Pély Barna

Eldobták az agyukat a zsűritagok: Király Lindáék taroltak

Eldobták az agyukat a zsűritagok: Király Lindáék taroltak

Lin­dáék ala­po­san ki­tet­tek ma­gu­kért.

A Sz­tár­ban sztár +1 ki­csi­ben Ki­rály Linda és Flóra ala­po­san ki­tet­tek ma­gu­kért. A bírák meg is há­lál­ták az el­ra­gadó elő­adást.

Most jelentették be, válik a magyar sztárpár

Most jelentették be, válik a magyar sztárpár

Pély Barna és Ga­lam­bos Dor­ina 2003-ban jött össze az első Me­gasztár ideje alatt.

Pély Barna és Ga­lam­bos Dor­ina 2003-ban jött össze az első Me­gasztár ideje alatt.

Forgatáson szenvedett balesetet Pulius Tibor

Forgatáson szenvedett balesetet Pulius Tibor

Pély Barna leg­újabb vi­deo­klip­jé­nek for­ga­tá­sán tör­tént a baj. Az éne­kes el­mondta, mi tör­tént pon­to­san a ze­nész­tár­sá­val.

Pély Barna leg­újabb vi­deo­klip­jé­nek for­ga­tá­sán tör­tént a baj.

Nem titkolják tovább: Ezért tűnt el Galambos Dorina és Pély Barna

Nem titkolják tovább: Ezért tűnt el Galambos Dorina és Pély Barna

Né­hány éve még há­ló­szo­ba­tit­ka­i­kat is mo­so­lyogva osz­tot­ták meg a nyil­vá­nos­ság­gal.

Nem hiszed el! 10 év után tér vissza a magyar énekes

Nem hiszed el! 10 év után tér vissza a magyar énekes

Tíz éve lát­tuk leg­utóbb te­het­ség­ku­ta­tó­ban Pély Bar­nát.