Nagy Adrienn

Nehéz időszakáról vallott a TV2 sztárja

Nehéz időszakáról vallott a TV2 sztárja

Nagy Adri nem tu­dott ma­gá­val fog­lal­kozni, gyer­meke egész­sége fon­to­sabb volt. Sze­ren­csére egyre job­ban van­nak, de időbe telt.

Nagy Adri nem tu­dott ma­gá­val fog­lal­kozni, gyer­meke egész­sége fon­to­sabb volt. Sze­ren­csére egyre job­ban van­nak, de időbe telt.

Óriási meglepetés, visszatért a képernyőre Nagy Adri

Óriási meglepetés, visszatért a képernyőre Nagy Adri

Mi­csoda for­má­ban van!

Úgy tűnik, a szí­nésznő újra be­le­ve­tette magát a mun­kába. Mi­csoda for­má­ban van!

Szenzációs magyar sportsiker született a világ másik felén

Szenzációs magyar sportsiker született a világ másik felén

A 17 éves Nagy Ad­ri­enn be­ju­tott a ju­nior pá­ro­sok dön­tő­jébe Mel­bourne-ben.

A 17 éves Nagy Ad­ri­enn be­ju­tott a ju­nior pá­ro­sok dön­tő­jébe Mel­bourne-ben. A fi­nálé ma­gyar idő sze­rint pén­tek reg­gel 8 óra körül kez­dő­dik.

Szétnyílt a hasfala: megszólalt állapotáról Nagy Adri

Szétnyílt a hasfala: megszólalt állapotáról Nagy Adri

Most, hó­na­pok­kal ké­sőbb be­szélt csak a prob­lé­má­ról. Így küzd el­lene a csi­nos mű­sor­ve­zető.

Most, hó­na­pok­kal ké­sőbb be­szélt csak a prob­lé­má­ról. Így küzd el­lene a csi­nos mű­sor­ve­zető.

Ez történt szülés után Nagy Adrival: először beszélt róla

Ez történt szülés után Nagy Adrival: először beszélt róla

Nagy Adri min­den pil­la­na­tát le­köti kisfia, Be­ne­dek. A TV2 sztárja a Ri­post­nak adott in­ter­jút.

Nagy Adri min­den pil­la­na­tát le­köti kisfia, Be­ne­dek. A TV2 sztárja a Ri­post­nak adott in­ter­jút.

Megtudtuk, eljegyezték Nagy Adrit

Megtudtuk, eljegyezték Nagy Adrit

A Nagy Duett zsű­ri­tagja nem verte nagy­dobra az öröm­teli hírt.

Bár A Nagy Duett zsű­ri­tagja nem verte nagy­dobra az öröm­teli hírt, a Ri­post ki­szúrta a cso­da­szép gyé­mánt­gyű­rűt a ha­ma­ro­san anyai örö­mök elé néző éne­kesnő ujján.

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Félt a szüléstől, most még két gyereket szeretne a TV2 sztárja

Mióta a szí­nésznő le­las­sí­tott.

Mióta az éne­kes-szí­nésznő las­sabbra vette a tem­pót, a mé­hé­ben mo­corgó kis­ba­bá­já­val is szo­ro­sabb lett a kap­cso­lata.

Repes az örömtől: kisfiáról vallott Nagy Adri

Repes az örömtől: kisfiáról vallott Nagy Adri

Né­hány hete hozta vi­lágra el­ső­szü­lött kisfiát, Benit. Most az anya­ság­ról és a ba­bá­ról be­szélt.

Az éne­kesnő né­hány hete egy ma­gán­kór­ház­ban hozta vi­lágra el­ső­szü­lött kisfiát, Benit. Most az anya­ság­ról és a ba­bá­ról be­szélt. Sok kis­ba­bá­val el­len­tét­ben Adri cse­cse­mője jó alvó, éj­sza­kán­ként leg­fel­jebb két­szer ébred csak fel. Nem csoda, hogy az édes­anya mennyit di­cséri.

Megmutatta, babától gömbölyödik Nagy Adri pocakja

Megmutatta, babától gömbölyödik Nagy Adri pocakja

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője nyá­ron hozza vi­lágra el­ső­szü­lött fiát.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi éne­kes­nője nyá­ron hozza vi­lágra el­ső­szü­lött fiát.

