Szűcs Judith

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Súlyos mérgezést kapott Thaiföldön Szűcs Judith!

Nagy volt az ijedt­ség!

Nagy volt az ijedt­ség a nya­ra­lás első nap­ja­i­ban! Szűcs Ju­dith rosszul lett az étel­től, or­vos­hoz kel­lett for­dul­nia. Az éne­kesnő na­gyon meg­ijedt...

Kínos pornóbotrány: Megtörte a csendet Szűcs Judith!

Kínos pornóbotrány: Megtörte a csendet Szűcs Judith!

Az éne­kesnő is sze­retné látni mi­ha­ma­rabb azt a fel­vé­telt, ami miatt ki­rob­bant a bot­rány! Vajon el­kül­dik neki is?

Az éne­kesnő is sze­retné látni mi­ha­ma­rabb azt a fel­vé­telt, ami miatt ki­rob­bant a bot­rány! Vajon el­kül­dik neki is?

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötötték a fejem!

Megviselte Szűcs Judithot a repülőútja: Az üléshez kötötték a fejem!

A nép­szerű éne­kesnő szo­kat­lan ka­land­já­ról me­sélt!

A nép­szerű éne­kesnő szo­kat­lan fe­dél­zeti ka­land­já­ról me­sélt!

Szexuális ajánlatokkal bombázzák a népszerű magyar énekesnőt

Szexuális ajánlatokkal bombázzák a népszerű magyar énekesnőt

El­múlt hat­van­éves, de még min­dig bom­ba­for­má­ban van Szűcs Ju­dith. Az éne­kesnő nem tit­kolja a korát.

El­múlt hat­van­éves, de még min­dig bom­ba­for­má­ban van Szűcs Ju­dith.

Szűcs Judith: Kövérebben akarok hazatérni a görög nyaralásomról!

Szűcs Judith: Kövérebben akarok hazatérni a görög nyaralásomról!

Bár a de­ko­ra­tív éne­kesnő bom­ba­for­má­ban van, még­sem elé­ge­dett alak­já­val!

Felszedett pár kilót Szűcs Judith!

Felszedett pár kilót Szűcs Judith!

Az örök­ifjú díva jó úton halad célja felé!

Az örök­ifjú díva jó úton halad célja felé! Egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb és sze­xibb! El­árulta, mitől!

Ijesztő orvosi diagnózist kapott Szűcs Judith: Mi lesz vele?

Ijesztő orvosi diagnózist kapott Szűcs Judith: Mi lesz vele?

A 64 éves éne­kes­nő­nek ko­moly egész­ség­ügyi gond­jai adód­tak.

A 64 éves éne­kes­nő­nek ko­moly egész­ség­ügyi gond­jai adód­tak. Sok min­den­ről le kel­lett mon­da­nia a kel­le­met­len be­teg­ség miatt.

Imád melltartó nélkül strandolni Szűcs Judith!

Imád melltartó nélkül strandolni Szűcs Judith!

Év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna ko­rá­ból az arany­torkú díva, aki pi­káns ma­gán­életi ti­tok­ról val­lott la­punk­nak.

Év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hatna ko­rá­ból az arany­torkú díva, aki pi­káns ma­gán­életi ti­tok­ról val­lott la­punk­nak. Sze­ret ruha nél­kül, fel­sza­ba­dul­tan stran­dolni!

Szexi fotó került elő Szűcs Judithról és a lányáról...

Szexi fotó került elő Szűcs Judithról és a lányáról...

Jó gé­ne­ket örö­kí­tett át Tí­me­ára.

Az éne­kesnő rend­kí­vül jó gé­ne­ket örö­kí­tett át Tí­me­ára.

Komplikáció lépett fel: Meg kellett operálni Szűcs Judith mellét!

Komplikáció lépett fel: Meg kellett operálni Szűcs Judith mellét!

Nehéz idő­sza­kon van túl!

A 63 éves díva nehéz idő­sza­kon van túl! A Ri­post­nak be­szélt elő­ször arról: több mű­té­ten is át­esett az el­múlt hó­nap­ban.

Nem volt visszaút: Meg kellett műteni Szűcs Judithot

Nem volt visszaút: Meg kellett műteni Szűcs Judithot

A 63 éve­sen is bom­ba­for­má­ban lévő éne­kesnő na­gyon félt az ope­rá­ci­ó­tól, de be kel­lett lát­nia, hogy a be­avat­ko­zás el­ke­rül­he­tet­len.

A 63 éve­sen is bom­ba­for­má­ban lévő éne­kesnő na­gyon félt az ope­rá­ci­ó­tól, de be kel­lett lát­nia, hogy a be­avat­ko­zás el­ke­rül­he­tet­len.

Maga sem tudja, hányadszor marad el a diszkókirálynő esküvője

Maga sem tudja, hányadszor marad el a diszkókirálynő esküvője

Szűcs Ju­dith kon­cer­te­zik a me­nyegző he­lyett.

Szűcs Ju­dith kon­cer­te­zik a me­nyegző he­lyett, és 12 év után új le­mez­zel ruk­kol elő.

Lebuktak: Ez a férfi Szűcs Judith vőlegénye!

Lebuktak: Ez a férfi Szűcs Judith vőlegénye!

Már hét éve meny­asszony...

Már hét éve meny­asszony a disz­kó­ki­rálynő, akit elő­ször kap­tak len­cse­végre vő­le­gé­nyé­vel! A 63 éves díva és párja kö­zött izzik a le­vegő!

Mi történt? Lefújta az esküvőt Szűcs Judith és szerelme!

Mi történt? Lefújta az esküvőt Szűcs Judith és szerelme!

Már hét éve meny­asszony...

A csi­nos éne­kesnő már hét éve meny­asszony, és na­gyon úgy tűnik, az es­kü­vőre nem is kerül sor!

Intim titkáról vallott Szűcs Judith

Intim titkáról vallott Szűcs Judith

El­árult né­hány pi­káns rész­le­tet a ma­gán­éle­té­ről.

El­árult né­hány pi­káns rész­le­tet a ma­gán­éle­té­ről.

Ezért halasztotta el esküvőjét Szűcs Judith!

Ezért halasztotta el esküvőjét Szűcs Judith!

Az éne­kesnő je­len­leg kar­ri­er­jére sze­retne kon­cent­rálni.

Már hat éve menyasszony Szűcs Judith

Már hat éve menyasszony Szűcs Judith

Miért nem állt még oltár elé az éne­kesnő és sze­relme?

Min­denki csak ta­lál­gat: miért nem állt még oltár elé az éne­kesnő és sze­relme...

Így plasztikáztatják magukat a magyar retro-sztárok!

Így plasztikáztatják magukat a magyar retro-sztárok!

Nem szé­gyel­lik, hogy se­bész­kés alá fe­küd­tek, büsz­kék, hogy év­ti­ze­de­ket le­ta­gad­hat­nak a ko­ruk­ból!