Ördög Nóra

Nagyon szexi, fürdőzés közben kapta le a férje Ördög Nórát

Nagyon szexi, fürdőzés közben kapta le a férje Ördög Nórát

A csi­nos te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető a Ba­la­ton part­ján pihen a csa­lád­já­val. Szem­mel lát­ha­tóan él­vezi, ha süt a nyári nap!

A csi­nos te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető a Ba­la­ton part­ján pihen a csa­lád­já­val. Él­vezi, ha süt a nyári nap!

Exkluzív fotók: zokogva ölelte magához a gyermekeit Ördög Nóra

Exkluzív fotók: zokogva ölelte magához a gyermekeit Ördög Nóra

Az Ázsia Exp­ressz mű­sor­ve­ze­tője éle­té­ben elő­ször töl­tött külön ennyi időt a gyer­me­ke­i­től.

Ezt látnod kell: Névre szóló vécét kapott Vastag Csaba

Ezt látnod kell: Névre szóló vécét kapott Vastag Csaba

Hi­he­tet­len, ami a hét­vé­gén Vas­tag Csa­bá­val tör­tént. Nem min­denki ré­sze­sül ek­kora "el­is­me­rés­ben".

Hi­he­tet­len, ami a hét­vé­gén Vas­tag Csa­bá­val tör­tént. Nem min­denki ré­sze­sül ek­kora "el­is­me­rés­ben".

Lezárult egy fontos korszak Ördög Nóráék életében

Lezárult egy fontos korszak Ördög Nóráék életében

A bájos sztár­anyuka biz­to­san meg­könnyezte a tör­tén­te­ket. Ez egy vissza nem térő pil­la­nat.

A bájos sztár­anyuka biz­to­san meg­könnyezte a tör­tén­te­ket. Ez egy vissza nem térő pil­la­nat.

Nehéz napokat él át Ördög Nóra: Kislánya születésnapjára sem ér haza

Nehéz napokat él át Ördög Nóra: Kislánya születésnapjára sem ér haza

A mű­sor­ve­ze­tőt csak te­le­fo­non kö­szönt­het­ték gyer­me­kei va­sár­nap.

A mű­sor­ve­ze­tőt csak te­le­fo­non kö­szönt­het­ték gyer­me­kei va­sár­nap.

Ördög Nóra szomorú képpel tudatta: Egyedül folytatja

Ördög Nóra szomorú képpel tudatta: Egyedül folytatja

Csa­ládja nél­kül uta­zik to­vább.

Csa­ládja nél­kül uta­zik to­vább Thai­földre az Ázsia Exp­ressz mű­sor­ve­ze­tője.

Fóbiájáról vallott Ördög Nóra, ez történt vele Indiában

Fóbiájáról vallott Ördög Nóra, ez történt vele Indiában

Meg akarta mu­tatni, mennyire bátor.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője meg akarta mu­tatni, mennyire bátor.

Magyar sztárszülők adnak erőt a meddő pároknak

Magyar sztárszülők adnak erőt a meddő pároknak

Ma­nap­ság egyre több nő pa­nasz­ko­dik arról, hogy ne­he­zeb­ben tud­nak te­herbe esni, mint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben.

Ma­nap­ság egyre több nő pa­nasz­ko­dik arról, hogy ne­he­zeb­ben tud­nak te­herbe esni, mint az el­múlt év­ti­ze­dek­ben.

Így búcsúzik a szomorú naptól Ördög Nóra

Így búcsúzik a szomorú naptól Ördög Nóra

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője egész nap for­ga­tott, mi­u­tán ér­te­sült a Srí Lanka-i tra­gé­di­á­ról. Erre a pil­la­natra várt.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője egész nap for­ga­tott, mi­u­tán ér­te­sült a Srí Lanka-i tra­gé­di­á­ról. Erre a pil­la­natra várt.

Távol van a családjától Ördög Nóra, külön töltötték az estét Indiában

Távol van a családjától Ördög Nóra, külön töltötték az estét Indiában

Még így is ta­lál­nak időt, hogy pár per­cet kö­zö­sen tud­ja­nak töl­teni.

