Szandi

Bámulatos mutatvány: a levegőben terpeszt Szandi

Bámulatos mutatvány: a levegőben terpeszt Szandi

Az éne­kesnő a Ma­gyar Nem­zeti Cir­kusz sztár­ven­dé­ge­ként mu­tat­ko­zik be jú­li­us­ban.

Az éne­kesnő a Ma­gyar Nem­zeti Cir­kusz sztár­ven­dé­ge­ként mu­tat­ko­zik be.

FRISS HÍREK

Szandi rockzenére vált?!

Szandi rockzenére vált?!

A héten je­lent meg Szandi hu­sza­dik le­meze, a Bo­lond nyár.

Hét­vé­gén a Slá­ger TV "Ze­ne­posta" című mű­so­rá­ban Pin­t­ácsi Ale­xandra, is­mer­tebb nevén Szandi be­szél­ge­tett Aba­házi Csa­bá­val a kez­de­tek­ről, az el­múlt 30 éves pá­lya­fu­tá­sá­ról és a leg­újabb le­me­zé­ről.

Teljesen ledöbbent: Szandi videóra vette, amit a mocsárban talált

Teljesen ledöbbent: Szandi videóra vette, amit a mocsárban talált

Az Ins­tag­ram-ol­da­lára is fel­töl­tötte a fel­vé­telt. Mu­tat­juk a fotót róla.

Az éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lára is fel­töl­tötte a fel­vé­telt. Mu­tat­juk a fotót róla.

Nincsenek szavak: falatnyi ruhában mutatta meg magát Szandi

Nincsenek szavak: falatnyi ruhában mutatta meg magát Szandi

Az éne­kes­nő­ről el­ké­pesz­tően szexi fotók ké­szül­tek.

Az éne­kes­nő­ről el­ké­pesz­tően szexi fotók ké­szül­tek.

Íme, az igazság: Szikora Róbert kitálalt Szandiról

Íme, az igazság: Szikora Róbert kitálalt Szandiról

Durva plety­kák kezd­tek ter­jedni.

A két éne­kes­ről a na­pok­ban durva plety­kák kezd­tek ter­jedni, ám ki­de­rült, hogy ez ál­hír­gyártó ol­da­lak szer­ze­mé­nye. Most tisz­táz­ták a kér­dést.

Felháborító dolgokat terjesztenek a magyar énekesnőről

Felháborító dolgokat terjesztenek a magyar énekesnőről

Szi­kora Ró­bert ne­vé­ben is írtak.

Nem­csak Szandi, de Szi­kora Ró­bert is ál­do­zata a fik­tív in­ter­ne­tes por­tál­nak.

Elképesztő kamuhíreket terjesztenek a hazai sztárokról

Elképesztő kamuhíreket terjesztenek a hazai sztárokról

Ismét elő­ke­rül­tek az in­ter­ne­tes ál­por­tá­lok.

Ismét elő­ke­rül­tek az in­ter­ne­tes ál­por­tá­lok.

Sosem gondolnád, hogyan ünnepli a karácsonyt a gyermekeivel Szandi!

Sosem gondolnád, hogyan ünnepli a karácsonyt a gyermekeivel Szandi!

Sokan azt gon­dol­nák, hogy a gye­re­keit tu­cat­nyi aján­dék várja a fa alatt.

Sokan azt gon­dol­nák, hogy a nép­szerű éne­kesnő gye­re­keit tu­cat­nyi aján­dék várja a fa alatt, ám Szandi más­ként gon­dol­ko­dik.

Hiába a hideg, Szandi bikinire vetkőzött

Hiába a hideg, Szandi bikinire vetkőzött

Az éne­kesnő és férje egy ho­tel­ben pi­heni ki az el­múlt év fá­ra­dal­mait. Szan­diék végre ket­tes­ben ro­man­ti­káz­hat­nak!

Az éne­kesnő és férje egy ho­tel­ben pi­heni ki az el­múlt év fá­ra­dal­mait. Szan­diék végre ket­tes­ben ro­man­ti­káz­hat­nak!

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

Kínzó fájdalmaktól szenved Horváth Éva

Fé­lel­me­tes pro­duk­ciót lát­ha­tunk pén­te­ken este.

