Neymar

Messit és Neymart is kenterbe verte ez a 19 éves srác

Messit és Neymart is kenterbe verte ez a 19 éves srác

Mbappé a lista élére ug­rott.

Mbappé a lista élére ug­rott. A be­fu­tott vi­lág­sztá­rok csak a hátát nézik a vb-arany­ér­mes csa­tár­nak.

Most jelentették be, Neymar így távozhat Párizsból

Most jelentették be, Neymar így távozhat Párizsból

A bra­zil fut­ball­csil­lag ál­lí­tó­lag 160 mil­lió eu­ró­ért ki­vá­sá­rol­ható lesz a mos­tani szer­ző­dé­sé­ből. De csak 2020-tól.

A bra­zil fut­ball­csil­lag ál­lí­tó­lag 160 mil­lió eu­ró­ért ki­vá­sá­rol­ható lesz a mos­tani szer­ző­dé­sé­ből. De csak 2020-tól.

Úristen, mi történt Neymarral? Nagy változáson ment át a PSG sztárja

Úristen, mi történt Neymarral? Nagy változáson ment át a PSG sztárja

A bra­zil fut­ball­csil­lag meg­unta a régi fri­zu­rá­ját, ezért rasz­tás hajra vál­tott.

A bra­zil fut­ball­csil­lag meg­unta a régi fri­zu­rá­ját, ezért rasz­tás hajra vál­tott. Videó is ké­szült az ese­mény­ről.

Magyar fociedzőtől tanul Neymar

Magyar fociedzőtől tanul Neymar

Dár­dai Pál, Sza­bics Imre és Marco Rossi is szóba ke­rült. A PSG-nél vi­lág­sztá­rok­kal dol­gozó Lőw Zsolt kő­ke­mény ki­je­len­tést tett a vá­lo­ga­tott Eb-esé­lye­i­ről.

Dár­dai Pál, Sza­bics Imre és Marco Rossi is szóba ke­rült. A PSG-nél vi­lág­sztá­rok­kal dol­gozó Lőw Zsolt kő­ke­mény ki­je­len­tést tett a vá­lo­ga­tott Eb-esé­lye­i­ről.

Árulkodó mondatok: Neymar szeretne lelépni a PSG-től

Árulkodó mondatok: Neymar szeretne lelépni a PSG-től, ide igazolna

A pénz miatt buk­hat el az üzlet.

Ko­rábbi csa­pat­társa sze­rint a bra­zil fut­ball­sztár újra a Bar­ce­lo­ná­ban akar ját­szani. A pénz miatt buk­hat el az üzlet.

Döbbenetes összeg, ismét Neymar a cél a Realnál

Döbbenetes összeg, ismét Neymar a cél a Realnál

Ismét Ney­marra haj­ta­nak.

Ismét a Real Mad­rid cél­ke­reszt­jé­ben ke­rült a Paris Saint-Ger­main já­té­kosa, Ney­mar.

Lőw Zsolték rossz híreket kaptak

Lőw Zsolték rossz híreket kaptak

Baj­ban a Paris Saint-Ger­main, két kulcs­já­té­kos is meg­sé­rült a sors­döntő, Li­ver­pool el­leni Baj­no­kok Li­gája-ta­lál­kozó előtt.

Baj­ban a Paris Saint-Ger­main, két kulcs­já­té­kos is meg­sé­rült a sors­döntő, Li­ver­pool el­leni Baj­no­kok Li­gája-ta­lál­kozó előtt. Ma vár­nak vizs­gá­la­tok a két klasszisra.

Világbajnok focista miatt eszi a sárga irigység Hosszú Katinkát

Világbajnok focista miatt eszi a sárga irigység Hosszú Katinkát

A baj­noknő ked­vence Pá­rizs­ban cse­rélt mezt Lőw Zsolt já­té­ko­sá­val.

A baj­noknő ked­vence Pá­rizs­ban cse­rélt mezt Lőw Zsolt já­té­ko­sá­val. Ha már ott volt, Ney­mar­ral is le­pa­csi­zott.

Forró képek, meztelenül fekszik a kádban a nagymellű modell

Forró képek, meztelenül fekszik a kádban a nagymellű modell

Vi­vi­ane Bor­din imádja a világ elé tárni bá­jait.