Még így is ta­lál­nak időt, hogy pár per­cet kö­zö­sen tud­ja­nak töl­teni.

Botrány a forgatáson: Testőrök védték a TV2 stábját

Botrány a forgatáson: Testőrök védték a TV2 stábját

A Srí Lanka-i for­ga­tá­son egy val­lási fa­na­ti­ku­sok­ból álló ki­sebb cso­port sza­bá­lyo­san le­ro­hanta a TV2 stáb­ját.

A Srí Lanka-i for­ga­tá­son egy val­lási fa­na­ti­ku­sok­ból álló ki­sebb cso­port sza­bá­lyo­san le­ro­hanta a TV2 stáb­ját.

Kiderült, kinek szurkolnak a TV2 műsorvezetői az Exatlon Hungary-ben

Kiderült, kinek szurkolnak a TV2 műsorvezetői az Exatlon Hungary-ben

Már csak pár nap van hátra és ki­de­rül, ki lesz a műsor nyer­tese.

Már csak pár nap van hátra és ki­de­rül, ki lesz a műsor nyer­tese.

Nem hittünk a szemünknek: Különös fotók Ördög Nóráról

Nem hittünk a szemünknek: Különös fotók Ördög Nóráról

Ördög Nóra néha el­me­reng a múl­ton.

Ördög Nóra néha fur­csán te­kint régi ön­ma­gára. Most ki­de­rül, hogy miért!

Óriásplakáton mutatta meg bájait a három magyar műsorvezető!

Óriásplakáton mutatta meg bájait a három magyar műsorvezető!

Íz­lé­ses fo­tó­so­ro­za­ton mu­tat­ták be, hogy egy nő anya­ként is lehet vonzó.

Ez nem semmi, Ördög Nóráék nagyon kényelmetlen helyzetbe kerültek

Ez nem semmi, Ördög Nóráék nagyon kényelmetlen helyzetbe kerültek

A csa­lád azon­ban él­vezi, hogy nem a meg­szo­kott kör­nye­zet­ben lehet, ezért simán be­vál­lal­ják a ké­nyel­met­len­sé­ge­ket is.

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Már csak né­hány nap...

Már csak né­hány nap, és kez­de­tét veszi min­den idők leg­ka­lan­do­sabb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek for­ga­tása. Az Ázsia Exp­ressz 2 útja Sri Lan­kán és In­dián ke­resz­tül vezet

Ezt látnod kell, bámulatos helyszínen forgat Ördög Nóra

Ezt látnod kell, bámulatos helyszínen forgat Ördög Nóra

Az Ázsia Exp­ressz mun­ká­la­tai már ja­vá­ban el­kez­dőd­tek. Nó­riék je­len­leg Srí Lan­kán for­gat­nak.

Az Ázsia Exp­ressz mun­ká­la­tai már ja­vá­ban el­kez­dőd­tek. Nó­riék je­len­leg Srí Lan­kán for­gat­nak.

Máris munkába állt: Bejelentkezett Ázsiából Ördög Nóra

Máris munkába állt: Bejelentkezett Ázsiából Ördög Nóra

Alig pár napot tu­dott pi­henni.

Alig pár napot tu­dott pi­henni a csa­lád­dal, máris for­gat­nia kell a mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Vésztervvel indult Ázsiába a TV2 műsorvezetője

Vésztervvel indult Ázsiába a TV2 műsorvezetője

Min­den es­he­tő­ségre fel­ké­szül­tek.

Nóra és csa­ládja nagy ro­ha­nás­ban vol­tak kedd dél­után, de a mű­sor­ve­zető sza­kí­tott időt a Ri­postra a gép in­du­lása előtt.

Egyszerre dobták le a textilt a TV2 szexi sztárjai

Egyszerre dobták le a textilt a TV2 szexi sztárjai

Ná­nási Pál ismét meg­látta a lé­nye­get, fe­hér­ne­mű­ben kapta len­cse­végre fe­le­sé­gét és két kol­lé­gá­ját.

