Sipos Péter

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Elsírta magát a győzelemtől Sipos Peti kis társa

Most let­tek elő­ször heti győz­te­sek.

Vas­taps­sal ju­tal­mazta a kö­zön­ség az Irigy Hón­alj­mi­rigy sztár­ját és kicsi part­ne­rét, Sz­tojka Va­nes­szát. A pá­ros­nak nem volt könnyű dolga.

Retteg az Irigy Hónaljmirigy sztárja

Retteg az Irigy Hónaljmirigy sztárja

Szo­rult hely­zetbe ke­rült Sipos Peti. A humor nagy­ágyú­já­nak a ka­me­rák előtt min­dig nagy a szája, ám elég egy kis or­vosi be­avat­ko­zás és máris ar­cára fagy a mo­soly.

Szo­rult hely­zetbe ke­rült Sipos Peti. A humor nagy­ágyú­já­nak a ka­me­rák előtt min­dig nagy a szája, ám elég egy kis or­vosi be­avat­ko­zás és máris ar­cára fagy a mo­soly.

Szexi artisták bolondították meg a majomruhás énekesek produkcióját

Szexi artisták bolondították meg a majomruhás énekesek produkcióját

A szom­bati Sz­tár­ban sztár meg 1 kicsi sem szű­köl­kö­dik lát­vány­ban.

A szom­bati Sz­tár­ban sztár meg 1 kicsi sem szű­köl­kö­dik lát­vány­ban.

Sírva nevetett Ábel Anita a zsűrizés közben

Sírva nevetett Ábel Anita a zsűrizés közben

A szí­nész­nő­nél na­gyon be­ta­lált az egyik szám a Sz­tár­ban sztár és egy ki­csi­ben...

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről...

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve min­denki szá­mot vet az el­múlt évről és pró­bál meg­válni rossz szo­ká­sa­i­tól...

Nyomasztó baleset: Képtelen használni visszavarrt ujját Sipos Peti!

Nyomasztó baleset: Képtelen használni visszavarrt ujját Sipos Peti!

Az or­vo­sok ugyan vissza­varr­ták a le­sza­kadt test­részt, még­sem tudja hasz­nálni meg­fe­le­lően!

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek 1.rész

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek 1.rész

Va­ló­színű, hogy a sztá­rok szí­ve­sen el­fe­lej­te­nék eze­ket a pro­duk­ci­ó­kat, de mi na­gyon sze­ret­tük nézni.