Ricky Martin

Ezt nézd: Velük fotózkodott Budapesten Ricky Martin

Ezt nézd: Velük fotózkodott Budapesten Ricky Martin

Ricky Mar­tin fo­gadta a Ki­látó Él­mény­prog­ram­já­ban részt­vevő fi­a­ta­lo­kat.

Ricky Mar­tin fo­gadta el­ső­ként az UNICEF Ma­gyar­or­szág új, Ki­látó Él­mény­prog­ram­já­ban részt­vevő fi­a­ta­lo­kat.

Lebukott a szerelmes sztárpár: titokban megházasodtak

Lebukott a szerelmes sztárpár: titokban megházasodtak

Meg fog­ják ün­ne­pelni.

A latin pop­éne­kes és fes­tő­mű­vész sze­relme ti­tok­ban kö­töt­tek me­leg­há­zas­sá­got, de azt ter­ve­zik, hogy na­gyobb bu­li­val is meg­ün­nep­lik majd.

Botrányos fellépés, csúnyán beégett rajongói előtt a legendás énekes

Botrányos fellépés, csúnyán beégett rajongói előtt a legendás énekes

A ra­jon­gók na­gyon fel­há­bo­rod­tak, és ennek han­got is adtak...

A ra­jon­gók na­gyon fel­há­bo­rod­tak, és ennek han­got is adtak... Ezzel vége Ricky Mar­tin kar­ri­er­jé­nek?

Ricky Martinról minden sztár példát vehetne

Ricky Martinról minden sztár példát vehetne

Az éne­kes nem­csak be­szél.

Az éne­kes nem­csak be­szél arról, hogy se­gí­teni kell a rá­szo­ru­ló­kon, hanem cse­lek­szik is.

Ilyen még nem volt: Világsztár mutatta meg mesés otthona minden zugát

Ilyen még nem volt: Világsztár mutatta meg mesés otthona minden zugát

A világ egyik leg­is­mer­tebb éne­kese és vő­le­gé­nye két gyer­me­ket ne­vel­nek.

A világ egyik leg­is­mer­tebb éne­kese és vő­le­gé­nye két gyer­me­ket ne­vel­nek mesés Be­verly Hills-i ott­ho­nuk­ban. Most min­den zugba be­néz­hetsz velük!

Sokkolóan meglepő fotó Ricky Martinról

Sokkolóan meglepő fotó Ricky Martinról

A nép­szerű pop­sztár még a leg­in­ti­mebb test­tá­ját is smin­kel­teti.

A nép­szerű pop­sztár még a leg­in­ti­mebb test­tá­ját is smin­kel­teti. Igen, smin­kel­teti.