Szente Vajk

Ez durva: több száz milliót vittek haza a népszerű kvízműsorból

Ez durva: több száz milliót vittek haza a népszerű kvízműsorból

Már­cius 18-án 300. adá­sát ün­nepli a Hon­fog­laló a Duna Te­le­ví­zión.

Már­cius 18-án 300. adá­sát ün­nepli a Hon­fog­laló a Duna Te­le­ví­zión.

Szenvedélyéről mesélt a műsorvezető

Szenvedélyéről mesélt a híres magyar műsorvezető

Vajk örül, hogy ennyien sze­re­tik mű­so­rát.

A Hon­fog­laló há­zi­gaz­dája na­gyon bol­dog, hogy ennyire nép­szerű a műsor. Ki­de­rült, az el­múlt tíz hó­nap­ban mennyien je­lent­kez­tek a já­tékba.

Erre nem számított, kényelmetlen helyzetbe került a magyar műsorvezető

Erre nem számított, kényelmetlen helyzetbe került a magyar műsorvezető

Ren­ge­teg meg­le­pe­tést tar­to­gat a hétfő este adásba ke­rülő Hon­fog­laló.

Ren­ge­teg meg­le­pe­tést tar­to­gat a hétfő este adásba ke­rülő Hon­fog­laló.

Nagy bejelentés, különleges adással készül a Honfoglaló

Nagy bejelentés, különleges adással készül a Honfoglaló

Szente Vajk már alig várja, hogy a kö­zön­ség is meg­is­merje az új ver­seny­ző­ket.

Szente Vajk már alig várja, hogy a kö­zön­ség is meg­is­merje az új ver­seny­ző­ket.

30 millió forint várja a Szuperbajnokság győztesét a Honfoglalóban!

30 millió forint várja a Szuperbajnokság győztesét a Honfoglalóban!

El­ké­pesztő nye­re­mény talál ha­ma­ro­san gaz­dára...

El­ké­pesztő nye­re­mény talál ha­ma­ro­san gaz­dára...

Kitálalt Szente Vajk Bódi Sylvivel való viszonyáról

Kitálalt Szente Vajk Bódi Sylvivel való viszonyáról

Köz­le­ményt adott ki.

A nép­szerű szí­nész a Fa­ce­book-ol­da­lán adott ki köz­le­ményt a plety­kák­kal kap­cso­lat­ban.

Színházi pletyka, ezt gondolja Bódi Sylviről a nős magyar színész exe

Színházi pletyka, ezt gondolja Bódi Sylviről a nős magyar színész exe

Ér­de­kes dol­go­kat sut­tog­nak a fo­lyo­són, mi­u­tán a ma­gyar sztár és Bódi Sylvi le­buk­tak egy bel­vá­rosi kö­zért­ben!

Megújult Honfoglalóval várja Szente Vajk a nézőket

Megújult Honfoglalóval várja Szente Vajk a nézőket

Új já­ték­ele­mek­kel és meg­lepő for­du­la­tok­kal várja a Duna Te­le­ví­zió né­zőit a nép­szerű on­line te­rü­let­hó­dító kvíz­já­ték te­le­ví­ziós vál­to­zata.

Új já­ték­ele­mek­kel és meg­lepő for­du­la­tok­kal várja a Duna Te­le­ví­zió né­zőit a nép­szerű on­line te­rü­let­hó­dító kvíz­já­ték te­le­ví­ziós vál­to­zata.

Azt beszélik, újra összejött a magyar sztárpár

Azt beszélik, újra összejött a magyar sztárpár

Úgy tűnik, közel egy év kü­lön­élés után rá­jöt­tek, kép­te­le­nek egy­más nél­kül élni.

Úgy tűnik, közel egy év kü­lön­élés után rá­jöt­tek, kép­te­le­nek egy­más nél­kül élni.

Lebukott Szente Vajk és Bódi Sylvi: Összejöttek!

Lebukott Szente Vajk és Bódi Sylvi: Összejöttek!

Egy bel­vá­rosi kö­zért­ben vá­sá­rol­gat­tak együtt. Úgy vi­sel­ked­tek, mint egy há­zas­pár.

Egy bel­vá­rosi kö­zért­ben vá­sá­rol­gat­tak együtt. Úgy vi­sel­ked­tek, mint egy há­zas­pár.

Lebukott a nős sztárszínész és Bódi Sylvi: Mi van köztük?

Lebukott a nős sztárszínész és Bódi Sylvi: Mi van köztük?

Nem tud­tak ki­térni a vá­lasz­adás elől!

Egy bu­da­pesti szín­ház­ban lát­ták együtt a két sztárt, nem tud­tak ki­térni a vá­lasz­adás elől!

Hoppá, beleszeretett kolléganőjébe Szente Vajk

Hoppá, beleszeretett kolléganőjébe Szente Vajk

De mi lesz a vá­lás­sal?

A Ma­dách Szín­ház fo­lyo­sóin már rég­óta sut­tog­tak róluk!

Vége a szerelemnek, zátonyra futott Erdélyi Tímea és Szente Vajk házassága!

Vége a szerelemnek, zátonyra futott Erdélyi Tímea és Szente Vajk házassága!

A há­zas­pár négy év után, ta­valy dön­tött úgy, hogy tel­jes ti­tok­ban véget vet­nek a kap­cso­la­tuk­nak.

Nem engedték haza a színészeket a Játékszínben

Nem engedték haza a színészeket a Játékszínben

Bru­tá­lis siker...

A hazai szín­házi élet­ben nem ritka a telt házas siker, de ami szom­bat este tör­tént a Já­ték­szín­ben, olyas­mire aligha em­lék­szik bárki.

Ezt titkolta Tóth Gabi mindenki előtt

Ezt titkolta Tóth Gabi mindenki előtt

Ala­po­san tátva ma­radt a szánk, ami­kor meg­lát­tuk dögös sár­kány­ként.

Ala­po­san tátva ma­radt a szánk, ami­kor a Shrek Mu­si­cal saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­jára be­lib­bent Tóth Gabi. Maga a darab is jónak ígér­ke­zik, de ahogy Gabi fes­tett szu­per­dö­gös sár­kány­ként, az megér egy aj­tó­csap­ko­dást!