Schobert Norbi

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

Így kínozzák a szúnyogok a celebeket

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők, de a vá­rosi la­ko­sok is meg­síny­lik a vér­szí­vók tá­ma­dá­sát.

El­vi­sel­he­tet­len szú­nyog­in­vá­zi­ó­tól szen­ved­nek a víz­par­ton élők, de a vá­rosi la­ko­sok is meg­síny­lik a vér­szí­vók tá­ma­dá­sát.

Rajonganak a lányok Schobert Norbert fiáért

Rajonganak a lányok Schobert Norbert fiáért

Ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bora van.

Nor­bit rend­sze­rint ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bor várja édes­anyja edzé­sein.

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

A há­zas­pár Monte Car­lóba uta­zott Norbi 48. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

A há­zas­pár Monte Car­lóba uta­zott Norbi 48. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Rubint Réka meglepő vallomása: ő viheti tovább az Update-birodalmat

Rubint Réka meglepő vallomása: ő viheti tovább az Update-birodalmat

Ru­bint Réka eddig azt hitte, lá­nyuk, Lara lép majd a nyom­do­ka­ikba.

Ru­bint Réka eddig azt hitte, lá­nyuk, Lara lép majd a nyom­do­ka­ikba.

Elképesztő fogyás, durva fotót osztott meg Schobert Norbi!

Elképesztő fogyás, durva fotót osztott meg Schobert Norbi!

Az üz­let­em­ber az el­múlt évek­ben több ezer em­ber­nek se­gí­tett for­mába len­dülni, el­ké­pesztő ered­mé­nye­ket ért el.

Az üz­let­em­ber az el­múlt évek­ben több ezer em­ber­nek se­gí­tett for­mába len­dülni, el­ké­pesztő ered­mé­nye­ket ért el.

Pikáns lesifotó a kulisszák mögül, így romantikáznak Rubint Rékáék

Pikáns lesifotó a kulisszák mögül, így romantikáznak Rubint Rékáék

Gyö­nyörű sze­rel­mes fotót osz­tott meg a sztár­pár.

Gyö­nyörű sze­rel­mes fotót osz­tott meg a sztár­pár.

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Elárulta, ezért állt betegen is színpadra Schobert Norbi

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták.

Scho­bert Nor­bit erős fából fa­rag­ták, ám így is csak ke­vé­sen múlt, hogy le­ma­rad az élő adás­ról.

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Schobert Norbi biztosan nem akart ilyen kapcsolatba kerülni Curtisszel

Scho­bert Norbi nem adja fel, de na­gyon meg kel­lett küz­de­nie a pén­teki fel­lé­pé­sért.

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

Rossz hírt közölt Rubint Réka Schobert Norbiról

A fit­nesz­guru egész héten be­te­ges­ke­dett. Ma este pedig szín­padra kell lép­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

A fit­nesz­guru egész héten be­te­ges­ke­dett. Ma este pedig szín­padra kell lép­nie a Csak show és más sem­mi­ben.

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

Scho­bert Nor­bi­val úgy dön­töt­tek, újra ran­de­vúzni kez­de­nek egy­más­sal.

A fit­nesz­edző és Scho­bert Norbi úgy dön­töt­tek, újra ran­de­vúzni kez­de­nek egy­más­sal.

Kiderült az igazság: Begyógyszerezve állt színpadra a Tv2 sztárja

Kiderült az igazság: Begyógyszerezve állt színpadra a Tv2 sztárja

Scho­bert Norbi tar­totta magát.

Scho­bert Norbi igye­ke­zett a pro­duk­ció alatt, fenn­tar­tani a lát­sza­tot.

Reagált Schobert Norbi: Ez bele kell hogy férjen a produkcióba

Reagált Schobert Norbi: Ez bele kell hogy férjen a produkcióba

Az élet­mód-ta­nács­adó pén­tek este élő adás­ban adott elő fer­ge­te­ges pro­duk­ciót Köllő Ba­bett-tel, aki­nek az ido­mait di­csérte.

Elvitte a show-t Köllő Babett, egy szál bugyiban állt színpadra

Elvitte a show-t Köllő Babett, egy szál bugyiban állt színpadra

Fel­forrt a le­vegő a Csak show és más semmi adá­sá­ban. Mindez per­sze nem is csoda, hi­szen Ba­bett alakja cso­dás.