A sztár­pá­ros a show-világ egyik leg­fé­lel­me­te­sebb pro­duk­ci­ó­já­val ké­szült a pén­teki dön­tőre. Éva és Veréb Tamás öt méter ma­ga­san, ki­biz­to­sí­tás nél­kül lóg majd egy a tra­pé­zon.

Életveszélyes produkcióra készül Szandi, csúnya vége lehet

Életveszélyes produkcióra készül Szandi, csúnya vége lehet

Az éne­kesnő tisz­tá­ban van vele, ha nem fi­gyel oda, akkor ko­moly sé­rü­lé­se­ket szen­ved­het.

Mindenki erre várt: Vastag Csaba elárulta, mikor érkezhet a baba

Mindenki erre várt: Vastag Csaba elárulta, mikor érkezhet a baba

Szandi nem kí­mélte az éne­kest, le­tá­madta a leg­fon­to­sabb kér­dés­sel Csa­bát!

Szandi nem kí­mélte az éne­kest, le­tá­madta a leg­fon­to­sabb kér­dés­sel Csa­bát!

Ez fáj, kiáltotta Szandi: fotókon mutatjuk, mi történt vele

Ez fáj, kiáltotta Szandi: fotókon mutatjuk, mi történt vele

Ko­moly meg­pró­bál­ta­tás előtt áll az éne­kesnő. Nem lesz egy­szerű dolga a Csak show és más sem­mi­ben.

Ko­moly meg­pró­bál­ta­tás előtt áll az éne­kesnő. Nem lesz egy­szerű dolga a Csak show és más sem­mi­ben.

Élő adásban villantott Szandi: ott a bugyija

Élő adásban villantott Szandi: ott a bugyija

A szexi éne­kesnő a ka­me­rák előtt emelte ma­gasba a lábát.

A szexi éne­kesnő a ka­me­rák előtt emelte ma­gasba a lábát. Be­lát­tunk a szok­nyája alá.

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi: A család az origója mindennek!

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja.

Szandi három gyer­mek büszke édes­anyja. Még hu­szon­négy éves sem volt, ami­kor vi­lágra hozta lá­nyát, Blan­kát, akit nem sok­kal ké­sőbb két fiú­test­vér kö­ve­tett: Do­mon­kos és Csaba.

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Lefotóztuk, Szandi és Baronits Gábor vadul erotikáztak a stúdióban

Szandi és Ba­ro­nits Gábor kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­val ké­szül­tek a Csak show és más semmi pén­teki adá­sára.

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

Hoppá, meglepő módon okozott örömet Curtisnek a magyar énekesnő!

A köz­ked­velt ma­gyar sztár ked­ves aján­dék­kal lepte meg a rap­pert, aki meg­ha­tó­dott a sze­mélyre szóló erek­lyé­től.

Fájdalmas sebek borítják a TV2 sztárjának kezeit

Fájdalmas sebek borítják a TV2 sztárjának kezeit

A Csak show és más semmi ver­seny­zője min­dent meg­tesz, hogy tö­ké­le­tes pro­duk­ciót mu­tas­son be.

A Csak show és más semmi ver­seny­zője min­dent meg­tesz, hogy tö­ké­le­tes pro­duk­ciót mu­tas­son be.

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

Biz­tató sza­vak­kal druk­kol­tak.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak stú­di­ó­jába pén­tek este sok hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, hogy biz­tató sza­vak­kal druk­kol­jon ked­ve­sé­nek.

Intim helyzetbe került Szandi és Norbi: még Réka is látta

Intim helyzetbe került Szandi és Norbi: még Réka is látta

Arc­pi­rító lát­vány.

Arc­pi­rító lát­vány­ban le­he­tett része a Csak show és más semmi kö­zön­sé­gé­nek.

Nagyon vad, a fellegekbe repítette Szandit a félmeztelen Vastag Csaba

Nagyon vad, a fellegekbe repítette Szandit a félmeztelen Vastag Csaba

Fel­rob­ban­totta a Csak show és más semmi stú­di­ó­ját a pro­duk­ció.

Fel­rob­ban­totta a Csak show és más semmi stú­di­ó­ját a pro­duk­ció.

