Nikolics Nemanja

Komoly döntést hozott a külföldön élő magyar sztár

Komoly döntést hozott a külföldön élő magyar sztár

Ni­ko­lics Ne­manja, a Chi­cago Fire 27-sze­res ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa nem hosszab­bít szer­ző­dést.

Ni­ko­lics Ne­manja, az MLS-ben sze­replő Chi­cago Fire 27-sze­res ma­gyar vá­lo­ga­tott já­té­kosa nem hosszab­bít szer­ző­dést.

FRISS HÍREK

Gólyahír, harmadszor is apuka lett a magyar focisztár

Gólyahír, harmadszor is apuka lett a magyar focisztár

Már három gyer­mek édes­apja.

Újabb tag­gal bő­vült Ni­ko­lics Ne­manja csa­ládja. A Chi­cago Fire tá­ma­dója már három gyer­mek édes­apja, két kis­lá­nyé és egy kisfiúé.

Nikolics távozásáról pletykálnak, hogyan tovább?

Nikolics távozásáról pletykálnak, hogyan tovább?

Be­szélt a jö­vő­jé­ről a ma­gyar gól­zsák. Ő is ér­te­sült a vele kap­cso­la­tos ta­lál­ga­tá­sok­ról, utá­nuk is járt.

Be­szélt a jö­vő­jé­ről a ma­gyar gól­zsák. Ő is ér­te­sült a vele kap­cso­la­tos ta­lál­ga­tá­sok­ról, utá­nuk is járt.

Ibrahimovic miatt szomorkodhat a magyar sztárfocista

Ibrahimovic miatt szomorkodhat a magyar sztárfocista

Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese, a Chi­cago Fire ve­re­sé­get szen­ve­dett az MLS első kö­ré­ben.

Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese, a Chi­cago Fire ve­re­sé­get szen­ve­dett az észak-ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság (MLS) első kö­ré­ben.

Mi történt? Új mezben fotózták Nikolicsot

Mi történt? Új mezben fotózták Nikolicsot

A 30 éves já­té­kos­ról ez­út­tal nem klubja me­zé­ben ké­szült kép. Jól si­ke­rült Ni­ko­lics Ne­manja de­bü­tá­lása a Sol­dier Fiel­den.

A 30 éves já­té­kos­ról ez­út­tal nem klubja me­zé­ben ké­szült kép. Jól si­ke­rült Ni­ko­lics Ne­manja de­bü­tá­lása a Sol­dier Fiel­den.

Visszatért Európába, váratlan helyen bukkant fel Nikolics

Visszatért Európába, váratlan helyen bukkant fel Nikolics Nemanja

Mün­chen­ben játsz­hat a csa­tár.

Bas­tian Schweins­teiger bú­csú­meccsén lép­het pá­lyára a ma­gyar csa­tár. Az el­len­fél a Bayern Mün­chen lesz kedd este.

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Örömhír a magyar focirajongóknak, nagy bejelentést tett Nikolics

Újabb bol­dog­ság a Vidi-csa­lád­ban. Így még nem örült mes­ter­hár­mas­nak az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó gól­zsák.

Nagy bejelentést tett a magyar futballsztár, amíg te aludtál

Nagy bejelentést tett a magyar futballsztár, amíg te aludtál

Öröm­hírt kür­tölt vi­lággá az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó csa­tár. Bol­do­gabb, mint a gól­ja­i­nál.

Öröm­hírt kür­tölt vi­lággá az Ame­ri­ká­ban lé­gi­ós­kodó csa­tár. Még sok­kal bol­do­gabb, mint a gól­ja­i­nál.

Elárulta nagy titkát a magyar sztársportoló

Elárulta nagy titkát a magyar sztársportoló

Az idei évad­ban már ki­lenc gól­nál jár az MLS-ben. Az NBC-nek azt is el­mondta, hogy a gril­le­zés az egyik ked­venc hob­bija. A hét­vé­gén a Dal­las ott­ho­ná­ban lép­nek pá­lyára Ni­ko­li­c­sék.

