szoboszlai dominik

Döntöttek Salzburgban, így és ennyiért lehet Szoboszlai az Arsenalé

Döntött a Salzburg, így és ennyiért lehet Szoboszlai az Arsenalé

Nem csak a pén­zen múlik. Van egy ki­kö­té­sük az oszt­rá­kok­nak.

Nem csak a pén­zen múlik a ma­gyar foci re­mény­sé­gé­nek klub­vál­tása. Van egy ki­kö­té­sük az oszt­rá­kok­nak.

Most jött a hír, sztárklub vinné a magyar focistát

Most jött a hír, sztárklub vinné a magyar focistát

Mil­li­ár­do­kat sem saj­nál­ná­nak érte.

Mil­li­ár­do­kat sem saj­nál­ná­nak érte. Már az olasz baj­nok­ság ne­gyede sor­ban áll Szo­bosz­lai Do­mi­ni­kért.

Ki ez a lány? Neki ajándékozta a mezét Szoboszlai Dominik

Ki ez a lány? Neki ajándékozta a mezét Szoboszlai Dominik

Szo­bosz­lai Do­mi­nik ismét kez­dő­ként ka­pott sze­re­pet a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik ismét kez­dő­ként ka­pott sze­re­pet a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott­ban.

Szenzációs hír érkezett a magyar válogatott sztárjáról

Szenzációs hír érkezett a magyar válogatott sztárjáról

Szo­bosz­lai Do­mi­nik baj­nok lett a Salz­burg­gal. Az oszt­rák csa­pat zsi­nór­ban ha­tod­szor lett arany­ér­mes.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik baj­nok lett a Salz­burg­gal. Az oszt­rák csa­pat zsi­nór­ban ha­tod­szor lett arany­ér­mes, a ma­gyar lé­giós va­sár­nap is kez­dett.

Komoly változás, Szoboszlai Dominik Dzsudzsák Balázst is lekörözte

Komoly változás, Szoboszlai Dominik Dzsudzsák Balázst is lekörözte

Közel há­rom­szo­ro­sára nőtt az oszt­rák Salz­burg 18 éves ma­gyar fo­cis­tá­já­nak az ér­téke. Már csak ket­ten drá­gáb­bak nála.

Szoboszlai Dominik volt a hős, fantasztikus meccset játszott

Szoboszlai Dominik volt a hős, fantasztikus meccset játszott

A Salz­burg 3-1-re győzte le a Sturm Gra­zot az oszt­rák lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban. Gólt szer­zett a ma­gyar szu­per­te­het­ség.

Szédítő összeg, ennyi pénzt ér a magyar foci legdrágább kincse

Szédítő összeg, ennyi pénzt ér a magyar foci legdrágább kincse

Új át­iga­zo­lási re­kord ké­szül! Szo­bosz­lai ken­terbe ver­heti Dzs­u­dzsá­kot és a töb­bi­e­ket. Dur­ván meg­ug­rott az ára.

Új át­iga­zo­lási re­kord ké­szül! Szo­bosz­lai ken­terbe ver­heti Dzs­u­dzsá­kot és a töb­bi­e­ket. Dur­ván meg­ug­rott az ára.

Döntés Salzburgban, itt a rég várt nagy hír Szoboszlairól

Döntés Salzburgban, itt a rég várt nagy hír Szoboszlairól

El­söprő győ­zel­met ara­tott. Csa­pat­tár­sa­i­nak esé­lyük sem volt a 18 éves ma­gyar szu­per­te­het­ség ellen.

El­söprő győ­zel­met ara­tott. Csa­pat­tár­sa­i­nak esé­lyük sem volt a 18 éves ma­gyar szu­per­te­het­ség ellen.

Rég vártunk erre, Szoboszlai a terveiről beszélt

Szoboszlai Dominik a terveiről beszélt

Lé­pés­ről lé­pésre halad. Cris­ti­ano Ro­nal­dót is em­le­gette a Ju­ven­tus­szal hírbe ho­zott ma­gyar fo­cista.

