Sztefan Szpirovszki

Jó hír a fradistáknak, visszatérhet a nagy kedvenc

Jó hír a fradistáknak, visszatérhet a nagy kedvenc

Szt­e­fan Sz­pi­rovszki ta­valy no­vem­ber­ben sé­rült meg, azóta nem lé­pett pá­lyára a Fe­renc­vá­ros­ban.

Szt­e­fan Sz­pi­rovszki ta­valy no­vem­ber­ben sé­rült meg, azóta nem lé­pett pá­lyára a Fe­renc­vá­ros­ban.

FRISS HÍREK

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Jó hírt kapott a Fradi-kedvenc az Újpest elleni rangadó előtt

Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak.

Eddig 22 al­ka­lom­mal lé­pett pá­lyára ha­zája vá­lo­ga­tott­já­ban. Fon­tos lánc­szeme a Fe­renc­vá­ros­nak, a hét­vé­gén az Új­pest ellen bi­zo­nyít­hat.

A Fradinál nem lehetnek boldogok a válogatott szünet miatt

A Fradinál nem lehetnek boldogok a válogatott szünet miatt

A zöld-fe­hé­rek két kulcs­já­té­kosa is meg­sé­rült.

A zöld-fe­hé­rek két kulcs­já­té­kosa is meg­sé­rült ha­zája Nem­ze­tek Li­gája-mér­kő­zé­sén.

Nem lehetnek elégedettek a Fradi külföldi sztárjai

Nem lehetnek elégedettek a Fradi külföldi sztárjai

Ez­út­tal csak Sz­pi­rovszki ju­tott szó­hoz a Fradi-lé­gi­ó­sai közül a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban.

Ez­út­tal csak Sz­pi­rovszki ju­tott szó­hoz a Fradi-lé­gi­ó­sai közül a Nem­ze­tek Li­gá­já­ban. Bla­zic és Petr­jak nem lé­pett pá­lyára.

Eldőlt, ez a válogatott focista segíthet a Fradin

Eldőlt, ez a válogatott focista segíthet a Fradin

A zöld-fe­hé­rek­nél foly­tatja pá­lya­fu­tá­sát a 27 éves kö­zép­pá­lyás.