Szél Bernadett

Kétszínű és álságos az ellenzéki színjáték

Kétszínű és álságos az ellenzéki színjáték

Ál­sá­gos szín­já­ték­nak tartja a Fi­desz frak­ci­ója el­len­zéki po­li­ti­ku­sok "kam­pá­nyát" a hi­tel­ká­ro­sul­tak­kal.

Az ellenzéki izgágák megint beolvasni akarnak

Az ellenzéki izgágák megint beolvasni akarnak

Újabb el­len­zéki bo­hóc­ko­dás kez­dő­dött az MTVA szék­há­zá­nál, a szo­ká­sos sze­rep­lők­kel.

Mennyiért lógnak az ellenzéki képviselők?

Mennyiért lógnak az ellenzéki képviselők?

Sok eset­ben mil­lió fe­letti fi­ze­té­sért cse­rébe nem vesz­nek részt a par­la­menti mun­ká­ban.

Az agresszív ellenzék nem kér bocsánatot

Az agresszív ellenzék nem kér bocsánatot

Má­ju­sig kész a kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sek ak­ció­terve.

Má­ju­sig kész a kor­mány­el­le­nes tün­te­té­sek ak­ció­terve - de­rült ki az Echo TV In­for­má­tor adá­sá­ból.