Neymar

Neymar visszatért Barcelonába

Neymar visszatért Barcelonába, különleges helyen fotózták

A bra­zil fut­ball­sztár a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Forma-1-es Spa­nyol Nagy­dí­jat. Jó ba­rát­ját, Lewis Ha­mil­tont is tá­mo­gatta.

A bra­zil fut­ball­sztár a hely­szí­nen te­kin­tette meg a Forma-1-es Spa­nyol Nagy­dí­jat.

Hisztérikusan kikelt magából Neymar, ebből még baja lehet

Hisztérikusan kikelt magából Neymar, ebből még nagy baja lehet

A bra­zil fut­ball­sztár tel­je­sen ki­akadt.

A bra­zil fut­ball­sztár tel­je­sen ki­akadt, mi­u­tán a PSG ki­zu­hant a Baj­no­kok Li­gá­já­ból.

Áll a bál, Neymar nekiment egy szurkolónak a lelátón

Áll a bál, Neymar nekiment egy szurkolónak a lelátón

A PSG 2-0-ra is ve­ze­tett a Fran­cia Kupa dön­tő­jé­ben, de a Ren­nes egyen­lí­tett, és 11-esek­kel meg­nyerte a tró­feát.

A Paris Saint-Ger­main 2-0-ra is ve­ze­tett a Fran­cia Kupa dön­tő­jé­ben, de végül el­bukta a tró­feát.

Lőw Zsolt visszatér Lipcsébe, Neymar és Mbappé is megy vele

Lőw Zsolt visszatér Lipcsébe, Neymar és Mbappé is megy vele

Gu­lá­csi és Orbán nyá­ron vi­lág­sztá­rok ellen játsz­hat hazai pá­lyán. Mindez a ma­gyar edző­nek kö­szön­hető.

Gu­lá­csi és Orbán nyá­ron vi­lág­sztá­rok ellen játsz­hat hazai pá­lyán. Mindez a ma­gyar edző­nek kö­szön­hető.

Barátai előtt sírta el magát Neymar

Megható: Barátai előtt sírta el magát Neymar

A bra­zil fo­ci­sztár azt kí­vánta, bár­csak kap­hatna egy új láb­kö­zép­cson­tot a szü­le­tés­nap­jára. A csa­pat­tár­sai is vele vol­tak.

A bra­zil fo­ci­sztár azt kí­vánta, bár­csak kap­hatna egy új láb­kö­zép­cson­tot a szü­le­tés­nap­jára. A csa­pat­tár­sai is vele vol­tak.

Neymar ígéretet tett a Real Madriddal kapcsolatban

Neymar ígéretet tett a Real Madriddal kapcsolatban

Majd szól, ha lesz fej­le­mény.

A fran­cia PSG-ben fut­bal­lozó bra­zil sztár re­a­gált az át­iga­zo­lási plety­kákra. A 26 éves já­té­kos őszin­tén val­lott a be­il­lesz­ke­dési prob­lé­má­i­ról is.

Megijesztette az édesapját Lőw Zsolt

Ráijesztett az édesapjára a Svájcban pihenő Lőw Zsolt

A PSG ma­gyar pá­lya­edzője is gyak­rab­ban te­le­fo­nál haza a meg­szo­kott­nál.

A PSG ma­gyar pá­lya­edzője is gyak­rab­ban te­le­fo­nál haza a meg­szo­kott­nál. Ney­mar­ról is be­szélt a büszke apuka.

Nagyon rossz hírt kapott Neymar

Nagyon rossz hírt kapott Neymar

A Paris Saint-Ger­main lab­da­rú­gó­csa­pata hi­va­ta­los hon­lap­ján je­lezte, hogy a bra­zil klasszis két és fél hó­na­pig nem játsz­hat sé­rü­lés miatt.

A Paris Saint-Ger­main lab­da­rú­gó­csa­pata hi­va­ta­los hon­lap­ján je­lezte, hogy a bra­zil klasszis két és fél hó­na­pig nem játsz­hat sé­rü­lés miatt.

