a mű­sor­ve­ze­tő­nek is! Nem csoda, hogy Tilla el­ke­se­re­dett...

Na­gyon rossz hír ér­ke­zett! Egya­ránt szo­morú ez Ma­gyar­or­szág­nak és a mű­sor­ve­ze­tő­nek is!

Karácsony előtt ismét Zöldlista!

Karácsony előtt ismét Zöldlista!

Az OKTF NHI újból el­in­dítja Zöld­lista prog­ram­ját.

Az Or­szá­gos Kör­nye­zet­vé­delmi és Ter­mé­szet­vé­delmi Fő­igaz­ga­tó­ság Nem­zeti Hul­la­dék­gaz­dál­ko­dási Igaz­ga­tó­sága (OKTF NHI) újból el­in­dítja Zöld­lista prog­ram­ját.

Hűha, így megnőtt Till Attila kisfia!

Hűha, így megnőtt Till Attila kisfia!

Mintha csak teg­nap lett volna, hogy be­je­len­tette, ismét apa lett.

Mintha csak teg­nap lett volna, hogy be­je­len­tette, har­mad­szorra is apa lett.

Pszichésen sérült nő szállt rá Till Attila családjára

Pszichésen sérült nő szállt rá Till Attila családjára

Nem ta­gadta de­presszi­ó­ját.

Az asszony a hoz­zá­szó­lá­sá­ban sem ta­gadta, évek óta de­presszi­ó­val küzd.

Családjával együtt hagyta el az országot Till Attila

Családjával együtt hagyta el az országot Till Attila

Sokat sej­tető ké­pe­ket osz­tott meg.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető sokat sej­tető ké­pe­ket töl­tött fel a kö­zös­ségi ol­da­lára.

Nem hiszed el, milyen műsort kapott Till Attila

A TV2 rutinos műsorvezetője Claudiát váltja.

A TV2 ru­ti­nos mű­sor­ve­ze­tője Cla­u­diát váltja. Sze­ren­csére nem ide­gen tel­je­sen tőle ez a műfaj sem.

A TV2 nagy öregje az egyik mű­sor­ve­zető tár­sát váltja. Sze­ren­csére nem ide­gen tel­je­sen tőle ez a műfaj sem.

Agresszív stílusa miatt alázzák Till Attilát

Agresszív stílusa miatt alázzák Till Attilát

Ki­fa­kad­tak a ra­jon­gók. Nem tet­szik nekik a mű­sor­ve­zető vi­sel­ke­dése.

Ki­fa­kad­tak a ra­jon­gók. Na­gyon nem tet­szik nekik a nép­szerű mű­sor­ve­zető vi­sel­ke­dése.

Hoppá: Tilla újra megnősült!

Hoppá: Tilla újra megnősült!

Meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője!

Meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője! Vajon miért várt vele eddig?

Liptai Claudia a véletlennek köszönheti élete szerelmét

Liptai Claudia a véletlennek köszönheti élete szerelmét

A TV2 sztár­já­nak élete két évvel ez­előtt amo­lyan dan­tei pil­la­nat­hoz ér­ke­zett.

A TV2 sztár­já­nak élete két évvel ez­előtt amo­lyan dan­tei pil­la­nat­hoz ér­ke­zett.

Atyaég: Mi történt Tilla arcával?

Atyaég: Mi történt Tilla arcával?

A Sz­tár­ban sztár nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­jét nem a pro­duk­ció maszk­mes­tere ala­kí­totta át! Va­lami egé­szen más áll­hat a lát­vá­nyos vál­to­zás hát­te­ré­ben!

A Sz­tár­ban sztár nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­jét nem a pro­duk­ció maszk­mes­tere ala­kí­totta át! Va­lami egé­szen más áll­hat a lát­vá­nyos vál­to­zás hát­te­ré­ben!

Ezért halogatja a fájdalmas műtétet Tilla!

Ezért halogatja a fájdalmas műtétet Tilla!

Hosszú évek óta szen­ved...

Csak egyet­len vég­le­ges meg­ol­dás lé­te­zik arra, hogy ne okoz­za­nak többé kel­le­met­len­sé­get a tás­kái Til­lá­nak.

Oscart nyerhet Tillával, mégsem lesz színész

Oscart nyerhet Tillával, mégsem lesz színész

Még ma is ne­he­zen hiszi...

Feny­vesi Zol­tán a ha­tal­mas siker el­le­nére sem hiszi, hogy szí­nész­ként kell el­kép­zel­nie ké­sőbbi ön­ma­gát.

