Osvárt Andrea

Ezzel a nővel élt együtt Dobrády Ákos, miközben menyasszonya volt

Ezzel a nővel élt együtt Dobrády Ákos, miközben menyasszonya volt

Os­várt Andi csak pár napot töl­tött a ze­nész­nél.

Os­várt Andi csak pár napot töl­tött a ze­nész­nél az olasz fő­vá­ros­ban. Így em­lé­kez­tek vissza arra az időre.

Te felismered? Elképesztő fotó került elő Osvárt Andreáról

Te felismered? Elképesztő fotó került elő Osvárt Andreáról

Na­gyon vic­ces­nek ta­lálta a fel­vé­telt.

A szí­nésznő na­gyon vic­ces­nek ta­lálta a régi fel­vé­telt.

Elképesztő fotó, Osvárt Andi még ezt is bevállalta

Elképesztő fotó, Osvárt Andi még ezt is bevállalta

A vi­lág­hírű szí­nésznő le­győzte a fé­lel­mét. Iga­zán büszke lehet most ma­gára.

A vi­lág­hírű szí­nésznő le­győzte a fé­lel­mét. Iga­zán büszke lehet most ma­gára.

Gyászolják a magyar hírességek a dunai hajóbaleset áldozatait

Gyászolják a magyar hírességek a dunai hajóbaleset áldozatait

A sze­ren­csét­len­ség szer­dán este 9 óra után tör­tént a Mar­git híd­nál. Együtt­érez­nek a hazai ce­le­bek.

A sze­ren­csét­len­ség szer­dán este 9 óra után tör­tént a Mar­git híd­nál. Együtt­érez­nek a hazai ce­le­bek.

Kitálalt az exéről Osvárt Andrea: négyen voltak a kapcsolatukban!

Kitálalt az exéről Osvárt Andrea: négyen voltak a kapcsolatukban!

Ked­vese mel­lett két másik em­ber­nek is meg kel­lett fe­lel­nie.

A szí­nésznő hiába tett meg min­dent, ked­vese mel­lett két másik em­ber­nek is meg kel­lett fe­lel­nie.

Oscar-esélyes a magyar film: exkluzív részleteket árult el Osvárt Andrea

Oscar-esélyes a magyar film: exkluzív részleteket árult el Osvárt Andrea

A Su­so­tázs című film, eddig egye­düli ma­gyar­ként ke­rült fel a 2019-es Oscar-díj rö­vidfil­mes lis­tá­jára.

Szívszorító vallomás: nem dolgozta fel a szakítást a magyar színésznő

Szívszorító vallomás: nem dolgozta fel a szakítást a magyar színésznő

A 39 éves gyö­nyörű szí­nésznő még időt akar adni ma­gá­nak.

A 39 éves gyö­nyörű szí­nésznő még időt akar adni ma­gá­nak ahhoz, hogy egy új kap­cso­latba be­le­vesse magát, de addig is van mit ten­nie.

Megrázó élményéről vallott Osvárt Andrea

Megrázó élményéről vallott Osvárt Andrea

A szí­nész­nőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte Ve­len­cé­ben az egyik filmje be­mu­ta­tó­ján. Andi azóta sok­kal kö­rül­te­kin­tőb­ben vá­lo­gatja meg mozis sze­re­peit.

A szí­nész­nőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte Ve­len­cé­ben az egyik filmje be­mu­ta­tó­ján. Andi azóta sok­kal kö­rül­te­kin­tőb­ben vá­lo­gatja meg mozis sze­re­peit.

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

A vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő kö­zött min­dig is szo­ros volt a ba­rát­ság.

A vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő kö­zött min­dig is szo­ros volt a ba­rát­ság.

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Éle­té­nek ezen része nem ala­kul annyira sze­ren­csé­sen, mint azt re­mélte.

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő egé­szen más okokra hi­vat­ko­zott ko­ráb­ban. Most el­szólta magát!

Megrázó és lélekemelő:Hihetetlen videót osztott meg a magyar színésznő

Megrázó és lélekemelő:Hihetetlen videót osztott meg a magyar színésznő

Az aka­rat di­a­dala... Talán ez a mon­dat jut elő­ször eszünkbe!

Az aka­rat di­a­dala... Talán ez a mon­dat jut elő­ször eszünkbe a japán pa­ra­lim­pi­kon pro­duk­ci­ója lát­tán.