Intim helyzetbe került Szandi és Norbi: még Réka is látta

Intim helyzetbe került Szandi és Norbi: még Réka is látta

Arc­pi­rító lát­vány.

Arc­pi­rító lát­vány­ban le­he­tett része a Csak show és más semmi kö­zön­sé­gé­nek.

Különleges emlék: így kérte meg Réka kezét Schobert Norbi

Különleges emlék: így kérte meg Réka kezét Schobert Norbi

A fit­nesz­guru a Csak show és más semmi pró­bá­ján me­sélte el a ro­man­ti­kus rész­le­te­ket.

A fit­nesz­guru a Csak show és más semmi pró­bá­ján me­sélte el a ro­man­ti­kus rész­le­te­ket.

Nincs könnyű helyzetben Schobert Norbi, mi lesz így?

Nincs könnyű helyzetben Schobert Norbi, mi lesz így?

Na­gyon ke­mény hét előtt áll.

Na­gyon ke­mény hét előtt áll a fit­nesz­guru. Vajon bírni fogja a meg­pró­bál­ta­tá­so­kat?

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

Biz­tató sza­vak­kal druk­kol­tak.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak stú­di­ó­jába pén­tek este sok hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, hogy biz­tató sza­vak­kal druk­kol­jon ked­ve­sé­nek.

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Életveszélyes produkció élő adásban, ezt tette Schobert Norbert!

Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

A hí­res­ség a tűz­zel ját­szott, mi­köz­ben fe­le­sége, Ru­bint Réka végig ret­te­gett a pro­duk­ció alatt.

Összeomlott Rubint Réka, zokogva vallott a bánatáról

Összeomlott Rubint Réka, zokogva vallott a bánatáról

A leg­bát­rabb páros fel­ada­tai még az olyan erős em­be­re­ket is meg­vi­sel­ték, mint Ru­bint Réka.

A leg­bát­rabb páros még az olyan erős em­be­re­ket is meg­vi­selte, mint Ru­bint Réka, aki­ben ször­nyű em­lé­ke­ket idéz­tek fel a fel­ada­tok.

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Megmentette kisöccse életét Schobert Lara!

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre.

Ru­bint Réka lánya kis­ko­rá­ban igazi hős­tet­tet haj­tott végre, ami­kor gyor­san re­a­gált arra, hogy test­vére a me­den­cébe zu­hant.

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

Lassan gyönyörű nővé érik a magyar sztárpár kislánya

15 éves lett...

A fit­nesz­há­zas­pár lánya a sze­münk előtt cse­pe­re­dett fel. Lara ma ün­nepli 15. szü­le­tés­nap­ját.

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

Nem lehetett megnyugtatni: hat órán keresztül ordítva sírt Rubint Réka

A fit­nesz­edző és férje a leg­na­gyobb fé­lel­me­ik­kel néz­tek szembe.

A fit­nesz­edző és férje a leg­na­gyobb fé­lel­me­ik­kel néz­tek szembe A leg­bát­rabb páros során. A há­zas­pár Mál­tán, a TV2 leg­újabb mű­so­rá­ban ve­szé­lyes hely­ze­te­ket éltek át.

Példaértékű, nem hiszed el, mire vállalkozott Schobert Norbi lánya

Példaértékű, nem hiszed el, mire vállalkozott Schobert Norbi lánya

Le a ka­lap­pal a 14 éves Lara előtt! Sokan pél­dát ve­het­né­nek róla...

Le a ka­lap­pal a 14 éves Lara előtt! Sokan pél­dát ve­het­né­nek róla...

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

Elképesztő, hogy néz ki most Schobert Norbi kisfia

Elképesztő, hogy néz ki most Schobert Norbi kisfia

Le sem ta­gad­hatná édes­ap­ját a kis Norbi: ugyanaz az erő, lel­ke­se­dés és hit jel­lemzi, mint a fit­nesz­sztárt! Íme a bi­zo­nyí­ték!

Le sem ta­gad­hatná édes­ap­ját a kis Norbi: ugyanaz az erő, lel­ke­se­dés és hit jel­lemzi, mint a fit­nesz­sztárt! Íme a bi­zo­nyí­ték!

Sosem találod ki, hány éves lett Rubint Réka! Így köszöntötte Norbi

Sosem találod ki, hány éves lett Rubint Réka!