Vi­vi­ane Bor­din imádja a világ elé tárni bá­jait. A bol­dog­sága akkor lenne tel­jes, ha Ney­mar is felfi­gyelne rá.

Jókora meglepetés, Neymar visszatért Barcelonába

Jókora meglepetés, Neymar visszatért Barcelonába

Ney­mar ta­valy hagyta el a Bar­cát.

Ney­mar ta­valy nyá­ron hagyta el a Bar­ce­lo­nát, a bra­zil fo­cista most vissza­tért a ka­ta­lán vá­rosba.

Neymar megható üzenetet küldött a kisfiának

Neymar megható üzenetet küldött a kisfiának

A fo­ci­sztár gyer­meke már 7 éves.

A bra­zil fut­ball­sztár gyer­meke pén­te­ken ün­ne­pelte a he­te­dik szü­le­tés­nap­ját. Apja nem fe­led­ke­zett el a nagy nap­ról a PSG meccsén.

Magyar világsiker lett a balatoni beton pingpongasztalból

Magyar világsiker lett a balatoni beton pingpongasztalból

Ez köti össze Dzs­u­dzsá­kot és Ney­mart. Gyurta Dá­niel is a teq­ball vi­lág­csú­csot je­lentő elő­re­lé­pé­sét ün­ne­pelte Ja­kar­tá­ban.

Ez köti össze Dzs­u­dzsá­kot és Ney­mart. Gyurta Dá­niel is a teq­ball vi­lág­csú­csot je­lentő elő­re­lé­pé­sét ün­ne­pelte Ja­kar­tá­ban. Rá­adá­sul kezd kör­vo­na­la­zódni a kö­vet­kező mér­földkő, mely a sport leg­ma­ga­sabb szint­jét je­lenti. Hogy mi a siker titka? Máris mond­juk!

Komoly elismerés, Lőw Zsolt kívánságát lesi Neymar a PSG-nél

Komoly elismerés, Lőw Zsolt kívánságát lesi Neymar a PSG-nél

A ma­gyar edző meg­il­le­tő­dött­sége fo­lya­ma­to­san csök­ken. A sztá­rok is egyre in­kább be­fo­gad­ják.

A ma­gyar edző meg­il­le­tő­dött­sége fo­lya­ma­to­san csök­ken. A sztá­rok is egyre in­kább be­fo­gad­ják.

Nem semmi, bankot robbantott Neymar

Bankot robbantott Neymar, ettől mindenki megdöbbent

A bra­zil fut­ball­sztár nem kevés pénz­zel me­he­tett haza.

A bra­zil fut­ball­sztár pó­ke­re­zés­sel mú­latta az időt, a végén nem kevés pénz­zel me­he­tett haza.

Messi és C. Ronaldo már a múlt, a semmiből jöttek a vb új sztárjai

Messi és C. Ronaldo már a múlt, a semmiből jöttek a vb új sztárjai

Sosem késő be­rob­banni! Vil­log­nak a torna nagy fel­fe­de­zet­tei, ta­nul­sá­gos, hon­nan és ho­gyan ju­tot­tak idáig.

Ez tényleg durva: páros lábbal szálltak bele Neymarba

Ez tényleg durva: páros lábbal szálltak bele Neymarba

A me­xi­kó­iak nem fe­lej­te­nek.

A bra­zi­lok ki­esé­ses után a me­xi­kó­iak sztárja szólt be a PSG já­té­ko­sá­nak. Na­gyon vár­ha­tott már erre a pil­la­natra.

Áll a bál, Neymart támadják a brazilok

Áll a bál, Neymart támadják a brazilok

Két mér­kő­zést kö­ve­tően négy pont­tal áll a bra­zil vá­lo­ga­tott.

Két mér­kő­zést kö­ve­tően négy pont­tal áll a bra­zil vá­lo­ga­tott a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon. Ney­mart fo­lya­ma­to­san kri­ti­zál­ják.

Világszenzáció, Neymarékat hazaküldték a világbajnokságról!

Világszenzáció, Neymarékat hazaküldték a világbajnokságról!

A bra­zil csa­pa­tot Bel­gium ál­lí­totta meg a ne­gyed­dön­tő­ben.