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Ezért aggódik a családja a népszerű magyar énekesnőért

Szandi csak ne­he­zen las­sít le, néha fi­gyel­mez­tetni kell, hogy ne hajtsa túl magát.

Szandi csak ne­he­zen las­sít le, néha fi­gyel­mez­tetni kell, hogy ne hajtsa túl magát.

Kiderült végre: Szandi is showkirálynő lesz

Kiderült végre: Szandi is showkirálynő lesz

Szandi alig várja, hogy be­bi­zo­nyítsa, a hangja nél­kül is szó­ra­koz­tató.

Szandi már alig várja, hogy be­bi­zo­nyítsa, a hangja nél­kül is képes szó­ra­koz­tató lenni.

Férje nélkül nyaral Szandi!

Férje nélkül nyaral Szandi!

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem.

Az éne­kesnő olyat tett, amit hu­szonöt éve sosem, Bog­dán Csaba és a gyer­me­kei nél­kül ment el pi­henni.

Kiderült az igazság: Ő helyettesíti Szandit

Kiderült az igazság: Ő helyettesíti Szandit

Szan­di­nak ren­ge­teg dolga van, szinte meg sem áll, annyi fel­ada­tot vál­lal. Néha se­gít­ségre szo­rul az éne­kesnő, de sze­ren­csére van neki.

Szan­di­nak ren­ge­teg dolga van, szinte meg sem áll, annyi fel­ada­tot vál­lal. Néha se­gít­ségre szo­rul az éne­kesnő, de sze­ren­csére van neki.

Nagy a baj? Orvosi segítséget kért a magyar sztárénekesnő

Nagy a baj? Orvosi segítséget kért a magyar sztárénekesnő

A három gyer­me­kes Szan­di­ról köz­tu­dott, hogy egész­ség­má­niás. De most nagy fáj­dal­mai vol­tak.

A három gyer­me­kes Szan­di­ról köz­tu­dott, hogy egész­ség­má­niás. De most fáj­dal­mai vol­tak.

Örömhírt közölt Szandi, nagy a boldogság a családban

Örömhírt közölt Szandi, nagy a boldogság a családban

A Fa­ce­book-ol­da­lán írt róla.

A nép­szerű éne­kesnő, a ze­nész Bog­dán Csaba fe­le­sége a Fa­ce­book-ol­da­lán osz­totta meg a jó hírt kö­ve­tő­i­vel.

Megszólalt Szandi: Nagymama lettem

Megszólalt Szandi: Nagymama lettem

Ha­tal­mas öröm­hírt osz­tott meg a Fa­ce­book-ol­da­lán a ma­gyar pop­sztár. Új jö­ve­vé­nyek ér­kez­tek a csa­ládba. Min­denki bol­dog.

Ha­tal­mas öröm­hírt osz­tott meg a Fa­ce­book-ol­da­lán a ma­gyar pop­sztár. Új jö­ve­vé­nyek ér­kez­tek a csa­ládba. Min­denki bol­dog.

Ez csúnya lesz: Szerződést szegett Győzike

Ez csúnya lesz: Szerződést szegett Győzike

Ko­moly köt­bérre szá­mít­hat a show­man, mi­u­tán a szer­ző­dés­ben le­fek­te­tett til­tás el­le­nére sem bírt ma­gá­val.

Ko­moly köt­bérre szá­mít­hat a show­man, mi­u­tán a szer­ző­dés­ben le­fek­te­tett til­tás el­le­nére sem bírt ma­gá­val.

Óriási titkolózás: Gáspár Győző visszatér

Óriási titkolózás: Gáspár Győző visszatér

NAV-bot­rány ide, vagy oda, Győ­zi­két egy­sze­rűen nem lehet fél­re­lökni. Igaz, mind­járt szer­ző­dést is sze­gett... Vajon hol ké­szül­tek ezek a fel­vé­te­lek?

NAV-bot­rány ide, vagy oda, Győ­zi­két egy­sze­rűen nem lehet fél­re­lökni. Igaz, mind­járt szer­ző­dést is sze­gett... Vajon hol ké­szül­tek ezek a fel­vé­te­lek?

Négyszeres öröm érte Szandiékat! Ezért gyűlt össze a család!

Négyszeres öröm érte Szandiékat! Ezért gyűlt össze a család!