Úristen, mi történt Neymarral? Nagy változáson ment át a PSG sztárja

Úristen, mi történt Neymarral? Nagy változáson ment át a PSG sztárja

A bra­zil fut­ball­csil­lag meg­unta a régi fri­zu­rá­ját, ezért rasz­tás hajra vál­tott.

A bra­zil fut­ball­csil­lag meg­unta a régi fri­zu­rá­ját, ezért rasz­tás hajra vál­tott. Még videó is ké­szült az ese­mény­ről.

Most jelentették be, Neymar így távozhat Párizsból

Most jelentették be, Neymar így távozhat Párizsból

A bra­zil fut­ball­csil­lag ál­lí­tó­lag 160 mil­lió eu­ró­ért ki­vá­sá­rol­ható lesz a mos­tani szer­ző­dé­sé­ből. De csak 2020-tól.

A bra­zil fut­ball­csil­lag ál­lí­tó­lag 160 mil­lió eu­ró­ért ki­vá­sá­rol­ható lesz a mos­tani szer­ző­dé­sé­ből. De csak 2020-tól.

Messit és Neymart is kenterbe verte ez a 19 éves srác

Messit és Neymart is kenterbe verte ez a 19 éves srác

Mbappé a lista élére ug­rott.

Mbappé a lista élére ug­rott. A be­fu­tott vi­lág­sztá­rok csak a hátát nézik a vb-arany­ér­mes csa­tár­nak.

Magyar fociedzőtől tanul Neymar

Magyar fociedzőtől tanul Neymar

Dár­dai, Sza­bics és Rossi is szóba ke­rült.

Dár­dai Pál, Sza­bics Imre és Marco Rossi is szóba ke­rült. A Paris Saint-Ger­ma­in­nél vi­lág­sztá­rok­kal dol­gozó Lőw Zsolt kő­ke­mény ki­je­len­tést tett a vá­lo­ga­tott Eb-esé­lye­i­ről.

Lőw Zsolték rossz híreket kaptak

Lőw Zsolték rossz híreket kaptak

Baj­ban a Paris Saint-Ger­main, két kulcs­já­té­kos is meg­sé­rült a sors­döntő, Li­ver­pool el­leni Baj­no­kok Li­gája-ta­lál­kozó előtt.

Baj­ban a Paris Saint-Ger­main, két kulcs­já­té­kos is meg­sé­rült a sors­döntő, Li­ver­pool el­leni Baj­no­kok Li­gája-ta­lál­kozó előtt. Ma vár­nak vizs­gá­la­tok a két klasszisra.

Árulkodó mondatok: Neymar szeretne lelépni a PSG-től

Árulkodó mondatok: Neymar szeretne lelépni a PSG-től

Ko­rábbi csa­pat­társa sze­rint a bra­zil fut­ball­sztár újra a Bar­ce­lo­ná­ban akar ját­szani.

Ko­rábbi csa­pat­társa sze­rint a bra­zil fut­ball­sztár újra a Bar­ce­lo­ná­ban akar ját­szani.

Döbbenetes összeg, ismét Neymar a cél a Realnál

Döbbenetes összeg, ismét Neymar a cél a Realnál

Ismét Ney­marra haj­ta­nak.

Ismét a Real Mad­rid cél­ke­reszt­jé­ben ke­rült a Paris Saint-Ger­main já­té­kosa, Ney­mar.

Forró, meztelenül fekszik a kádban a nagymellű modell

Forró képek, meztelenül fekszik a kádban a nagymellű modell

Vi­vi­ane imádja mu­to­gatni a tes­tét.

Vi­vi­ane Bor­din imádja a világ elé tárni bá­jait. A bol­dog­sága akkor lenne tel­jes, ha Ney­mar is felfi­gyelne rá.

Világbajnok focista miatt lehet irigy Hosszú Katinka

Világbajnok focista miatt eszi a sárga irigység Hosszú Katinkát

Pá­rizs­ban járt LeB­ron James.

A baj­noknő ked­vence Pá­rizs­ban cse­rélt mezt Lőw Zsolt já­té­ko­sá­val. Ha már ott volt, Ney­mar­ral is le­pa­csi­zott.