Az idei évad­ban már ki­lenc gól­nál jár az MLS-ben. Az NBC-nek azt is el­mondta, hogy a gril­le­zés az egyik ked­venc hob­bija. A hét­vé­gén a Dal­las ott­ho­ná­ban lép­nek pá­lyára Ni­ko­li­c­sék.

Hatalmas magyar siker, Nikolics újabb díjat söpört be Amerikában

Hatalmas magyar siker, Nikolics újabb díjat söpört be Amerikában

A ma­gyar tá­ma­dót vá­lasz­tot­ták meg az MLS leg­jobb­já­nak.

A ma­gyar tá­ma­dót vá­lasz­tot­ták meg az ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság leg­jobb­já­nak.

Ronccsá zúzták a kocsiját az ismert focistának

Hátborzongató baleset, ronccsá zúzták a kocsiját az ismert focistának

Ni­ko­lics csa­pat­társa volt az ál­do­zat.

Ni­ko­lics Ne­manja chi­ca­gói csa­pat­társa edzésre ment, ami­kor belé haj­tot­tak. Az üt­kö­zés­től fel­bo­rult a ko­csija.

Rég várt erre Nikolics, megtörte a rossz sorozatát

Rég várt erre Nikolics, megtörte a rossz sorozatát

Újra be­ta­lált a ma­gyar csa­tár.

Újra be­ta­lált a ma­gyar csa­tár, hét ta­lá­lat­nál jár a sze­zon­ban. A Chi­cago Fire a 6. he­lyen áll az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rú­gó­liga Ke­leti fő­cso­port­já­ban.

Hadüzenet az új kapitánytól, Rossi beleszállt a magyar foci sztárjába

Hadüzenet az új kapitánytól, Rossi beleszállt a magyar foci sztárjába

Nem csak a cím­zett­nek szól­nak a ke­mény sza­vak.

Nem csak a cím­zett­nek szól az üze­net. Ke­mény sza­vak a vá­lo­ga­tott újon­nan ki­ne­ve­zett olasz szak­ve­ze­tő­jé­től.

Alaposan elbántak Nikoliccsal, a rajongóival is kiszúrtak

Alaposan elbántak Nikoliccsal, a rajongóival is kiszúrtak

Fel­sza­kadt a szem­öl­döke a ma­gyar csa­tár­nak.

Fel­sza­kadt a szem­öl­döke a ma­gyar csa­tár­nak. A sebét össze is kel­lett varrni.

Az év vicce, ami a fociválogatottal történt az esti meccs előtt

Az év vicce, ami a fociválogatottal történt az esti meccs előtt

Most akkor ez a nyi­lat­ko­zat az el­len­fe­let mi­nő­síti, vagy a mi lab­da­rú­gá­sun­kat?

Madridból érkezhet sztár Nikolics mellé

Madridból érkezhet világsztár Nikolics mellé

Schweins­teiger után újabb klasszist csá­bít a ma­gyar lé­giós csa­pata.

Világ- és Eu­rópa-baj­nok, BL-győz­tes se­gít­ség? Bas­tian Schweins­teiger után újabb klasszist csá­bít a ma­gyar lé­giós ame­ri­kai csa­pata.

Ez tette a magyar focista, amíg te aludtál

Ez tette a magyar focista, amíg te aludtál

Az ötö­dik gól­ját sze­rezte.

Az ötö­dik gól­ját sze­rezte a vá­lo­ga­tott tá­madó. A Chi­cago Fire 2-1-re győ­zött a New York Red Bulls ellen az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Bombahír, világbajnok kapus igazolhat Nikolicsékhoz!

Bombahír, világbajnok kapus igazolhat Nikolicsékhoz!

Iker Ca­sil­las nyá­ron vált­hat csa­pa­tot.

A hírek sze­rint Iker Ca­sil­las a csa­lád­já­val együtt már el­dön­tötte, hogy el­hagyja Eu­ró­pát.

Erre ki számított? Ibrahimovic miatt szomorkodhat Nikolics

Erre ki számított? Ibrahimovic miatt szomorkodhat Nikolics

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója öt mér­kő­zé­sen négy gólt szer­zett az idei sze­zon­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dója öt mér­kő­zé­sen négy gólt szer­zett az idei sze­zon­ban.

