Szandi

Elképesztő kamuhíreket terjesztenek a hazai sztárokról

Elképesztő kamuhíreket terjesztenek a hazai sztárokról

Ismét elő­ke­rül­tek az in­ter­ne­tes ál­por­tá­lok.

Ismét elő­ke­rül­tek az in­ter­ne­tes ál­por­tá­lok.

FRISS HÍREK

Sosem gondolnád, hogyan ünnepli a karácsonyt a gyermekeivel Szandi!

Sosem gondolnád, hogyan ünnepli a karácsonyt a gyermekeivel Szandi!

Sokan azt gon­dol­nák, hogy a nép­szerű éne­kesnő gye­re­keit tu­cat­nyi aján­dék várja a fa alatt.

Felháborító dolgokat terjesztenek a magyar énekesnőről

Felháborító dolgokat terjesztenek a magyar énekesnőről

Nem­csak Szandi, de Szi­kora Ró­bert is ál­do­zata a fik­tív in­ter­ne­tes por­tál­nak, akik az ő ne­vük­ben nyi­lat­koz­nak.

Nem­csak Szandi, de Szi­kora Ró­bert is ál­do­zata a fik­tív in­ter­ne­tes por­tál­nak.

Hiába a hideg, Szandi bikinire vetkőzött

Hiába a hideg, Szandi bikinire vetkőzött

Az éne­kesnő és férje egy ho­tel­ben pi­heni ki az el­múlt év fá­ra­dal­mait. Szan­diék végre ket­tes­ben ro­man­ti­káz­hat­nak!

Az éne­kesnő és férje egy ho­tel­ben pi­heni ki az el­múlt év fá­ra­dal­mait. Szan­diék végre ket­tes­ben ro­man­ti­káz­hat­nak!

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

A sztár­pá­ros a show-világ egyik leg­fé­lel­me­te­sebb pro­duk­ci­ó­já­val ké­szült a pén­teki dön­tőre. Éva és Veréb Tamás öt méter ma­ga­san, ki­biz­to­sí­tás nél­kül lóg majd egy a tra­pé­zon.

A sztár­pá­ros a show-világ egyik leg­fé­lel­me­te­sebb pro­duk­ci­ó­já­val ké­szült a pén­teki dön­tőre.

Ez fáj, kiáltotta Szandi: fotókon mutatjuk, mi történt vele

Ez fáj, kiáltotta Szandi: fotókon mutatjuk, mi történt vele

Ko­moly meg­pró­bál­ta­tás előtt áll.

Ko­moly meg­pró­bál­ta­tás előtt áll a csi­nos ma­gyar éne­kesnő. Nem lesz egy­szerű dolga a Csak show és más sem­mi­ben.

Életveszélyes produkcióra készül Szandi, csúnya vége lehet

Életveszélyes produkcióra készül Szandi, csúnya vége lehet

Az éne­kesnő tisz­tá­ban van vele, hogy ko­moly sé­rü­lé­se­ket szen­ved­het.

Az éne­kesnő tisz­tá­ban van vele, hogy ko­moly sé­rü­lé­se­ket szen­ved­het.

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja. Még hu­szon­négy éves sem volt, ami­kor vi­lágra hozta lá­nyát, Blan­kát, akit nem sok­kal ké­sőbb két fiú­test­vér kö­ve­tett: Do­mon­kos és Csaba.

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja. Még hu­szon­négy éves sem volt, ami­kor vi­lágra hozta lá­nyát, Blan­kát, akit nem sok­kal ké­sőbb két fiú­test­vér kö­ve­tett: Do­mon­kos és Csaba. Az éne­kesnő azt is el­árulta a Ri­post­nak, hogy mi a leg­fon­to­sabb a szá­mára.

Élő adásban villantott Szandi: ott a bugyija

Élő adásban villantott Szandi: ott a bugyija

A szexi éne­kesnő a ka­me­rák előtt emelte ma­gasba a lábát a pro­duk­ció si­kere ér­de­ké­ben. Be­lát­tunk a szok­nyája alá.

A szexi éne­kesnő a ka­me­rák előtt emelte ma­gasba a lábát a pro­duk­ció si­kere ér­de­ké­ben. Be­lát­tunk a szok­nyája alá.