Csodálatos külföldi tájakon szilvesztereznek a magyar hírességek!

Csodálatos külföldi tájakon szilvesztereznek a magyar hírességek!

Idén sok hí­res­ség nem itt­hon várja, hogy el­üsse az óra az éj­félt, kül­föl­dön bú­csúz­nak az óév­től a sztá­rok.

Rámozdult Nagy Adrira Tóth Gabi

Rámozdult Nagy Adrira Tóth Gabi

A Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi szín­fa­lai mö­gött hívta ran­dira az éne­kes­nőt.

A Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi szín­fa­lai mö­gött hívta ran­dira az éne­kes­nőt.

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

Elképesztő, mennyire megváltozott Nagy Adri: te felismered?

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

A Sz­tár­ban Sztár +1 kicsi egyik éne­kese döb­be­ne­tes fotót tett közzé az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Megható, így segítenek a magyar sztárok a rászorulókon

Megható, így segítenek a magyar sztárok a rászorulókon

A Nagy Aján­dék cím­mel jó­té­kony­sági ak­ciót in­dí­tott út­jára a TV2 Cso­port és az IKO Ar­tist Ma­nag­ement.

A Nagy Aján­dék cím­mel jó­té­kony­sági ak­ciót in­dí­tott út­jára a TV2 Cso­port és az IKO Ar­tist Ma­nag­ement.

Kitálalt Nagy Adri: Csalódott a barátjában

Kitálalt Nagy Adri: Csalódott a barátjában

Meg­tör­tént, amire nem szá­mí­tott.

Meg­tör­tént, amire nem szá­mí­tott. Nem gon­dolta volna, hogy ezt va­laki meg­te­szi vele.

Így még nem láttad Nagy Adrit

Így még nem láttad Nagy Adrit

Nagy Adri szép­sége és ma­ku­lát­lan bőre min­dig is a por­ce­lán­ba­bákra...

Nagy Adri szép­sége és ma­ku­lát­lan bőre min­dig is a por­ce­lán­ba­bákra em­lé­kez­te­tett, most azon­ban tör­tént va­lami...

Kitálalt Nagy Adri: Ezért nem találok magamnak pasit

Kitálalt Nagy Adri: Ezért nem találok magamnak pasit

Ma­gán­éle­té­ről val­lott.

Ké­szen állna a sze­re­lemre, is­mer­kedne is, de még­sem jön össze. Meg­lepő őszin­te­ség­gel vall ma­gán­éle­té­ről.

Mi történik a TV2 szexi sztárjának arcával?

Mi történik a TV2 szexi sztárjának arcával?

Nagy Adri jócs­kán meg­lepte ra­jon­góit.

Nagy Adri jócs­kán meg­lepte ra­jon­góit, ami­kor egy meg­hök­kentő vi­deót osz­tott meg ma­gá­ról Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Hoppá: friss szerelem a Sztárban sztár színfalai mögött - árulkodó fotók!

Hoppá: friss szerelem a Sztárban sztár színfalai mögött - árulkodó fotók!

A fi­a­ta­lok rég­óta is­me­rik egy­mást, eddig nem ácso­rog­tak kézen fogva...

A fi­a­ta­lok rég­óta is­me­rik egy­mást, eddig nem ácso­rog­tak kézen fogva...

Kiderült: Ezért rejtegeti a nyilvánosság elől párját Nagy Adri!

Kiderült: Ezért rejtegeti a nyilvánosság elől párját Nagy Adri!

A csi­nos szí­nésznő sze­rel­mét sosem lát­hat­tuk még...

A csi­nos szí­nésznő sze­rel­mét sosem lát­hat­tuk még...

A brüsszeli merényletek miatt aggódtak Nagy Adriért

A brüsszeli merényletek miatt aggódtak Nagy Adriért

A Jóban Rossz­ban so­ro­zat Betty Ta­na­ki­sát ala­kító Nagy Adri nem­rég Bel­gi­umba uta­zott.

Olyan, mint egy álom, a bikinis Nagy Adri - Fotó

Olyan, mint egy álom, a bikinis Nagy Adri - Fotó

Ba­la­ton, nyár, egy hajó, egy pohár pezsgő és az el­ké­pesz­tően dögös Nagy Adri.