Pásztor Anna

Sokkoló fotót töltött fel a hedonista magyar sztárénekesnő

Sokkoló fotót töltött fel a hedonista magyar sztárénekesnő

Az éne­kes­nőt is­merve egy­ál­ta­lán nem le­pőd­tünk meg leg­fris­sebb fo­tó­ján.

Az éne­kes­nőt is­merve egy­ál­ta­lán nem le­pőd­tünk meg leg­fris­sebb fo­tó­ján.

Vérüket adják a magyar sztárénekesekért a rajongók

Komoly döntés: a vérüket adják a magyar sztárénekesekért a rajongók

Össze­szed­tük azo­kat a hí­res­sé­ge­ket, akik büsz­kén ter­jesz­tik a hírt, hogy te­to­vá­lás lett be­lő­lük.

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

A du­na­szer­da­he­lyi férfi idén nyá­ron, a ci­pő­jébe rej­tett kés­sel pró­bált az éne­kesnő éle­tére törni.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi idén nyá­ron, a ci­pő­jébe rej­tett kés­sel pró­bált az éne­kesnő éle­tére törni. Azóta elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, most dön­töt­tek az ügyé­ben.

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

Durva fotó, ezt tette magával Pásztor Anna rajongója

Durva fotó, ezt tette magával Pásztor Anna rajongója

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője meg­mu­tatta a fel­vé­telt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője meg­mu­tatta a fel­vé­telt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Az éne­kesnő éle­té­ben új a sze­re­lem.

Az éne­kesnő éle­tébe új sze­re­lem­ként lo­pó­dzott be a gaszt­ro­nó­mia. Olyan erő­sen, hogy ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Hihetetlen, mit vett a szájába Pásztor Anna

Hihetetlen, mit vett a szájába Pásztor Anna

A Mas­terchef VIP ver­seny­zője a ka­me­rák előtt hozta za­varba a fi­a­tal séfet.

A Mas­terchef VIP ver­seny­zője a ka­me­rák előtt hozta za­varba a fi­a­tal séfet.

Megfőzték a zöld sasokat a TV2 sztárszakácsai

Megfőzték a zöld sasokat a TV2 sztárszakácsai

Szerda este ismét a csa­pat­já­téké lesz a fő­sze­rep a Mas­terC­hef VIP dön­tős he­té­ben. Me­ge­te­tik a Fradi ifi­ket...

Szerda este ismét a csa­pat­já­téké lesz a fő­sze­rep a Mas­terC­hef VIP dön­tős he­té­ben. Me­ge­te­tik a Fradi ifi­ket...

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt. Íme az ered­mény.

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt. Íme az ered­mény.

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Min­den ed­di­gi­nél erő­sebb éva­dot tud­hat maga mö­gött a Bu­da­pest Park

Min­den ed­di­gi­nél erő­sebb éva­dot tud­hat maga mö­gött a Bu­da­pest Park

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Ha­lálra ré­mült Pász­tor Anna, ami­kor egy férfi kés­sel kö­ze­lí­tett felé fé­nyes nap­pal a vil­la­mos­meg­ál­ló­ban.

Vérfagyasztó vallomás, golyót ígértek Bochkor Gábor fejébe

Vérfagyasztó vallomás, golyót ígértek Bochkor Gábor fejébe

Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek ke­rül­tek elő a 89.5 Music Fm reg­geli mű­so­rá­ban.

Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek ke­rül­tek elő a 89.5 Music Fm reg­geli mű­so­rá­ban: Boch­kor he­te­kig test­őr­rel járt a 90-es évek­ben.

Üzent késes támadója édesanyjának Pásztor Anna: ezt mondta!

Üzent késes támadója édesanyjának Pásztor Anna: ezt mondta!

Az Anna and the Bar­bies front­em­bere egy vi­de­ó­ban be­szélt, amit a Fa­ce­book-ol­da­lán is meg­osz­tott.

Az Anna and the Bar­bies front­em­bere egy vi­de­ó­ban be­szélt.

Lejárt a 30 nap, döntött a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében!

Lejárt a 30 nap, döntött a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében!

A za­vart el­méjű férfi meg akarta ölni az éne­kes­nőt, annak ze­ne­ka­rá­val és egész csa­lád­já­val együtt. A bí­ró­ság és az ügyész­ség most úgy látja, fenn­áll a bűn­is­mét­lés ve­szé­lye.