Ná­nási Pál ismét meg­látta a lé­nye­get, fe­hér­ne­mű­ben kapta len­cse­végre fe­le­sé­gét és két kol­lé­gá­ját.

Nagyon intim fotó készült Ördög Nóráról, a kádban kapták le

Nagyon intim fotó készült Ördög Nóráról, a kádban kapták le

Bár a ki­lá­tás is cso­dás, a hab­für­dőző mű­sor­ve­zető lát­vá­nya min­dent fe­lül­múl.

Bár a ki­lá­tás is cso­dás, a hab­für­dőző Nóri lát­vá­nya min­dent fe­lül­múl.

Trónok harca rajongóknak kötelező Ördög Nóráék videója

Trónok harca rajongóknak kötelező Ördög Nóráék videója

Iz­lan­don járt a csa­lád.

A csa­ládi vlog­so­ro­zat leg­újabb ál­lo­mása Iz­land, ahol Nó­ráék a világ egyig leg­szebb és leg­ve­szé­lye­sebb ten­ger­part­ján jár­tak.

Ezt nem gondoltad volna, meglepő kijelentést tett Ördög Nóra

Ezt nem gondoltad volna, meglepő kijelentést tett Ördög Nóra

Több tíz­ezer ki­lo­mé­tert utaz­tak már gye­re­ke­ik­kel Ná­ná­siék.

Hihetetlen mekkorát nőtt Ördög Nóra lánya

Hihetetlen mekkorát nőtt Ördög Nóra lánya

A csa­lád ki­csit nyu­god­tabb kör­nye­zetbe vo­nult a hosszú hét­vé­gére, együtt úsz­kál­nak egy sár­vári szál­lo­dá­ban. Erről pedig kép is ké­szült.

A csa­lád ki­csit nyu­god­tabb kör­nye­zetbe vo­nult a hosszú hét­vé­gére, együtt úsz­kál­nak egy sár­vári szál­lo­dá­ban. Erről pedig kép is ké­szült.

Óriási örömhírt jelentett be a TV2, Ördög Nóra nagy kihívás előtt áll

Óriási örömhírt jelentett be a TV2, Ördög Nóra nagy kihívás előtt áll

Egy biz­tos: ta­pasz­tal­tabb té­vésre nem is bíz­hat­ták volna ezt a fel­ada­tot.

Egy biz­tos: ta­pasz­tal­tabb té­vésre nem is bíz­hat­ták volna ezt a fel­ada­tot.

Ébredés után fotózta a férje a meztelen Ördög Nórát

Ébredés után fotózta a férje a meztelen Ördög Nórát

Egyál­ta­lán nincs rajta ruha.

A mű­sor­ve­zető he­te­kig utaz­ga­tott a csa­lád­já­val, férje pedig egy olyan képet osz­tott meg róla, amin egy­ál­ta­lán nincs rajta ruha.

Nem tud hazajönni: külföldön ragadt Ördög Nóra

Nem tud hazajönni: külföldön ragadt Ördög Nóra

Ne­he­zen bírja ezt az idő­sza­kot.

Gyer­me­kei na­gyon ne­he­zen bír­ják ezt az idő­sza­kot.

Rossz hírt kaptak a reptéren Ördög Nóráék, de csak ezután jött a java

Rossz hírt kaptak a reptéren Ördög Nóráék, de csak ezután jött a java

A csa­lád nya­ra­lása ki­csit bo­nyo­lul­tab­ban vég­ző­dött, mint ter­vez­ték.

A csa­lád me­xi­kói nya­ra­lása ki­csit bo­nyo­lul­tab­ban vég­ző­dött, mint elő­ször ter­vez­ték, de végül min­den jóra for­dult.

Hoppá, ezt tette Ördög Nóra, mikor megtudta, hogy újra terhes

Hoppá, ezt tette Ördög Nóra, mikor megtudta, hogy újra terhes

Ördög Nóra nem az a szó­szá­tyár típus, ha a ma­gán­éle­té­ről van szó.