Ennyi volt, ezért szakított élete szerelmével Osvárt Andrea

Ennyi volt, ezért szakított élete szerelmével Osvárt Andrea

A két­éves kap­cso­lat alig pár hete ért véget.

A két­éves kap­cso­lat alig pár hete ért véget.

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Két év után újra szingli Os­várt Andi.

Két évig al­ko­tott egy párt Os­várt And­rea és az olasz Ro­berto. Pedig nem­ré­gi­ben a há­zas­sá­got és a babát ter­vez­ték.

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel bulizta át az estét Osvárt Andi

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel bulizta át az estét Osvárt Andi

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg a fel­vé­telt.

Fájdalmas búcsú, gyászol Osvárt Andi

Fájdalmas búcsú, gyászol Osvárt Andi

Az Ins­tag­ram-ol­da­lán egy meg­ható fo­tó­val kö­szönt el a ba­rát­já­tól.

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán egy meg­ható fo­tó­val kö­szönt el a ba­rát­já­tól.

Fantasztikus örömhírt jelentett be a magyar színésznő, mindenki örül

Fantasztikus örömhírt jelentett be a magyar színésznő, mindenki örül

Az évek óta Olasz­or­szág­ban élő Os­várt And­rea és párja Ro­berto las­san két éve al­kot­nak egy párt.

Teljesen elállt a lélegzetünk: Bikinire vetkőzött Osvárt Andi

Teljesen elállt a lélegzetünk: Bikinire vetkőzött Osvárt Andi

A gyö­nyörű szí­nésznő épp Olasz­or­szág­ban pihen, ahon­nét egy dögös fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit!

A gyö­nyörű szí­nésznő épp Olasz­or­szág­ban pihen, ahon­nét egy dögös fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit!

Elállt a lélegzetünk: bikinire vetkőzött Osvárt Andi

Elállt a lélegzetünk: bikinire vetkőzött Osvárt Andi

Munka után lőtt ma­gá­ról egy szelfit.

Munka után lőtt ma­gá­ról egy szelfit, és tö­ké­le­tes ido­mai mel­lett még az At­lanti-óce­ánt is meg­cso­dál­hat­juk a fotón.

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Ké­szen áll az anya­ságra.

A 39 éves szí­nésznő las­san két éve alkot egy párt olasz ked­ve­sé­vel, és nem ta­gadja, hogy ké­szen áll az anya­ságra.

Elállt a lélegzetünk: dögös képpel nosztalgiázik Osvárt Andi

Elállt a lélegzetünk: dögös képpel nosztalgiázik Osvárt Andi

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő lát­vá­nyá­tól meg­őrült az in­ter­net népe!

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő lát­vá­nyá­tól meg­őrült az in­ter­net népe!

Ezért járt pszichológushoz a magyar sztár

Ezért járt pszichológushoz a magyar sztár

Imádja a kö­zön­ség, ver­sen­ge­nek érte a kül­földi fil­me­sek, mégis szak­em­ber se­gít­sé­gét kérte Os­várt And­rea.

Imádja a kö­zön­ség, ver­sen­ge­nek érte a kül­földi fil­me­sek, mégis szak­em­ber se­gít­sé­gét kérte Os­várt And­rea.

Szerelméről mesélt Osvárt Andrea

Szerelméről mesélt Osvárt Andrea

A szí­nésznő el­is­mert­nek szá­mít az itt­honi és a kül­földi fil­mes vi­lág­ban is.

A szí­nésznő el­is­mert­nek szá­mít az itt­honi és a kül­földi fil­mes vi­lág­ban is. Nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni, azon­ban most ki­vé­telt tett.

Szex után lettek osztálytársak a Vakfolt sztárjai

Szex után lettek osztálytársak a Vakfolt sztárjai

Ha­ma­ro­san a mo­zik­ban az új krimi.

Ha­ma­ro­san a mo­zikba kerül az új ma­gyar krimi, mely­ben fi­a­tal te­het­sé­gek mu­tat­ják meg, hogy he­lyük van a pa­let­tán.

Elképesztő helyzetben fotózták le Osvárt Andreát!

Elképesztő helyzetben fotózták le Osvárt Andreát!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek nem de­ro­gál a tö­meg­köz­le­ke­dés! Egy szem­fü­les ol­va­sónk a bel­vá­ros­ban fo­tózta le And­reát!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek nem de­ro­gál a tö­meg­köz­le­ke­dés! Egy szem­fü­les ol­va­sónk a bel­vá­ros­ban fo­tózta le And­reát!