A bra­zil csa­pa­tot Bel­gium ál­lí­totta meg a ne­gyed­dön­tő­ben. Biz­tos, hogy eu­ró­pai csa­paté lesz az arany­érem.

Neymar is Lipcsébe mehet Lőw Zsoltért cserébe

Neymar is Lipcsébe mehet Lőw Zsoltért cserébe

Nem csak pénzt kér­nek érte a PSG-től.

Nem csak pénzt kér­nek a né­me­tek a PSG-től a ma­gyar edző­ért. Va­ló­já­ban ez az immár több mint egy hó­napja tartó hu­za­vona oka?

Rekordot döntött Brazília, Neymarnak köszönhetik

Rekordot döntött Brazília, Neymarnak köszönhetik

Me­xi­kó­nak nem volt esé­lye.

Be­ju­tott a ne­gyed­dön­tőbe a bra­zil vá­lo­ga­tott. Ney­mar és Fir­mino is be­ta­lált Me­xikó ellen. A Bel­gium-Japán ta­lál­kozó győz­te­sé­vel ját­szik Bra­zí­lia a ne­gyed­dön­tő­ben.

Neymar így köszöntötte fel a születésnapos Messit

Neymar így köszöntötte fel a születésnapos Messit

A bra­zil klasszis sem fe­led­ke­zett meg Ar­gen­tína le­gen­dá­já­ról. Messi ked­den Ni­gé­ria ellen bi­zo­nyít­hat.

A bra­zil klasszis sem fe­led­ke­zett meg Ar­gen­tína le­gen­dá­já­ról. Messi ked­den Ni­gé­ria ellen bi­zo­nyít­hat.

Óriási tehertől szabadult Messi és Neymar: éhező gyerekekért fociznak

Óriási tehertől szabadult Messi és Neymar: éhező gyerekekért fociznak

Sok kri­tika érte a vi­lág­baj­nok­ság szpon­zo­rát a visszás rek­lám­ak­ció miatt. Til­ta­ko­zott a bra­zil ka­pi­tány is.

Merész fotó: kipakolta hatalmas kebleit Neymar excsaja

Merész fotó: kipakolta hatalmas kebleit Neymar excsaja

Nem elő­ször csi­nálta ezt meg.

A szerb mo­dell meg­ál­lás nél­kül tolja fel a szexi ké­pe­ket az Ins­tag­ramra.

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok meccse előtt

Nem várt bejelentést tettek Neymarról a brazilok meccse előtt

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Az edzője sze­rint nem 100 szá­za­lé­kos a PSG sztárja. Azért új fri­zu­rát már csi­nál­ta­tott ma­gá­nak.

Lekerül a melltartó is: szexi fehérneműs film Neymarról és párjáról

Lekerül a melltartó is: szexi fehérneműs film Neymarról és szerelméről

Az álom­pár 50 ár­nya­lata. Egy­másba ga­ba­lyod­tak a sző­nye­gen és a ka­na­pén is. Túl­fű­tött videó!

Az álom­pár 50 ár­nya­lata. Egy­másba ga­ba­lyod­tak a sző­nye­gen és a ka­na­pén is. Túl­fű­tött videó!

Ez durva, Neymar szembeköpte Messit!

Neymar szembeköpte Messit: mindenkit megdöbbentett a futballsztár!

A PSG csil­laga szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

A PSG csil­la­gá­nak lesz miért ma­gya­ráz­kod­nia, szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

Magyar edző lehet Neymar főnöke

Magyar edző lehet Neymar főnöke Párizsban

Óri­ási ki­hí­vás vár az évek óta kül­föl­dön dol­gozó honfi­tár­sunkra.

Óri­ási ki­hí­vás vár az évek óta kül­föl­dön dol­gozó honfi­tár­sunkra. A nagay kér­dés per­sze az, vajon hogy dönt a fi­a­tal szak­em­ber?

Fordulat Neymar átigazolási ügyében, kitálalt a Real edzője

Fordulat Neymar átigazolási ügyében, kitálalt a Real edzője

Zi­dane sen­ki­től nem kérte a bra­zil fut­ball­szár meg­szer­zé­sét. De a fran­cia edző akkor sem bán­kódna, ha össze­jönne az üzlet.