Kórházban kezelték Pásztor Annát

Kórházban kezelték Pásztor Annát

Tíz napig kór­ház­ban ke­zel­ték Pász­tor Annát...

Tíz napig kór­ház­ban ke­zel­ték Pász­tor Annát, mi­u­tán nem­rég el­ment a hal­lása, in­fú­ziót és an­ti­bio­ti­ku­mo­kat is ka­pott.

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Ilyen a ma­gán­élet­ben...

Nem csoda, ha az Anna and the Bar­bies front­em­be­ré­ről nem éppen ezt a ki­je­len­tést vár­tad volna...

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

A hír­név­nek ko­moly ára van.

A hír­név­nek ko­moly ára van: nem­ré­gi­ben az éne­kesnő egyik ra­jon­gója ön­gyil­kos lett.

Döbbenetes dolgot mondott Pásztor Anna késes támadójának ügyvédje

Döbbenetes dolgot mondott Pásztor Anna késes támadójának ügyvédje

Ha­ma­ro­san dön­te­nek a je­len­leg elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi sor­sá­ról.

Ha­ma­ro­san dön­te­nek a je­len­leg elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi sor­sá­ról.

Meglepő fotón Pásztor Anna, mindenki ledöbbent

Meglepő fotón Pásztor Anna, mindenki ledöbbent

Mi tör­tén­he­tett?

Ér­de­kes, tőle pedig na­gyon szo­kat­lan öl­tö­zék­ben állt a szín­padra. Mi tör­tén­he­tett?

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Az éne­kes­nőt múlt hét pén­te­ken akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója a kon­cert­jén.

Az éne­kes­nőt múlt hét pén­te­ken akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója a kon­cert­jén.

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Az éne­kesnő pén­teki, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje kis híján tra­gé­di­ába ful­ladt, ám Anna sze­ren­csére meg­me­ne­kült.

A kon­certje kis híján tra­gé­di­ába ful­ladt, ám Anna sze­ren­csére meg­me­ne­kült.

Döntött a bíróság Pásztor Anna késes zaklatója ügyében

Döntött a bíróság Pásztor Anna késes zaklatója ügyében

El­fog­ták a rend­őrök.

Az el­me­be­teg ra­jongó pén­te­ken a Bu­da­pest Park­ban akart az éne­kesnő éle­tére törni. A férfit az utolsó pil­la­nat­ban fog­ták el a rend­őrök.

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Ma­nap­ság saj­nos nem ritka, hogy egy za­vart el­méjű ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség. Össze­ál­lí­tá­sunk­ban a kö­zel­múlt­beli ese­mé­nye­ket mu­tat­juk be.

Ma­nap­ság saj­nos nem ritka, hogy egy za­vart el­méjű ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség.

Öt évet is kaphat Pásztor Anna késes zaklatója!

Öt évet is kaphat Pásztor Anna késes zaklatója!

Csu­pán egy haj­szá­lon múlt, hogy nem ful­ladt tra­gé­di­ába az Anna and the Bar­bies pén­teki, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje.

Csu­pán egy haj­szá­lon múlt, hogy nem ful­ladt tra­gé­di­ába az Anna and the Bar­bies pén­teki, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje.

Széttárta lábait a színpadon Pásztor Anna: minden látszott

Széttárta lábait a színpadon Pásztor Anna: minden látszott

Durva fotót töl­tött fel az in­ter­netre.

Durva fotót töl­tött fel az in­ter­netre az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője.

Megmutatta ritkán látott kislányát a magyar sztárénekesnő

Megmutatta ritkán látott kislányát a magyar sztárénekesnő

Pász­tor Anna Zoéja két és fél éves.

Pász­tor Anna egész hét­vé­gén a saját szer­ve­zésű Wo­ods­tock az Uga­ron fesz­ti­vá­lon lesz.

Meg akarták késelni Pásztor Annát: "Megöllek téged és a családtagjaidat is"

Meg akarták késelni Pásztor Annát: "Megöllek téged és a családtagjaidat is"

Az éne­kes­nőt meg akarta ölni egy el­me­be­teg férfi.