Jú­­nius 28-án ün­­ne­pli szü­­le­­tés­­nap­­ját a sztár­mami, mely­­nek al­­kal­­má­­ból egy ten­ger­parti nya­ra­lásra in­dult a csa­lád.

Jú­­nius 28-án ün­­ne­pli szü­­le­­tés­­nap­­ját a sztár­mami, mely­­nek al­­kal­­má­­ból egy ten­ger­parti nya­ra­lásra in­dult a csa­lád.

Tanárnőjébe szeretett bele Schobert Norbi!

Tanárnőjébe szeretett bele Schobert Norbi!

A fit­nesz­guru évek­kel ez­előtt gyen­géd ér­zé­se­ket táp­lált az orosz­ta­nára iránt.

A fit­nesz­guru évek­kel ez­előtt gyen­géd ér­zé­se­ket táp­lált az orosz­ta­nára iránt.

Árulkodó fotó, gyönyörű fiatal lánnyá érett Schobert Lara!

Árulkodó fotó, gyönyörű fiatal lánnyá érett Schobert Lara!

A tini je­len­leg Zan­zi­bá­ron tar­tóz­ko­dik a csa­lád­já­val, és rend­kí­vül él­vezi a nap­sü­té­ses, ten­ger­parti időt.

A tini je­len­leg Zan­zi­bá­ron tar­tóz­ko­dik a csa­lád­já­val, és rend­kí­vül él­vezi a nap­sü­té­ses, ten­ger­parti időt.

Norbi: Réka nem Rubint, hanem egy gyémánt!

Norbi: Réka nem Rubint, hanem egy gyémánt!

Scho­bert Norbi, vissza­vo­nu­lása után, fe­le­sége biz­ni­szébe segít be, hi­szen sze­retné, ha Réka még si­ke­re­sebb lenne a jö­vő­ben!

Vége! Schobert Norbi visszavonul!

Vége! Schobert Norbi visszavonul!

A fit­nesz­guru vég­le­ges dön­tést ho­zott!

A fit­nesz­guru vég­le­ges dön­tést ho­zott! Norbi mos­tan­tól öl­töny­ben jár fit­nesz­ruha he­lyett!

Intim fotó, így romantikázik Schobert Norbi és Rubint Réka!

Intim fotó, így romantikázik Schobert Norbi és Rubint Réka!

A há­zas­pár ez al­ka­lom­mal a gyer­me­keik nél­kül, ket­tes­ben uta­zott el pi­henni.

A há­zas­pár ez al­ka­lom­mal a gyer­me­keik nél­kül, ket­tes­ben uta­zott el pi­henni.

Túlvilágról üzennek a szerettei Schobert Norbinak!

Túlvilágról üzennek a szerettei Schobert Norbinak!

A fit­nesz­gu­ru­nak hát­bor­zon­gató él­mé­nyek­ben volt része, ami­kor csa­lád­tag­jai tá­voz­tak ebből az élet­ből.

A fit­nesz­gu­ru­nak hát­bor­zon­gató él­mé­nyek­ben volt része, ami­kor csa­lád­tag­jai tá­voz­tak ebből az élet­ből.

Elképesztő titkot árult el Schobert Norbiról Rubint Réka!

Elképesztő titkot árult el Schobert Norbiról Rubint Réka!

Rend­ha­gyó módon há­za­sod­tak össze.

A há­zas­pár rend­ha­gyó módon há­za­so­dott össze, erről árult el meg­lepő rész­le­te­ket a fit­nesz­lady.

Csodálatos külföldi tájakon szilvesztereznek a magyar hírességek!

Csodálatos külföldi tájakon szilvesztereznek a magyar hírességek!

Idén sok hí­res­ség nem itt­hon várja, hogy el­üsse az óra az éj­félt, kül­föl­dön bú­csúz­nak az óév­től a sztá­rok.

Ijesztő történetet mesélt a kisfiáról Rubint Réka!

Ijesztő történetet mesélt a kisfiáról Rubint Réka!

A fit­nesz­lady saját be­val­lása sze­rint két nap alatt öre­ge­dett húsz évet a kis Zalán miatt.

A fit­nesz­lady saját be­val­lása sze­rint két nap alatt öre­ge­dett húsz évet a kis Zalán miatt.

Rubint Réka intim vallomása: Ezt csinálják Norbival együttlét után

Rubint Réka intim vallomása: Ezt csinálják Norbival együttlét után

A fit­nesz­ki­rálynő és férje élő adás­ban be­szél­tek nyíl­tan ma­gán­éle­tük­ről és intim szo­ká­sa­ik­ról.