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Szandi és Ba­ro­nits Gábor kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val ké­szül­tek a Csak show és más semmi pén­teki adá­sára.

Fájdalmas sebek borítják a TV2 sztárjának kezeit

Fájdalmas sebek borítják a TV2 sztárjának kezeit

Tö­ké­le­tes pro­duk­ci­óra ké­szül.

A Csak show és más semmi ver­seny­zője min­dent meg­tesz, hogy tö­ké­le­tes pro­duk­ciót mu­tas­son be.

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak stú­di­ó­jába pén­tek este sok hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, hogy biz­tató sza­vak­kal druk­kol­jon ked­ve­sé­nek.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak stú­di­ó­jába pén­tek este sok hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, hogy biz­tató sza­vak­kal druk­kol­jon ked­ve­sé­nek.

Intim helyzetbe került Szandi és Norbi: még Réka is látta

Intim helyzetbe került Szandi és Norbi: még Réka is látta

Arc­pi­rító lát­vány­ban le­he­tett része a Csak show és más semmi kö­zön­sé­gé­nek.

Arc­pi­rító lát­vány­ban le­he­tett része a Csak show és más semmi kö­zön­sé­gé­nek. Mit csi­nált Norbi?

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

A köz­ked­velt ma­gyar sztár ked­ves aján­dék­kal lepte meg a rap­pert, aki meg­ha­tó­dott a sze­mélyre szóló erek­lyé­től.

Nagyon vad, a fellegekbe repítette Szandit a félmeztelen Vastag Csaba

Nagyon vad, a fellegekbe repítette Szandit a félmeztelen Vastag Csaba

Fel­rob­ban­totta a Csak show és más semmi stú­di­ó­ját a sztár­pár pro­duk­ci­ója.

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Szandi csak ne­he­zen las­sít.

Szandi csak ne­he­zen las­sít le, néha fi­gyel­mez­tetni kell, hogy ne hajtsa túl magát.

Nagy a baj? Orvosi segítséget kért a magyar sztárénekesnő

Nagy a baj? Orvosi segítséget kért a magyar sztárénekesnő

Szan­di­nak nagy fáj­dal­mai vol­tak.

A három gyer­me­kes Szan­di­ról köz­tu­dott, hogy egész­ség­má­niás.

Kiderült az igazság: Ő helyettesíti Szandit

Kiderült az igazság: Ő helyettesíti Szandit

Szan­di­nak ren­ge­teg dolga van, szinte meg sem áll, annyi fel­ada­tot vál­lal. Néha se­gít­ségre szo­rul az éne­kesnő, de sze­ren­csére van neki.

Szan­di­nak ren­ge­teg dolga van, szinte meg sem áll, annyi fel­ada­tot vál­lal. Néha se­gít­ségre szo­rul az éne­kesnő, de sze­ren­csére van neki.

Kiderült végre: Szandi is showkirálynő lesz

Kiderült végre: Szandi is showkirálynő lesz

Szandi alig várja, hogy be­bi­zo­nyítsa, a hangja nél­kül is szó­ra­koz­tató.

Szandi már alig várja, hogy be­bi­zo­nyítsa, a hangja nél­kül is képes szó­ra­koz­tató lenni.

Férje nélkül nyaral Szandi!

Férje nélkül nyaral Szandi!

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem.

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem, Bog­dán Csaba és a gyer­me­kei nél­kül ment el pi­henni.

Megszólalt Szandi: Nagymama lettem

Megszólalt Szandi: Nagymama lettem

Ha­tal­mas öröm­hírt osz­tott meg a Fa­ce­book-ol­da­lán a ma­gyar pop­sztár. Új jö­ve­vé­nyek ér­kez­tek a csa­ládba. Min­denki bol­dog.

Ha­tal­mas öröm­hírt osz­tott meg a Fa­ce­book-ol­da­lán a ma­gyar pop­sztár. Új jö­ve­vé­nyek ér­kez­tek a csa­ládba. Min­denki bol­dog.

