Oroszlán Szonja

Ismerd meg a szereplőket: őket láthatod Dobó Kata filmjében

Ismerd meg a szereplőket: őket láthatod Dobó Kata filmjében

Be­fu­tott és a pá­lyá­juk első si­ke­reit meg­élő szí­né­sze­ket szer­ződ­te­tett.

Be­fu­tott és a pá­lyá­juk első si­ke­reit meg­élő szí­né­sze­ket egy­aránt szer­ződ­te­tett film­jébe.

Kiderült, mire vágyik Oroszlán Szonja

Kiderült, mire vágyik Oroszlán Szonja

A szép­sé­ges szőke szí­nésznő Ame­ri­ká­ban kez­dett új éle­tet.

A szép­sé­ges szőke szí­nésznő évek­kel ez­előtt Ame­ri­ká­ban kez­dett új éle­tet, de va­lami hi­ány­zik a tö­ké­le­tes bol­dog­sá­gá­hoz - és ezt csak Ma­gyar­or­szá­gon kap­hatja meg.

Rendkívül vicces fotó került elő Oroszlán Szonjáról!

Rendkívül vicces fotó került elő Oroszlán Szonjáról!

A szí­nésznő ak­ko­ri­ban már or­szá­go­san is­mert volt a Va­lami Ame­rika sztár­ja­ként.

A szí­nésznő ak­ko­ri­ban már or­szá­go­san is­mert volt a Va­lami Ame­rika sztár­ja­ként.

Horrormenyasszonyként dobta ki formás melleit Oroszlán Szonja!

Horrormenyasszonyként dobta ki formás melleit Oroszlán Szonja!

A szexi szí­nésznő ijesztő jel­mezt öl­tött Hal­lo­ween al­kal­má­ból!

A szexi szí­nésznő ijesztő jel­mezt öl­tött Hal­lo­ween al­kal­má­ból!

Oroszlán Szonja szeret "senki" lenni

Oroszlán Szonja szeret "senki" lenni

Éle­té­ben elő­ször nem a neve miatt ud­va­rol­nak neki.

A szí­nésznő Ame­ri­ká­ban él, és éle­té­ben elő­ször ta­pasz­talja meg, mi­lyen is, ha egy férfi úgy hívja el ran­dizni, hogy fo­galma sincs róla, ki is ő.

Oroszlán Szonja többre tartja állatait, mint a férfiakat

Oroszlán Szonja jobban szereti az állatait, mint a férfiakat

A szí­nésznő új éle­tet kez­dett.

A szí­nésznő tel­je­sen új éle­tet kez­dett: fel­adta ed­digi itt­honi kar­ri­er­jét, és meg sem állt egé­szen Ame­ri­káig.

Nézd meg, mit művel a konyhában Oroszlán Szonja!

Nézd meg, mit művel a konyhában Oroszlán Szonja!

Az el­vi­leg Ame­ri­ká­ban élő szí­nésznő je­len­leg a fran­cia­or­szági Pro­vence-ban tar­tóz­ko­dik egy kam­pányfilm for­ga­tá­sán.

Az el­vi­leg Ame­ri­ká­ban élő szí­nésznő je­len­leg a fran­cia­or­szági Pro­vence-ban tar­tóz­ko­dik egy kam­pányfilm for­ga­tá­sán, és a szü­net­ben fa­ka­na­lat ra­ga­dott. Főzni nem tud, szó­val...

Amerikában kezd új életet Oroszlán Szonja

Amerikában kezd új életet Oroszlán Szonja

A si­ke­res szí­nésznő szinte az összes sze­re­pét le­mondta.

A si­ke­res szí­nésznő szinte az összes sze­re­pét le­mondta, hogy a ten­ge­ren­tú­lon foly­tassa szí­né­szi ta­nul­má­nyait.

Oroszlán Szonja gigadekoltázzsal pózolt

Oroszlán Szonja gigadekoltázzsal pózolt

A szí­nésznő arc­kré­met rek­lá­moz így...

A szí­nésznő arc­kré­met rek­lá­moz, csak éppen pont ezt nem lehet ész­re­venni a fo­tó­ján.

Kedvence sírjánál fotózták Oroszlán Szonját - Fotó

Kedvence sírjánál fotózták Oroszlán Szonját - Fotó

Egy kissé mor­bid a kép.

A szí­nésznő Ame­ri­ká­ban töl­tötte a nya­rat, ahol iz­gal­mas ka­lan­dok­ban volt része. A ren­ge­teg cso­dá­la­tos fotó kö­zött a Ri­post egy kissé mor­bid képre buk­kant.