Sipos Péter

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Nem hiszed el, ki a legújabb áldozata az Irigy Mirigynek

Masz­kok­kal pa­ro­di­zálta ki az Irigy Hón­alj­mi­rigy a Ha­lott Pénz fel­dol­go­zá­sát, amit a neten egy­mil­li­óan lát­tak.

Nagy­szerű masz­kok­kal pa­ro­di­zálta ki az Irigy Hón­alj­mi­rigy a Ha­lott Pénz fel­dol­go­zá­sát.

Retteg az Irigy Hónaljmirigy sztárja

Retteg az Irigy Hónaljmirigy sztárja

Szo­rult hely­zetbe ke­rült Sipos Peti.

Szo­rult hely­zetbe ke­rült Sipos Peti. A humor nagy­ágyú­já­nak a ka­me­rák előtt min­dig nagy a szája,ám elég egy kis or­vosi be­avat­ko­zás és máris ar­cára fagy a mo­soly.

Szexi artisták bolondították meg az énekesek produkcióját

Szexi artisták bolondították meg a majomruhás énekesek produkcióját

A szom­bati Sz­tár­ban sztár +1 kicsi sem szű­köl­kö­dik a lát­vá­nyos pro­duk­ci­ók­ban.

Sírva nevetett Ábel Anita a zsűrizés közben

Sírva nevetett Ábel Anita a zsűrizés közben

A szí­nész­nő­nél na­gyon be­ta­lált az egyik szám a Sz­tár­ban sztár és egy ki­csi­ben...

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről...

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve min­denki szá­mot vet az el­múlt évről és pró­bál meg­válni rossz szo­ká­sa­i­tól...

Nyomasztó baleset: Képtelen használni visszavarrt ujját Sipos Peti!

Nyomasztó baleset: Képtelen használni visszavarrt ujját Sipos Peti!

Az or­vo­sok ugyan vissza­varr­ták a le­sza­kadt test­részt, még­sem tudja hasz­nálni meg­fe­le­lően!

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek 1.rész

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek 1.rész

Va­ló­színű, hogy a sztá­rok szí­ve­sen el­fe­lej­te­nék eze­ket a pro­duk­ci­ó­kat, de mi na­gyon sze­ret­tük nézni.