Megdöbbentő történet: Látta meg nem született gyermekét Szandi

Megdöbbentő történet: Látta meg nem született gyermekét Szandi

Szandi min­dig is három gye­rek­ről ál­mo­dott, ami meg is ada­tott neki.

Szandi min­dig is három gye­rek­ről ál­mo­dott, ami meg is ada­tott neki.

Ez csúnya lesz: Szerződést szegett Győzike

Ez csúnya lesz: Szerződést szegett Győzike

Ko­moly köt­bérre szá­mít­hat.

Ko­moly köt­bérre szá­mít­hat a show­man, mi­u­tán a szer­ző­dés­ben le­fek­te­tett til­tás el­le­nére sem bírt ma­gá­val.

Óriási titkolózás: Gáspár Győző visszatér

Óriási titkolózás: Gáspár Győző visszatér

NAV-bot­rány ide, vagy oda...

NAV-bot­rány ide, vagy oda, Győ­zi­két egy­sze­rűen nem lehet fél­re­lökni. Vajon hol ké­szül­tek ezek a fel­vé­te­lek?

Örömhírt közölt Szandi, nagy a boldogság a családban

Váratlan örömhírt közölt Szandi, hatalmas a boldogság az énekesnő családjában

A nép­szerű éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg a jó hírt. Min­denki el­ol­vadt a fo­tó­tól.

A nép­szerű éne­kesnő, Szandi, az Első Eme­let együt­tes­ből is­mert Bog­dán Csaba gi­tá­ros fe­le­sége a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg a jó hírt, egy fény­kép kí­sé­re­té­ben. Nem csoda, hogy min­denki el­ol­vadt a fo­tó­tól.

Négyszeres öröm érte Szandiékat! Ezért gyűlt össze a család!

Négyszeres öröm érte Szandiékat! Ezért gyűlt össze a család!

Az éne­kesnő már több­ször be­bi­zo­nyí­totta, hogy fel­ta­lálja magát a kony­há­ban! Ez­út­tal is ki­tett ma­gáért!

Az éne­kesnő már több­ször be­bi­zo­nyí­totta, hogy fel­ta­lálja magát a kony­há­ban! Ez­út­tal is ki­tett ma­gáért!

Mindenki gratulált Szandiéknak, ez olyan romantikus

Mindenki gratulált Szandiéknak, ez olyan romantikus

Nehéz dön­tést ho­zott.

A nép­szerű éne­kesnő évek­kel ez­előtt nehéz dön­tést ho­zott meg a bol­dog­sága ér­de­ké­ben.

Hatalmas őrültséget csinált Szandi, ezt nem gondoltad volna róla

Hatalmas őrültséget csinált Szandi, ezt nem gondoltad volna róla

A nép­szerű éne­kesnő ismét meg­mu­tatta, mi­lyen be­vál­la­lós! A ra­jon­gók is le­döb­ben­tek!

Meglepő titkot árult el a magánéletéről Szandi, nem minden felhőtlen!

Meglepő titkot árult el a magánéletéről Szandi, nem minden felhőtlen!

Az éne­kesnő több mint 23 éve él együtt fér­jé­vel, Bog­dán Csa­bá­val.

Az éne­kesnő több mint 23 éve él együtt fér­jé­vel, Bog­dán Csa­bá­val, de most ki­de­rült, hogy náluk sem fe­né­kig tej­fel az élet.

Szandi balesetet szenvedett!

Szandi balesetet szenvedett!

A Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be, hogy rész­le­ges térd­sza­lag­sza­ka­dása van. Man­kót és térd­rög­zí­tőt is ka­pott. A hét­végi fel­lé­pése azon­ban nem marad el.

A Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be, hogy rész­le­ges térd­sza­lag­sza­ka­dása van. Man­kót és térd­rög­zí­tőt is ka­pott. A hét­végi fel­lé­pése azon­ban nem marad el.

Nagy a baj,
a tüntetések miatt Barcelonában ragadt Szandi és a férje!

Nagy a baj,
a tüntetések miatt Barcelonában ragadt Szandi és a férje!

A há­zas­pár moz­dulni sem tud, mert tel­je­sen le­állt a tö­meg­köz­le­ke­dés.