Zi­dane sen­ki­től nem kérte a bra­zil fut­ball­szár meg­szer­zé­sét. De a fran­cia edző akkor sem bán­kódna, ha össze­jönne az üzlet.

Párizsi döbbenet: brutális dolgot követel Neymar a PSG-től

Párizsi döbbenet: brutális dolgot követel Neymar a PSG-től

A bra­zil fut­ball­sztár je­len­legi fi­ze­té­sé­nek majd­nem a dup­lá­ját sze­retné meg­kapni a kö­vet­kező sze­zon­tól.

A bra­zil fut­ball­sztár je­len­legi fi­ze­té­sé­nek majd­nem a dup­lá­ját sze­retné meg­kapni a kö­vet­kező sze­zon­tól.

Sokkot kaptak a rajongók: Neymar új frizurát villantott

Sokkot kaptak a rajongók: Neymar új frizurát villantott

A sé­rü­lé­sé­ből lá­ba­dozó fo­ci­sztár most ráér hü­lyés­kedni. Leg­utóbb a haján vál­toz­tat­tak drasz­ti­ku­san.

A sé­rü­lé­sé­ből lá­ba­dozó fo­ci­sztár most ráér hü­lyés­kedni. Leg­utóbb a haján vál­toz­tat­tak drasz­ti­ku­san.

Kínos fotó, Neymar ezúttal túl messzire ment

Kínos fotó, Neymar ezúttal túl messzire ment

Fur­csa módon em­lé­ke­zett meg.

A je­len­leg sé­rült sztár fur­csa módon em­lé­ke­zett meg a tu­dós­ról. A ra­jon­gók­nak nem tet­szett a kép, tisz­te­let­len­ség­nek tar­tot­ták.

Nagy a baj Neymarnál, kerekesszékben a világsztár

Nagy a baj Neymarnál, kerekesszékben a világsztár

Hogy lesz ebből vb-rész­vé­tel?

Hogy lesz ebből vb-rész­vé­tel? Sú­lyo­sabb a mű­tétre váró PSG-csil­lag sé­rü­lése, mint ahogy ko­ráb­ban sej­tet­ték.

Hoppá, újra Neymar helyzete a téma a PSG-nél

Hoppá, újra Neymar helyzete a téma a PSG-nél

Ki­vé­te­lez­nek vele Pá­rizs­ban.

Az egyik csa­pat­társa ko­tyogta ki, hogy fo­lya­ma­to­san ki­vé­te­lez­nek a bra­zil csil­lag­gal. Ez rajta kívül még egy já­té­kosra igaz.

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Rá­adá­sul fo­gal­muk sem volt...

Rá­adá­sul még csak fo­gal­muk sem volt róla. A közös prog­ram oka Ney­mar, bár a mo­dell ese­té­ben a ra­jon­gás köl­csö­nös­nek tűnik.

Itt a lehetőség, hogy találkozz Neymar Jr-ral!

Itt a lehetőség, hogy találkozz Neymar Jr-ral!

A 2017-es Ney­mar Jr's Five fut­ball­baj­nok­ság idén még na­gyobb me­zőnnyel star­tol.

A 2017-es Ney­mar Jr's Five fut­ball­baj­nok­ság idén még na­gyobb me­zőnnyel star­tol.

Palvin Barbi elődje az utódja: észbontóan szexi lánnyal jár Neymar

Palvin Barbi elődje az utódja: észbontóan szexi lánnyal jár Neymar

Hol össze­jön­nek, hol sza­kí­ta­nak. Foly­ta­tó­dik a zak­la­tott ro­mánc: a szín­pad­nál estek egy­más­nak, nyal­ták-fal­ták egy­mást.

Ronaldo, Messi, Neymar: így várják a sztárok a vb-sorsolást

Ronaldo, Messi, Neymar: így várják a sztárok a vb-sorsolást

Nem min­den­kit hoz lázba.

Nem min­den fut­ball­csil­la­got hoz lázba a moszk­vai ese­mény. Van, aki­nek kü­lön­le­ges prog­ra­mot je­lent, mást tel­je­sen hi­de­gen hagy.

Kikandikáló mellel üzent Neymarról Palvin Barbi

Kikandikáló mellel üzent Neymarról Palvin Barbi

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell és a világ leg­drá­gább fo­cis­tája megint egy helyre ke­ve­re­dett - ez­út­tal egy ma­ga­zin­ban.