Az éne­kesnő már több­ször be­bi­zo­nyí­totta, hogy fel­ta­lálja magát a kony­há­ban! Ez­út­tal is ki­tett ma­gáért!

Meglepő titkot árult el a magánéletéről Szandi, nem minden felhőtlen!

Meglepő titkot árult el a magánéletéről Szandi, nem minden felhőtlen!

Az éne­kesnő több mint 23 éve él együtt fér­jé­vel, Bog­dán Csa­bá­val, de most ki­de­rült, hogy náluk sem fe­né­kig tej­fel az élet.

Mindenki gratulált Szandiéknak, ez olyan romantikus

Mindenki gratulált Szandiéknak, ez olyan romantikus

Nehéz dön­tést ho­zott.

A nép­szerű éne­kesnő évek­kel ez­előtt nehéz dön­tést ho­zott meg a bol­dog­sága ér­de­ké­ben.

Szandi bőrébe bújik Singh Viki!

Szandi bőrébe bújik Singh Viki!

Viki szá­mára Szandi gyer­mek­kora idolja.

A két éne­kesnő első ta­lál­ko­zása annyira jól si­ke­rült, hogy még közös fotót is ké­szí­tet­tek egy­más­sal.

Hatalmas őrültséget csinált Szandi, ezt nem gondoltad volna róla

Hatalmas őrültséget csinált Szandi, ezt nem gondoltad volna róla

A nép­szerű éne­kesnő ismét meg­mu­tatta, mi­lyen be­vál­la­lós! A ra­jon­gók is le­döb­ben­tek!

A nép­szerű éne­kesnő ismét meg­mu­tatta, mi­lyen be­vál­la­lós! A ra­jon­gók is le­döb­ben­tek!

Szandi balesetet szenvedett!

Szandi balesetet szenvedett!

A Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be, hogy térd­sza­lag­sza­ka­dása van.

A Fa­ce­book-ol­da­lán je­len­tette be, hogy rész­le­ges térd­sza­lag­sza­ka­dása van. Man­kót is ka­pott.

Meg nem született gyermeke üzent a magyar énekesnőnek

Meg nem született gyermeke üzent a magyar énekesnőnek

Szandi imádja a gyer­me­keit, és tit­kon min­dig abban re­mény­ke­dett, hogy még egy kis­lány anyu­kája lehet.

Szandi imádja a gyer­me­keit, és tit­kon min­dig abban re­mény­ke­dett, hogy még egy kis­lány anyu­kája lehet.

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Megható fotó készült Szandi esküvőjén!

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez, aki­vel azóta is bol­dog­ság­ban él. Három gyer­me­ket ne­vel­nek együtt.

Az egy­kor ün­ne­pelt gye­rek­sztár az első igazi sze­rel­mé­hez ment férj­hez, aki­vel azóta is bol­dog­ság­ban él.

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von...

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von jól mű­köd­tetni egy há­zas­sá­got, és talán még ne­he­zebb akkor, ha a pár ál­lan­dóan a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban van. Sok­szor pont a ma­gán­élet hi­á­nya, a plety­kák, és a kétes cik­kek miatt ki­ala­kuló bi­zal­mat­lan­ság teszi tönkre, az amúgy mű­kő­ké­pes kap­cso­la­to­kat. Sze­ren­csére van­nak, akik tűzön-vízen át is ki­tar­ta­nak egy­más mel­lett. Íme né­hány üdítő el­len­példa:

Sztárok, akik túlélték a rettegett hetedik évet

Sztárok, akik túlélték a rettegett hetedik évet

Ke­ve­sen ugyan, de akad­nak...

A kri­ti­kus hét év min­den há­zas­ság éle­té­ben egy ret­te­gett ki­ló­mé­terkő, sokan ugyanis ek­korra unnak rá a má­sikra, hi­de­gül­nek el egy­más­tól.

Mi történt? Koncert közben érzékenyült el Szandi!

Mi történt? Koncert közben érzékenyült el Szandi!

Az éne­kesnő a szín­pa­don éne­kelve lett fi­gyel­mes a 96 éves né­nire...

Az éne­kesnő a szín­pa­don éne­kelve lett fi­gyel­mes a 96 éves né­nire...