A há­zas­pár moz­dulni sem tud, mert tel­je­sen le­állt a tö­meg­köz­le­ke­dés.

Szandi bőrébe bújik Singh Viki!

Szandi bőrébe bújik Singh Viki!

Viki szá­mára Szandi gyer­mek­kora idolja.

A két éne­kesnő első ta­lál­ko­zása annyira jól si­ke­rült, hogy még közös fotót is ké­szí­tet­tek egy­más­sal.

Meg nem született gyermeke üzent a magyar énekesnőnek

Meg nem született gyermeke üzent a magyar énekesnőnek

Szandi imádja a gyer­me­keit.

Szandi imádja a gyer­me­keit, és tit­kon min­dig abban re­mény­ke­dett, hogy még egy kis­lány anyu­kája lehet.

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez.

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez, aki­vel azóta is bol­dog­ság­ban él.

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Az éne­kesnő jól dön­tött...

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen. Az akkor 18 éves éne­kesnő jól dön­tött...

Mi történt? Koncert közben érzékenyült el Szandi!

Mi történt? Koncert közben érzékenyült el Szandi!

Az éne­kesnő a szín­pa­don éne­kelve lett fi­gyel­mes a 96 éves né­nire...

Az éne­kesnő a szín­pa­don éne­kelve lett fi­gyel­mes a 96 éves né­nire...

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von...

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von jól mű­köd­tetni egy há­zas­sá­got, és talán még ne­he­zebb akkor, ha a pár ál­lan­dóan a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban van. Sok­szor pont a ma­gán­élet hi­á­nya, a plety­kák, és a kétes cik­kek miatt ki­ala­kuló bi­zal­mat­lan­ság teszi tönkre, az amúgy mű­kő­ké­pes kap­cso­la­to­kat. Sze­ren­csére van­nak, akik tűzön-vízen át is ki­tar­ta­nak egy­más mel­lett. Íme né­hány üdítő el­len­példa:

Sztárok, akik túlélték a rettegett hetedik évet

Sztárok, akik túlélték a rettegett hetedik évet

Ke­ve­sen ugyan, de akad­nak...

A kri­ti­kus hét év min­den há­zas­ság éle­té­ben egy ret­te­gett ki­ló­mé­terkő, sokan ugyanis ek­korra unnak rá a má­sikra, hi­de­gül­nek el egy­más­tól.

Hoppá: Elképesztő kép került elő Szandi múltjából

Hoppá: Elképesztő kép került elő Szandi múltjából

Az éne­kesnő a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg ra­jon­gó­i­val az eddig sosem lá­tott fotót.

A 40 éve­sen is csúcs­for­má­ban lévő éne­kesnő a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg ra­jon­gó­i­val az eddig sosem lá­tott fotót.

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Szandi és Len­tu­lay Krisz­tián fel­rob­ban­totta a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi szín­pa­dát.

Szandi és Len­tu­lay Krisz­tián fel­rob­ban­totta a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi szín­pa­dát.

Elképesztő dekoltázst villantott a magyar énekesnő

Elképesztő dekoltázst villantott a magyar énekesnő

Bomba for­má­ban van Szandi.

Bomba for­má­ban van a há­rom­gye­re­kes éne­kesnő, aki sze­reti is ki­hang­sú­lyozni szexi ido­mait. Tesz is érte, he­tente mi­ni­mum há­rom­szor jár edzeni.

Huszonöt év után is szerelmes férje Szandiba

Huszonöt év után is szerelmes férje Szandiba

Büszke fe­le­sé­gére Bog­dán Csaba.

Büsz­kén nézi min­den héten Bog­dán Csaba fe­le­sé­gét a Sz­tár­ban Sz­tár­ban sztár meg 1 ki­csi­ben.Szan­di­val 25 éve al­kot­nak egy párt.

Meglepő bejelentést tett Szandi, nem korai ez még?

Meglepő bejelentést tett Szandi, nem korai ez még?

Bár a dögös éne­kesnő még csak 40 éves, máris ké­szen áll a nagy ma­gán­életi vál­to­zásra!

Bár a dögös éne­kesnő még csak 40 éves, máris ké­szen áll a nagy ma­gán­életi vál­to­zásra!