Ördög Nóra nem az a szó­szá­tyár típus, ha a ma­gán­éle­té­ről van szó, most mégis kü­lö­nös tit­kot osz­tott meg má­so­dik gyer­me­kük, Ven­cel meg­fo­ga­ná­sá­val és szü­le­té­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Gyermekkori drámája meghatározta Ördög Nóra életét

Gyermekkori drámája meghatározta Ördög Nóra életét

A mű­sor­ve­zető úgy gon­dolja, szü­le­tési rend­el­le­nes­sége áll­hat a dolog hát­te­ré­ben...

A mű­sor­ve­zető úgy gon­dolja, szü­le­tési rend­el­le­nes­sége áll­hat a dolog hát­te­ré­ben...

Nyíltan beszélt problémáiról Ördög Nóra, ezért járt pszichológushoz

Nyíltan beszélt problémáiról Ördög Nóra, ezért járt pszichológushoz

A 37 éves mű­sor­ve­zető so­káig tu­dat­alatti fé­lel­me­i­vel küz­dött, ezért nem si­ke­rült te­herbe esnie.

Ördög Nóráék karácsonyfáján van valami nagyon furcsa

Ördög Nóráék karácsonyfáján van valami nagyon furcsa

Elég újító lett a vég­ered­mény.

A mű­sor­ve­zető tün­déri kis­lá­nya a saját ke­zébe vette a fa­dí­szí­tést, és elég újító lett a vég­ered­mény.

Elhagyták az országot: ezzel a fotóval búcsúztak Ördög Nóráék

Elhagyták az országot: ezzel a fotóval búcsúztak Ördög Nóráék

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja egé­szen Ame­ri­káig uta­zott.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja egé­szen Ame­ri­káig uta­zott.

Nánási Pál intim fotót osztott meg a meztelen Ördög Nóráról

Nánási Pál intim fotót osztott meg a meztelen Ördög Nóráról

A há­zas­pár vi­dé­ken töl­tötte a hét­vé­gét, va­sár­nap pedig Ná­nási Pál olyas­mit mu­ta­tott, amit eddig csak ke­ve­sek lát­hat­tak.

Hihetetlen dolgot állít magáról Ördög Nóra, mit szól ehhez a családja?

Hihetetlen dolgot állít magáról Ördög Nóra, mit szól ehhez a családja?

A 37 éves sztár­anyu­ká­ról sokan azt gon­dol­ják, hogy tel­je­sen elé­ge­dett az éle­té­vel, hi­szen csa­ládja és kar­ri­erje is tö­ké­le­tes.

Intim fotó készült a fürdőben Ördög Nóráról, így még nem láttad

Intim fotó készült a fürdőben Ördög Nóráról, így még nem láttad

A TV2 sztár­já­nak férje, Ná­nási Pál volt az "el­kö­vető".

A TV2 sztár­já­nak férje, Ná­nási Pál volt az "el­kö­vető".

Ördög Nóriék karácsonyi videójánál már ne keress jobbat

Ördög Nóriék karácsonyi videójánál már ne keress jobbat

Alap, hogy a Ná­nási csa­lád nem hagyja ka­rá­cso­nyi videó nél­kül ra­jon­góit. Ezt most ki­ma­xol­ták ren­de­sen...

Alap, hogy a Ná­nási csa­lád nem hagyja ka­rá­cso­nyi videó nél­kül ra­jon­góit. Ezt ér­de­mes meg­nézni.

Tök pucér fotó került fel a világhálóra Ördög Nóráról

Tök pucér fotó került fel a világhálóra Ördög Nóráról

Káp­rá­za­tos lát­ványt nyújt.

A két­gyer­me­kes sztár­anyuka káp­rá­za­tos lát­ványt nyújt. A hely­szín­ről nem is be­szélve.

Ez igen, csodálatos fotó készült Ördög Nóráról

Ez igen, csodálatos fotó készült Ördög Nóráról

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek egy nagy álma vált va­lóra. A férje, Ná­nási Pál ké­szí­tette róla a fotót.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek egy nagy álma vált va­lóra. A férje, Ná­nási Pál ké­szí­tette róla a fotót. De még mi­lyet! El­tá­tod te is a szád, ha meg­lá­tod.

