Szebeni István

Apukája nyomdokaiba lép Szebeni István kisfia

Apukája nyomdokaiba lép Szebeni István kisfia

A sztár gyer­meke, Pat­rik, úgy dön­tött, hogy ő is hír­ol­vasó sze­retne lenni.

Szebeni István visszatér a Tényekbe

Szebeni István visszatér a Tényekbe

Áp­ri­lis 15-től lát­hat­juk a Super TV2 kép­er­nyő­jén.

A nép­szerű hír­adóst áp­ri­lis 15-től lát­hat­juk a Super TV2 kép­er­nyő­jén, és hét­vé­gen­ként ő lesz Andor Éva egyik mű­sor­ve­zető társa a Té­nyek­ben.

Otthonában lett rosszul, kórházba került Szebeni István

Otthonában lett rosszul, kórházba került Szebeni István

Az egész éj­sza­kát egy bu­da­pesti kli­ni­kán töl­tötte. Le­írta, mi tör­tént.

Megdöbbentő, elásva találta meg felesége telefonját Szebeni István

Megdöbbentő, elásva találta meg felesége telefonját Szebeni István

Hi­he­tet­len tör­té­net! A rész­le­tek­ről a Ri­post­nak be­szélt a mű­sor­ve­zető.