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Dzsudzsák és Nikolics elbújhat: már ő a legértékesebb magyar focista

Ez aztán a meg­le­pe­tés! Tá­madó sztár­ja­in­kat együtt annyira tak­sál­ják, mint egy vá­lo­ga­tott­beli csa­pat­tár­su­kat.

Örömmámorban úszik Nikolics Nemanja, újra hős lett belőle

Örömmámorban úszik Nikolics, újra hős lett belőle

Nem csoda, győz­tes gólt lőtt.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­madó győz­tes gólt lőtt Chi­ca­gó­ban, így már a Fire sem nye­ret­len a baj­nok­ság­ban.

Újra boldog a magyar válogatott focista, ez az oka

Újra boldog a magyar válogatott focista, ez az oka

Ismét edzés­ben Ni­ko­lics. Az előző évad­ban gól­ki­rály volt az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Ismét edzés­ben Ni­ko­lics. A Port­land ellen lép­het pá­lyára leg­kö­ze­lebb. Az előző évad­ban gól­ki­rály volt az észak-ame­ri­kai profi lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Kelleti magát Nikolics, bekeményít Leekens: kinek van igaza?

Kelleti magát Nikolics, bekeményít Leekens: kinek van igaza?

Sza­vazz, me­lyi­kük­kel ér­tesz egyet! Egy kis ada­lék: a csa­tár­nak rö­vi­de­sen könnyebb dolga lesz a ha­za­u­ta­zás­sal.

Sza­vazz, me­lyi­kük­kel ér­tesz egyet ebben az ügy­ben!

Tiszta vizet öntött a pohárba Nikolics, bejelentést tett a válogatottról

Tiszta vizet öntött a pohárba Nikolics, bejelentést tett a válogatottról

A ma­gyar nem­zeti csa­pat­tal kap­cso­la­tos ter­ve­i­ről val­lott a gól­erős csa­tár.

Meghökkentő fotó, Nikolics még soha nem érezhette magát ilyen kicsinek

Meghökkentő fotó, Nikolics még soha nem érezhette magát ilyen kicsinek

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja ki­lá­to­ga­tott a Bulls meccsére. A Clip­pers ásza­i­val fo­tóz­ko­dott.

Dühösen utazott vissza Amerikába a magyar válogatott focista

Dühösen utazott vissza Amerikába a magyar válogatott focista

A 83. perc­ben állt be a skó­tok ellen, Ka­zahsz­tán ellen kezdő volt.

A vá­lo­ga­tot­tól rossz­ked­vűen tá­vozó Ni­ko­lics áp­ri­lis 1-jén már baj­no­kit ját­szik az Egye­sült Ál­la­mok­ban.

Kemény üzenet: Nikolics nem kér a magyar kispadból

Kemény üzenet: Nikolics nem kér a magyar kispadból

A Chi­cago Fire fut­bal­lis­tája ugyan­azt sze­retné csi­nálni a vá­lo­ga­tott­ban, mint a klub­csa­pa­tá­ban.

A Chi­cago Fire fut­bal­lis­tája ugyan­azt sze­retné csi­nálni a vá­lo­ga­tott­ban, mint a klub­csa­pa­tá­ban.

Nikolics remek fejessel üzent az ellenfeleknek

Retteghet Amerika, Nikolics remek fejessel üzent az ellenfeleknek

Ott foly­tatja, ahol ab­ba­hagyta.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár sze­rezte a Chi­cago Fire első gól­ját 2018-ban. Úgy tűnik, hogy ott foly­tatja, ahol ab­ba­hagyta.

Durva, régen volt magyar focista ennyire népszerű a világon

Durva, régen volt magyar focista ennyire népszerű a világon

Ott van a je­löl­tek kö­zött a ma­gyar csa­tár. Csü­tör­tö­kön az "Év ma­gyar lab­da­rú­gó­já­nak" vá­lasz­tot­ták.