Az éne­kes­nőt meg akarta ölni egy el­me­be­teg férfi.

Erotikus fotósorozat került fel az internetre Pásztor Annáról

Erotikus fotósorozat került fel az internetre Pásztor Annáról

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő a Play­boy­nak mu­tatta meg bom­ba­tes­tét. Va­dító lát­ványt nyújt.

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő a Play­boy­nak mu­tatta meg bom­ba­tes­tét. Va­dító lát­ványt nyújt.

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül. Az éne­kesnő ennek kap­csán me­sélte el, mi iz­gatja na­gyon a fan­tá­zi­á­ját.

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül. Az éne­kesnő ennek kap­csán me­sélte el, mi iz­gatja na­gyon a fan­tá­zi­á­ját.

Csirkelábakkal sokkol Pásztor Anna!

Csirkelábakkal sokkol Pásztor Anna!

Az éne­kesnő imádja meg­hök­ken­teni ra­jon­góit...

Az éne­kesnő imádja meg­hök­ken­teni ra­jon­góit, ezért gyak­ran ext­rém vi­se­le­te­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met...

Csak erős idegzetűeknek: durva videón Pásztor Anna

Csak erős idegzetűeknek: durva videón a magyar sztárénekesnő

Az éne­kesnő osz­totta meg a fel­vé­telt.

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő maga osz­totta meg a fel­vé­telt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

A ju­bi­le­umi bulin egy min­den szem­pont­ból kü­lön­le­ges egyé­ni­ség lesz a Be­at­rice ven­dége, Fe­ró­val rég­óta ba­rá­tok.

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

Pri­vát par­ti­kat szer­vez az éne­kesnő. A leg­utol­són pucér lá­nyok is vol­tak...

Pri­vát par­ti­kat szer­vez az éne­kesnő. A leg­utol­són pucér lá­nyok is vol­tak...

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jaz­ták ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait.

Csü­tör­tök este az InStyle ma­ga­zin idén is öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jazta ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait, va­la­mint a leg­kre­a­tí­vabb csa­pa­to­kat.

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Tombol az erotika a magyar sztárénekesnő buliján

Tombol az erotika a magyar sztárénekesnő buliján

Paj­zán par­ti­kat szer­vez az éne­kesnő.

Paj­zán par­ti­kat szer­vez az éne­kesnő. Az elsőn pucér nők is vol­tak!

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Meztelen fotót posztolt a fürdőkádból a sztárénekesnő

Meztelen fotót posztolt a fürdőkádból a sztárénekesnő

Egyre több hazai hí­res­ség en­gedi be ra­jon­góit élete kü­lön­böző pil­la­na­ta­iba.

Egyre több hazai hí­res­ség en­gedi be ra­jon­góit élete kü­lön­böző pil­la­na­ta­iba.

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

A sztár­anyu­kát a neten ke­ringő, bo­roz­ga­tós fo­tója miatt érték tá­ma­dá­sok, ő azon­ban nem hagyta annyi­ban a dol­got.

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Az Anna and the Bar­bies sztárja nyil­vá­nos be­jegy­zé­sé­ben kért végül el­né­zést tet­téért.

Forró pillanatok, meztelenül hempereg a kádban Pásztor Anna

Forró pillanatok, meztelenül hempereg a kádban Pásztor Anna

Az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel a nem min­den­napi fotót!

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel a nem min­den­napi fotót!

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Min­dent be­vál­lal! Meg­­döb­­bentő képet tett közzé az Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lán Pász­­tor Anna!

Min­dent be­vál­lal! Meg­­döb­­bentő képet tett közzé az Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lán Pász­­tor Anna!

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Volt párja után nyomoz Várkonyi Andrea és Pásztor Anna

Volt párja után nyomoz Várkonyi Andrea és Pásztor Anna

A híres höl­gyek ismét ki­be­szél­ték leg­fél­tet­tebb tit­ka­i­kat, így ki­de­rült, hogy vi­szo­nyul­nak az exeik új éle­té­hez.

Rémület, kalácsba sütötték az énekesnő arcát

Rémület, kalácsba sütötték az énekesnő arcát

Ki ho­gyan ün­ne­pel. A fan­tasz­ti­kus éne­kes­nő­nek meg­van a maga el­kép­ze­lése arról, ho­gyan kell ün­ne­pelni.

