Szűcs Judith

Kínos pornóbotrány: Megtörte a csendet Szűcs Judith!

Kínos pornóbotrány: Megtörte a csendet Szűcs Judith!

Az éne­kesnő is sze­retné látni mi­ha­ma­rabb azt a fel­vé­telt, ami miatt ki­rob­bant a bot­rány! Vajon el­kül­dik neki is?

Az éne­kesnő is sze­retné látni mi­ha­ma­rabb azt a fel­vé­telt, ami miatt ki­rob­bant a bot­rány! Vajon el­kül­dik neki is?

FRISS HÍREK

Ijesztő orvosi diagnózist kapott Szűcs Judith: Mi lesz vele?

Ijesztő orvosi diagnózist kapott Szűcs Judith: Mi lesz vele?

A 64 éves éne­kes­nő­nek ko­moly egész­ség­ügyi gond­jai adód­tak. Sok min­den­ről le kel­lett mon­da­nia...

Szexuális ajánlatokkal bombázzák a népszerű magyar énekesnőt

Szexuális ajánlatokkal bombázzák a népszerű magyar énekesnőt

El­múlt hat­van­éves, de még min­dig bom­ba­for­má­ban van Szűcs Ju­dith. Az éne­kesnő nem tit­kolja a korát.

El­múlt hat­van­éves, de még min­dig bom­ba­for­má­ban van Szűcs Ju­dith.

Megható anya-lánya kapcsolatok a magyar sztárvilágban

Megható anya-lánya kapcsolatok a magyar sztárvilágban

Az édes­anyá­kat ün­ne­pel­jük.

Itt az anyák napja, me­lyen vi­lág­szerte az édes­anyá­kat ün­ne­pel­jük.

Imád melltartó nélkül strandolni Szűcs Judith!

Imád melltartó nélkül strandolni Szűcs Judith!

Év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna ko­rá­ból!

Év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna ko­rá­ból az arany­torkú díva, aki pi­káns ma­gán­életi ti­tok­ról val­lott la­punk­nak. Sze­ret ruha nél­kül, fel­sza­ba­dul­tan stran­dolni!

Felszedett pár kilót Szűcs Judith!

Felszedett pár kilót Szűcs Judith!

Az örök­ifjú díva jó úton halad célja felé! Egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb és sze­xibb! Egy­sze­rűen nem fog rajta az idő!

Az örök­ifjú díva jó úton halad célja felé! Egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb és sze­xibb! Egy­sze­rűen nem fog rajta az idő!

Komplikáció lépett fel: Meg kellett operálni Szűcs Judith mellét!

Komplikáció lépett fel: Meg kellett operálni Szűcs Judith mellét!

A 63 éves díva nehéz idő­sza­kon van túl! A Ri­post­nak be­szélt elő­ször arról: több mű­té­ten is át­esett az el­múlt hó­nap­ban.

A 63 éves díva nehéz idő­sza­kon van túl! A Ri­post­nak be­szélt elő­ször arról: több mű­té­ten is át­esett az el­múlt hó­nap­ban.

Szexi fotó került elő Szűcs Judithról és a lányáról...

Szexi fotó került elő Szűcs Judithról és a lányáról...

Az éne­kesnő rend­kí­vül jó gé­ne­ket örö­kí­tett át Tí­me­ára.

Az éne­kesnő rend­kí­vül jó gé­ne­ket örö­kí­tett át Tí­me­ára.

Nem volt visszaút: Meg kellett műteni Szűcs Judithot

Nem volt visszaút: Meg kellett műteni Szűcs Judithot

Na­gyon félt az ope­rá­ci­ó­tól.

A 63 éve­sen is bom­ba­for­má­ban lévő éne­kesnő na­gyon félt az ope­rá­ci­ó­tól, de be kel­lett lát­nia, hogy a be­avat­ko­zás el­ke­rül­he­tet­len.

Maga sem tudja, hányadszor marad el a diszkókirálynő esküvője

Maga sem tudja, hányadszor marad el a diszkókirálynő esküvője

Szűcs Ju­dith kon­cer­te­zik a me­nyegző he­lyett, és 12 év után új le­mez­zel ruk­kol elő.

Lebuktak: Ez a férfi Szűcs Judith vőlegénye!

Lebuktak: Ez a férfi Szűcs Judith vőlegénye!

Már hét éve meny­asszony a disz­kó­ki­rálynő, akit elő­ször kap­tak len­cse­végre vő­le­gé­nyé­vel! A 63 éves díva és párja kö­zött izzik a le­vegő!

Már hét éve meny­asszony a disz­kó­ki­rálynő, akit elő­ször kap­tak len­cse­végre vő­le­gé­nyé­vel! A 63 éves díva és párja kö­zött izzik a le­vegő!

Ezért halasztotta el esküvőjét Szűcs Judith!

Ezért halasztotta el esküvőjét Szűcs Judith!

Az éne­kesnő el­árulta az okát.

Az éne­kesnő jó ideje meny­asszony már, a nagy nap azon­ban még várat ma­gára. Ju­dith most min­den ere­jé­vel kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

Mi történt? Lefújta az esküvőt Szűcs Judith és szerelme!

Mi történt? Lefújta az esküvőt Szűcs Judith és szerelme!

A csi­nos éne­kesnő már hét éve meny­asszony, és na­gyon úgy tűnik, az es­kü­vőre nem is kerül sor!

A csi­nos éne­kesnő már hét éve meny­asszony, és na­gyon úgy tűnik, az es­kü­vőre nem is kerül sor!

Már hat éve menyasszony Szűcs Judith

Már hat éve menyasszony Szűcs Judith

Exk­lu­zív csa­ládi tit­kok...

Min­denki csak ta­lál­gat: miért nem állt még oltár elé az éne­kesnő és sze­relme, akik már hat éve jegy­ben jár­nak.

Intim titkáról vallott Szűcs Judith

Intim titkáról vallott Szűcs Judith

Bár távol áll tőle, hogy ma­gán­éle­té­ről nyi­lat­koz­zon. A Ri­post­tal mégis ki­vé­telt tett, és el­árult né­hány pi­káns rész­le­tet.

Bár távol áll tőle, hogy ma­gán­éle­té­ről nyi­lat­koz­zon. A Ri­post­tal mégis ki­vé­telt tett, és el­árult né­hány pi­káns rész­le­tet.

Így plasztikáztatják magukat a magyar retro-sztárok!

Így plasztikáztatják magukat a magyar retro-sztárok!

Se­bész­kés szabta át őket!

Nem szé­gyel­lik, hogy se­bész­kés alá fe­küd­tek, sőt, büsz­kék arra, hogy év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hat­nak a ko­ruk­ból!