R. Kárpáti Péter

Borzasztó, mi történt R.Kárpáti Péterrel: műteni kell

Borzasztó, mi történt R.Kárpáti Péterrel: műteni kell

A fe­le­sége azon­nal kór­házba ro­hant a szí­nés­szel. A pon­tos di­ag­nó­zis­hoz CT-re is szük­ség volt.

A fe­le­sége azon­nal kór­házba ro­hant a szí­nés­szel. A pon­tos di­ag­nó­zis­hoz CT-re is szük­ség volt.

Így reagált a sztárszínész lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére

Így reagált a sztárszínész lánya, Kárpáti Rebeka eljegyzésére

A szép­ség­ki­rálynő bol­do­gabb már nem is le­hetne, hi­szen ked­vese, Völ­gyi Dá­niel a hét­vé­gén meg­kérte a kezét.

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

Túl az ötvenen vállalna gyereket R. Kárpáti Péter!

A szí­nészre a vá­lása után is rá­ta­lált a bol­dog­ság, új sze­rel­mé­vel pedig akár a gyer­mek­vál­la­lást is el tud­ják kép­zelni.

A szí­nészre a vá­lása után is rá­ta­lált a bol­dog­ság, új sze­rel­mé­vel pedig akár a gyer­mek­vál­la­lást is el tud­ják kép­zelni.

Sokkoló vallomás, elgázolták R. Kárpáti Pétert

Sokkoló vallomás, elgázolták R. Kárpáti Pétert

A nép­szerű so­ro­zat­sztár éve­kig tit­kolta bal­ese­tét a lánya, Kár­páti Re­beka előtt.

A nép­szerű so­ro­zat­sztár éve­kig tit­kolta bal­ese­tét a lánya, Kár­páti Re­beka előtt.

18 évvel fiatalabb nőt szeret az 55 éves magyar színész

18 évvel fiatalabb nőt szeret az 55 éves magyar színész

R. Kár­páti Péter bol­dog új sze­relme ol­da­lán. Az is lehet, hogy kap­cso­la­tuk ha­ma­ro­san még ko­mo­lyabbra for­dul...

R. Kár­páti Péter bol­dog új sze­relme ol­da­lán. Az is lehet, hogy kap­cso­la­tuk ha­ma­ro­san még ko­mo­lyabbra for­dul...

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Csalódás elől menekült Ázsiába a Jóban Rosszaban sztárja

Re­beka na­gyon rossz passz­ban volt, ami­kor meg­ke­res­ték az ázsiai ka­land le­he­tő­sé­gé­vel. Azóta újra sze­rel­mes.

Válása után összeköltözött új szerelmével R. Kárpáti Péter

Válása után összeköltözött új szerelmével R. Kárpáti Péter

Meg­gyá­szolta az előző há­zas­sá­gát, de túl­lé­pett a régi sé­rel­me­ken, és most ka­ma­szos ra­jon­gás­sal sze­reti az új pár­ját.

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

Itt a vége: Elvérzett a magyar sztárpár Ázsiában

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban. Hiába tet­tek meg min­dent...

A páros férfi­tagja me­zít­láb fu­tott be a célba, mert a ci­pője fel­törte a lábát az em­ber­fe­letti haj­szá­ban. Hiába tet­tek meg min­dent, szá­mukra véget ért az ázsiai ka­land.

Válása után ezzel a nővel költözött össze R. Kárpáti Péter!

Válása után ezzel a nővel költözött össze R. Kárpáti Péter!

Nehéz hó­na­po­kon van túl a szí­nész. Be­je­len­tette, végre meg­ta­lálta új vá­lasz­tott­ját!

Nehéz hó­na­po­kon van túl a szí­nész. Be­je­len­tette, végre meg­ta­lálta új vá­lasz­tott­ját!

Váratlanul érte az anyagi csőd a TV2 sztárját

Váratlanul érte az anyagi csőd a TV2 sztárját

Nehéz meg­ráz­kód­ta­tá­so­kon van túl.

Nehéz meg­ráz­kód­ta­tá­so­kon van túl.

R. Kárpáti Péter: "A Barátok közt készítői nem voltak tekintettel a nézőkre!"

R. Kárpáti Péter: "A Barátok közt készítői nem voltak tekintettel a nézőkre!"

Ki­de­rült, hogy ennyi év után még min­dig vissza­sír­ják a ka­rak­te­rét.

A szí­nész lá­nyá­val mér­kő­zött meg a ka­me­rák előtt, és ki­de­rült, hogy ennyi év után még min­dig vissza­sír­ják a ka­rak­te­rét.

Itt a vége! 23 év után válik R. Kárpáti Péter!

Itt a vége! 23 év után válik R. Kárpáti Péter!

A nép­szerű szí­nész kép­te­len volt meg­men­teni a há­zas­sá­gát.

A nép­szerű szí­nész elő­ször és utol­jára val­lott arról, miért nem tudta meg­men­teni a há­zas­sá­gát...

Sztárapukák, akiknek hiperszexi lányaik vannak

Sztárapukák, akiknek hiperszexi lányaik vannak

Össze­gyűj­töt­tünk öt olyan hazai sztár­pa­pát, akik­nek bőven van mitől tar­ta­niuk a jö­vőre nézve. Leg­alábbis, ha bű­bá­jos lá­nya­ik­ról van szó.

Össze­gyűj­töt­tünk öt olyan hazai sztár­pa­pát, akik­nek bőven van mitől tar­ta­niuk a jö­vőre nézve. Leg­alábbis, ha bű­bá­jos lá­nya­ik­ról van szó.

Kárpáti Rebeka hibátlan testétől még az eső is elvonult

Kárpáti Rebeka hibátlan testétől még az eső is elvonult

Edzés után fo­tózta magát.

Edzés után fo­tózta magát, és a kép alap­ján már nincs szük­sége to­vábbi gyú­rásra, mert ennél job­ban nem lehet ki­nézni.