Lé­pés­ről lé­pésre halad. Cris­ti­ano Ro­nal­dót em­le­gette az eu­ró­pai sztár­klu­bok­kal, köz­tük a Ju­ven­tus­szal is hírbe ho­zott ma­gyar fo­cista.

Komoly előrelépés, nagy lehetőség előtt áll Szoboszlai Dominik

Komoly előrelépés, nagy lehetőség előtt áll Szoboszlai Dominik

Már­cius leg­jobbja lehet.

A 18 éves ma­gyar fo­ci­sztárra is lehet sza­vazni a Red Bull Salz­burg által már­cius hónap leg­jobb­ja­i­nak tar­tott já­té­ko­sok lis­tá­ján.

Meglepetés, ilyen még nem történt Gulácsi Péterrel

Meglepetés, ilyen még nem történt Gulácsi Péterrel

A ka­pusé a 21. Ma­gyar Arany­labda.

Az RB Le­ip­zig ka­pu­sáé a 21. Ma­gyar Arany­labda. Ezen a téren is Ki­rály Gábor nyom­do­ka­iba lé­pett vá­lo­ga­tot­tunk né­met­or­szági lé­gi­ósa.

Magyar focista kell a sztárklubnak, ötmilliárd az ára

Magyar focista kell a sztárklubnak, ötmilliárd az ára

Hop­pon marad a Ju­ven­tus? Na­gyon sokra tart­ják lab­da­rú­gá­sunk leg­főbb re­mény­sé­gét.

Hop­pon marad a Ju­ven­tus? Na­gyon sokra tart­ják lab­da­rú­gá­sunk leg­főbb re­mény­sé­gét. Bu­da­pes­ten ta­nul­má­nyoz­ták a vá­lo­ga­tott­beli já­té­kát.

Így tervezi a jövőt Szoboszlai, meglepő neveket árult el

Így tervezi a jövőt Szoboszlai, meglepő neveket árult el

A leg­na­gyobb pél­da­ké­pé­ről és a leg­főbb cél­já­ról is be­szélt egy kül­földi ol­da­lon.

A leg­na­gyobb pél­da­ké­pé­ről és a leg­főbb cél­já­ról is be­szélt egy kül­földi ol­da­lon. Hosszab­bí­tott oszt­rák klub­já­nál, de cso­dál­koz­nánk, ha ki­töl­tené a szer­ző­dé­sét.

Olyat tennének focistáink, mint még soha

Olyat tennének focistáink, mint még soha

Ki lő itt gólt? Na­gyon re­mél­jük, ők!

Ki lő itt gólt? Na­gyon re­mél­jük, hogy ők! Több mint két év­ti­ze­des átkot kell meg­tör­niük lab­da­rú­gó­ink­nak a szlo­vá­kok el­leni Eb-se­lej­te­zőn.

Nagy bejelentés: eldőlt, itt folytatja a karrierjét Szoboszlai

Nagy bejelentés: eldőlt, itt folytatja a karrierjét Szoboszlai

Most kür­töl­ték vi­lággá a hírt.

Most kür­töl­ték vi­lággá a meg­ál­la­po­dás­ról szóló hírt. A ma­gyar fut­ball nagy re­mény­sége fon­tos dön­tést ho­zott a jö­vő­jé­ről.

Gondban a kapitány, berúgta az öltözőajtót a válogatott újonca

Gondban a kapitány, berúgta az öltözőajtót a válogatott újonca

Fel­ad­ták a lec­két Marco Ros­si­nak!

Fel­ad­ták a lec­két Marco Ros­si­nak! Nehéz vá­lasz­tás a fon­tos Eb-se­lej­te­zők előtt: rutin a kis­pad­ról vagy a bom­ba­for­má­ban ját­szó ta­pasz­ta­lat­lan fi­a­tal?

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Magyar focistáról írták külföldön: ő az új Cristiano Ronaldo

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is.

