Orlando Bloom

Ilyen sztáresküvőt se láttunk még: Katy Perry mindenkit leköröz ezzel

Ilyen sztáresküvőt se láttunk még: Katy Perry mindenkit leköröz ezzel

A 34 éves éne­kes­nőt tel­je­sen el­ra­gadta az es­kü­vői láz.

A 34 éves éne­kes­nőt tel­je­sen el­ra­gadta az es­kü­vői láz.

Orlando Bloom botrányosan viselkedett darab közben

Orlando Bloom botrányosan viselkedett darab közben

A vi­lág­sztár ál­lí­tó­lag egy szín­házi elő­adás köz­ben csú­nyán ki­kelt ma­gá­ból az egyik néző vi­sel­ke­dése miatt.

Máris eljegyezte egymást az álompár? Megszólalt egy bennfentes

Máris eljegyezte egymást az álompár? Megszólalt egy bennfentes

Bár ko­ráb­ban sza­kí­tot­tak, most iga­zán jól ala­kul kap­cso­la­tuk.

Bár ko­ráb­ban sza­kí­tot­tak, most iga­zán jól ala­kul kap­cso­la­tuk.

Bizarr jelenet a sztár fürdőszobájában, anyaszült meztelenül videózott

Bizarr jelenet a sztár fürdőszobájában, anyaszült meztelenül videózott

A 41 éves szí­nész nem éppen a szé­gyen­lős­sé­gé­ről híres.

A 41 éves szí­nész nem éppen a szé­gyen­lős­sé­gé­ről híres, most sem tar­totta fon­tos­nak, hogy fel­öl­töz­zön.

Ismét anyaszült meztelenre vetkőzött a világsztár, most közönség előtt

Ismét anyaszült meztelenre vetkőzött a világsztár, most közönség előtt

A szom­bati elő­adást sze­relme is vé­gig­nézte.

Egy sze­rep ked­véért vet­kő­zött le, a szom­bati elő­adást pedig sze­relme is vé­gig­nézte.

Újra együtt az álompár? Forró nyaraláson buktak le

Újra együtt az álompár? Forró nyaraláson buktak le

Nem múlt el a sze­re­lem.

Az éne­kesnő, Katy Perry és a szí­nész, Or­lando Bloom egy évvel ez­előtt sza­kí­tot­tak, ugyan­ak­kor ba­rá­taik sze­rint nem múlt el a sze­re­lem.

Két nap után dobta is párja a dögös sztárénekesnőt

Két nap után dobta is párja a dögös sztárénekesnőt

Ez nem tar­tott so­káig.

Úgy tűnik, hogy nem tar­tott so­káig Katy Perry és Or­lando Bloom ro­mán­cá­nak má­so­dik fel­vo­nása.

Romantikázás közben bukott le az álompár, eddig bírták egymás nélkül

Romantikázás közben bukott le az álompár, eddig bírták egymás nélkül

A sztár­pár­nak csak egy kis időre volt szük­sége.

Végre fel­lé­le­gez­het­nek a ra­jon­gók, a sztár­pár­nak csak egy kis külön töl­tött időre volt szük­sége, hogy tisz­táz­zák az ér­zé­se­i­ket. Most újra egy­másra ta­lál­tak, a cseh fő­vá­ros­ban lát­ták őket, s a szem­ta­núk sze­rint bol­do­gab­bak, mint va­laha!

A rossz hollywoodi hajak versenyét Orlando Bloom nyerte

A rossz hollywoodi hajak versenyét Orlando Bloom nyerte

Bár a hírek sze­rint nem ki­fe­je­zet­ten ked­veli Jus­tin Bi­ebert, mégis ugyan­olyan fri­zu­rát csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Orlando Bloom meztelen lesifotói felrobbantották a netet!

Orlando Bloom meztelen lesifotói felrobbantották a netet!

A csep­pet sem szé­gyen­lős vi­lág­sztár egy ro­man­ti­kus nya­ra­lá­son dobta le a tex­tilt. Anya­szült mez­te­le­nül la­zí­tott!

Orlando Bloommal fotózkodtak a szír menekültek

Orlando Bloommal fotózkodtak a szír menekültek

Ma­ce­dón me­ne­kült­tá­bor­ban járt.

A brit szí­nész, aki az ENSZ jó­szol­gá­lati nagy­kö­vete is egy­ben, a görög határ men­tén fekvő, ma­ce­dón me­ne­kült­tá­bor­ban járt.