Sir Alex Ferguson

Nagy döntést hozott Sir Alex Ferguson, az élete múlhat ezen

Nagy döntést hozott Sir Alex Ferguson, az élete múlhat ezen

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás edzője agy­vér­zése után tel­je­sen le­állt a bor­ivás­sal.

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás edzője agy­vér­zése után tel­je­sen le­állt a bor­ivás­sal. Ked­venc ét­ter­mé­ben ennek nem örül­nek annyira.

Kritikus napok jönnek, ezen múlhat Ferguson felépülése

Kritikus napok jönnek, ezen múlhat Ferguson felépülése

Agy­vér­zést ka­pott a tré­ner.

Agy­vér­zést ka­pott és az in­ten­zí­ven ápol­ják a Man­ches­ter Uni­ted lab­da­rú­gó­csa­pa­tá­nak ko­rábbi le­gen­dás ve­ze­tő­edző­jét.

Friss hír érkezett az agyvérzést kapott legenda állapotáról

Friss hír érkezett az agyvérzést kapott legenda állapotáról

Ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból Sir Alex Fer­gu­sont. Egy hónap sem kel­lett neki, hogy újra talpra áll­jon.

Ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból Sir Alex Fer­gu­sont. Egy hónap sem kel­lett neki, hogy újra talpra áll­jon.

Fordulat történt az agyvérzést kapott legenda állapotában

Fordulat történt az agyvérzést kapott legenda állapotában

Fel­lé­le­gez­het­nek az érte ag­gó­dók? Új hírt kür­töl­tek vi­lággá az éle­té­ért küzdő Sir Alex Fer­gu­son­ról.

Fel­lé­le­gez­het­nek az érte ag­gó­dók? Új és po­zi­tív hírt kür­töl­tek vi­lággá az éle­té­ért küzdő Sir Alex Fer­gu­son­ról.

Durva vallomás, elhanyagolta családját a sztáredző

Durva vallomás, elhanyagolta családját a sztáredző

A Man­ches­ter Uni­ted le­gen­dás skót mes­tere 27 éven ke­resz­tül irá­nyí­totta a csa­pa­tot.

75 éves a legendás edző

75 éves a legendás edző

Annyi re­kor­dot ál­lí­tott fel, hogy meg­szá­molni is nehéz.

A Man­ches­ter Uni­ted volt edzője éle­té­nek több mint a har­ma­dát egyet­len csa­pat­nál töl­tötte, annyi re­kor­dot ál­lí­tott fel, hogy meg­szá­molni is nehéz.