A szerelemben nincs akadály: magyar sztárok és külföldi párjuk

A szerelemben nincs akadály: magyar sztárok és külföldi párjuk

Min­den pár­kap­cso­lat mű­köd­het, csak bi­za­lom és sze­re­lem kell hozzá.

Min­den pár­kap­cso­lat mű­köd­het, csak bi­za­lom és sze­re­lem kell hozzá.

Forró: Osvárt Andi extrém erotikus pózban hergeli közönségét

Forró: Osvárt Andi extrém erotikus pózban hergeli közönségét

A ma­gyar szép­ség lát­vá­nya ismét megér egy misét! Döb­be­ne­tes for­má­kat vil­lan­tott!

Hoppá! Nápolyban romantikázik a szerelmével Osvárt Andrea!

Hoppá! Nápolyban romantikázik a szerelmével Osvárt Andrea!

A híres szí­nésznő már nem tit­kolja ked­vese ki­lé­tét, a ra­gyogó nap­sü­tés­ben együtt mo­so­lyog­tak a ka­me­rába.

Hűha: Pikáns karácsonyi videó Osvárt Andiról és új szerelméről

Hűha: Pikáns karácsonyi videó Osvárt Andiról és új szerelméről

A gyö­nyörű ma­gyar szí­nésznő eddig féltve őrizte ma­gán­éle­tét.

A gyö­nyörű ma­gyar szí­nésznő féltve őrizte ma­gán­éle­tét, csak sej­tel­mes fo­tók­kal utalt arra, hogy rá­ta­lált a bol­dog­ság. Egé­szen mos­ta­náig!

Szakember segítségével gyógyult Osvárt Andrea

Szakember segítségével gyógyult Osvárt Andrea

Nem tit­kolja, éve­kig spe­ci­a­lista se­gít­sé­gére volt szük­sége, hogy fel tudja dol­gozni ma­gán­életi ku­dar­cait.

Nem tit­kolja, éve­kig spe­ci­a­lista se­gít­sé­gére volt szük­sége, hogy fel tudja dol­gozni ma­gán­életi ku­dar­cait.

Hoppá: Egyszerre két férfi puszilgatta Osvárt Andit!

Hoppá: Egyszerre két férfi puszilgatta Osvárt Andit!

Sze­rel­mén kívül egy másik férfi is rop­pant közel ke­rült hozzá, rá­adá­sul a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben!

Sze­rel­mén kívül egy másik férfi is rop­pant közel ke­rült hozzá, rá­adá­sul a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben!

Rejtélyes szerelmével hajókázott a budapesti éjszakában Osvárt Andi!

Rejtélyes szerelmével hajókázott a budapesti éjszakában Osvárt Andi!

A szexi sztár na­gyon ügyelt arra, hogy ked­vese arc­vo­ná­sai fel­is­mer­he­tet­le­nek ma­rad­ja­nak.

Forró csókcsata: Új szerelmével bukott le a Szigeten Osvárt Andrea!

Forró csókcsata: Új szerelmével bukott le a Szigeten Osvárt Andrea!

A gyö­nyörű szí­nésznő is tisz­te­le­tét tette a nagy­sza­bású fesz­ti­vá­lon egy sár­mos férfi tár­sa­sá­gá­ban!

Elállt a lélegzetünk! Osvárt Andi extrém erotikus pózban!

Elállt a lélegzetünk! Osvárt Andi extrém erotikus pózban!

Fel­for­­ró­­sí­­totta a kö­zös­ségi ol­da­la­kat!

A ma­gyar szép­ség egy meg­lepő, ám annál iz­­gal­­ma­­sabb fo­­tó­­val for­­ró­­sí­­totta fel a kö­zös­ségi ol­da­la­kat!

Ilyen videót még sosem láttál Osvárt Andi melleiről!

Ilyen videót még sosem láttál Osvárt Andi melleiről!

Ha­tal­ma­sat vil­lan­tott.

A gyö­nyörű szí­nésznő a Yes című rö­vidfilm­ben vil­lan­tott ha­tal­ma­sat.

Szexi képével hergeli a világot Osvárt Andrea

Szexi képével hergeli a világot Osvárt Andrea

A gyö­nyörű szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán em­lé­ke­zett meg élete egyik leg­je­len­tő­sebb ál­lo­má­sá­ról. Azóta ha­tal­ma­sat for­dult vele a világ.

