Natalie Portman

Egy idősebb, ijesztő férfi zaklatta tinédzserkorában Natalie Portmant

Egy idősebb, ijesztő férfi zaklatta tinédzserkorában Natalie Portmant

Moby sze­rint jár­tak a szí­nész­nő­vel, ő azon­ban ezt úgy látta, a férfi zak­latta.

Moby sze­rint jár­tak a szí­nész­nő­vel, ő azon­ban ezt úgy látta, a férfi zak­latta.

Megszületett Natalie Portman második gyermeke

Megszületett Natalie Portman második gyermeke

Kis­lá­nya szü­le­tett.

Kis­lá­nya szü­le­tett Na­ta­lie Port­man­nak - je­len­tette be a szí­nésznő szó­vi­vője.

Drámai vallomás: ezt tették az Oscar-díjas színésznővel

Drámai vallomás: ezt tették az Oscar-díjas színésznővel

Leg­alább száz olyan tör­té­net jut eszébe a sztár­nak, ami­kor azért kel­lett szen­ved­nie a szak­má­já­ban, mert nő.

Leg­alább száz olyan tör­té­net jut eszébe a gyö­nyörű sztár­nak, ami­kor azért kel­lett szen­ved­nie a szak­má­já­ban, mert nő.

Árulkodó fotó: Ismét várandós Natalie Portman

Árulkodó fotó: Ismét várandós Natalie Portman

Nem haj­landó el­is­merni, hogy a má­so­dik gyer­me­két várná, pedig a tes­tén egy­ér­tel­műen lát­szik.

Kamu neveket használnak a sztárok

Kamu neveket használnak a sztárok

Sok­szor át­la­gos név­ről is ki­de­rül, hogy csak fel­vet­ték...

Sok­szor a leg­át­la­go­sabb ne­vek­ről is ki­de­rül, hogy csak fel­vet­ték őket...

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

Ezek a sztárok olyanok, mint két tojás - Fotó

A sztár­vi­lág­ban akad jó né­hány ember, akit nyu­god­tan le­cse­rél­het­né­nek va­la­me­lyik kol­lé­gá­já­val.

Oscar-díjas színésznő flörtölt a Saul fia rendezőjével

Oscar-díjas színésznő flörtölt a Saul fia rendezőjével

Már az első ve­tí­tési napon le­nyű­gözte a kö­zön­sé­get Nemes Jeles László, Saul fia című film­jé­vel. Úgy tűnik azon­ban, nem­csak a film­nek, a ren­de­ző­nek is nagy si­kere van.

Úgy tűnik azon­ban, nem­csak a film­nek, a ren­de­ző­nek is nagy si­kere van Can­nes-ban.