Orosz Barbara

Ez igen, formás popsit villantott a TV2 sztárja

Ez igen, formás popsit villantott a TV2 sztárja

Orosz Barbi tudja, hogy kell él­vezni a nya­ra­lást. A mű­sor­ve­zető bi­ki­ni­ben per­zselő lát­ványt nyújt a hideg téli napok el­le­nére is.

Orosz Barbi tudja, hogy kell él­vezni a nya­ra­lást. A mű­sor­ve­zető bi­ki­ni­ben per­zselő lát­ványt nyújt a hideg téli napok el­le­nére is.

FRISS HÍREK

Fel akarta szedni a TV2 műsorvezetőjét is VV Fanni elrablója!

Fel akarta szedni Orosz Barbit is VV Fanni elrablója!

Hát­bor­zon­gató...

Hát­bor­zon­gató do­logra buk­kant le­ve­le­zé­sei kö­zött a csi­nos tévés! Nem sokon múlt, hogy en­ge­dett a kö­ze­le­dés­nek...

Falatnyi bikiniben mutatta meg domborulatait a TV2 sztárja

Falatnyi bikiniben mutatta meg domborulatait a TV2 sztárja

Orosz Bar­bara min­dig na­gyon szexi, de csak na­gyon rit­kán dobja le a tex­tilt.

Orosz Bar­bara min­dig na­gyon szexi, de csak na­gyon rit­kán dobja le a tex­tilt.

Ezzel vége: szakított a magyar műsorvezető, de nem bánkódott sokáig

Ezzel vége: szakított a magyar műsorvezető, de nem bánkódott sokáig

Orosz Bar­bara úgy ter­vezte, hogy ad elég időt a "gyász­nak".

Orosz Bar­bara úgy ter­vezte, hogy ad elég időt a "gyász­nak".

Képtelen beszélni, megnémult Orosz Barbara!

Képtelen beszélni, megnémult Orosz Barbara!

A szőke szép­ség­gel ko­ráb­ban so­ha­sem tör­tént ha­sonló, de most nem tud meg­szó­lalni.

A szőke szép­ség­gel ko­ráb­ban so­ha­sem tör­tént ha­sonló, de most nem tud meg­szó­lalni.

Átok ül a sztárvilágon: sorra mondják le az esküvőt a hírességek!

Átok ül a sztárvilágon: sorra mondják le az esküvőt a hírességek!

Zá­tonyra fut a sztá­rok kap­cso­lata.

Mintha va­la­mi­féle ér­zelmi méreg lenne a le­ve­gő­ben, úgy fut zá­tonyra az utóbbi évek­ben a hí­res­sé­gek kap­cso­lata.

Lelki háttere van Orosz Barbi hajszín váltásának

Lelki háttere van Orosz Barbi hajszín váltásának

Eddig nem be­szélt róla.

Orosz Barbi eddig nem be­szélt róla, de pon­tos okai van­nak, hogy meg­vált vörös fürt­je­i­től...

Lebukott, titokzatos férfival kapták lencsevégre Orosz Barbit

Lebukott, titokzatos férfival kapták lencsevégre Orosz Barbit

Egy pesti ká­vézó te­ra­szán ro­man­ti­káz­tak.

Egy pesti ká­vézó te­ra­szán ro­man­ti­káz­tak.

Sztárparádé a szexi csipke csodák birodalmában!

Sztárparádé a szexi csipke csodák birodalmában!

Sarka Kata, Ru­bint Réka, Orosz Bar­bara és még sokan mások is kí­ván­csiak vol­tak a Pal­mers bu­da­pesti meg­nyi­tó­jára.

Sarka Kata, Ru­bint Réka, Orosz Bar­bara és még sokan mások is kí­ván­csiak vol­tak a Pal­mers bu­da­pesti meg­nyi­tó­jára.

Hogy tetszik jobban Orosz Barbara? Szavazz!

Hogy tetszik jobban Orosz Barbara? Szavazz!

Egyik nap­ról a má­sikra tel­jes stí­lus­vál­tá­son ment ke­resz­tül az eddig vörös ha­já­ról híres mű­sor­ve­ze­tőnő!

Egyik nap­ról a má­sikra tel­jes stí­lus vál­tá­son ment ke­resz­tül az eddig vörös ha­já­ról híres mű­sor­ve­ze­tőnő!

Balesetéről mesélt a népszerű műsorvezető

Balesetéről mesélt a népszerű műsorvezető

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kis­lány­kori bal­ese­té­ről val­lott Fa­ce­book ol­da­lán...

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kis­lány­kori bal­ese­té­ről val­lott Fa­ce­book ol­da­lán, mely­ről eddig nem be­szélt.

Orosz Barbara fellázadt: le a pedofil modellfotókkal!

Orosz Barbara fellázadt: le a pedofil modellfotókkal!

Őszin­tén el­mondta a vé­le­mé­nyét.

A mű­sor­ve­zető őszin­tén el­mondta a vé­le­mé­nyét a di­vat­vi­lág visszás­sá­ga­i­ról.

Életében nem volt még ilyen beteg Orosz Barbi

Életében nem volt még ilyen beteg Orosz Barbi

A Há­ló­szoba tit­kok csi­nos mű­sor­ve­ze­tője bor­zasztó na­po­kat él át, ugyanis több mint két hete bár­mit csi­nál nem gyó­gyul be­teg­sé­gé­ből.

A Há­ló­szoba tit­kok csi­nos mű­sor­ve­ze­tője bor­zasztó na­po­kat él át, ugyanis több mint két hete, bár­mit csi­nál, nem gyó­gyul be­teg­sé­gé­ből.

Fájdalmas bejelentést tett Orosz Barbara!

Fájdalmas bejelentést tett Orosz Barbara!

Né­hány hó­napja még öröm­mel mu­tatta meg a férfit, aki bol­doggá teszi.

Né­hány hó­napja még öröm­mel mu­tatta meg a férfit, aki bol­doggá teszi.

Buja titkokat árult el a TV2 csinos műsorvezetője

Buja titkokat árult el a TV2 csinos műsorvezetője

Orosz Bar­bi­tól nem áll távol a szen­ve­dély, sőt! Azt mondja, élete min­den te­rü­le­tét át­hatja.

Orosz Bar­bi­tól nem áll távol a szen­ve­dély, sőt! Azt mondja, élete min­den te­rü­le­tét át­hatja.

Nem titkolózik tovább: ez a férfi rabolta el Orosz Barbara szívét!

Nem titkolózik tovább: ez a férfi rabolta el Orosz Barbara szívét!

A mű­sor­ve­ze­tőnő eddig rej­te­gette a ked­ve­sét, most vi­szont büsz­kén mu­tatta be a nagy­kö­zön­ség­nek.

Orosz Barbara vallomása: híres férfivel folytatott viszonyt!

Orosz Barbara vallomása: híres férfivel folytatott viszonyt!

A mű­sor­ve­zető éle­té­ben most elő­ször szingli.

A mű­sor­ve­zető éle­té­ben most elő­ször szingli, de még min­dig volt ked­ve­sét sze­reti.

Fóbiák keserítik a magyar sztárok életét

Fóbiák keserítik a magyar sztárok életét

Min­den nap va­la­mi­lyen kínzó fé­le­lem­mel kény­te­le­nek szem­be­nézni.

A hazai hí­res­sé­gek kö­zött is akad­nak bőven olya­nok, akik min­den nap va­la­mi­lyen kínzó fé­le­lem­mel kény­te­le­nek szem­be­nézni. Az ér­zés­től pedig kép­te­le­nek meg­sza­ba­dulni.