Komoly elismerés, Lőw Zsolt kívánságát lesi Neymar a PSG-nél

Komoly elismerés, Lőw Zsolt kívánságát lesi Neymar a PSG-nél

Egyre in­kább be­fo­gad­ják a sztá­rok.

A Lip­csét el­ha­gyó ma­gyar edző meg­il­le­tő­dött­sége fo­lya­ma­to­san csök­ken. A Pá­rizs­ban fut­bal­lozó sztá­rok is egyre in­kább be­fo­gad­ják.

Jókora meglepetés, Neymar visszatért Barcelonába

Jókora meglepetés, Neymar visszatért Barcelonába

Ney­mar ta­valy nyá­ron hagyta el a Bar­ce­lo­nát, a bra­zil fo­cista most vissza­tért a ka­ta­lán vá­rosba.

Ney­mar ta­valy nyá­ron hagyta el a Bar­ce­lo­nát, a bra­zil fo­cista most vissza­tért a ka­ta­lán vá­rosba.

Neymar megható üzenetet küldött a kisfiának

Neymar megható üzenetet küldött a kisfiának

A fo­ci­sztár gyer­meke már 7 éves.

A bra­zil fut­ball­sztár gyer­meke pén­te­ken ün­ne­pelte a he­te­dik szü­le­tés­nap­ját. Apja nem fe­led­ke­zett el a nagy nap­ról a PSG meccsén.

Magyar világsiker lett a balatoni beton pingpongasztalból

Magyar világsiker lett a balatoni beton pingpongasztalból

Dzs­u­dzsák és Ney­mar is ra­jong érte.

Ez köti össze Dzs­u­dzsá­kot és Ney­mart. Gyurta Dá­niel is a teq­ball vi­lág­csú­csot je­lentő elő­re­lé­pé­sét ün­ne­pelte Ja­kar­tá­ban. S közel a kö­vet­kező mér­földkő.

Bankot robbantott Neymar, ettől mindenki megdöbbent

Bankot robbantott Neymar, ettől mindenki megdöbbent

A bra­zil fut­ball­sztár pó­ke­re­zés­sel mú­latta az időt, a végén nem kevés pénz­zel me­he­tett haza.

A bra­zil fut­ball­sztár pó­ke­re­zés­sel mú­latta az időt, a végén nem kevés pénz­zel me­he­tett haza.

Világszenzáció, Neymarékat hazaküldték a vb-ről!

Világszenzáció, Neymarékat hazaküldték a világbajnokságról!

Bel­gium ju­tott be az elő­dön­tőbe.

A bra­zil csa­pa­tot Bel­gium ál­lí­totta meg a ne­gyed­dön­tő­ben. Biz­tos, hogy eu­ró­pai csa­paté lesz az arany­érem.

Neymar is Lipcsébe mehet Lőw Zsoltért cserébe

Neymar is Lipcsébe mehet Lőw Zsoltért cserébe

Nem csak pénzt kér­nek érte a PSG-től.

Nem csak pénzt kér­nek a né­me­tek a PSG-től a ma­gyar edző­ért. Va­ló­já­ban ez az immár több mint egy hó­napja tartó hu­za­vona oka?

Ez tényleg durva: páros lábbal szálltak bele Neymarba

Ez tényleg durva: páros lábbal szálltak bele Neymarba

A bra­zi­lok ki­esé­ses után a me­xi­kó­iak sztárja szólt be a PSG já­té­ko­sá­nak. Na­gyon vár­ha­tott már erre a pil­la­natra.

A bra­zi­lok ki­esé­ses után a me­xi­kó­iak sztárja szólt be a PSG já­té­ko­sá­nak. Na­gyon vár­ha­tott már erre a pil­la­natra.

Rekordot döntött Brazília, Neymarnak köszönhetik

Rekordot döntött Brazília, Neymarnak köszönhetik

Be­ju­tott a ne­gyed­dön­tőbe a bra­zil vá­lo­ga­tott. Ney­mar és Fir­mino is be­ta­lált Me­xikó ellen.

Be­ju­tott a ne­gyed­dön­tőbe a bra­zil vá­lo­ga­tott. Ney­mar és Fir­mino is be­ta­lált Me­xikó ellen. A belga-japán győz­te­sé­vel ját­sza­nak.