Durva kegyeletsértés: Morbid üzletet ajánlottak Schobert Norbinak!

Durva kegyeletsértés: Morbid üzletet ajánlottak Schobert Norbinak!

Egy sír­kö­ves vál­lal­kozó meg­hök­kentő öt­let­tel ke­reste meg Scho­bert Nor­bit.

Elképesztő sikert ér el Schobert Norbert!

Elképesztő sikert ér el Schobert Norbert!

A fit­nesz­guru élet­célja, hogy minél több em­ber­nek se­gít­sen a súly­csök­ken­tés­ben, ezért pedig min­den se­gít­sé­get meg is ad.

A fit­nesz­guru élet­célja, hogy minél több em­ber­nek se­gít­sen a súly­csök­ken­tés­ben, ezért pedig min­den se­gít­sé­get meg is ad.

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Kegyeletsértő dolgot ajánlottak Schobert Norbinak

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru, éle­té­ben nem gon­dolta volna, hogy va­laki így akar pénzt ke­resni!

Mor­bid le­ve­let ka­pott a fit­nesz­guru, éle­té­ben nem gon­dolta volna, hogy va­laki így akar pénzt ke­resni!

Fura szokásáról vallott Schobert Norbi, ezt nem gondoltad volna róla

Fura szokásáról vallott Schobert Norbi, ezt nem gondoltad volna róla

A Slá­ger TV mű­so­rá­nak ven­dége lesz Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi.

A Slá­ger TV mű­so­rá­nak ven­dége lesz Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi.

Itt a vége: döntött a bíróság Schobert Norbi ügyében

Itt a vége: döntött a bíróság Schobert Norbi ügyében

Végre fel­lé­le­gez­het.

Sok évnyi meg­hur­col­ta­tás után a bí­ró­ság ki­mondta, hogy Scho­bert Nor­bert nem kö­ve­tett el jog­sér­tést.

Schobert Norbi megmutatta, milyen szexi a bikinis Rubint Réka!

Schobert Norbi megmutatta, milyen szexi a bikinis Rubint Réka!

A fit­nesz­guru cso­dá­la­tos sze­relmi val­lo­más­sal ked­ves­ke­dett a fe­le­sé­gé­nek.

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

Fordulat Hujber ügyében? Schobert Norbi megtörte a csendet

A drog­bot­rányba ke­ve­re­dett szí­nész talán el se hinné, mit árult el a fit­nesz­guru!

Schobert Norbi: Nem vagyok bukott rendőr

Schobert Norbi: Nem vagyok bukott rendőr

Nor­bi­nak elege lett abból, hogy foly­ton bu­kott rend­őr­ként em­le­ge­tik.

Nor­bi­nak elege lett abból, hogy el­len­lá­ba­sai foly­ton bu­kott rend­őr­ként em­le­ge­tik kom­ment­je­ik­ben. Ezért most el­mondja a va­ló­sá­got.

Íme az első fotó: elképesztően szexi menyasszony Rubint Réka

Íme az első fotó: elképesztően szexi menyasszony Rubint Réka

Ti­zenöt év há­zas­ság után újra oltár elé ve­zette sze­rel­mét Scho­bert Norbi.

Ti­zenöt év há­zas­ság után újra oltár elé ve­zette sze­rel­mét Scho­bert Norbi.

Elképesztő, magyar milliárdos ajánlott pénzt Schobert Larának

Elképesztő, magyar milliárdos ajánlott pénzt Schobert Larának

A fit­nesz­guru lánya még csak ti­zen­négy éves, de egy te­le­fo­nos app­li­ká­ción már két­száz­ezer kö­ve­tője van.

Nincs mese, határidőre kell lefogynia Schobert Norbinak

Nincs mese, határidőre kell lefogynia Schobert Norbinak

A fit­nesz­gu­ru­nak né­hány hét alatt leg­alább öt ki­ló­tól kell meg­sza­ba­dul­nia!

Kisfia miatt zokogott Rubint Réka

Kisfia miatt zokogott Rubint Réka

Ru­bint Réka maga is meg­le­pő­dött, mennyi­vel ér­zé­ke­nyeb­ben érin­tette Zalán óvo­dai bal­la­gása, mint ko­ráb­ban Laráé vagy Nor­bié.

