Nagy Sándor (színész)
FRISS HÍREK

Bródy János színészként is helytáll, felállva ünnepelte a közönség

Bródy János színészként is helytáll, felállva ünnepelte a közönség

Kü­lön­le­ges pil­la­nat­nak vol­tak szem­ta­núi azok, akik meg­néz­ték a Tied a világ! című darab öt­ve­ne­dik elő­adá­sát a Já­ték­szín­ben.

Nem hiszed el, ki nyűgözte le a magyar sztárszínészt

Nem hiszed el, ki nyűgözte le a magyar sztárszínészt

Ba­rá­ta­i­val uta­zott Nagy Sán­dor Fran­cia­or­szágba, ahol több vá­rosba is el­lá­to­gat­tak.

Ba­rá­ta­i­val uta­zott Nagy Sán­dor Fran­cia­or­szágba, ahol több vá­rosba is el­lá­to­gat­tak.

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Újabb magyar sztár hagyta el hazánkat

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is. Mivel vége a szín­házi sze­zon­nak, re­pü­lőre ült, és meg sem állt Fran­cia­or­szá­gig. A nép­szerű szí­nész An­ti­bes vá­ro­sá­ban szállt meg.

Nagy Sán­dor úgy dön­tött, kö­rül­néz más or­szág­ban is. Mivel vége a szín­házi sze­zon­nak, re­pü­lőre ült, és meg sem állt Fran­cia­or­szá­gig. A nép­szerű szí­nész An­ti­bes vá­ro­sá­ban szállt meg.

Nem titkolóznak tovább, ő a sztárszínész új barátnője

Nem titkolóznak tovább, ő a sztárszínész új barátnője

Két év szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem a nép­szerű szí­nészre.

Nem engedték haza a színészeket a Játékszínben

Nem engedték haza a színészeket a Játékszínben

A hazai szín­házi élet­ben nem ritka a telt házas siker, de ami szom­bat este tör­tént...