Nikolics álomrajtot vett, mégsem lehet boldog

Nikolics álomrajtot vett, mégsem lehet boldog

Sal­lói Dá­niel örül­he­tett a mér­kő­zés végén. Az előző sze­zon­ban 24 ta­lá­lat­tal lett gól­ki­rály Ni­ko­lics.

Sal­lói Dá­niel örül­he­tett a mér­kő­zés végén. Az előző sze­zon­ban 24 ta­lá­lat­tal lett gól­ki­rály Ni­ko­lics Ne­manja. A Chi­cago első meccsét ját­szotta az idei évad­ban.

Nikolics a Bayern Münchenben? Reagált a magyar focista

Nikolics a Bayern Münchenben? Reagált a magyar focista

Me­gállná a he­lyét öt­szö­rös gól­ki­rá­lyunk még a német sztár­csa­pat­ban, Ro­bert Le­wan­dowski mö­gött is?

Me­gállná a he­lyét az öt­szö­rös gól­ki­rá­lyunk még a német sztár­csa­pat­ban, Ro­bert Le­wan­dowski mö­gött is? Iz­gal­mas fel­ve­tés, rá­adá­sul a sokak szá­mára me­rész­nek tűnő ki­je­len­tés nem akárki szá­já­ból hang­zott el!

Nikolics nagyot bukott, a játékosok nem ismerik el

Nikolics nagyot bukott, a játékosok nem ismerik el

Hiába lett gól­ki­rály, nem ő lett a leg­jobb. A klub­ve­ze­tők és a já­té­ko­sok le­sza­vaz­ták.

Hiába lett gól­ki­rály, nem ő lett a leg­jobb. A klub­ve­ze­tők és a já­té­ko­sok le­sza­vaz­ták a ma­gyar vá­lo­ga­tott tá­ma­dó­ját.

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

Nagy büszkeség: Nikolics különleges díjat kapott

Ő lett az Év újonca Ame­ri­ká­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár már az első sze­zon­já­ban gól­ki­rály lett Ame­ri­ká­ban, ez pedig elég volt, hogy őt vá­lasszák meg az Év újon­cá­nak.

Megfejtettük Nikolics titkát: világbajnok klasszis segítette

Megfejtettük Nikolics titkát: világbajnok klasszis segítette

Gól­zsá­kunk előre meg­érezte.

Gól­zsá­kunk előre meg­érezte. Va­ló­ban nagy a ha­son­ló­ság Pippo és Niko gólja kö­zött, de ta­lál­tunk egy-két nagy kü­lönb­sé­get is.

Nem csak győzelem: még egy jó hír a fociválogatottól

Nem csak győzelem: még egy jó hír a fociválogatottól

Bú­csú­zóul össze­kapta magát a csa­pat.

Bú­csú­zóul meg­em­be­relte magát a sé­rü­lé­sek­től ti­ze­delt ma­gyar csa­pat.

Pánik Nikolics miatt, az amerikaiak utolsó esélyről beszélnek

Pánik Nikolics miatt, az amerikaiak utolsó esélyről beszélnek

Hetek óta kín­ló­dik a ma­gyar csa­tár.

Hetek óta kín­ló­dik a ma­gyar csa­tár és csa­pata. Ko­ráb­ban a baj­noki cím­ről ál­mo­doz­tak, most már csak az utolsó le­he­tő­sé­gek­ben re­mény­ked­het­nek.

Szívszorító üzenetet kapott Nikolicstól a legnagyobb szurkolója

Szívszorító üzenetet kapott Nikolicstól a legnagyobb szurkolója

A Chi­cago Fire ma­gyar lé­gi­ósa meg­ható ké­pe­ket posz­tolt csa­lád­já­ról.

A Chi­cago Fire ma­gyar lé­gi­ósa meg­ható ké­pe­ket posz­tolt csa­lád­já­ról.

Nikolics ezzel üzent Storcknak

Nikolics ezzel üzent Storcknak

A vá­lo­ga­tott­ban való sze­rep­lés to­vábbra is kér­dé­ses Ni­ko­lics­nak.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban való sze­rep­lés to­vábbra is kér­dé­ses marad az MLS já­té­ko­sá­nak.

