Németh Krisztián

A legjobbak közé választották a magyar sztárt Amerikában

A legjobbak közé választották a magyar sztárt Amerikában

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista, Né­meth Krisz­tián remek for­má­ban ját­szik ebben a sze­zon­ban.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista, Né­meth Krisz­tián remek for­má­ban ját­szik ebben a sze­zon­ban.

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Né­meth Krisz­ti­án­tól éve jöhet.

Edzője ki­ugró tel­je­sít­ményt vár Né­meth Krisz­ti­án­tól a ma kez­dődő 2019-es sze­zon­ban. Ta­valy nyá­ron tért vissza a Sport­ing Kan­sas City együt­te­sé­hez.

Olyat tennének focistáink, mint még soha

Olyat tennének focistáink, mint még soha

Ki lő itt gólt? Re­mél­jük, ők! Több mint két év­ti­ze­des átkot kell meg­törni a szlo­vá­kok el­leni Eb-se­lej­te­zőn.

Ki lő itt gólt? Na­gyon re­mél­jük, hogy ők! Több mint két év­ti­ze­des átkot kell meg­tör­niük lab­da­rú­gó­ink­nak a szlo­vá­kok el­leni Eb-se­lej­te­zőn.

Mi történhetett? Három magyart figyeltek Los Angelesben

Mi történhetett? Három magyart figyeltek Los Angelesben

Három ma­gyar já­té­kos is sze­re­pet ka­pott a Sport­ing Kan­sas City­ben.

Három ma­gyar já­té­kos is sze­re­pet ka­pott a Sport­ing Kan­sas City­ben az MLS első for­du­ló­já­ban.

Emiatt ünneplik a magyar válogatott focistát Amerikában

Emiatt ünneplik a magyar válogatott focistát Amerikában

Né­meth Krisz­tián gól­já­nak is kö­szön­he­tően a Sport­ing Kan­sas City 3-0-ra meg­verte a me­xi­kói To­lu­cát.

Né­meth Krisz­tián gól­já­nak is kö­szön­he­tően a Sport­ing Kan­sas City 3-0-ra meg­verte a me­xi­kói To­lu­cát a CONCACAF BL-ben.

Nem mindennapi dolgot csináltak a magyar válogatott focisták Amerikában

Nem mindennapi dolgot csináltak a magyar válogatott focisták Amerikában

A pá­lyán kívül is nagy az össz­hang a két ma­gyar fo­cista kö­zött. A hét­vé­gén a Salt Lake City ellen lép­nek pá­lyára.

Végre összejött, sokat várt erre a magyar válogatott focista

Végre összejött, sokat várt erre a magyar válogatott focista

Elő­ször ta­lált be a sze­zon­ban.

A Sport­ing Kan­sas City 5-1-re győzte le a San Jose Earth­qu­a­kes együt­te­sét. Né­meth elő­ször ta­lált be a sze­zon­ban. A kö­zel­múlt­ban tért vissza a Sport­ing­hoz.

Ibrahimovic ezzel az álomgóllal eredt Németh Krisztián nyomába

Ibrahimovic ezzel az álomgóllal eredt Németh Krisztián nyomába

Mu­tat­juk az év ta­lá­la­tát. Az MLS leg­jobb újonca per­cek alatt cso­dát tett.

Mu­tat­juk az év ta­lá­la­tát. Az ame­ri­kai liga leg­jobb újonca per­cek alatt cso­dát tett az MLS-ben.

Így osztogatja az ingyenjegyeket válogatottunk sztárja

Így osztogatja az ingyenjegyeket válogatottunk sztárja

El­szállt árak mel­lett ez nem csoda.

Ilyen el­szállt árak mel­lett ez nem csoda. Né­meth Krisz­ti­án­tól né­hány ra­jongó az Ins­tag­ram-ol­da­lon kért be­lé­pőt, a csa­tár pedig se­gí­tett.

Storck kirakja a kezdőből Szalait?

Storck kirakja a kezdőből Szalait?

A szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­lepő hú­zásra szán­hatja el magát.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­lepő hú­zásra szán­hatja el magát. Ko­ráb­ban már Nor­vé­gia és Iz­land ellen is vá­rat­lant hú­zott. Böde, Ni­ko­lics vagy Né­meth lehet a kezdő.

Ennyi volt? Némethnek és Dzsudzsáknak befellegzett

Ennyi volt? Némethnek és Dzsudzsáknak befellegzett

Könnyen lehet, hogy az arab vi­lág­ból már nincs visszaút az elitbe. Né­meth Krisz­tián szem­be­sült a va­ló­ság­gal...