Ru­bint Réka maga is meg­le­pő­dött, mennyi­vel ér­zé­ke­nyeb­ben érin­tette Zalán óvo­dai bal­la­gása, mint ko­ráb­ban Laráé vagy Nor­bié.

Beismerő vallomást tett Norbi

Beismerő vallomást tett Norbi

Nor­bi­tól gyak­ran kér­de­zik meg ra­jon­gói, mi a gyors és tar­tós fo­gyás titka. A fit­nesz­guru most vi­de­óüze­net­ben igye­ke­zett vá­laszt adni a kér­dé­sekre. Nyi­lat­ko­zott a cu­kor­ról is...

Nor­bi­tól gyak­ran kér­de­zik meg ra­jon­gói, mi a gyors és tar­tós fo­gyás titka. A fit­nesz­guru most vi­de­óüze­net­ben igye­ke­zett vá­laszt adni a kér­dé­sekre. Nyi­lat­ko­zott a cu­kor­ról is...

Nem fagyállóval mérgezték meg Schoberték kutyáját

Nem fagyállóval mérgezték meg Schoberték kutyáját

Po­koli kínok...

Éppen egy hete de­rült ki, hogy amíg a Scho­bert csa­lád Me­xi­kó­ban tá­bo­roz­tatta a fogyni vá­gyó­kat, va­laki meg­mér­gezte a fit­nesz­guru édes­any­já­nak tár­sát.

Nagy bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Hatalmas bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Néz­zük, Gi­anni és Deb­rec­zeni Zita es­kü­vője után mely hí­res­sé­gek kel­nek egybe még idén!

Bíróság elé citálja Schobert Norbi az őt alázó orvost!

Bíróság elé citálja Schobert Norbi az őt alázó orvost!

Nem csoda, hogy a fit­nesz­gu­rut fel­bosszan­tot­ták a vádak! Ennek bi­zony lesz foly­ta­tása, a tör­vény majd iga­zat tesz!

Nem csoda, hogy a fit­nesz­gu­rut fel­bosszan­tot­ták a vádak! Ennek bi­zony lesz foly­ta­tása, a tör­vény majd iga­zat tesz!

Sosem látott fotó került elő Schobert Norbiról a múltból!

Sosem látott fotó került elő Schobert Norbiról a múltból!

A fit­nesz­guru közös ka­zet­tát is ké­szí­tett a ja­ma­i­kai at­lé­tá­val, amely­ben kö­zép­kori edzés­for­mát mu­tat­tak be.

A fit­nesz­guru közös ka­zet­tát is ké­szí­tett a ja­ma­i­kai at­lé­tá­val, amely­ben kö­zép­kori edzés­for­mát mu­tat­tak be.

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Norbi üzent a gyilkosnak: Elkaplak, ebben biztos lehetsz!

Judit néni egye­dül ma­radt...

Judit néni szá­mára min­dent je­len­tett kis­ku­tyája, Kör­mendi úr, akit aljas módon meg­mér­gez­tek né­hány nap­pal ez­előtt.

Hoppá: Schobert Norbi szeptemberben újraházasodik

Hoppá: Schobert Norbi szeptemberben újraházasodik

Réka kérte meg a kezét...

Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi vissza­tér­tek a me­xi­kói Can­cunba, ahol a fit­nesz­guru éppen 16 évvel ez­előtt kérte meg sze­relme kezét.

Schobert Norbi kitálalt: A nászéjszakán sem elég igyekezni!

Schobert Norbi kitálalt: A nászéjszakán sem elég igyekezni!

Az or­szág leg­nép­sze­rűbb fit­nesz­tré­nere mo­ti­vá­ciós elő­adást tar­tott.

Az or­szág leg­nép­sze­rűbb fit­nesz­tré­nere mo­ti­vá­ciós elő­adást tar­tott a hét­vé­gén, in­gyen és bér­mentve segít a fogyni vá­gyók­nak.

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von jól mű­köd­tetni egy há­zas­sá­got, és talán még ne­he­zebb akkor, ha a pár ál­lan­dóan a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban van.

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von jól mű­köd­tetni egy há­zas­sá­got, és talán még ne­he­zebb akkor, ha a pár ál­lan­dóan a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban van. Sok­szor pont a ma­gán­élet hi­á­nya, a plety­kák, és a kétes cik­kek miatt ki­ala­kuló bi­zal­mat­lan­ság teszi tönkre, az amúgy mű­kő­ké­pes kap­cso­la­to­kat.