Káprázatos fotó, melltartóban kapták lencsevégre Ördög Nórát

Káprázatos fotó, melltartóban kapták lencsevégre Ördög Nórát

A mű­sor­ve­ze­tőnő cso­dá­san fest. Nézd meg te is!

A mű­sor­ve­ze­tőnő cso­dá­san fest. Nézd meg te is!

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt.

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Kitálalt Nánási Pál, ezt állítja Ördög Nóráról

Kitálalt Nánási Pál, ezt állítja Ördög Nóráról

A fotós úgy érzi, le van ma­radva fe­le­sé­gé­vel szem­ben.

A fotós úgy érzi, le van ma­radva fe­le­sé­gé­vel szem­ben.

Ezért izgult az élő adás előtt Ördög Nóra: nincs könnyű helyzetben

Ezért izgult az élő adás előtt Ördög Nóra: nincs könnyű helyzetben

Ördög Nóra ne­he­zen tudta for­málni a sza­va­kat az élő adás­ban.

Ördög Nóra ne­he­zen tudta for­málni a sza­va­kat az élő adás­ban, de sze­ren­csére ka­pott se­gít­sé­get.

Figyelmetlen volt Ördög Nóra: Bajba került a reptéren

Figyelmetlen volt Ördög Nóra: Bajba került a reptéren

A mű­sor­ve­ze­tő­nek és csa­lád­já­nak ko­moly ru­tinja van az utaz­ga­tás­ban, de elő­for­dul, hogy ennek el­le­nére is hiba csú­szik a szá­mí­tá­sukba.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek és csa­lád­já­nak ko­moly ru­tinja van az utaz­ga­tás­ban, de elő­for­dul, hogy ennek el­le­nére is hiba csú­szik a szá­mí­tá­sukba.

Nem hiszed el, ki váltotta le Ördög Nóra férjét

Nem hiszed el, ki váltotta le Ördög Nóra férjét, Nánási Pált

Erre biz­tos nem szá­mí­tott Ná­nási Pál. Ugya­n­ak­kor a szíve mé­lyén jó eséllyel örül a hely­zet­nek.

Erre biz­tos nem szá­mí­tott Ná­nási Pál. Ugya­n­ak­kor a szíve mé­lyén jó eséllyel örül a hely­zet­nek.

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg...

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg Ördög Nóra, aki a csa­lád összes nyil­vá­nos fó­ru­mán egy­szerre in­dí­tott egy sza­va­zást.

Gyermekeiről vallott a TV2 műsorvezetője: Ő a rafináltabb

Gyermekeiről vallott a TV2 műsorvezetője: Ő a rafináltabb

Olya­nok, mint a tűz és a víz...

A két gyer­kőc kö­zött alig több mint egy év a kor­kü­lönb­ség, mégis olya­nok, mint a tűz és a víz. A gye­rek­ne­ve­lés per­sze nem egy­szerű, de meg­éri.

Különleges meglepetés, megtalálták Nánásiék elrejtett kincsét

Különleges meglepetés, megtalálták Nánásiék elrejtett kincsét

Ko­ráb­ban Bang­kok­ban és Du­baj­ban is rá­buk­kan­tak kö­ve­tőik az el­rej­tett aján­dé­kokra. Most Bel­fast­ban ke­rült elő egy pakk.

Megható fotó, így gyászolja kedvencét Ördög Nóra

Megható fotó, így gyászolja kedvencét Ördög Nóra

Ara­nyos módon em­lék­szik a mű­sor­ve­zető és csa­ládja Pi­tyura, méltó módon őrzik em­lé­két.

Ara­nyos módon em­lék­szik a mű­sor­ve­zető és csa­ládja Pi­tyura, méltó módon őrzik em­lé­két.

Szomorú bejelentést tett: gyászol Ördög Nóra

Szomorú bejelentést tett: gyászol Ördög Nóra

Vég­leg el kel­lett bú­csúz­niuk.