Váratlan bejelentés: Karácsonykor családilag jelentkezik a Micsoda Nők!

Váratlan bejelentés: Karácsonykor családilag jelentkezik a Micsoda Nők!

Közös sütés-fő­zésre in­vi­tál­tak a Mi­csoda Nők!

Közös sütés- fő­zésre in­vi­tál­tak a Mi­csoda Nők! Vár­ko­nyi And­rea ve­ze­té­sé­vel.

Fájdalmas produkció: Ezért fél a színpadon Bari Lacika!

Fájdalmas produkció: Ezért fél a színpadon Bari Lacika!

Szandi tartja a lel­ket a fi­ú­ban...

Nem elég, hogy azért kell iz­gul­nia: a pro­duk­ció si­ke­res le­gyen, egyéb prob­lé­mák is ne­he­zí­tik fel­lé­pé­sét!

Atyaég! Csúnyán korhatárosban tolta Szandi

Atyaég! Csúnyán korhatárosban tolta Szandi

Elakadt a sza­vunk...

El­star­tolt a Super TV2 leg­újabb giga pro­duk­ci­ója, a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi, és mind­járt az első adás­ban meg­néz­het­tük Szandi for­más ido­mait...

Retro: így nézett ki 25 éve Szandi!

Retro: így nézett ki 25 éve Szandi!

Az éne­kesnő szinte sem­mit nem vál­to­zott, ma is ugyan­olyan kis­lá­nyos a mo­so­lya és fi­a­ta­los a meg­je­le­nése, mint ti­zen­éve­sen.

Az éne­kesnő szinte sem­mit nem vál­to­zott, ma is ugyan­olyan kis­lá­nyos a mo­so­lya és fi­a­ta­los a meg­je­le­nése, mint ti­zen­éve­sen.

Nem fogsz hinni a szemednek: Ezt csinálta szülinapos fiának Szandi!

Nem fogsz hinni a szemednek: Ezt csinálta szülinapos fiának Szandi!

A gyö­nyörű éne­kesnő el­ké­pesztő meg­le­pe­tés­sel kö­szön­tötte fiát.

A gyö­nyörű éne­kesnő el­ké­pesztő meg­le­pe­tés­sel kö­szön­tötte fiát, Do­mon­kost!

Bikiniben ünnepelte 40. szülinapját a bombatestű Szandi!

Bikiniben ünnepelte 40. szülinapját a bombatestű Szandi!

A csúcs­for­má­ban lévő éne­kesnő büsz­kén mu­tatta meg tes­tét, amit bi­zony sok hu­szon­éves meg­iri­gyel­hetne.

A csúcs­for­má­ban lévő éne­kesnő büsz­kén mu­tatta meg tes­tét, amit bi­zony sok hu­szon­éves meg­iri­gyel­hetne.

Szandi elárulta boldog házasságának titkát

Szandi elárulta boldog házasságának titkát

Fér­jé­vel a na­pok­ban ün­ne­pel­ték ti­zen­he­te­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat.

Az éne­kesnő és férje a na­pok­ban ün­ne­pel­ték ti­zen­he­te­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat, Szandi pedig la­punk­nak me­sélt a ti­né­dzser kora óta tartó sze­re­lem­ről.

Szandi riválist kapott, keresztlánya követheti az énekesi pályán

Szandi riválist kapott, keresztlánya követheti az énekesi pályán

Szandi csa­ládja nem tud sza­ba­dulni a ze­né­től, va­la­ki­ben min­dig fel­tör a te­het­ség.

Szandi nem szereti, ha mintaanyának nevezik

Szandi nem szereti, ha mintaanyának nevezik

Az éne­kesnő azt gon­dolja, hogy ő sem­mi­ben sem kü­lön­bö­zik más édes­anyák­tól. Szandi azt is el­árulta, ho­gyan ke­zeli az ün­ne­pek kö­rüli stresszt.

Szandi a Sztárban sztár minden pillanatát vállalja

Szandi a Sztárban sztár minden pillanatát vállalja

In­du­la­to­kat vál­tott ki a pro­duk­ció.