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi otthagyott csapot-papot, hogy boldog legyen

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen.

Szandi 22 éve egy­sze­rűen fa­kép­nél hagyta csa­lád­ját, hogy sze­rel­mé­vel le­hes­sen. Az akkor 18 éves éne­kesnő jól dön­tött...

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Élő adásban vallott Szandi! Erre senki sem számított

Szandi őszin­tén val­lott.

Szandi és Len­tu­lay Krisz­tián fel­rob­ban­totta a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi szín­pa­dát.

Meglepő bejelentést tett Szandi, nem korai ez még?

Meglepő bejelentést tett Szandi, nem korai ez még?

Ké­szen áll a nagy vál­to­zásra!

Bár a dögös éne­kesnő még csak 40 éves, máris ké­szen áll a nagy ma­gán­életi vál­to­zásra!

Hoppá: Elképesztő kép került elő Szandi múltjából

Hoppá: Elképesztő kép került elő Szandi múltjából

A 40 éve­sen is csúcs­for­má­ban lévő éne­kesnő a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg ra­jon­gó­i­val az eddig sosem lá­tott fotót.

A 40 éve­sen is csúcs­for­má­ban lévő éne­kesnő a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg ra­jon­gó­i­val az eddig sosem lá­tott fotót.

Elképesztő dekoltázst villantott a magyar énekesnő

Elképesztő dekoltázst villantott a magyar énekesnő

Bomba for­má­ban van a há­rom­gye­re­kes éne­kesnő, aki sze­reti is ki­hang­sú­lyozni szexi ido­mait.

Bomba for­má­ban van a há­rom­gye­re­kes éne­kesnő, aki sze­reti is ki­hang­sú­lyozni szexi ido­mait. Per­sze tesz is érte gon­do­san ápolja bőrét és mi­ni­mum há­rom­szor jár edzeni. Meg is lát­szik rajta, hi­szen ha va­laki nem is­merné, meg nem mon­daná róla, hogy szült három gyer­me­ket.

Huszonöt év után is szerelmes férje Szandiba

Huszonöt év után is szerelmes férje Szandiba

Büsz­kén nézi a hely­szí­nen min­den héten Bog­dán Csaba fe­le­sé­gét a Sz­tár­ban Sztár meg 1 ki­csi­ben.

Büsz­kén nézi a hely­szí­nen min­den héten Bog­dán Csaba fe­le­sé­gét a Sz­tár­ban Sztár meg 1 ki­csi­ben.A ze­nészt min­dig meg­lepi Szandi.

Váratlan bejelentés: Családi Micsoda Nők!

Váratlan bejelentés: Karácsonykor családilag jelentkezik a Micsoda Nők!

Közös sütés-fő­zésre in­vi­tál­tak a Mi­csoda Nők!

Közös sütés- fő­zésre in­vi­tál­tak a Mi­csoda Nők! Vár­ko­nyi And­rea ve­ze­té­sé­vel.

Retro: így nézett ki 25 éve Szandi!

Retro: így nézett ki 25 éve Szandi!

Szinte sem­mit nem vál­to­zott, ma is ugyan­olyan, mint ti­zen­éve­sen.

Az éne­kesnő szinte sem­mit nem vál­to­zott, ma is ugyan­olyan kis­lá­nyos a mo­so­lya, mint ti­zen­éve­sen.

Fájdalmas produkció: Ezért fél a színpadon Bari Lacika!

Fájdalmas produkció: Ezért fél a színpadon Bari Lacika!

Szandi tartja a lel­ket a fi­ú­ban...

Nem elég, hogy azért kell iz­gul­nia: a pro­duk­ció si­ke­res le­gyen, egyéb prob­lé­mák is ne­he­zí­tik fel­lé­pé­sét!

Szandi elárulta boldog házasságának titkát

Szandi elárulta boldog házasságának titkát

Fér­jé­vel a na­pok­ban ün­ne­pel­ték ti­zen­he­te­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat.

Az éne­kesnő és férje a na­pok­ban ün­ne­pel­ték ti­zen­he­te­dik há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat, Szandi pedig la­punk­nak me­sélt a ti­né­dzser kora óta tartó sze­re­lem­ről.