Vég­leg el kel­lett bú­csúz­niuk ked­ven­cük­től, Pi­tyu­tól. A négy­lábú gya­kor­la­ti­lag tel­jes jogú csa­lád­tag volt. A mű­sor­ve­ze­tőt na­gyon ki­ké­szí­tette mindez.

Elképesztő luxusban szülinapozott Ördög Nóra kislánya

Elképesztő luxusban szülinapozott Ördög Nóra kislánya

A gye­re­kek szá­mára épí­tett lak­osz­tá­lyok mel­lett egy komp­lett vi­dám­park várta Micit...

A gye­re­kek szá­mára épí­tett lak­osz­tá­lyok mel­lett egy komp­lett vi­dám­park várta Micit...

Itt az igazság: terhességéről szóló pletykákra reagált Ördög Nóra

Itt az igazság: terhességéről szóló pletykákra reagált Ördög Nóra

El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. Úton van a har­ma­dik baba?

El­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. Úton van a har­ma­dik baba? Kis­test­vére lesz Mi­ci­nek és Ven­cel­nek?

Elképesztő történet a múltból: íme Ördög Nóra vallomása

Elképesztő történet a múltból: íme Ördög Nóra vallomása

Be­szélt a gye­rek­ko­rá­ról.

Újabb gye­rek­mű­sor há­zi­gaz­dája lett. De hogy ő maga mi­lyen csöpp­ség volt, arról csak rit­kán be­szélt. Most azon­ban ki­vé­telt tett.

Liptai Claudia megmérgezné Ördög Nórát

Liptai Claudia megmérgezné Ördög Nórát

Szinte el sem kez­dő­dött a Csak show és más semmi, Cla­u­dia már hozta a szo­ká­sos for­má­ját.

Szinte el sem kez­dő­dött a Csak show és más semmi, Cla­u­dia már hozta a szo­ká­sos for­má­ját.

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

A ma este adásba ke­rülő Mas­terC­hef VIP for­ga­tá­sát le kel­lett ál­lí­tani, mert a Mokka mű­sor­ve­ze­tője vé­let­le­nül...

A ma este adásba ke­rülő Mas­terC­hef VIP for­ga­tá­sát le kel­lett ál­lí­tani...

Szőrös lábáról vallott Ördög Nóra

Szőrös lábáról vallott Ördög Nóra

Meg­lepő fel­ve­ze­tő­vel árulta el, hogy mire ké­szül Ördög Nóra.

Meg­lepő fel­ve­ze­tő­vel árulta el, hogy mire ké­szül Ördög Nóra. Min­den­ki­nek ki­ke­re­ke­dett a szeme.

Kiderült, mit gondol Liptai Claudia Ördög Nóráról

Kiderült, mit gondol Liptai Claudia Ördög Nóráról

Na­gyon kü­lön­le­ges dolog.

Lip­tai Cla­u­dia és Ördög Nóra va­lami na­gyon kü­lön­le­ges do­logra ké­szül. Már alig vár­juk.

Ennél édesebb ma nem lesz, Ördög Nóra fotója minden szívet megolvaszt

Ennél édesebb ma nem lesz, Ördög Nóra fotója minden szívet megolvaszt

A tévés kis­lá­nya a leg­sző­rös­szí­vűbb em­bert is el­va­rá­zsolja.

A tévés kis­lá­nya a leg­sző­rös­szí­vűbb em­bert is el­va­rá­zsolja, hi­szen Mici egy igazi bo­lon­do­zós kis­lány!

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Ma este eldől, kik a TV2 főzőshow-jának döntősei

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét, hi­szen ki­de­rül, ki az a 10 sztár­sza­kács, akik a kö­vet­kező héten már a dön­tő­ben küzd­het­nek egy­más­sal.

Pén­tek este ha­tal­mas lesz a tét, hi­szen ki­de­rül, ki az a 10 sztár­sza­kács, akik a kö­vet­kező héten már a dön­tő­ben küzd­het­nek egy­más­sal.