Neymar így köszöntötte fel a születésnapos Messit

Neymar így köszöntötte fel a születésnapos Messit

Nem fe­led­ke­zett meg ba­rát­já­ról.

A bra­zil klasszis sem fe­led­ke­zett meg Ar­gen­tína le­gen­dá­já­ról. Messi ked­den Ni­gé­ria ellen lő­heti a nyol­cad­dön­tőbe a sok kri­ti­kát kapó ar­gen­ti­no­kat.

Csak szenvednek a vb-n a kifacsart sztárok

Csak szenvednek a vb-n a kifacsart sztárok

Ezért ár­nyé­kuk most ön­ma­guk­nak Mes­siék?

Messi, Ney­mar, Özil, De Gea és tár­saik: ezért csak ár­nyé­kuk ön­ma­guk­nak a sze­zon végén a lab­da­rú­gás vi­lág­klasszi­sai? Sok ra­jongó csa­ló­dott...

Áll a bál, Neymart támadják a brazilok

Áll a bál, Neymart támadják a brazilok

Két mér­kő­zést kö­ve­tően négy pont­tal áll a bra­zil vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ney­mart fo­lya­ma­to­san kri­ti­zál­ják.

Két mér­kő­zést kö­ve­tően négy pont­tal áll a bra­zil vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ney­mart fo­lya­ma­to­san kri­ti­zál­ják.

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok meccse előtt

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok meccse előtt

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Óriási tehertől szabadult Messi és Neymar: éhező gyerekekért fociznak

Óriási tehertől szabadult Messi és Neymar: éhező gyerekekért fociznak

Sok kri­tika érte a vb szpon­zo­rát a visszás rek­lám­ak­ció miatt.

Sok kri­tika érte a vb szpon­zo­rát a visszás rek­lám­ak­ció miatt.

Merész fotó: kipakolta hatalmas kebleit Neymar excsaja

Merész fotó: kipakolta hatalmas kebleit Neymar excsaja

Nem elő­ször csi­nálta ezt meg.

A szerb mo­dell meg­ál­lás nél­kül tolja fel a szexi ké­pe­ket az Ins­tag­ramra.

Lekerül a melltartó is: szexi fehérneműs film Neymarról és szerelméről

Lekerül a melltartó is: szexi fehérneműs film Neymarról és szerelméről

Az álom­pár 50 ár­nya­lata. Egy­másba ga­ba­lyod­tak ren­de­sen a sző­nye­gen és a ka­na­pén is. Túl­fű­tött rek­lám­vi­deó ké­szült róluk.

Fordulat Neymar átigazolási ügyében, kitálalt a Real edzője

Fordulat Neymar átigazolási ügyében, kitálalt a Real edzője

Zi­dane őszin­tén vá­la­szolt.

Zi­dane sen­ki­től nem kérte a bra­zil fut­ball­szár meg­szer­zé­sét. De a fran­cia edző akkor sem bán­kódna, ha össze­jönne az üzlet.

Sokkot kaptak a rajongók: Neymar új frizurát villantott

Sokkot kaptak a rajongók: Neymar új frizurát villantott

Erre senki nem szá­mí­tott!

A sé­rü­lé­sé­ből lá­ba­dozó fo­ci­sztár most ráér hü­lyés­kedni. Leg­utóbb a haján vál­toz­tat­tak drasz­ti­ku­san.

Neymar szembeköpte Messit: mindenkit megdöbbentett a futballsztár!

Neymar szembeköpte Messit: mindenkit megdöbbentett a futballsztár!

A PSG csil­laga szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

A PSG csil­laga szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

Magyar edző lehet Neymar főnöke

Magyar edző lehet Neymar főnöke Párizsban

Óri­ási ki­hí­vás vár az évek óta kül­föl­dön dol­gozó honfi­tár­sunkra.

Óri­ási ki­hí­vás vár az évek óta kül­föl­dön dol­gozó honfi­tár­sunkra. A nagay kér­dés per­sze az, vajon hogy dönt a fi­a­tal szak­em­ber?