A gyö­nyörű szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán em­lé­ke­zett meg élete egyik leg­je­len­tő­sebb ál­lo­má­sá­ról. Azóta ha­tal­ma­sat for­dult vele a világ.

Szűk bikiniből buggyantak ki Osvárt Andrea hatalmas mellei!

Szűk bikiniből buggyantak ki Osvárt Andrea hatalmas mellei!

A nap­imádó szí­nésznő nya­ra­lá­sán vil­lan­tott em­lé­ke­ze­te­set!

Durva fotó: Csúnyán leégett Osvárt Andrea!

Durva fotó: Csúnyán leégett Osvárt Andrea!

A gyö­nyörű szí­nésznő nya­ra­lá­sát saját fe­le­lőt­len­sége ár­nyé­kolta be.

A gyö­nyörű szí­nésznő nya­ra­lá­sát saját fe­le­lőt­len­sége ár­nyé­kolta be. Ér­zé­keny bőrét túl so­káig süt­tette a napon, ezért háta rák­vö­rösre égett!

A magyar sztárokat is mélyen megrázta a brüsszeli terror!

A magyar sztárokat is mélyen megrázta a brüsszeli terror!

Az egész világ fel­boly­dult, ami­kor kedd reg­gel sú­lyos ter­ror­tá­ma­dás érte a belga fő­vá­rost.

A 34 ha­lá­los ál­do­za­tot kö­ve­telő, össze­han­golt me­rény­let a hazai sztár­vi­lá­got is mé­lyen meg­rázta, a hí­res­sé­gek a Fa­ce­boo­kon fe­jez­ték ki együtt­ér­zé­sü­ket.

Ezt üzente Osvárt Andrea a gyászoló Eszenyi Enikőnek!

Ezt üzente Osvárt Andrea a gyászoló Eszenyi Enikőnek!

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője öt évig élt kap­cso­lat­ban Ka­mondi Zol­tán­nal, aki csü­tör­tök haj­nal­ban hunyt el.

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője öt évig élt kap­cso­lat­ban Ka­mondi Zol­tán­nal, aki csü­tör­tök haj­nal­ban hunyt el.

Ezért futott zátonyra Osvárt Andi párkapcsolata!

Ezért futott zátonyra Osvárt Andi párkapcsolata!

Kép­te­len társra lelni.

A szép szí­nésznő ro­mánca mind­össze né­hány hó­na­pig tar­tott a Ju­ven­tus rádió mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel, Es­pe­res Ákos­sal.

Osvárt Andrea beszólt a magyar filmeseknek

Osvárt Andrea beszólt a magyar filmeseknek

Sze­rinte itt­hon őt nem tart­ják szí­nész­nő­nek.

A nem­zet­közi fil­mes vi­lág­ban is jól is­mert ma­gyar szí­nésznő úgy érzi, nincs ke­res­ni­va­lója a hazai fil­me­sek kö­zött. Sze­rinte itt­hon őt nem tart­ják szí­nész­nő­nek.

Osvárt Andi kiakadt, cáfolja a róla szóló pletykákat!

Osvárt Andi kiakadt, cáfolja a róla szóló pletykákat!

A szép szí­nésznő nem­rég D.Tóth Kriszta mű­so­rá­ban árulta el, hogy a szing­lik tá­bo­rát erő­síti.

A szép szí­nésznő nem­rég D.Tóth Kriszta mű­so­rá­ban árulta el, hogy a szing­lik tá­bo­rát erő­síti. Ebből pedig min­denki arra kö­vet­kez­te­tett, hogy sza­kí­tott a rá­diós mű­sor­ve­ze­tő­vel, Es­pe­res Ákos­sal. Most mind­ezt cá­folta!

Végre kiderült, miért szingli még mindig Osvárt Andrea

Végre kiderült, miért szingli még mindig Osvárt Andrea

A vi­lág­hírű szí­nésznő sze­retne a ma­gán­éle­tére kon­cent­rálni, hi­szen ko­ráb­ban ez nem si­ke­rült neki.

A vi­lág­hírű szí­nésznő sze­retne a ma­gán­éle­tére kon­cent­rálni, hi­szen ko­ráb­ban ez nem si­ke­rült neki.

Megtaláltuk Osvárt Andi ikertestvérét!

Megtaláltuk Osvárt Andi ikertestvérét!