Ki ho­gyan ün­ne­pel. A fan­tasz­ti­kus éne­kes­nő­nek meg­van a maga el­kép­ze­lése arról, ho­gyan kell sa­já­to­san bol­dog hús­vé­tot kí­vánni a ra­jon­gó­i­nak.

Durva: bedrogozták Pásztor Annát!

Durva: bedrogozták Pásztor Annát!

Az éne­kesnő az eset után na­po­kig rosszul volt, még egy pohár vizet sem tu­dott meg­inni. Ma­nap­ság már óva­to­sabb.

Az éne­kesnő az eset után na­po­kig rosszul volt, még egy pohár vizet sem tu­dott meg­inni. Ma­nap­ság már óva­to­sabb.

Borzasztó élményként emlékszik a szülésre a magyar énekesnő

Borzasztó élményként emlékszik a szülésre a magyar énekesnő

Nem úgy tör­tént, aho­gyan ter­vezte...

A díva mind­két szü­lé­sére öröm­mel ké­szült, de saj­nos egy­ál­ta­lán nem úgy men­tek a dol­gok, aho­gyan el­ter­vezte...

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül.

Az éne­kesnő el­ké­pesztő le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül, a kö­zön­ség min­den igé­nyét ki fogja szol­gálni.

Muri Enikő úgy érzi, fentről segítettek neki

Muri Enikő úgy érzi, fentről segítettek neki

Az éne­kes­nő­nek föl­dön­túli él­mény­ben volt része.

Az éne­kes­nő­nek föl­dön­túli él­mény­ben volt része a Sz­tár­ban sztár szín­pa­dán.

Így ordítottak az akadémisták Pásztor Annával

Így ordítottak az akadémisták Pásztor Annával

Nem fog­ták vissza ma­gu­kat.

A fi­a­tal te­het­sé­gek egy csöp­pet sem fog­ták vissza ma­gu­kat. Tor­kuk sza­kad­tá­ból üvöl­töz­tek a nép­szerű éne­kes­nő­vel.

Titkos gyermekvilágot épített a TV2 sztárja

Titkos gyermekvilágot épített a TV2 sztárja

Pász­tor Anna na­gyon kü­lön­le­ges, mégis ta­ní­tani való gyer­mek­ne­ve­lési mód­szert vá­lasz­tott. Per­sze a meg­va­ló­sí­tás­hoz kell egy ba­ba­ba­rát mun­ka­hely, de neki sze­ren­cséje van.

Pász­tor Anna na­gyon kü­lön­le­ges, mégis ta­ní­tani való gyer­mek­ne­ve­lési mód­szert vá­lasz­tott. Per­sze a meg­va­ló­sí­tás­hoz kell egy ba­ba­ba­rát mun­ka­hely...

Felszarvazták Pásztor Annát a Star Academy stúdiójában!

Felszarvazták Pásztor Annát a Star Academy stúdiójában!

Vég­zet asszo­nya­ként je­lent meg.

A zsű­ri­tag fur­csa fej­fe­dő­ben, igazi vég­zet asszo­nya­ként lé­pett a stú­di­óba.

Forró: Ismét terítéken a TV2 sztárjainak szexuális élete

Forró: Ismét terítéken a TV2 sztárjainak szexuális élete

Sosem telik el úgy egy adás sem, hogy ne ke­rülne szóba va­la­mi­lyen for­má­ban a sze­xu­a­li­tás. Most sem tör­tént más­ként.

Meglepő! Pásztor Anna édesapja még sosem látta unokáját

Meglepő! Pásztor Anna édesapja még sosem látta unokáját

Pedig az ext­ra­va­gáns éne­kesnő kis­lá­nya már hat hó­na­pos, a nagy­papa még­sem lá­to­gatja meg...

Pedig az ext­ra­va­gáns éne­kesnő kis­lá­nya már hat hó­na­pos, a nagy­papa még­sem lá­to­gatja meg......

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett Pásztor Anna!

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett Pásztor Anna!

Olyan mun­kát is el­vál­lalt, ami akár az éle­tébe is ke­rül­he­tett volna.

A ma­gyar éne­kesnő egy idő­ben olyan mun­kát is el­vál­lalt, ami akár az éle­tébe is ke­rül­he­tett volna.