Párizsi döbbenet: brutális dolgot követel Neymar a PSG-től

Párizsi döbbenet: brutális dolgot követel Neymar a PSG-től

A fut­ball­sztár fi­ze­tés­eme­lésre hajt.

A bra­zil fut­ball­sztár je­len­legi fi­ze­té­sé­nek majd­nem a dup­lá­ját sze­retné meg­kapni a kö­vet­kező sze­zon­tól.

Kínos fotó, Neymar ezúttal túl messzire ment

Kínos fotó, Neymar ezúttal túl messzire ment

A je­len­leg sé­rült sztár fur­csa módon em­lé­ke­zett meg a tu­dós­ról. A ra­jon­gók­nak nem tet­szett a kép.

A je­len­leg sé­rült sztár fur­csa módon em­lé­ke­zett meg a tu­dós­ról. A ra­jon­gók­nak nem tet­szett a kép, tisz­te­let­len­ség­nek tar­tot­ták.

Nagy a baj Neymarnál, kerekesszékben a világsztár

Nagy a baj Neymarnál, kerekesszékben a világsztár

Hogy lesz ebből vb-rész­vé­tel? Sú­lyo­sabb a sé­rü­lése, mint ahogy ko­ráb­ban sej­tet­ték.

Hogy lesz ebből vb-rész­vé­tel? Sú­lyo­sabb a sé­rü­lése, mint ahogy ko­ráb­ban sej­tet­ték.

Itt a lehetőség, hogy találkozz Neymar Jr-ral!

Itt a lehetőség, hogy találkozz Neymar Jr-ral!

A 2017-es Ney­mar Jr's Five fut­ball­baj­nok­ság idén még na­gyobb me­zőnnyel star­tol és min­den ed­di­gi­nél iz­gal­ma­sabb meccse­ket ígér.

Palvin Barbi elődje az utódja: észbontóan szexi lánnyal jár Neymar

Palvin Barbi elődje az utódja: észbontóan szexi lánnyal jár Neymar

Hol össze­jön­nek, hol sza­kí­ta­nak. Foly­ta­tó­dik a zak­la­tott ro­mánc: a szín­pad­nál estek egy­más­nak, nyal­ták-fal­ták egy­mást.

Hoppá, újra Neymar helyzete a téma a PSG-nél

Hoppá, újra Neymar helyzete a téma a PSG-nél

Az egyik csa­pat­társa ko­tyogta ki, hogy fo­lya­ma­to­san ki­vé­te­lez­nek a bra­zil csil­lag­gal. Ez rajta kívül még egy já­té­kosra igaz.

Az egyik csa­pat­társa ko­tyogta ki, hogy fo­lya­ma­to­san ki­vé­te­lez­nek a bra­zil csil­lag­gal. Ez rajta kívül még egy já­té­kosra igaz.

Kikandikáló mellel üzent Neymarról Palvin Barbi

Kikandikáló mellel üzent Neymarról Palvin Barbi

Me­gint egy helyre ke­ve­red­tek.

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell és a világ leg­drá­gább fo­cis­tája megint egy helyre ke­ve­re­dett - ez­út­tal egy ma­ga­zin­ban.

Palvin Barbi helyett már másik szexi világsztár pózol Neymar oldalán

Palvin Barbi helyett már másik szexi világsztár pózol Neymar oldalán

A világ leg­drá­gább fo­cis­tája egy egész estét töl­tött az ame­ri­kai éne­kes­nő­vel.

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Rá­adá­sul még csak fo­gal­muk sem volt róla. A közös prog­ram oka Ney­mar, bár a mo­dell ese­té­ben a ra­jon­gás köl­csö­nös­nek tűnik.

Rá­adá­sul még csak fo­gal­muk sem volt róla. A közös prog­ram oka Ney­mar, bár a mo­dell ese­té­ben a ra­jon­gás köl­csö­nös­nek tűnik.

Terroristák miatt mond le a válogatottságról Lionel Messi

Terroristák miatt mond le a válogatottságról Lionel Messi

Az ar­gen­tin tá­madó félti csa­lád­ját, kér­dé­ses a vb-n való sze­rep­lése.