Váratlan bejelentést tett a TV2 Liptai Claudiáról és Ördög Nóráról

Váratlan bejelentést tett a TV2 Liptai Claudiáról és Ördög Nóráról

Ha­ma­ro­san el­in­dul a TV2 leg­újabb si­ker­vá­ro­má­nyos mű­sora.

Ha­ma­ro­san el­in­dul a TV2 leg­újabb si­ker­vá­ro­má­nyos mű­sora, a Csak show és más semmi.

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

A sztár­pár nem tar­totta be a fo­ga­dal­mat...

A sztár­pár nem tar­totta be azt a fo­ga­dal­mat, amit egy­más­nak tet­tek az es­kü­vő­jük után. Ha­ma­ro­san pó­tol­ják...

Örülhetnek Ördög Nóra rajongói: Itt a nagy bejelentés

Örülhetnek Ördög Nóra rajongói: Itt a nagy bejelentés

Ha­ma­ro­san újra lát­hat­ják őket.

A Ná­nási csa­lád ra­jon­gói vi­szony­lag régen ta­lál­koz­hat­tak Mi­ci­vel és Ven­ci­vel. De ha­ma­ro­san újra lát­hat­ják őket.

Pikáns fotók kerültek fel a világhálóra Ördög Nóráról

Pikáns fotók kerültek fel a világhálóra Ördög Nóráról

Na­gyon dögös.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető mell­tar­tó­ban pó­zolt a ka­me­rá­nak! Na­gyon dögös.

Aggasztó videó, nincs jól Ördög Nóra

Aggasztó videó, nincs jól Ördög Nóra

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető csú­nya ví­rust ka­pott el. El­ment a hangja is.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető csú­nya ví­rust ka­pott el. El­ment a hangja is.

Ördög Nóra vallomása: Egyáltalán nem élünk normálisan

Ördög Nóra vallomása: Egyáltalán nem élünk normálisan

Kí­vül­ről úgy tűnik, csupa öröm és bol­dog­ság Ördög Nóra élete, hi­szen min­dene meg­van...

Kí­vül­ről úgy tűnik, csupa öröm és bol­dog­ság Ördög Nóra élete, hi­szen min­dene meg­van...

Elindult minden idők legsikeresebb gasztroműsora

Elindult minden idők legsikeresebb gasztroműsora

Hosszú út vár a ver­seny­zőkre...

Hosszú út vár a Mas­terC­hef VIP sztár­sza­ká­csa­ira a kö­vet­kező he­tek­ben. Sokat kell küz­de­niük, ha győzni sze­ret­né­nek.

Óriási bejelentések a TV2 buliján

Óriási bejelentések a TV2 buliján: Hihetetlen produkciókkal robbantanak!

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este ki­de­rült, mi­lyen mű­so­rok­kal rob­ban­ta­nak.

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este ki­de­rült, mi­lyen mű­so­rok­kal rob­bant a TV2!

Így lopnak "énidőt" Ördög Nóráék

Így lopnak "énidőt" Ördög Nóráék

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lö­nös ugyan­ak­kor hasz­nos és tar­tal­mas mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy kellő időt sza­kít­son a fér­jé­vel való be­szél­ge­té­sekre.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lö­nös ugyan­ak­kor hasz­nos és tar­tal­mas mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy kellő időt sza­kít­son a fér­jé­vel való be­szél­ge­té­sekre.

Váratlan fordulat a TV2-nél, Liptaira cserélik Ördög Nórát

Váratlan fordulat a TV2-nél, Liptaira cserélik Ördög Nórát

Szak­mai ber­kek­ben már rég­óta sut­tog­tak a vál­tás­ról. Vajon Cla­u­nak hogy áll majd az új sze­rep?

Szak­mai ber­kek­ben már rég­óta sut­tog­tak a vál­tás­ról. Vajon Cla­u­nak hogy áll majd az új sze­rep?

Utazás közben kerültek nagy bajba Ördög Nóriék

Utazás közben kerültek nagy bajba Ördög Nóriék

Mo­to­rozni vol­tak fér­jé­vel.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tőt mo­tor­ral ra­bolta el férje, Ná­nási Pál. A fo­tó­mű­vész úgy gon­dolta, itt az ideje, hogy ket­tes­ben is le­gye­nek.