Fapados légitársasággal harcol Pásztor Anna

Fapados légitársasággal harcol Pásztor Anna

Pász­tor Anna tel­je­sen ki­akadt.

Pász­tor Anna tel­je­sen ki­akadt, mert anyu­ká­ját re­ti­külje miatt nem en­ged­ték fel­szállni a re­pü­lőre.

Pásztor Anna megkönnyebbült, nem lett ufó a kislányától

Pásztor Anna megkönnyebbült, nem lett ufó a kislányától

Pász­tor Anna vic­ces ki­je­len­tést tett.

Pász­tor Anna vic­ces ki­je­len­tést tett új­szü­lött kis­lá­nyá­val kap­cso­lat­ban.

Nem hiszed el, milyen veszélyes dologra vállalkozott Pásztor Anna!

Nem hiszed el, milyen veszélyes dologra vállalkozott Pásztor Anna!

Szó sze­rint az éle­té­vel ját­szott a köz­ked­velt éne­kesnő.

Szó sze­rint az éle­té­vel ját­szott a köz­ked­velt elő­adó,mivel túl­zott bá­tor­sága nagy ve­szélybe so­dorta őt. A két­gyer­me­kes anyuka fe­jére ugyanis egy do­bozt húz­tak, amibe ti­zen­két tőrt döf­tek bele...

Sokan támadták, ezért újra levetkőzött a terhes magyar énekesnő

Sokan támadták, ezért újra levetkőzött a terhes magyar énekesnő

Pász­tor Anna bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szül­het, de még le­vet­kő­zött.

Pász­tor Anna bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szül­het, de 9 hó­na­pos ter­he­sen ismét le­vet­kő­zött egy kü­lön­le­ges fo­tó­so­ro­zat­hoz. Az éne­kesnő kisfia szü­le­tése előtt is ext­rém ké­pe­ket ké­szí­tet­tet ma­gá­ról, ami­ért elég sokat tá­mad­ták az em­be­rek.

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

A nagy si­kerű első rész után máris itt a Sz­tár­ban sztár át­ala­ku­lá­sok női vál­to­zata!

Egy másik kismamával biztosítják be Csobot Adélt

Egy másik kismamával biztosítják be Csobot Adélt

A Sz­tár­ban sztár szer­kesz­tői ki­ját­szot­ták a ter­hes­kár­tyát, ugyanis a va­sár­napi adás­ban Cso­bot Adél part­nere a szin­tén ál­la­po­tos Pász­tor Anna lesz.

A Sz­tár­ban sztár szer­kesz­tői ki­ját­szot­ták a ter­hes­kár­tyát, ugyanis a va­sár­napi adás­ban Cso­bot Adél part­nere a szin­tén ál­la­po­tos Pász­tor Anna lesz. A TV2 a másik kis­ma­má­val pró­bálja meg be­biz­to­sí­tani a fi­a­tal éne­kesnő po­zí­ci­ó­ját.

Házasság nélkül is boldogok a hazai sztárpárok

Házasság nélkül is boldogok a hazai sztárpárok

Nem kell a papír a har­mó­ni­á­hoz.

Mi­köz­ben a leg­töb­ben akkor érzik csak tel­jes­nek a kap­cso­la­tu­kat, ha oltár elé áll­nak, so­kak­nak a papír egy­ál­ta­lán nem fon­tos a bol­dog­ság­hoz.

Vallási szektából menekült el Pásztor Anna

Vallási szektából menekült el Pásztor Anna

Pász­tor An­ná­nak nem volt könnyű gye­rek­kora. Ne­ve­lő­apja és édes­anyja csat­la­koz­tak egy val­lási szek­tá­hoz.

Pász­tor An­ná­nak nem volt könnyű gye­rek­kora. Ne­ve­lő­apja és édes­anyja csat­la­koz­tak egy val­lási szek­tá­hoz.

Durva fenyegetést kapott Pásztor Anna!

Durva fenyegetést kapott Pásztor Anna!

Az Anna and the Bar­bies sztár­já­nak fa­ce­book-ol­da­lán rob­bant ki a vita.

Az Anna and the Bar­bies sztár­já­nak fa­ce­book-ol­da­lán rob­bant ki a vita. Va­laki azt üzente neki, hogy le fogja lőni!