Szörnyű veszteség érte Schobert Norbit és családját

Szörnyű veszteség érte Schobert Norbit és családját

A fit­nesz­guru tel­je­sen ki­ké­szült, a ra­jon­gók se­gít­sé­gét kéri! Sose hitte volna, hogy ez meg­tör­té­nik.

A fit­nesz­guru tel­je­sen ki­ké­szült, a ra­jon­gók se­gít­sé­gét kéri! Sose hitte volna, hogy ez meg­tör­té­nik.

Schobert Norbi elkíséri a lányát a randikra!

Schobert Norbi elkíséri a lányát a randikra!

Lara ti­zen­há­rom éves lett.

A fit­nesz­guru lánya, Lara, ti­zen­há­rom éves lett, és egyre több ud­var­lója akad, aki­ket Norbi min­dig le­el­len­őriz.

Itt a vége: Megszólalt Schobert Norbi ügyében az Akadémia professzora

Itt a vége: Megszólalt Schobert Norbi ügyében az Akadémia professzora

Nor­bit ren­ge­teg tá­ma­dás érte, mi­köz­ben őt csak a se­gítő szán­dék ve­zérli, de most pont ke­rül­het a bot­rá­nyok vé­gére.

Sztárok, akik túlélték a rettegett hetedik évet

Sztárok, akik túlélték a rettegett hetedik évet

Ke­ve­sen ugyan, de akad­nak...

A kri­ti­kus hét év min­den há­zas­ság éle­té­ben egy ret­te­gett ki­ló­mé­terkő, sokan ugyanis ek­korra unnak rá a má­sikra, hi­de­gül­nek el egy­más­tól.

Durván visszaszólt Norbinak a sztárséf: ezt gondolja Laci bácsiról

Durván visszaszólt Norbinak a sztárséf: ezt gondolja Laci bácsiról

Benke Laci bácsi be­teg­sége ke­mény in­du­la­to­kat vál­tott ki a ma­gyar sztá­rok­ból, és senki sem rejti véka alá a vé­le­mé­nyét.

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Így még sosem borult ki Schobert Norbi

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get és fog­szu­va­so­dást. Nor­bi­nak se kel­lett több...

Egy édes­ség­gyártó szö­vet­ség ál­lítja, a cukor nem okoz cu­kor­be­teg­sé­get és fog­szu­va­so­dást. Nor­bi­nak se kel­lett több...

Schobert Norbinak elege lett, durván helyre tette Fördős Zét

Schobert Norbinak elege lett, durván helyre tette Fördős Zét

Norbi és Zé Ba­lázs­ék­nál ví­vott hét­fői csör­téje sem ve­ze­tett ered­ményre a Benke Laci bá­csit érintő vi­tá­ban.

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi úgy hallotta, üzleti érdek miatt került kórházba Benke Laci bácsi

Norbi sze­rint egy étel­fu­tár cég miatt ke­rült kór­házba az idős sztár­séf, akit az el­múlt he­tek­ben fo­lya­ma­to­san tá­mad­tak.

Perverz zaklatók tartják rettegésben Rubint Rékát és családját

Perverz zaklatók tartják rettegésben Rubint Rékát és családját

Attól sem ri­ad­tak vissza, hogy pat­kány­mér­get dob­ja­nak a ku­tyá­ik­nak.

A té­bo­lyo­dott ala­kok még attól sem ri­ad­tak vissza, hogy pat­kány­mér­get dob­ja­nak a ku­tyá­ik­nak.

Első szerelmüket gyászolják a magyar sztárok

Első szerelmüket gyászolják a magyar sztárok

A szí­nésznő vá­rat­lan ha­lála vi­lág­szerte meg­rázta a ra­jon­gó­kat, köz­tük a ma­gyar hí­res­sé­ge­ket is.

A szí­nésznő vá­rat­lan ha­lála vi­lág­szerte meg­rázta a ra­jon­gó­kat, köz­tük a ma­gyar hí­res­sé­ge­ket is.

Hoppá! Csúnyán meghízott Schobert Norbi

Hoppá! Csúnyán meghízott Schobert Norbi

Ha nem csal a sze­münk...

