Szujó Zoltán

Újdonságokkal rajtol a Forma-1, ezért lesz érdemes nézni

Újdonságokkal rajtol a Forma-1, ezért lesz érdemes nézni

Mi­che­lisz, Szujó és a töb­biek.

Mi­che­lisz, Szujó és a töb­biek. Is­mert arcok mel­lett új ar­cu­lat­tal ké­szül a 2019-es sze­zonra az M4 Sport.

Élő adásban reagált kirúgása hírére Szujó Zoltán

Élő adásban reagált kirúgása hírére Szujó Zoltán

Hi­va­ta­lo­san nem szó­lalt meg.

A sport­ri­por­ter hi­va­ta­lo­san nem szó­lalt meg azzal kap­cso­lat­ban, hogy Palik László venné át a he­lyét. Vi­szont mű­sora végén egy po­én­nal re­a­gált a plety­kára.

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Szinte semmi kü­lönb­ség köz­tük.

A sztár­vi­lág­ban akad jó né­hány ember, akit nyu­god­tan le­cse­rél­het­né­nek va­la­me­lyik kol­lé­gá­já­val, és talán még a saját any­juk se venné észre.