Közös fotót posz­tolt ma­gá­ról D. Tóth Kriszta és Os­várt And­rea.

Közös fotót posz­tolt ma­gá­ról D. Tóth Kriszta és Os­várt And­rea, amely alap­ján akár iker­test­vé­rek is le­het­né­nek.

A pasik szerint Osvárt Andrea sokkal szexibb smink nélkül

A pasik szerint Osvárt Andrea sokkal szexibb smink nélkül

Ra­jon­gó­ira bízta a dön­tést.

A kül­föl­dön is si­ke­res szí­nésznő azon kevés sztá­rok egyike, akik ter­mé­sze­te­sen is szé­pek. Nem­rég ra­jon­góit kérte meg, dönt­sék el, jól áll-e neki a fes­ték.

Osvárt Andrea bevallotta, hogy ismét szingli

Osvárt Andrea bevallotta, hogy ismét szingli

A szép szí­nésznő sza­kí­tott ko­rábbi pár­já­val, a rá­diós mű­sor­ve­ze­tő­vel.

A szép szí­nésznő sza­kí­tott ko­rábbi pár­já­val, a rá­diós mű­sor­ve­ze­tő­vel. Uraim, sza­bad a pálya!

Ilyen képet még nem láttál Osvárt Andreáról!

Ilyen képet még nem láttál Osvárt Andreáról!

Os­várt And­rea egy olyan, sok évvel ez­előtti fotót mu­ta­tott ma­gá­ról, ami be­bi­zo­nyítja, hogy vi­lág­éle­té­ben szép volt. Még ha nem is is­me­rünk rá.

Os­várt And­rea egy olyan, sok évvel ez­előtti fotót mu­ta­tott ma­gá­ról, ami be­bi­zo­nyítja, hogy vi­lág­éle­té­ben szép volt. Még ha nem is is­me­rünk rá.

Osvárt Andrea nagyon megváltozott, így még biztos nem láttad!

Osvárt Andrea nagyon megváltozott, így még biztos nem láttad!

A szép szí­nész­nőt éve­ken át rövid, szőke haj­jal lát­hat­tuk, ám Andi most be­újí­tott.

A szép szí­nész­nőt éve­ken át rövid, szőke haj­jal lát­hat­tuk.

Így napoztatja formás hátsóját Osvárt Andrea

Így napoztatja formás hátsóját Osvárt Andrea

A szí­nésznő le is fo­tózta ido­mait.

A szí­nésznő éppen Svájc­ban van, ahol sza­bad­ide­jét na­po­zás­sal, és kerek fe­neke fo­tó­zá­sá­val tölti, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére.

Osvárt Andrea kiakadt: "nem csak a testemért kellek!"

Osvárt Andrea kiakadt: "nem csak a testemért kellek!"

Egy in­du­la­tos poszt­ban fa­kadt ki.

A kül­föl­dön nagy si­ke­re­ket elérő szí­nésznő egy in­du­la­tos Fa­ce­book-poszt­ban fa­kadt ki a ma­gyar saj­tóra.

Smink nélkül sem kell szégyenkeznie Osvárt Andreának - Fotó

Smink nélkül sem kell szégyenkeznie Osvárt Andreának - Fotó

A dögös szí­nész­nő­nek nem­csak a kar­ri­erje, de szép­sége is vi­lág­ra­szóló.

Te látod a Balatont Osvárt Andrea bikinis testétől? - Fotó

Te látod a Balatont Osvárt Andrea bikinis testétől? - Fotó

A Ba­la­ton vízén rin­ga­tózva nyúj­tóz­tatta ki pár­duc­tes­tét a me­sé­sen szép szí­nésznő.

Budapesti rádiósra irigykedik a világ

Budapesti rádiósra irigykedik a fél világ

A mű­sor­ve­zető a leg­iri­gyel­tebb férfiak közé ke­rült.

A mű­sor­ve­zető a leg­iri­gyel­tebb férfiak közé ke­rült. Os­várt And­re­á­val jött össze.

Osvárt Andi fokozhatatlanul szexi

Osvárt Andi fokozhatatlanul szexi

Régen hal­lot­tunk nem­zet­kö­zi­leg is is­mert szí­nész­nőnk­ről.

Régen hal­lot­tunk nem­zet­kö­zi­leg is is­mert szí­nész­nőnk­ről Os­várt And­re­á­ról. Hí­rünk meg­emész­té­sé­hez most sem kell a füled, elég a füled.