Felfi­gyelt rá a Real Mad­rid is. Nap­ról napra emel­ke­dik Szo­bosz­lai ára, li­ci­tál­nak rá Eu­rópa leg­gaz­da­gabb sztár­klub­jai.

Pompás hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Remek hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Szo­bosz­lai Do­mi­nik elő­ször kez­dett baj­noki meccsen a Red Bull Salz­burg fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, gólt is szer­zett.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik elő­ször kez­dett baj­noki meccsen a Red Bull Salz­burg fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, gólt is szer­zett.

Eljött a nagy nap: sztárcsapat ellen játszik a magyar foci reménysége

Eljött a nagy nap: sztárcsapat ellen játszik a magyar foci reménysége

Vá­lo­ga­tott meg­hívó után még ez is! Szo­bosz­lai Do­mi­nik kezdő lesz a Na­poli el­leni Eu­rópa-liga vissza­vá­gón.

Meglepetések a válogatott keretében, ők készülnek Szlovákia ellen

Meglepetések a válogatott keretében, ők készülnek Szlovákia ellen

Mel­let­tük dön­tött Marco Rossi. Szo­bosz­lai és Ba­logh Nor­bert is tagja az Eb-se­lej­te­zőkre össze­hí­vott csa­pat­nak.

Óriási esélyt kapott külföldön a fiatal magyar sztár

Óriási esélyt kapott külföldön a fiatal magyar sztár

A 18 esz­ten­dős Szo­bosz­lai Do­mi­nik be­ke­rült a Salz­burg lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak Eu­rópa-liga ke­re­tébe.

A 18 esz­ten­dős Szo­bosz­lai Do­mi­nik be­ke­rült a Salz­burg lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak Eu­rópa-liga ke­re­tébe. A Bru­ges ellen pá­lyára lép­het.

Újabb focisiker, a magyarok reménysége brillírozva üzent Rossinak

Újabb focisiker, a magyarok reménysége triplával üzent Rossinak

Fi­gye­lem, Salz­burg, fi­gye­lem, vá­lo­ga­tott!

Fi­gye­lem, Salz­burg, fi­gye­lem, vá­lo­ga­tott! Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak profi­ként még so­ha­sem si­ke­rült az, ami pén­tek este.

Nagy a szerelem, a magyar focisztár romantikus fotót osztott meg

Nagy a szerelem, a magyar focisztár romantikus fotót osztott meg

A fi­a­tal pár su­gár­zik a bol­dog­ság­tól. Jú­ni­us­ban be­mu­tat­koz­hat a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Szerelmes fotót osztott meg a magyar focisztár

Szerelmes fotót osztott meg a magyar focisztár

A két Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező kö­zött van ideje a pár­jára is a ma­gyar fut­ball nagy re­mény­sé­gé­nek.

A két Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező kö­zött van ideje a pár­jára is a ma­gyar fut­ball nagy re­mény­sé­gé­nek.

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Sztárklubokba mehetnek a magyar focisták

Ne es­sünk két­ségbe!

Ne es­sünk két­ségbe! Ők le­het­nek lab­da­rú­gá­sunk ki­ra­kat­em­be­rei a kö­zel­jö­vő­ben.

Rossz hír, megsérült a magyar foci legnagyobb reménysége

Rossz hír, megsérült a magyar foci legnagyobb reménysége

Hosszabb ki­ha­gyás vár az után­pót­lás-vá­lo­ga­tott lab­da­rú­góra.

A Red Bull Salz­burg ma­gyar után­pót­lás-vá­lo­ga­tott lab­da­rú­gó­jára hosszabb ki­ha­gyás vár.

Ezek a fiatalok menthetik meg a magyar focit

Ezek a fiatalok menthetik meg a magyar focit

Fö­lé­nye­sen nyert az U21-es csa­pat.

To­vábbra is ve­ret­len a lab­da­rúgó Eb-se­lej­te­ző­kön az ez­út­tal Cip­rust 4-0-ra le­győző ma­gyar U21-es vá­lo­ga­tott. Le­ekens is kint volt a mér­kő­zé­sen.