A világbajnokságra való kijutást ünnepli a magyar válogatott támadója

A világbajnokságra való kijutást ünnepli a magyar válogatott támadója

Ni­ko­lics Ne­manja na­gyon bol­dog volt a hét­fői se­lej­tező után. A szer­bek ki­ju­tá­sá­hoz gra­tu­lált kö­zös­ségi ol­da­lán.

Nikolics megnémult, az amerikaiak tudják az okát

Nikolics megnémult, az amerikaiak tudják az okát

Egye­lőre nem csi­nál­nak bűn­ba­kot a ma­gyar csa­tár­ból. A csa­pat­já­ték­ban ke­re­sik a gyen­gél­ke­dés okát.

Egye­lőre nem csi­nál­nak bűn­ba­kot a ma­gyar csa­tár­ból Chi­ca­gó­ban. A csa­pat­já­ték­ban ke­re­sik a gyen­gél­ke­dés okát.

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

Storck keményen beszólt Nikolics menedzserének

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya az An­dorra el­leni égés­ről, és a mel­lő­zött Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya az An­dorra el­leni égés­ről, és a mel­lő­zött Fu­tács Már­kó­ról is be­szélt.

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

A pályán üzent Storcknak a magyar válogatott csatár

Már a 14. gól­já­nál tart Ame­ri­ká­ban.

Ni­ko­lics egé­szen el­ké­pesztő for­má­ban ját­szik, 17 meccsen 14 gólt szer­zett Ame­ri­ká­ban. Csa­pata simán nyert a Ka­ká­val fel­álló el­len­fél ellen.

Megríkatta szurkolóját a magyar sztárcsatár

Ezt látni kell: megríkatta szurkolóját a magyar sztárcsatár

Ko­rábbi csa­pa­tá­nak is üzent.

A szom­bati ma­gyar baj­noki "döntő" előtt üzent ko­rábbi csa­pa­tá­nak a Chi­cago ásza. A szur­ko­ló­kat meg­ha­tot­ták a sza­vai.

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

Csodás győzelem, Nikolicsot nem lehet megállítani

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott. Sal­lói Dá­niel is gólt lőtt Ame­ri­ká­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott­nál mel­lő­zött tá­madó két gólt szer­zett, csa­pata az első helyre ug­rott. Sal­lói Dá­niel is gólt lőtt Ame­ri­ká­ban.

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

Gyerekei előtt tört csúcsra a válogatott ásza

Szen­zá­ci­ó­san in­dí­totta ame­ri­kai ka­land­ját a tá­madó, egy­előre meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik.

Szen­zá­ci­ó­san in­dí­totta ame­ri­kai ka­land­ját a tá­madó, egy­előre meg­ál­lít­ha­tat­lan­nak tűnik. Most a cím­vé­dőt szo­mo­rí­totta remek tel­je­sít­mé­nyé­vel.

Külföldi focicsapat üzent a magyar szurkolóknak

Külföldi focicsapat üzent a magyar szurkolóknak

Nem­zeti ün­ne­pünk al­kal­má­ból írtak.

A var­só­iak a nem­zeti ün­ne­pünk al­kal­má­ból írtak az itt­honi fut­ball­ba­rá­tok­nak. Nem csak Ni­ko­lics Ne­manja a ka­pocs.

Szenzációs siker, hibátlan maradt Nikolics csapata

Szenzációs siker, hibátlan maradt a magyar sztárjátékos csapata

Újra meg­vil­lant a ma­gyar tá­madó.

Tö­ké­le­tes elő­sze­zon­nal me­le­gí­tett be a tét­mér­kő­zé­sekre Ni­ko­lics Ne­manja együt­tese. Az utolsó edző­meccsen a ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár is meg­vil­lant.

Szenzáció, Nikolics világklasszis csapattársat kaphat

Szenzáció, Nikolics világklasszis csapattársat kaphat

A német vá­lo­ga­tott ko­rábbi kö­zép­pá­lyása kevés le­he­tő­sé­get ka­pott eddig Man­ches­ter­ben, most bru­tá­lis fi­ze­té­sért köl­töz­het Ame­ri­kába.

