Pap Vera

Nem semmi, fehérneműben fotózták Eszenyi Enikőt

Nem semmi, fehérneműben fotózták Eszenyi Enikőt

Esze­nyi Eni­kőt rit­kán látni hi­á­nyos öl­tö­zet­ben, de sze­ren­csére va­laki meg­örö­kí­tett egy ilyen pil­la­na­tot.

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Két éve tart a gyász: 61 éves lenne Pap Vera!

Pén­te­ken volt a szü­le­tés­napja!

Áp­ri­lis­ban lesz két éve, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő el­hunyt! Pá­lya­tár­sai, ba­rá­tai és csa­ládja azóta sem tud­ták meg­emész­teni a tra­gé­diát!

Nehezen viseli Pap Vera elvesztését özvegye

Nehezen viseli Pap Vera elvesztését özvegye

Min­den nap gon­dol rá.

Dr. Simon Sán­dor, a szí­nésznő férje tíz hó­nap­pal fe­le­sége el­vesz­tése után sem ta­lálja he­lyét a vi­lág­ban. Nem múlik el nap, hogy ne gon­dolna Ve­rára.