Az ar­gen­tin tá­madó félti csa­lád­ját, kér­dé­ses szá­mára a vb-n való sze­rep­lése.

Ijesztőre sikeredett Neymar új frizurája

Ijesztőre sikeredett Neymar új frizurája

A Paris Saint-Ger­main já­té­kosa sok­koló haj­jal állt elő Hal­lo­ween al­kal­má­ból.

A Paris Saint-Ger­main já­té­kosa sok­koló haj­jal állt elő Hal­lo­ween al­kal­má­ból.

Ki akarják végezni Messit és Neymart

Ki akarják végezni Messit és Neymart

A ter­ro­ris­ták nyíl­tan üzen­tek a két já­té­kos­nak, fegy­ve­res őri­ze­tet kap­tak.

A ter­ro­ris­ták nyíl­tan üzen­tek a két lab­da­rú­gó­nak, akik fegy­ve­res őrö­ket kap­tak. Bár a vé­de­lem hoz­hat némi meg­nyug­vást, az élet­ve­szé­lyes üze­ne­tek ko­moly lelki nyo­más alatt tart­hat­ják a fo­cis­tá­kat.

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni.

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni. Pedig több­ször is test­kö­zel­ből ta­pasz­tal­hatta, mit tud a neves kol­léga.

Cavani beintett a kiállított Neymarnak

Cavani beintett a kiállított Neymarnak

A PSG uru­guayi lab­da­rú­gója pon­tot tett a Ney­mar­ral ví­vott csa­tára.

A PSG uru­guayi lab­da­rú­gója vég­le­ges pon­tot tett a Ney­mar­ral ví­vott csa­tára.

Neymar csak árában a legjobb brazil

Neymar csak árában a legjobb brazil

Ko­rábbi arany­lab­dá­sok­nál is jóval ke­ve­seb­bet adtak, mint Ney­ma­rért.

Ko­rábbi arany­lab­dá­sok­nál is jóval ke­ve­seb­bet adtak, mint Ney­ma­rért. Ro­nal­dinho hozzá ké­pest ap­ró­ért vál­tott, de a többi le­gen­dás bra­zil lab­da­rúgó is.

Drága és felizgult, Neymar nagyot bukhat a Palvin-randin

Drága és felizgult, Neymar nagyot bukhat a Palvin-randin

Több sza­bályt is meg­sze­gett a bra­zil sztár azért, hogy a ma­gyar mo­del­lel tölt­hesse az éj­sza­kát.

Több sza­bályt is meg­sze­gett a bra­zil sztár azért, hogy a ma­gyar mo­del­lel tölt­hesse az éj­sza­kát.

Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Micsoda buli! Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Ez­út­tal Lon­don­ban fu­tot­tak össze.

A ma­gyar mo­dell és a Forma-1-es brit sztár Lon­don­ban fu­tott össze, Ney­mar sem ma­radt ki a jóból.

Elsírta magát a Barcelonát elhagyó sztár

Elsírta magát a Barcelonát elhagyó sztár

A bra­zil klasszis el­ér­zé­ke­nyült.

A bra­zil klasszis el­ér­zé­ke­nyült a kez­dő­kör­ben. A ta­lál­ko­zón végül re­me­kelt a Bar­ce­lo­nát a nyá­ron el­ha­gyó tá­madó. Két gólt szer­zett.

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

A szur­ko­lók úgy tom­bol­tak a bra­zil sztár­fo­cis­tá­nak ott­hont adó ho­tel­nél, mintha máris meg­nyer­ték volna a BL-t.

A szur­ko­lók úgy tom­bol­tak a bra­zil fo­cis­tá­nak ott­hont adó ho­tel­nél, mintha máris meg­nyer­ték volna a BL-t.

Váratlan bejelentés, ide igazolt Neymar

Váratlan bejelentés, ide igazolt Neymar

Tény­leg a bra­zil vi­lág­sztár lesz a világ leg­drá­gább fo­cis­tája.

Tény­leg a bra­zil vi­lág­sztár lesz a világ leg­drá­gább fo­cis­tája.