A német vá­lo­ga­tott ko­rábbi kö­zép­pá­lyása kevés le­he­tő­sé­get ka­pott eddig Man­ches­ter­ben, most bru­tá­lis fi­ze­té­sért köl­töz­het Ame­ri­kába.

A nagy magyar átigazolási kvíz

A nagy magyar átigazolási kvíz

A télen több ma­gyar fo­cista is csa­pa­tot vál­tott. Or­szá­gon belül is nagy volt a moz­gás, de sokan kül­föl­dön cse­rél­tek csa­pa­tot. Tesz­teld tu­dá­so­dat a Ri­post se­gít­sé­gé­vel!

A télen több ma­gyar fo­cista is csa­pa­tot vál­tott. Or­szá­gon belül is nagy volt a moz­gás, de sokan kül­föl­dön cse­rél­tek csa­pa­tot. Tesz­teld tu­dá­so­dat a Ri­post se­gít­sé­gé­vel!

Megható fotóval búcsúznak a magyar focistától

Megható búcsú a magyar focistától

Kedd este hi­va­ta­lossá vált, hogy az ame­ri­kai Chi­cago Fire fo­cis­tája lett Ni­ko­lics Ne­manja.

Kedd este hi­va­ta­lossá vált, hogy az ame­ri­kai Chi­cago Fire fo­cis­tája lett Ni­ko­lics Ne­manja. A len­gyel gól­ki­rály­tól klubja meg­ható fo­tó­val bú­csú­zott Fa­ce­boo­kon.

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

Mesterhármassal búcsúzott Nikolics

A ma­gyar csa­tár az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben.

A ma­gyar csa­tár min­den bi­zonnyal az utolsó mér­kő­zé­sét ját­szotta a Legia War­szawa szí­ne­i­ben. Rej­tély, hogy hol foly­tatja a tá­madó, több aján­lata is van.

Nikolics a Bajnokok Ligája nagy vesztese

Nikolics a Bajnokok Ligája nagy vesztese

A ma­gyar csa­tár álma va­lóra vált, de alig ka­pott le­he­tő­sé­get a so­ro­zat­ban.

A ma­gyar csa­tár álma ugyan va­lóra vált, de alig ka­pott le­he­tő­sé­get a so­ro­zat­ban. Az Eu­rópa-li­gá­ban ja­vít­hat, ha addig nem iga­zol el. Egy gólt lőtt, a Dort­mund­nak ta­lált be.

Csalódott a magyar csatár, mégis Angliába igazol?

Csalódott a magyar csatár, mégis Angliába igazol?

Ni­ko­lics 187 per­cet ka­pott a BL-ben.

Ni­ko­lics csak 187 per­cet ka­pott a Baj­no­kok Li­gá­já­ban, de így is elé­ge­dett tel­je­sít­mé­nyé­vel. Hal­lott az angol aján­lat­ról, de egy­előre bi­zony­ta­lan a jö­vője.

Meddig tűri ezt Nikolics? Storck átnéz rajta!

Meddig tűri ezt Nikolics? Storck átnéz rajta!

Le­gin­kább a kis­pa­don ül­dö­gél...

Len­gyel­or­szági gól­jai el­le­nére Ni­ko­lics Ne­manja leg­in­kább a kis­pa­don ül­dö­gél a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban. Mintha Bernd Storck nem szív­lelné a csa­tárt...

Kifakadt Storckra a válogatottba visszavágyó kapus

Kifakadt Storckra a válogatottba visszavágyó kapus

Sze­rinte nem volt tisz­tes­sé­ges, ahogy a német edző ke­zelte a ka­pus­hely­ze­tet az Eu­rópa-baj­nok­ság előtt.

Sze­rinte nem volt tisz­tes­sé­ges, ahogy a német edző ke­zelte a ka­pus­hely­ze­tet az Eu­rópa-baj­nok­ság előtt.

Visszaszólt az újságírónak a magyar válogatott csatár

Visszaszólt az újságírónak a magyar válogatott csatár

Ni­ko­lics Ne­manja nem hagyta magát.