Ha nem csal a sze­münk, a képen a fit­nesz­gu­rut lát­ható csa­ládi kör­ben, még ha min­dent meg is tett, hogy fel­is­mer­he­tet­lenné vál­jon egy es­tére...

Így rabolta el Rubint Rékát Schobert Norbi

Így rabolta el
Rubint Rékát
Schobert Norbi

A csi­nos fe­le­ség mit sem sej­tett férje ter­ve­i­ről.

A csi­nos fe­le­ség mit sem sej­tett férje ter­ve­i­ről.

Beteglelkű pedofil él vissza Schobert Lara nevével!

Beteglelkű pedofil él vissza Schobert Lara nevével!

Norbi ki­bo­rult, jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat, de egy­előre a rend­őr­ség is te­he­tet­len.

Norbi ki­bo­rult, jogi lé­pé­se­ket fon­tol­gat, de egy­előre a rend­őr­ség is te­he­tet­len.

Csodálatos ajándékkal lepte meg születésnapos lányát Schobert Norbi!

Csodás ajándékkal lepte meg Schobert Norbi születésnapos lányát !

Gon­dos­ko­dott arról, hogy Lara szív­hez szóló aján­dé­kot kap­jon.

A kis La­rá­ból nagy­lány lett, édes­apja vi­szont gon­dos­ko­dott arról, hogy szív­hez szóló aján­dé­kot kap­jon.

Rubint Réka tovább borzolja a kedélyeket

Rubint Réka tovább borzolja a kedélyeket

El­ké­pesztő öt­le­tek­ből ki­fogy­ha­tat­lan Ma­gyar­or­szág sztár­edzője. Ezt nézd!

El­ké­pesztő öt­le­tek­ből ki­fogy­ha­tat­lan Ma­gyar­or­szág sztár­edzője. De most olyat ta­lált ki, ami mel­lett tény­leg nem lehet szó nél­kül el­menni.

Megható levelet kapott Norbi! Géza az életét köszöni

Megható levelet kapott Norbi! Géza az életét köszöni

Ha nincs az Up­date, már ő sincs!

Nem múl­hat el úgy év­for­duló im­má­ron három éve, hogy Géza ne mon­dana kö­szö­ne­tet a fit­nesz­gu­ru­nak, ami­ért mód­sze­ré­nek hála ma is élhet.

Norbi háromszázmillió ember halálának felelőseit keresi!

Norbi háromszázmillió ember halálának felelőseit keresi!

Scho­bert Norbi meg­csi­nálta hét leg­erő­sebb vi­de­ó­ját. Olyat kér­dez benne, amire talán sosem kap­juk meg a vá­laszt. Ki a fe­le­lős a "nép­ir­tá­sért"?

Scho­bert Norbi meg­csi­nálta hét leg­erő­sebb vi­de­ó­ját. Olyat kér­dez benne, amire talán sosem kap­juk meg a vá­laszt. Ki a fe­le­lős a "nép­ir­tá­sért"?

Norbi odacsapott népszavazás ügyben!

Norbi odacsapott népszavazás ügyben!

Bár a fit­nes­guru szom­ba­ton Auszt­ri­ába uta­zott a csa­lád­já­val, de va­sár­nap biz­to­san részt vesz a nép­sza­va­zá­son. Azt is el­mondja, mire adja a vok­sát.

Bár a fit­nes­guru szom­ba­ton Auszt­ri­ába uta­zott a csa­lád­já­val, de va­sár­nap biz­to­san részt vesz a nép­sza­va­zá­son.

Újabb fordulat: Balázs Pali is beszállt Norbi és Majka háborújába!

Újabb fordulat: Balázs Pali is beszállt Norbi és Majka háborújába!

A rap­per és a fit­nesz­guru vi­tá­já­tól han­gos az in­ter­net, most bé­kí­te­nék őket.

A rap­per és a fit­nesz­guru vi­tá­já­tól han­gos az in­ter­net, most bé­kí­te­nék őket.

Bokszmeccsel zárnák le Norbi és Majka vitáját

Bokszmeccsel zárnák le Norbi és Majka vitáját

Ezer ember már biz­to­san el­menne.

Ezer ember már biz­to­san el­menne arra a boksz­meccsre, amin a fit­nesz­guru és az ózdi hős csapna össze.

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Csak egy rossz mon­dat kel­lett...

Csak egy rosszul meg­vá­lasz­tott mon­dat­ként in­dult...