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Magánéleti dráma, viharos válásáról vallott Ördög Nóra

Elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről.

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a na­gyon ke­mény idő­szak rész­le­te­i­ről.

Ezért kérte sámán segítségét Ördög Nóra

Ezért kérte sámán segítségét Ördög Nóra

A mű­sor­ve­zető és férje, Ná­nási Pál egy cso­da­tévő gyó­gyí­tó­nak fi­zet­tek sú­lyos össze­ge­ket, aki három hó­na­pon belül gyer­me­ket ígért.

A mű­sor­ve­zető és férje, Ná­nási Pál egy cso­da­tévő gyó­gyí­tó­nak fi­zet­tek sú­lyos össze­ge­ket, aki három hó­na­pon belül gyer­me­ket ígért.

Nem hitt a fülének Ördög Nóra: Erre kérték Disneylandben

Nem hitt a fülének Ördög Nóra: Erre kérték Disneylandben

Nóra, lás­suk be, jo­go­san le­pő­dött meg az ét­te­rem­ben ta­pasz­talt fur­csa sza­bá­lyon. Ilyet még nem hal­lot­tunk!

Nóra, lás­suk be, jo­go­san le­pő­dött meg az ét­te­rem­ben ta­pasz­talt fur­csa sza­bá­lyon. Ilyet még nem hal­lot­tunk!

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és férje egy ideig meg­pró­bál­ták nem mu­tatni vi­de­ó­ik­ban.

Külföldön balhézott Ördög Nóra, itt a videó!

Külföldön balhézott Ördög Nóra, itt a videó!

Ke­mé­nyen ki­osz­totta a par­ko­lóőrö­ket.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető ke­mé­nyen ki­osz­totta a por­tu­gál par­ko­lóőrö­ket.

Szerinted is félmeztelen Ördög Nóra ezen a képen?

Szerinted is félmeztelen Ördög Nóra ezen a képen?

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről ma­dár­táv­lat­ból ké­szí­tett fotót férje, Ná­nási Pál.

A csi­nos mű­sor­ve­ze­tő­ről ma­dár­táv­lat­ból ké­szí­tett fotót férje, Ná­nási Pál. Most a ra­jon­gók egy­től-egyig azon ta­na­kod­nak, hogy vajon bi­ki­ni­ben vagy anél­kül na­po­zik ked­ven­cük.

Csak csipkével takarja bájait, Ördög Nóra fotójától eláll a lélegzet

Csak csipkével takarja bájait, Ördög Nóra fotójától eláll a lélegzet

A gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tő­ről a férje ké­szí­tett lé­leg­zet­el­ál­lító fotót.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­ze­tő­ről a férje ké­szí­tett lé­leg­zet­el­ál­lító fotót.

Curtis a tűzzel játszott: ez lett a vége

Curtis a tűzzel játszott: ez lett a vége

Nyil­ván senki sem gon­dolta, hogy a nép­szerű rap­per emi­nens ta­nuló volt és messzi­ről ke­rülte a bajt, de erre nem szá­mí­tot­tunk.

Nyil­ván senki sem gon­dolta, hogy a nép­szerű rap­per emi­nens ta­nuló volt és messzi­ről ke­rülte a bajt, de erre nem szá­mí­tot­tunk.

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Öt méter magasból ugrott ki Baukó Éva udvarlója

Apja pakol ki róla...

Ahogy azt sej­teni le­he­tett, Éva kis­lány­ként sem volt az a ti­pi­kus tün­dérke. Most édes­apja árulja el, mennyi baja is volt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Ezt Ördög Nóra sem gondolta volna: titkok derültek ki a férjéről!

Ezt Ördög Nóra sem gondolta volna: titkok derültek ki a férjéről!

Kínos gye­rek­kori em­lé­ke­ik­ről val­lott.

Hét­főn de­bü­tál a TV2-n a Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! című műsor, mely­ben nép­szerű hí­res­sé­gek a szü­le­ik­kel lá­to­gat­nak el a stú­di­óba.