Oroszlán Szonja
FRISS HÍREK

Nézd meg, mit művel a konyhában Oroszlán Szonja!

Nézd meg, mit művel a konyhában Oroszlán Szonja!

Nos, nem főz, annyi szent...

Az el­vi­leg Ame­ri­ká­ban élő szí­nésznő je­len­leg a fran­cia­or­szági Pro­vence-ban tar­tóz­ko­dik egy kam­pányfilm for­ga­tá­sán.

Kiderült, mire vágyik Oroszlán Szonja

Kiderült, mire vágyik Oroszlán Szonja

A szép­sé­ges szőke szí­nésznő Ame­ri­ká­ban kez­dett új éle­tet, de va­lami hi­ány­zik a tö­ké­le­tes bol­dog­sá­gá­hoz - és ezt csak Ma­gyar­or­szá­gon kap­hatja meg.

A szép­sé­ges szőke szí­nésznő Ame­ri­ká­ban kez­dett új éle­tet, de va­lami hi­ány­zik a tö­ké­le­tes bol­dog­sá­gá­hoz.

Horrormenyasszonyként dobta ki formás melleit Oroszlán Szonja!

Horrormenyasszonyként dobta ki formás melleit Oroszlán Szonja!

A szexi szí­nésznő ijesztő jel­mezt öl­tött Hal­lo­ween al­kal­má­ból!

A szexi szí­nésznő ijesztő jel­mezt öl­tött Hal­lo­ween al­kal­má­ból!

Oroszlán Szonja jobban szereti az állatait, mint a férfiakat

Oroszlán Szonja jobban szereti az állatait, mint a férfiakat

A szí­nésznő új éle­tet kez­dett: fel­adta ed­digi itt­honi kar­ri­er­jét, és meg sem állt egé­szen Ame­ri­káig.

Amerikában kezd új életet Oroszlán Szonja

Amerikában kezd új életet Oroszlán Szonja

A si­ke­res szí­nésznő szinte az összes sze­re­pét le­mondta.

Oroszlán Szonja gigadekoltázzsal pózolt

Oroszlán Szonja gigadekoltázzsal pózolt

A szí­nésznő arc­kré­met rek­lá­moz így...

A szí­nésznő arc­kré­met rek­lá­moz, csak éppen pont ezt nem lehet ész­re­venni a fo­tó­ján.

Kedvence sírjánál fotózták Oroszlán Szonját - Fotó

Kedvence sírjánál fotózták Oroszlán Szonját - Fotó

A ren­ge­teg cso­dá­la­tos fotó kö­zött a Ri­post egy kissé mor­bid képre is buk­kant.