Ni­ko­lics Ne­manja a ta­va­lyi remek év után idén ke­vésbé van jó for­má­ban. A len­gyel sajtó szóvá tette, hogy nagy meccsen nem vil­log a ma­gyar.

Miért nem kell senkinek Nikolics?

Miért nem kell senkinek Nikolics?

Úgy fest, a klub­já­ban is olyan sze­repre kár­hoz­tat­ják, mint a vá­lo­ga­tott­nál.

Na­gyon úgy fest, hogy a klub­já­ban is olyan sze­repre kár­hoz­tat­ják a ma­gyar gól­vá­gót, mint a ma­gyar vá­lo­ga­tott­ban.

Storck kirakja a kezdőből Szalait?

Storck kirakja a kezdőből Szalait?

A szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­lepő hú­zásra szán­hatja el magát. Ko­ráb­ban már Nor­vé­gia és Iz­land ellen is vá­rat­lant hú­zott. Böde, Ni­ko­lics vagy Né­meth lehet a kezdő.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­lepő hú­zásra szán­hatja el magát. Ko­ráb­ban már Nor­vé­gia és Iz­land ellen is meg­le­pőt hú­zott. Böde, Ni­ko­lics vagy Né­meth lehet a kezdő.

Hét év után láthatunk magyar BL-gólt

Hét év után láthatunk magyar BL-gólt

Ni­ko­lics Ne­manja óri­ási sza­bad­rú­gás gólt lőtt a hét­vé­gén.

Ni­ko­lics Ne­manja óri­ási sza­bad­rú­gás gólt lőtt a hét­vé­gén. Ha­son­lót ké­rünk tőle a Baj­no­kok Li­gá­já­ban is.

Hoppá, kirántják a talajt Nikolicsék lába alól!

Hoppá, kirántják a talajt Nikolicsék lába alól!

Új gyep dukál a var­sói hő­sök­nek.

Új gyep dukál a var­sói hő­sök­nek, a len­gyel csa­pat­nál a szur­ko­lók­ról sem fe­led­kez­nek meg. Az szinte biz­tos, hogy lesz igény a vá­sár­lásra.

Mi történt Nikoliccsal? Ennek semmi előjele nem volt

Mi történt Nikoliccsal? Ennek semmi előjele nem volt

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár klub­csa­pa­tát na­gyon el­ver­ték a Baj­no­kok Li­gája első kö­ré­ben.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csa­tár klub­csa­pa­tát na­gyon el­ver­ték a Baj­no­kok Li­gája első kö­ré­ben. Bernd Storck is ki­lá­to­ga­tott a mér­kő­zésre, nem va­ló­színű, hogy erre szá­mí­tott.

Miről beszél Storck? 876 percet a padon hagyott!

Miről beszél Storck? 876 percet a padon hagyott!

A ka­pi­tány arra pa­nasz­ko­dik, hogy nincs elég fo­cis­tája, aki já­ték­ban lenne.

Ezért nem vitte el senki Szalai Ádámot

Ezért nem vitte el senki Szalait

A vá­lo­ga­tott fo­cis­tája így is ren­ge­teg pénzt fog ke­resni.

Teg­nap le­zá­rult az át­iga­zo­lási idő­szak, de a ma­gyar csa­tár ma­radt a Hoffe­in­heim­nél. A vá­lo­ga­tott fo­cis­tája így is ren­ge­teg pénzt fog ke­resni.

Sztárklub vadászik a magyar foci csillagára

Sztárklub vadászik a magyar foci csillagára

Meg­csi­nálta a sze­ren­csé­jét? A gól­zsák vá­lo­gat­hat a jobb­nál jobb aján­la­tok kö­zött.

Így foszd ki a fogadóirodákat az Eb alatt!

Így foszd ki a fogadóirodákat az Eb alatt!

Akár ezer­sze­res pénzt is lehet nyerni!

A ma­gyar vá­lo­ga­tott jó sze­rep­lé­sé­vel óri­ási pén­ze­ket lehet ka­szálni. Ezer­sze­res pénzt is lehet nyerni!