Atyaég! Csúnyán korhatárosban tolta Szandi

Atyaég! Csúnyán korhatárosban tolta Szandi

El­star­tolt a Super TV2 leg­újabb giga pro­duk­ci­ója a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi...

El­star­tolt a Super TV2 leg­újabb giga pro­duk­ci­ója a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi, és mind­járt az első adás­ban meg­néz­het­tük Szandi for­más ido­mait...

Nem fogsz hinni a szemednek: Ezt csinálta szülinapos fiának Szandi!

Nem fogsz hinni a szemednek: Ezt csinálta szülinapos fiának Szandi!

A gyö­nyörű éne­kesnő el­ké­pesztő meg­le­pe­tés­sel kö­szön­tötte fiát, Do­mon­kost!

Bikiniben ünnepelte 40. szülinapját a bombatestű Szandi!

Bikiniben ünnepelte 40. szülinapját a bombatestű Szandi!

Csúcs­for­má­ban van a sztár­anyuka.

A csúcs­for­má­ban lévő éne­kesnő büsz­kén mu­tatta meg tes­tét, amit bi­zony sok hu­szon­éves meg­iri­gyel­hetne.

Szandi riválist kapott, keresztlánya követheti az énekesi pályán

Szandi riválist kapott, keresztlánya követheti az énekesi pályán

Va­la­ki­ben min­dig fel­tör a te­het­ség, most épp ke­reszt­lá­nya, Viki éne­kelte fel élete első dalát.

Ke­reszt­lá­nya, Viki éne­kelte fel élete első dalát.

Jégre kerültek a sztárok a Keletinél

Jégre kerültek a sztárok a Keletinél

Jó­té­kony­sági ren­dez­vé­nyen vet­tek részt a sztá­rok.

A Jég­te­rasz és a Ments Éle­tet Köz­hasznú Ala­pít­vány közös jó­té­kony­sági ren­dez­vé­nyén vet­tek részt a sztá­rok, akik a gye­re­ke­ket lep­ték meg aján­dé­ka­ik­kal.

Dögös nő lett Szandi 16 éves unokahúgából

Dögös nő lett Szandi 16 éves unokahúgából

Pin­t­ácsi Viki lánya, Anka már most úgy néz ki, mint egy kész nő.

Pin­t­ácsi Viki lánya, Anka még csak 16 éves, de már most úgy néz ki, mint egy kész nő. Szandi uno­ka­hú­gát édes­anyja fény­ké­pezte.

Szandi sosem volt még ennyire dögös, mint új klipjében!

Szandi sosem volt még ennyire dögös, mint új klipjében!

Az éne­kesnő sokak örö­mére meg­mu­tatja tö­ké­le­tes alak­ját egy va­dító ta­nár­nős sze­re­lés­ben.

Az éne­kesnő egy­kori ta­nít­vá­nyá­val, Hor­váth Ale­xand­rá­val éne­kel du­et­tet, a pör­gős dal­hoz ké­szült vi­de­ó­ban pedig szexi ta­nár­nő­ként mu­tatja meg tö­ké­le­tes alak­ját. A há­rom­gye­re­kes anyuka mély de­kol­tá­zsá­nak és hosszú lá­ba­i­nak kö­szön­he­tően min­den te­kin­te­tet ma­gára vonz majd.

Szandi lánya nagyon jó nő lett

Szandi lánya nagyon jó nő lett

Nagy­nénje, Pin­t­ácsi Viki fo­tózta a 15 és fél éves Blan­kát.

Az éne­kesnő sem pa­nasz­kod­hat adott­sá­ga­ira, hisz jó pár évet le­ta­gad­hat ko­rá­ból. Nagy­nénje, Pin­t­ácsi Viki fo­tózta a 15 és fél éves Blan­kát, aki­nek a ké­pe­i­től még a sza­vunk is el­állt.

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

A nagy si­kerű első rész után máris itt a Sz­tár­ban sztár át­ala­ku­lá­sok női vál­to­zata!

A fél ország alázza a Szandival enyelgő Tóth Gabit

A fél ország alázza a Szandival enyelgő Tóth Gabit - Fotó

Ke­mé­nyen ki­kezd­ték a szűk dressz­ben vo­nagló éne­kes­nőt, aki Ri­han­na­ként Szan­dit ké­nyez­tette.

