Nyemcsók János

Kezén viseli szívműtéte nyomát a Piramis énekese

Kezén viseli szívműtéte nyomát a Piramis énekese

Nyem­csók János sok­kal job­ban érzi magát, mint in­fark­tusa előtt! Cso­ki­nak egy per­cen múlt az élete!

Nyem­csók János sok­kal job­ban érzi magát, mint in­fark­tusa előtt! Cso­ki­nak egy per­cen múlt az élete!

Infarktust kapott a színpadon, friss hírek Nyemcsók János állapotáról

Infarktust kapott a színpadon, új hírek Nyemcsók János állapotáról

A le­gen­dás ze­ne­kar a Fa­ce­boo­kon tá­jé­koz­tatta az ag­gódó ra­jon­gó­kat a leg­fris­sebb fej­le­mé­nyek­ről.

Pillanatokon múlt, a halál torkából mentették meg a magyar énekest

Pillanatokon múlt, a halál torkából mentették meg a magyar énekest

A gyors és szak­szerű se­gít­ség­nek és az or­vo­sa­i­nak kö­szön­heti éle­tét!

A szín­pa­don ka­pott in­fark­tust a Pi­ra­mis éne­kese, aki a gyors és szak­szerű se­gít­ség­nek és az or­vo­sa­i­nak kö­szön­heti éle­tét!

Kiderült miért kapott infarktust a Piramis frontembere

Kiderült miért kapott infarktust a Piramis frontembere

Nyem­csók János meg­kezdte a re­ha­bi­li­tá­ciót szív­in­fark­tusa után!

Nyem­csók János meg­kezdte a re­ha­bi­li­tá­ciót szív­in­fark­tusa után!

Infarktusa után megszólalt a Piramis énekese: tíz percen múlt az élete

Infarktusa után megszólalt a Piramis énekese: tíz percen múlt az élete

Az utolsó dal előtt kezdte magát rosszul érezni Nyem­csók János, aki 2009-ben vál­totta Ré­vész Sán­dort a le­gen­dás együt­tes­ben.