Szűcs Lajos

Pécsi Ildikó vallomása: kiderült, mi tartja életben őt

Pécsi Ildikó vallomása: kiderült, mi tartja életben őt

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy per­cet sem tudna élni imá­dott férje nél­kül.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy per­cet sem tudna élni imá­dott férje nél­kül, aki­vel ja­nu­ár­ban ün­ne­pel­ték az arany­la­ko­dal­mu­kat.

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Il­dikó fér­jét egy év után ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból! Az olim­piai baj­nok lab­da­rúgó, Szűcs Lajos pró­bál erőre kapni...

Óriási öröm érte Pécsi Ildikót, valóra vált az álma!

Óriási öröm érte Pécsi Ildikót, valóra vált az álma!

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő és fut­bal­lista férje, Szűcs Lajos éppen ötven évvel ez­előtt fo­gad­tak örök hű­sé­get.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő és fut­bal­lista férje, Szűcs Lajos éppen ötven évvel ez­előtt fo­gad­tak örök hű­sé­get.

Alaposan meglepődött a bíróságon Pécsi Ildikó fia

Alaposan meglepődött a bíróságon Pécsi Ildikó fia

Egy hol­ly­woodi for­ga­tó­könyv­író is meg­iri­gyelné azt a je­le­net­sort, amit az élet pro­du­kált.

Ha szóba kerül elvesztett unokája, zokog a Fradi-legenda

Ha szóba kerül elvesztett unokája, zokog a Fradi-legenda

Bár Pécsi Il­dikó az, aki kény­te­len bí­ró­ságra járni, job­ban félti fér­jét.

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik.

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell meg­rom­lott egész­sé­gé­vel.

Élő adásban vallott szerelmet Pécsi Ildikó

Élő adásban vallott szerelmet Pécsi Ildikó

Bár a le­gen­dás szí­nész­nőt peres ügye kap­csán hív­ták meg az ATV stú­di­ó­jába.