Elég nagy vissz­han­got vál­tott ki Tóth Gabi és Szandi közös pro­duk­ci­ója a Sz­tár­ban sztár első dön­tő­jé­ben. Pedig ez csak egy szó­ra­koz­tató elő­adás volt.

Szandi sosem volt még ennyire dögös, mint új klipjében!

Szandi sosem volt még ennyire dögös, mint új klipjében!

Az éne­kesnő szexi ta­nár­nő­ként, fe­kete mi­ni­ru­há­ban mu­tatja meg tö­ké­le­tes alak­ját.

Az éne­kesnő szexi ta­nár­nő­ként, fe­kete mi­ni­ru­há­ban mu­tatja meg tö­ké­le­tes alak­ját, amit sokan meg­iri­gyel­het­né­nek.

Jégre kerültek a sztárok a Keletinél

Jégre kerültek a sztárok a Keletinél

Jó­té­kony­sági ren­dez­vé­nyen vet­tek részt a sztá­rok.

A Jég­te­rasz és a Ments Éle­tet Köz­hasznú Ala­pít­vány közös jó­té­kony­sági ren­dez­vé­nyén vet­tek részt a sztá­rok, akik a gye­re­ke­ket lep­ték meg aján­dé­ka­ik­kal.

Dögös nő lett Szandi 16 éves unokahúgából

Dögös nő lett Szandi 16 éves unokahúgából

Pin­t­ácsi Viki lánya, Anka már most úgy néz ki, mint egy kész nő.

Pin­t­ácsi Viki lánya, Anka még csak 16 éves, de már most úgy néz ki, mint egy kész nő. Szandi uno­ka­hú­gát édes­anyja fény­ké­pezte.

Az évtizedes korkülönbség sem zavarja a celebjeinket

Az évtizedes korkülönbség sem zavarja a celebjeinket

Más a kor­osz­tály, de bol­do­gok.

Azt tartja a mon­dás, hogy a sze­re­lem­ben nem szá­mít a kor. Így van­nak ezzel azok a ce­le­bek is, akik a ha­tal­mas kor­kü­lönb­ség­gel da­colva vá­lasz­tot­ták ki pár­ju­kat.

Férje elszakította a szüleitől Szandit

Férje elszakította a szüleitől Szandit

Nem in­dult könnyen Bog­dán Csaba és Szandi kap­cso­lata.

Nem in­dult könnyen Bog­dán Csaba és Szandi kap­cso­lata, hi­szen a csa­lád egy­ál­ta­lán nem tá­mo­gatta őket.

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

A nagy si­kerű első rész után máris itt a Sz­tár­ban sztár át­ala­ku­lá­sok női vál­to­zata.

A nagy si­kerű első rész után máris itt a Sz­tár­ban sztár át­ala­ku­lá­sok női vál­to­zata. Lás­suk, ho­gyan csi­nál­ják a lá­nyok, akik szin­tén min­dent be­vál­lal­tak a si­ke­res át­ala­ku­lás ér­de­ké­ben...

Ma 39 éves Szandi: így lett MILF a kicsi lányból!

Ma 39 éves Szandi: így lett MILF a svájci sapkás kicsi lányból!

Ké­pek­kel mu­ta­tuk meg a dögös sztár­anyuka kar­ri­er­jé­nek leg­fon­to­sabb ál­lo­má­sait

Ennyit változott Szandi 16 év alatt

Ennyit változott Szandi 16 év alatt

Job­ban néz ki, mint va­laha.

Min­denki sze­retné tudni a tit­kot, ho­gyan lehet az évek mú­lá­sá­val egyre job­ban ki­nézni. Szandi el­árulta, mi az ő re­ceptje.

Caramel beismerte hibázott

Caramel beismerte hibázott

Ke­ve­sen ké­pe­sek arra, hogy nyil­vá­no­san be­is­mer­jék ha hi­báz­tak.

Anyjára ütött

Anyjára ütött

Szandi kis­lá­nya, Blanka örö­költe édes­anyja te­het­sé­gét.

Szandi kis­lá­nya, Blanka örö­költe édes­anyja te­het­sé­gét, sőt túl van egy ten­ge­ren túli fel­lé­pé­sen is.