Tizennyolc év házasság után így néz férjére Till Attila felesége

Tizennyolc év házasság után így néz férjére Till Attila felesége

Krisz­ti­ná­val közel két év­ti­zede élnek fel­hőt­len bol­dog­ság­ban.

A mű­sor­ve­zető sze­ren­csés, fe­le­sé­gé­vel, Krisz­ti­ná­val, közel két év­ti­zede élnek fel­hőt­len bol­dog­ság­ban.

Bízik fesztiválozó fiaiban Till Attila

Bízik fesztiválozó fiaiban Till Attila

Tilla nem ne­vez­hető szi­gorú apá­nak. Nem fek­tet le kü­lö­nö­sebb sza­bá­lyo­kat nagyfiai szá­mára, már csak azért sem, mert ő sem fi­gyelt az in­tel­mekre annak ide­jén.

Tilla nem ne­vez­hető szi­gorú apá­nak. Nem fek­tet le kü­lö­nö­sebb sza­bá­lyo­kat nagyfiai szá­mára, már csak azért sem, mert ő sem fi­gyelt az in­tel­mekre annak ide­jén.

Nagy dobásra készül Tilla és Sebestyén Balázs

Nagy dobásra készül Tilla és Sebestyén Balázs

Meg­döb­bentő fo­tóra buk­kan­tunk.

Meg­döb­bentő fo­tóra buk­kan­tunk.

Meglepő fotó került elő Liptai Claudia és Tilla múltjából

Meglepő fotó került elő Liptai Claudia és Tilla múltjából

Fel­is­me­red a mű­sor­ve­ze­tő­ket?

Fel­is­me­red a mű­sor­ve­ze­tő­ket?

Itt a legmeghatóbb videó Somló Tamás virrasztásáról

Itt a legmeghatóbb videó Somló Tamás virrasztásáról

Szerda este ezrek hall­gat­ták csend­ben a beat ko­ro­ná­zat­lan ki­rá­lyá­nak da­lait a budai Ta­bán­ban. Pá­lya­tár­sak bú­csúz­tak tőle ka­me­ránk előtt.

Szerda este ezrek hall­gat­ták csend­ben a beat ko­ro­ná­zat­lan ki­rá­lyá­nak da­lait a budai Ta­bán­ban. Pá­lya­tár­sak bú­csúz­tak tőle ka­me­ránk előtt.

Durván megalázta a kerekesszékes magyar sztárt a BKV-sofőr!

Durván megalázta a kerekesszékes magyar sztárt a BKV-sofőr!

Az is­mert ma­gyar ke­re­kes­szé­kes szí­nész-spor­to­ló­nak akadt gondja az egyik bu­da­pesti busz­so­főr­rel.

Nem min­den­napi tör­té­net lá­tott nap­vi­lá­got a Fa­ce­boo­kon, az is­mert ma­gyar ke­re­kes­szé­kes szí­nész-spor­to­ló­nak akadt gondja az egyik bu­da­pesti busz­so­főr­rel.

Így reagáltak a magyar sztárok a vasárnapi Eb-vereségre

Így reagáltak a magyar sztárok a vasárnapi Eb-vereségre

Habár a nyol­cad­döntő a vég­ál­lo­mást je­len­tette a vá­lo­ga­tot­tunk szá­mára, mégis bol­doggá tet­tek min­den­kit.

Habár a nyol­cad­döntő a vég­ál­lo­mást je­len­tette a fiúk szá­mára, mégis bol­doggá tet­tek min­den­kit.

Érzékeny témát feszeget Tilla

Érzékeny témát feszeget Tilla

A saj­nál­ko­zásra egy moz­gás­sé­rült em­ber­nek semmi szük­sége nincs.

Ha va­la­mire, akkor saj­nál­ko­zásra egy moz­gás­sé­rült em­ber­nek semmi szük­sége nincs. Ha meg­né­zed Till At­tila új film­jét, magad is rá­jössz, hogy lehet ne­vetni ke­serű élet­hely­ze­te­ken is.

Ördög Nóra feneke nem is lehetne ennél tökéletesebb!

Ördög Nóra feneke nem is lehetne ennél tökéletesebb!

A mű­sor­ve­zető bom­ba­for­má­ban van.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője két gye­rek után lát­ha­tóan vissza­nyerte bom­ba­for­má­ját, alak­ját ugyanis még a ti­ni­lá­nyok is meg­iri­gyel­het­nék.