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell és a világ leg­drá­gább fo­cis­tája megint egy helyre ke­ve­re­dett - ez­út­tal egy ma­ga­zin­ban.

Palvin Barbi helyett már másik szexi világsztár pózol Neymar oldalán

Palvin Barbi helyett már másik szexi világsztár pózol Neymar oldalán

A világ leg­drá­gább fo­cis­tája egy egész estét töl­tött az ame­ri­kai éne­kes­nő­vel.

A világ leg­drá­gább fo­cis­tája egy egész estét töl­tött az ame­ri­kai éne­kes­nő­vel.

Ijesztőre sikeredett Neymar új frizurája

Ijesztőre sikeredett Neymar új frizurája

A PSG já­té­kosa sok­koló haj­jal állt elő Hal­lo­ween al­kal­má­ból.

A Paris Saint-Ger­main já­té­kosa sok­koló haj­jal állt elő Hal­lo­ween al­kal­má­ból.

Ki akarják végezni Messit és Neymart

Ki akarják végezni Messit és Neymart

A ter­ro­ris­ták nyíl­tan üzen­tek a két já­té­kos­nak, fegy­ve­res őri­ze­tet kap­tak.

A ter­ro­ris­ták nyíl­tan üzen­tek a két lab­da­rú­gó­nak, akik fegy­ve­res őrö­ket kap­tak. Bár a vé­de­lem hoz­hat némi meg­nyug­vást, az élet­ve­szé­lyes üze­ne­tek ko­moly lelki nyo­más alatt tart­hat­ják a fo­cis­tá­kat.

Terroristák miatt mond le a válogatottságról Lionel Messi

Terroristák miatt mond le a válogatottságról Lionel Messi

Az ar­gen­tin tá­madó félti csa­lád­ját, kér­dé­ses a vb-n való sze­rep­lése.

Az ar­gen­tin tá­madó félti csa­lád­ját, kér­dé­ses szá­mára a vb-n való sze­rep­lése.

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni. Pedig több­ször is test­kö­zel­ből ta­pasz­tal­hatta, mit tud a neves kol­léga.

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni. Pedig több­ször is test­kö­zel­ből ta­pasz­tal­hatta, mit tud a neves kol­léga.

Drága és felizgult, Neymar nagyot bukhat a Palvin-randin

Drága és felizgult, Neymar nagyot bukhat a Palvin-randin

Több sza­bályt is meg­sze­gett a bra­zil sztár azért, hogy a ma­gyar mo­del­lel tölt­hesse az éj­sza­kát.

Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Micsoda buli! Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Ez­út­tal Lon­don­ban fu­tot­tak össze.

A ma­gyar mo­dell és a Forma-1-es brit sztár Lon­don­ban fu­tott össze, Ney­mar sem ma­radt ki a jóból.

Cavani beintett a kiállított Neymarnak

Cavani beintett a kiállított Neymarnak

A PSG uru­guayi lab­da­rú­gója vég­le­ges pon­tot tett a Ney­mar­ral ví­vott csa­tára.

A PSG uru­guayi lab­da­rú­gója vég­le­ges pon­tot tett a Ney­mar­ral ví­vott csa­tára.

Neymar csak árában a legjobb brazil

Neymar csak árában a legjobb brazil

Min­den bra­zil klasszis­nál töb­bet adtak érte.

Ko­rábbi arany­lab­dá­sok­nál is jóval ke­ve­seb­bet adtak, mint Ney­ma­rért. Ro­nal­dinho hozzá ké­pest ap­ró­ért vál­tott.

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

Félelmetes jelenet, tűzbe borult Párizs Neymar érkezése után

A szur­ko­lók úgy tom­bol­tak, mintha a csa­pa­tuk máris meg­nyerte volna a Baj­no­kok Li­gá­ját.

Váratlan bejelentés, ide igazolt Neymar

Váratlan bejelentés, ide igazolt Neymar

Tény­leg a bra­zil vi­lág­sztár lesz a világ leg­drá­gább fo­cis­tája.

Tény­leg a bra­zil vi­lág­sztár lesz a világ leg­drá­gább fo­cis­tája.