Orlando Bloom

Romantikázás közben bukott le az álompár, eddig bírták egymás nélkül

Romantikázás közben bukott le az álompár, eddig bírták egymás nélkül

Végre fel­lé­le­gez­het­nek a ra­jon­gók, a sztár­pár­nak csak egy kis időre volt szük­sége, s most újra egy­másra ta­lál­tak.

Orlando Bloom botrányosan viselkedett darab közben

Orlando Bloom botrányosan viselkedett darab közben

A vi­lág­sztár ál­lí­tó­lag egy szín­házi elő­adás köz­ben csú­nyán ki­kelt ma­gá­ból.

A vi­lág­sztár ál­lí­tó­lag egy szín­házi elő­adás köz­ben csú­nyán ki­kelt ma­gá­ból az egyik néző miatt.

Ismét anyaszült meztelenre vetkőzött a világsztár, most közönség előtt

Ismét anyaszült meztelenre vetkőzött a világsztár, most közönség előtt

A szom­bati elő­adást sze­relme is vé­gig­nézte.

Egy sze­rep ked­véért vet­kő­zött le, a szom­bati elő­adást pedig sze­relme is vé­gig­nézte.

Két nap után dobta is párja a dögös sztárénekesnőt

Két nap után dobta is párja a dögös sztárénekesnőt

Úgy tűnik, hogy nem tar­tott so­káig Katy Perry és Or­lando Bloom ro­mán­cá­nak má­so­dik fel­vo­nása.

A rossz hollywoodi hajak versenyét Orlando Bloom nyerte

A rossz hollywoodi hajak versenyét Orlando Bloom nyerte

Bár a hírek sze­rint nem ki­fe­je­zet­ten ked­veli Jus­tin Bi­ebert, mégis ugyan­olyan fri­zu­rát csi­nál­ta­tott.

Orlando Bloom meztelen lesifotói felrobbantották a netet!

Orlando Bloom meztelen lesifotói felrobbantották a netet!

A csep­pet sem szé­gyen­lős vi­lág­sztár egy ro­man­ti­kus nya­ra­lá­son dobta le a tex­tilt.

Orlando Bloommal fotózkodtak a szír menekültek

Orlando Bloommal fotózkodtak a szír menekültek

A brit szí­nész az ENSZ jó­szol­gá­lati nagy­kö­ve­te­ként a görög határ menti me­ne­kült­tá­bor­ban járt.