Nem elég, hogy a Sz­tár­ban sztár egyik fő esé­lye­sé­nek tar­tott éne­kesnő ala­po­san vissza­esett a ver­seny­ben ero­ti­kus­nak szánt pro­duk­ci­ó­já­val. Most pedig a ne­te­zők is ke­mé­nyen ki­kezd­ték a szűk dressz­ben vo­nagló Gabit, aki Ri­han­na­ként Szan­dit ké­nyez­tette.

Az évtizedes korkülönbség sem zavarja a celebjeinket

Az évtizedes korkülönbség sem zavarja a celebjeinket

Ők azok a hí­res­sé­gek, akik a ha­tal­mas kor­kü­lönb­ség­gel da­colva vá­lasz­tot­ták ki pár­ju­kat.

Azt tartja a mon­dás, hogy a sze­re­lem­ben nem szá­mít a kor. Így van­nak ezzel azok a ce­le­bek is, akik a ha­tal­mas kor­kü­lönb­ség­gel da­colva vá­lasz­tot­ták ki pár­ju­kat.

Férje elszakította a szüleitől Szandit

Férje elszakította a szüleitől Szandit

Nem in­dult könnyen Bog­dán Csaba és Szandi kap­cso­lata, hi­szen a csa­lád egy­ál­ta­lán nem tá­mo­gatta őket a ter­ve­ik­ben a nagy kor­kü­lönb­ség miatt.

Nem in­dult könnyen Bog­dán Csaba és Szandi kap­cso­lata, hi­szen a csa­lád egy­ál­ta­lán nem tá­mo­gatta őket.

Elképesztő terpesztartás! Szuper formában a magyar sztármami! - Fotó

Elképesztő terpesztartás! Szuper formában a magyar sztármami!

Szandi jö­vőre lesz 40 éves, de olyan mu­tat­vá­nyokra képes, mint a ka­masz­lá­nyok. Víz alatt spár­gá­zik!

Ma 39 éves Szandi: így lett MILF a svájci sapkás kicsi lányból!

Ma 39 éves Szandi: így lett MILF a svájci sapkás kicsi lányból!

A ma ün­neplő Szandi nem­csak az egyik leg­te­het­sé­ge­sebb éne­kes­nőnk, de nála dö­gö­sebb sztár­anyu­kát sem sűrűn látsz!

Ennyit változott Szandi 16 év alatt

Ennyit változott Szandi 16 év alatt

Job­ban néz ki, mint va­laha. El­árulta, mi az ő re­ceptje.

Min­denki sze­retné tudni a tit­kot, ho­gyan lehet az évek mú­lá­sá­val egyre job­ban ki­nézni. Szandi el­árulta, mi az ő re­ceptje.

Caramel beismerte hibázott

Caramel beismerte hibázott

Ke­ve­sen ké­pe­sek arra amire Ca­ra­mel. Ő ugyanis be­is­meri, ha hi­bá­zik és min­dent meg is tesz annak ér­de­ké­ben, hogy a hibát jóvá tegye. Ebből mu­ta­tott most pél­dát Az ének is­ko­lá­já­ban alig né­hány perce.

Ke­ve­sen ké­pe­sek arra amire Ca­ra­mel. Ő ugyanis be­is­meri, ha hi­bá­zik és min­dent meg is tesz annak ér­de­ké­ben, hogy a hibát jóvá tegye. Ebből mu­ta­tott most pél­dát Az ének is­ko­lá­já­ban alig né­hány perce.

Anyjára ütött

Anyjára ütött

Szandi kis­lá­nya, Blanka örö­költe édes­anyja te­het­sé­gét, sőt túl van egy ten­ge­ren túli fel­lé­pé­sen is. Szandi kar­ri­erje 15 éves ko­rá­ban in­dult, kis­lá­nya most lett ennyi idős.

Szandi kis­lá­nya, Blanka örö­költe édes­anyja te­het­sé­gét, sőt túl van egy ten­ge­ren túli fel­lé­pé­sen is. Szandi kar­ri­erje 15 éves ko­rá­ban in­dult, kis­lá­nya most lett ennyi idős.