Sági Szilárd

Ez aztán ciki: élő adásban felejtette el a szövegét a magyar sztár

Ez aztán ciki: élő adásban felejtette el a szövegét a magyar sztár

A Nagy Duett szín­pa­dán égett be a sztár­sza­kács.

A Nagy Duett szín­pa­dán égett be a sztár­sza­kács.

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

Megnémulhat A Nagy Duettben versenyző énekesjelölt

Szi­lárd ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal.

A gaszt­ro­ki­bic ko­moly koc­ká­za­tot vál­lal azzal, hogy a műtét he­lyett a szín­pa­dot vá­lasz­totta, és va­sár­nap este fel­lép A Nagy Du­ett­ben.

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Így él a TV2 sztárja, bejutottunk hozzá

Nyolc éve lakik ked­ve­sé­vel csa­ládi há­zuk­ban a gaszt­ro­ki­bic Sági Szi­lárd.

Még be sem csön­get­tünk, a házat hő­si­e­sen őrző két kutya har­sány uga­tás­sal je­lezte a Sági csa­lád­nak ér­ke­zé­sün­ket. Mi­e­lőtt azon­ban a te­ra­szon ke­resz­tül a házba lép­tünk volna, egy rög­tön­zött lab­dá­zás vette kez­de­tét.

Szülés utáni depresszióban szenvedett férfi létére Sági Szilárd

Szülés utáni depresszióban szenvedett férfi létére Sági Szilárd

A min­dig vi­dám­nak tűnő tévés sza­kács sú­lyos lelki vál­sá­gon ment ke­resz­tül.

Eltúlzott hisztinek tartják a vadászó celebek az Oroszlánkirály megölését

Eltúlzott hisztinek tartják a vadászó celebek az Oroszlánkirály megölését

Bod­rogi Gyula és Sági Szi­lárd is el­mondta vé­le­mé­nyét az iko­ni­kus állat ki­lö­vé­sé­vel kap­cso­lat­ban.