Növényi Norbert

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye?

Va­sár­nap végre dalra fa­kad­nak sztár­ja­ink, így kí­ván­csiak va­gyunk rá, sze­rin­ted kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye a győ­ze­lemre.

Felrobbantották és lelőtték Növényi Norbert barátait

Felrobbantották és lelőtték Növényi Norbert barátait

A spor­toló egy­kor na­gyon közel volt a tűz­höz. Egy kü­lö­nös fi­gu­rá­val meg­nyi­totta az egyik leg­na­gyobb disz­kót.

A spor­toló egy­kor na­gyon közel volt a tűz­höz. Egy kü­lö­nös fi­gu­rá­val meg­nyi­totta az egyik leg­na­gyobb disz­kót.

Kiderült: Ezért kell távol élnie fiának Növényi Norberttől!

Kiderült: Ezért kell távol élnie fiának Növényi Norberttől!

Ugyan na­ponta be­szél­het­nek, még­sem ölel­heti ma­gá­hoz sze­re­tett fiát a bir­kózó. El­árulta, mi áll ket­te­jük közé!

Ugyan na­ponta be­szél­het­nek, még­sem ölel­heti ma­gá­hoz sze­re­tett fiát a bir­kózó. Azt is el­árulta, mi áll ket­te­jük közé!

Majdnem halálos balesetet szenvedett Növényi Norbert

Majdnem halálos balesetet szenvedett Növényi Norbert

Mis­kolc­ról tar­tott ha­za­felé, ami­kor au­tó­já­val be­le­csa­pó­dott egy ha­tal­mas gu­mi­ab­roncsba.